Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

Zmiany podatkowe w 2021 roku w Norwegii

Nowy rok to czas zmian, zmienia się też system podatkowy w Norwegii… Każdy norweski przedsiębiorca powinien wiedzieć, na jakich zasadach będzie rozliczał się z urzędem podatkowym, dlatego specjalnie dla naszych Czytelników przygotowaliśmy listę najważniejszych zmian podatkowych . Prowadzisz biznes w Norwegii? Sprawdź zmiany podatkowe na 2021 rok!

Stawka podatku dla firm i osób fizycznych w 2021 roku nie uległa zmianie i nadal wynosi 22%. Oznacza to, że jeśli uzyskane dochody nie przekroczą progu podatkowego, zostaną opodatkowane podstawową stawką.

Norweski system podatkowy uwzględnia rogi podatkowep – po ich przekroczeniu należy odprowadzać większy procent podatku . Kwoty zmieniają się każdego roku, a progi podatkowe 2021 to:

 • pierwszy próg podatkowy dotyczy dochodów w przedziale 184 800 – 260 100 NOK (nadwyżka jest dodatkowo opodatkowana o 1,7%),
 • drugi próg podatkowy dotyczy dochodów w przedziale 260 100 – 651 250 NOK (nadwyżka jest dodatkowo opodatkowana o 4,0%),
 • trzeci próg podatkowy dotyczy dochodów w przedziale 651 250 – 1 021 550 NOK (nadwyżka jest dodatkowo opodatkowana o 13,2%),
 • czwarty próg podatkowy dotyczy dochodów powyżej 1 021 550 NOK (nadwyżka jest dodatkowo opodatkowana o 16,2%).

Kwota graniczna, czyli Personfradrag to kwota, po której przekroczeniu należy opłacać podatek dochodowy. Jeśli dochody będą mniejsze niż wskazana kwota, nie płaci się podatku. W 2021 roku Personfradrag zostało zwiększone i aktualnie wynosi 52 450 NOK (w 2020 roku było to 51 300 NOK).

Maksymalne odliczenie od pensji pracownika – Minstefradrag – w 2021 roku wynosi 106 750 NOK, czyli więcej niż w roku poprzednim (w 2020 roku było to 104 450 NOK).

Odliczenie z tytułu darowizn na organizacje dobroczynne oraz fundacje w 2021 roku nadal wynosi maksymalnie 50 000 NOK.

Kildeskatt, czyli podatek dla pracowników zagranicznych, którzy posiadają inną niż norweska rezydencję podatkową, nie uległ zmianie. W 2021 roku Kildeskatt nadal wynosi 25%.

Trygdeavgift w dalszym ciągu wynosi 9,2%, jednak zmianie uległa granica wolna od podatku: w 2020 wynosiła 54 650 NOK, w 2021 jest to 59 650 NOK.

Właściciele firm ENK w Norwegii powinni pamiętać o nowych terminach opłacania zaliczek. W 2021 roku terminy zaliczek dla ENK to:

 • 15 marca,
 • 15 czerwca,
 • 15 września,
 • 15 grudnia.

Jakie jeszcze zmiany podatkowe 2021 weszły w życie?

Kontynuowana jest umowa hodowlana reniferów, zgodnie z którą nadal obowiązuje odliczenie z tytułu hodowli reniferów – w 2021 roku wynosi 90 000 NOK (w 2020 roku było to 63 500 NOK). Z kolei hodowla łososia, pstrąga i pstrąga tęczowego zostaje opodatkowana: tak zwana opłata produkcyjna to 0,40 NOK za kilogram ryb.

Wprowadzono również zmiany w podatku VAT: od 1 stycznia 2021 roku opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega medycyna alternatywna oraz chirurgia kosmetyczna. Osteopatia i naprapatia zostaną opodatkowane od 1 lipca 2021 roku, natomiast akupunktura od 1 października 2021 roku. Sporą zmianą będzie podniesienie stawki podatku – od 1 lipca 2021 roku niska stawka VAT (6%) wzrośnie do 12%.

Inne podatki i akcyzy, które uległy zmianom to:

 • podatek od alkoholu – od 1 stycznia 2021 roku obniżony o 10%,
 • podatek od napojów bezalkoholowych – od 1 stycznia 2021 roku zmniejszony o 50%,
 • podatek od czekolady i wyrobów cukierniczych – od 1 stycznia 2021 roku został zniesiony,
 • lotniczy podatek pasażerski – w 2021 roku czasowo zniesiony.

Obniżenie ulgi abolicyjnej – co w praktyce oznacza dla Polaków w Norwegii?

Ulga abolicyjna to udogodnienie, z którego mogą korzystać osoby pracujące za granicą, w tym Polacy w Norwegii. Skorzystanie z ulgi było dotąd jednym ze sposobów na uniknięcie ryzyka podwójnego opodatkowania, jednak nadchodzące zmiany oznaczają obniżenie ulgi abolicyjnej, z której będzie mogło korzystać coraz mniej osób. Nowelizacja ustawy ograniczająca możliwość korzystania z ulgi abolicyjnej zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów została przyjęta 28 października, a projekt ustawy trafił już do Senatu. Co powinni wiedzieć na ten temat Polacy w Norwegii? Od kiedy zaczną obowiązywać zmiany?

Czym jest tzw. ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna to rozwiązanie stworzone z myślą o Polakach uzyskujących dochody zagraniczne, którzy z racji przebywania poza granicami kraju przez mniej niż 183 dni w roku podatkowym byliby narażeni na podwójne opodatkowanie. W celu uniknięcia takiego zagrożenia podpisana została chociażby umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Norwegią.

Obecnie prawo podatkowe w kwestii ulgi abolicyjnej jest jednolite, a sama ulga abolicyjna przysługuje każdemu, kto uzyskuje norweskie dochody. Planowane zmiany mają wprowadzić obniżenie ulgi abolicyjnej, która będzie przysługiwała jedynie określonej grupie podatników.

Szczegóły związane z zasadami rozliczania dochodów zagranicznych można znaleźć w ustawie z dnia 25 lipca 2008 roku o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2008 nr 143 poz.894).

Ulga abolicyjna – kogo dotyczy?

Ulga abolicyjna dla Polaków w Norwegii polega na zwolnieniu podatników z obowiązku uregulowania różnicy wynikającej z podatku należnego w Norwegii i w Polsce. Celem wprowadzenia ulgi było ujednolicenie zasad podatkowych i wyrównanie sytuacji emigrantów.

Art. 27g ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350) wskazuje, że ulga abolicyjna przysługuje osobom, które uzyskują:

 • dochody osiągane poza terytorium Polski pochodzące ze źródeł takich jak stosunek pracy, praca nakładcza, stosunek służbowy, działalność gospodarcza, działalność wykonywana osobiście oraz spółdzielczy stosunek pracy,
 • dochody pochodzące z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów z wykonywanej poza granicami Polski działalności artystycznej, naukowej, literackiej, publicystycznej i oświatowej (z wyjątkiem dochodów uzyskanych z tytułu korzystania z wymienionych praw bądź rozporządzania tymi prawami).

Ulga abolicyjna 2020 – jakie zmiany zaplanowano na 2021 rok?

Obecnie Polska stosuje dwa mechanizmy unikania podwójnego opodatkowania, z których może korzystać norweski pracownik – wyłączenie z progresją oraz proporcjonalne odliczenie. Z punktu widzenia podatników korzystniejszym rozwiązaniem jest stosowane w większości
umów międzynarodowych wyłączenie z progresją, które oznacza, że dochód zagraniczny zostaje zwolniony z opodatkowania w Polsce. Warto jednak pamiętać, że w celu określenia stawki podatku dla pozostałego dochodu uwzględnia się wszystkie dochody, co oznacza, że polski dochód zostaje opodatkowany stawką, która obowiązywałaby, gdyby dochód norweski nie był zwolniony z podatku. W przypadku odliczenia proporcjonalnego norweskie zarobki są opodatkowane w Polsce, ale podatek należny obniżany jest o podatek zapłacony w Norwegii.

Zmiany związane z nowelizacją ustawy ograniczającej możliwość korzystania z tak zwanej ulgi abolicyjnej będą dotyczyły przede wszystkim tych osób, których miejscem zamieszkania jest Polska, a które uzyskują dochody w krajach, które podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidującą stosowanie odliczenia proporcjonalnego. Polsko- norweska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z uwzględnieniem proporcjonalnego odliczenia ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Wprowadzone zmiany dotyczą ograniczenia dotychczasowych zasad korzystania z ulgi abolicyjnej. Poza określeniem osób, które mają obowiązek stosować odliczenie proporcjonalne i krajów, z których dochody będą podlegać nowym zasadom, nowelizacja ustawy zakłada zmianę kwoty wolnej od podatku oraz wysokości odliczenia.

Kwota wolna od podatku ma wynosić 8000 złotych, czyli znacznie mniej niż w wielu innych krajach, a odliczeniu będzie podlegać jedynie 1360 złotych, co stanowi znaczne ograniczenie ulgi abolicyjnej, z której dotąd mógł korzystać norweski pracownik. Oznacza to, że norweskie zarobki wyższe od 8000 zł będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Obowiązek odprowadzania podatku będzie dotyczył również dochodów zagranicznych, które podlegały zwolnieniu podatkowemu albo niższej stawce podatkowej w Norwegii. Norweski dochód mieszczący się w pierwszej stawce podatkowej zostanie opodatkowany w Polsce stawką 17%, a po przekroczeniu progu stawka podatkowa zwiększy się do 32%.

Kogo dotyczy obniżenie ulgi abolicyjnej?

Zniesienie ulgi abolicyjnej w dotychczasowej formie będzie najbardziej dotkliwe dla polskich rezydentów podatkowych będących osobami fizycznymi. Polacy w Norwegii, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce, a jednocześnie spełniają jeden z poniższych warunków będą zobligowani, aby rozliczać dochód zagraniczny na nowych zasadach. Dotyczy to osób, które:

 • na terytorium Polski posiadają ośrodek interesów życiowych (centrum interesów osobistych bądź gospodarczych)
  lub
 • na terytorium Polski przebywają dłużej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego.

Z czego wynika zmiana zasad dotyczących ulgi abolicyjnej?

Zmiany dotyczące unikania podwójnego opodatkowania wprowadzane w Polsce od stycznia 2019 roku wynikają z przystąpienia kraju do Konwencji MLI. Konwencja wielostronna MLI znacząco wpłynęła na zmiany zasad rozliczania dochodów powodując, że polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z metody wyłączenia z progresją przechodzą na sposób proporcjonalnego odliczenia.

Państwa, z których dochody za 2021 rok będą rozliczane na nowych zasadach to między innymi Norwegia, Belgia, Nowa Zelandia, Finlandia czy Wielka Brytania.

O jakich formalnościach powinni pamiętać Polacy w Norwegii?

Do czasu zmiany zasad korzystania z ulgi abolicyjnej norweski pracownik nie ma obowiązku regulowania żadnych należności względem polskiego urzędu podatkowego. Osoby pracujące w Norwegii powinny rozliczyć podatek w kraju, w którym powstał dochód, a następnie wypełnić deklarację PIT wraz z załącznikiem PIT/ZG.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku, gdy w życie wejdą zmiany dotyczące ulgi abolicyjnej podatnik będzie zobowiązany do obliczenie podatku od wszystkich uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów. Podatek od sumy dochodów polskich i norweskich będzie stanowił podstawę do określenia obowiązku podatkowego względem polskiego urzędu – jeśli norweski podatek będzie niższy niż podatek należny w Polsce, konieczne będzie uregulowanie różnicy do polskiego urzędu skarbowego.

Planujesz wyjście z ofertą na zagraniczne rynki? Sprawdź jak zaoszczędzić czas i pieniądze skalując swój biznes.

Ekspansja zagraniczna to jeden z najtrudniejszych etapów rozwoju firmy. Wymaga solidnego przygotowania zarówno od strony finansowej jak i operacyjnej: analizy barier wejścia na rynek, nawyków zakupowych użytkowników, preferowanych metod płatności i komunikacji. Dla wielu młodych, prężnych firm wymiana handlowa lub sprzedaż usług na rynkach zagranicznych to warunek konieczny, by mogły szybciej się rozwijać. Nie wszystkim jednak się to udaje. 

Elastyczność i zdolność modyfikowania zakresu usługi w zależności od potrzeb to elementy, które pomagają firmom nawigować na zmiennym rynku międzynarodowym w dobie niepewności. Potencjał eksportowy wśród firm z sektora MŚP wciąż nie jest w pełni zrealizowany. 

Swoje towary na zagranicznych rynkach sprzedaje zaledwie 3 proc. firm zatrudniających do 9 osób. Dla firm liczących do 49 pracowników jest to już 31,5 proc. Dla porównania – spośród firm dużych, zatrudniających powyżej 249 pracowników, eksportuje większość, bo aż 66 procent. Czy robią coś lepiej?

Jednym z kluczowych i zarazem wymagających procesów przy ekspansji zagranicznej, rejestracji nowej działalności gospodarczej lub aktywacji nowego kanału sprzedaży na rynku zagranicznym jest założenie rachunku bankowego, który z jednej strony będzie umożliwiał elastyczne zarządzanie płatnościami w wielu walutach przy płatnościach kontrahentom oraz regulowaniu zobowiązań wobec pracowników a z drugiej strony nie będzie obarczać przedsiębiorcy trudnymi do przewidzenia oraz uwzględnienia kosztami ukrytymi związanymi z narzutem banków pośredniczących.

Tradycyjne instytucje finansowe często pozostają niechętne idei otwartej bankowości, współdzielenia danych z podmiotami zewnętrznymi lub dostosowywania się do dużej elastyczności z jaką funkcjonuje dziś biznes. Współczesne zwinne firmy funkcjonują i rosną w środowisku online, wykorzystują szerokie spektrum aplikacji oraz narzędzi do usprawniania operacji, lepszej obsługi klientów, błyskawicznego procesowania płatności – przy najmniejszych możliwych kosztach. 

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Revolut – brytyjska platforma finansowa, która z myślą o małych i średnich firmach zaprojektowała nowe narzędzie. Pomaga ono przedsiębiorcom oszczędzać czas, pieniądze, daje im większą kontrolę nad kosztami i elastyczność niezbędną w skalowaniu biznesu.

Główne przewagi Revolut, to:

 • Łatwe tworzenie firmowych kont wielowalutowych.
 • Generowanie wirtualnych i fizycznych kart firmowych.
 • Wysyłanie i przyjmowanie przelewów w 28 walutach, co pozwala płacić pracownikom i dostawcom bez narażania się na niekorzystne kursy wymiany.
 • Szybkie udostępnianie kont nowym członkom zespołu lub księgowym.
 • Konfigurowanie dostępu i uprawnień pozwalających na realizację płatności.
 • Integrację z popularnymi aplikacjami biznesowymi jak Slack, Xero, FreeAgent, Zapier.
 • Ustawianie zbiorczych lub predefiniowanych płatności i ich automatyzacja dzięki otwartemu API.
 • Dostęp do supportu dla firm 24/7.

Do powyższych funkcjonalności dołączyły niedawno kolejne funkcje do zarządzania wydatkami firmowymi oraz kompleksowej usługi akceptacji i rozliczeń płatności.

Dlaczego tak istotny jest – w kontekście zagranicznej ekspansji – wybór partnera, który zapewni zarówno optymalizację zarządzania płatnościami walutowymi jak i dodatkowe usługi pozwalające na optymalizację kosztów operacyjnych?

Wyobraźmy sobie, że polska firma logistyczna zakłada w Norwegii zagraniczny oddział, który pełni rolę biura sprzedaży. Koszt utrzymania takiego oddziału rozliczany jest w koronach norweskich i przez pierwsze 3-4 miesięcy musi być pokrywany z inwestycji spółki matki. Centrala w Polsce otrzymuje płatności od swoich kontrahentów w różnych walutach. Dodatkowo, pracownicy oddziału norweskiego otrzymują wypłaty od polskiej centrali w polskich złotówkach, pokrywając codzienne koszty utrzymania za granicą w NOK.

Jeśli założymy, że średni spread wymiany w polskim kantorze bankowym dla koron norweskich waha się między 5,98% a 9,54% i każdy przelew zagraniczny SWIFT w koronach w opcji spot obarczony jest dodatkową opłatą od 20 do nawet 75 zł a w niektórych bankach jest naliczany procentowo od kwoty transakcji, to przy 5 przelewach PLN – NOK na łączną kwotę 200 tys. Zł koszt, ktory nadpłacamy w banku w stosunku do kursu miedzybankowego w Revolut przekracza nawet 4500 zł.

W jaki sposób Revolut pomaga firmie oszczędzać na tym prostym przykładzie?

Po pierwsze, jedno konto firmowe to dostęp do aż 28 walut po kursie międzybankowym – Revolut oferuje atrakcyjne kursy wymiany walut, co oznacza, że firma może przyjmować płatności zagraniczne w wielu walutach unikając przy tym kosztów utrzymywania kilkunastu rachunków oraz obciążeń z tytułu przelewów zagranicznych. Polskie przedsiębiorstwa zakłądajace działalnosc gospodarcza w Norwegii maja w ramach konta firmowego IBAN w NOK i IBAN w PLN, co oznacza,że mogą bezproblemowo przyjmować płatności w koronach norweskich i wymieniać na złote polskie po kursie międzybankowym i bez dodatkowych kosztów przelewów. Dodatkowo jesli firma wysyła pracowników w podróż służbową, to może w ramach aplikacji Revolut bezpłatne wykonywać przelewy pomiędzy kontem firmy i pracownika, a nawet więcej bo ramach narzędzia do zarządzania wydatkami każdy pracownik może od razu po realizacji wydatku służbowego przekazać rachunek przez aplikację do firmy. Dzięki integracji z systemami księgowymi wydatek ten zostanie od razu rozliczony – w ten sposób eliminujemy długie procesy rozliczeniowe.

W ramach jednego konta firmowego przedsiębiorca może dodawać do niego nawet 20 wirtualnych kart miesięcznie oraz zarządzać wydatkami pracowników bez dodatkowych kosztów zewnętrznych systemów.

Jeśli chcesz dołączyć do ponad 300 tysięcy przedsiębiorców, którzy oszczędzają z Revolut dla firm swój czas i pieniądze oraz odebrać 200 zł bonusu na start, otwórz i przetestuj konto:

Załóż konto REVOLUT

Zmiany podatkowe w 2020 roku w Norwegii

Specjalnie dla naszych Czytelników przygotowaliśmy wraz z firmą Quali listę najważniejszych zmian podatkowych na 2020 rok. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

Zmiany podatkowe w 2020 roku w Norwegii

W roku 2020 zmianie nie ulega stawka podatku dla firm i osób fizycznych – w Nowym Roku podatek dochodowy nadal wynosi 22%.

W Norwegii istnieją progi podatkowe , po przekroczeniu których należy odprowadzić jeszcze większy procent podatku . System progów podatkowych zmienia się każdego roku, a w roku 2020 wygląda następująco:

 • pierwszy próg podatkowy dotyczy dochodów w przedziale 180 800-254 500 NOK (nadwyżka jest dodatkowo opodatkowana o 1,9%),
 • drugi próg podatkowy dotyczy dochodów w przedziale 254 500-639 750 NOK, (nadwyżka jest dodatkowo opodatkowana o 4,2%),
 • trzeci próg podatkowy dotyczy dochodów w przedziale 639 750-999 550 NOK (nadwyżka jest dodatkowo opodatkowana o 13,2%),
 • czwarty próg podatkowy dotyczy dochodów powyżej 999 550 NOK (nadwyżka jest dodatkowo opodatkowana o 16,2%).

Zmniejsza się Personfradrag (kwota graniczna). Jeśli dochody będą mniejsze niż wskazana kwota, nie płaci się podatku dochodowego . W 2020 roku Personfradrag wynosi 51 300 NOK (zamiast 56 550 NOK).

Minstefradrag, czyli maksymalne odliczenie od pensji pracownika w 2020 roku wynosi 104 450 NOK (w 2019 roku było to 100 800 NOK).

W 2020 roku zwiększa się wysokość odliczenia z tytułu dojazdu do pracy oraz dla Pendlerów – limit wzrasta do 23 100 NOK (w roku 2019 było 22 700 NOK).

Odliczenie z tytułu darowizn na organizacje dobroczynne/fundacje w 2020 roku nadal wynosi maksymalnie 50 000 NOK.

Ćwiczenia outdoorowe w Norwegii

W Norwegii popularne jest aktywne spędzanie wolnego czasu. Sposób życia Norwegów opiera się na dbałości o zdrowie objawiającej się różnego rodzaju aktywnościami fizycznymi. Siłownie i kluby fitness coraz częściej zastępowane są ćwiczeniami na świeżym powietrzu. Norwegowie chętnie wybierają tradycyjne wędrówki i długie spacery czy wycieczki rowerowe, ale ćwiczenia outdoorowe cały czas zyskują rzesze nowych zwolenników.

Ćwiczenia na świeżym powietrzu

Elementem życia Norwegów jest codzienna aktywność fizyczna. Coraz częściej rezygnują z karnetów na siłownie na rzecz ćwiczeń outdoorowych, które praktycznie nie wymagają nakładów finansowych i niosą ze sobą wiele korzyści. Poza pozytywnym wpływem na kondycję fizyczną, ćwiczenia na świeżym powietrzu pobudzają pracę organizmu i pomagają się rozluźnić po całym dniu pracy. Ćwiczenia wzmacniają mięśnie, stawy i więzadła, a co więcej pobudzają metabolizm przyspieszając spalanie tłuszczu.

Ćwiczenia na świeżym powietrzu w słoneczne dni wpływają na wydzielanie witaminy D, która wzmacnia układ odpornościowy i zapobiega zmęczeniu oraz serotoniny, czyli hormonu szczęścia.

Aktywność outdoorowa jest popularna głównie ze względu na swoją uniwersalność. Do ćwiczeń można wykorzystywać elementy krajobrazu albo specjalne akcesoria – taśmy elastyczne, pasy do podnoszenia czy ekspandery. Norwegowie dbają też o nawodnienie organizmu wybierając bidony wielorazowego użytku, które efektywnie zastępują klasyczne butelki z wodą. Specjalny bidon można przymocować do pasa biegowego, dzięki któremu ruchy podczas biegania czy joggingu nie są w żaden sposób ograniczane.

Taśma TRX

Taśmy TRX idealnie sprawdzają się w plenerze. Trening polega na ćwiczeniach z masą własnego ciała wykorzystujących specjalne regulowane taśmy. Pasy można zawieszać w dowolnych miejscach – zarówno w domu, jak i na zewnątrz, na przykład na drzewach.

Trening TRX pozwala wzmocnić mięśnie bez jednoczesnego nadmiernego obciążania stawów i kręgosłupa. Idealnie sprawdza się jako zamiennik ćwiczeń na siłowni, albo gdy jesteśmy w podróży, a nadal chcemy dbać o dobrą kondycję.

Taśmy TRX są wykonane z wytrzymałego i lekkiego polimeru, dlatego nie są kłopotliwe w transporcie i doskonale sprawdzają się na wakacjach czy w podróży. Dostępny jest również uchwyt na drzwi do taśmy TRX, dzięki czemu łatwo będzie zamocować taśmę podczas podróży.

JAK ĆWICZYĆ Z TAŚMĄ TRX? Jeden koniec pasa należy przymocować do stabilnego punktu, dwie pozostałe linki zakończone uchwytami można trzymać w rękach albo podeprzeć się o ziemię na rękach i zahaczyć o nie stopy.

Taśma fitness

Taśmy fitness przeznaczone są nie tylko do treningu na siłowni, ale również do aktywności outdoorowej. W sklepach dostępne są różne modele dostosowane do rodzaju ćwiczeń. Taśma służy do naciągania i umożliwia trenowanie różnych partii ciała.

Trening z taśmami fitness pozwala zadbać o kondycję fizyczną, a przede wszystkim wpływa na wytrzymałość i elastyczność mięśni. Taśma fitness powinna być wykonana z lateksu. Ma formę pętli albo opaski bez uchwytów z innego tworzywa. Jest wielozadaniowa, w zależności od potrzeby można ją dowolnie rozciągać i owijać.

Taśmy różnią się w zależności od siły oporu, jakie stawia przyrząd mięśniom osoby ćwiczącej, np.:

Dostępne są również taśmy o mniejszym obwodzie, które świetnie sprawdzają się podczas ćwiczenia dolnych partii ciała:

JAK ĆWICZYĆ Z TAŚMĄ FITNESS? Taśma fitness może służyć do podciągania, rozciągania i ćwiczeń siłowych. Każde ćwiczenie wzbogacone o elastyczną taśmę wzmacnia efekty treningu.

Suplementy diety

Ćwiczenia outdoorowe to świetny sposób na utrzymanie sylwetki i dobrej kondycji, jednak warto pamiętać o suplementach, które będą wspomagać pracę organizmu. Aktywni fizycznie Norwegowie dbają o zbilansowaną dietę, ale nie zawsze produkty spożywcze mogą zaspokoić zapotrzebowanie na składniki odżywcze.

Preparaty witaminowe i odżywki pomagają uzupełniać niedobory witamin i składników. Niezależnie od tego czy uprawiamy sport zawodowo czy amatorsko, dobrym rozwiązaniem jest zakup suplementów z kwasami tłuszczowymi Omega-3. Omega-3 wspomagają utratę tkanki tłuszczowej, a dodatkowo mają korzystny wpływ na serce i układ krążenia.

Preparaty przeznaczone dla osób aktywnych fizycznie najczęściej zawierają wydalany z potem sód i potas, pobudzającą kofeinę, składnik budulcowy stawów – kolagen czy kreatynę , która wpływa na przyrost masy mięśniowej.

Jakie suplementy są popularne w Norwegii?

 • Spirulina , czyli doskonałe źródło białka, które dodaje energii.
 • Magnez , który wpływa na kondycję organizmu – zwiększa wydolność fizyczną i zapobiega bolesnym skurczom mięśni.
 • Witamina B12, zapobiegająca bólom mięśniowym i zwiększająca koncentrację.
 • Witamina D3, czyli witamina zwiększająca wydolność, zapobiegająca zmęczeniu i wzmacniająca kości.
 • Witamina C, antyutleniacz, który przyspiesza rozkład szkodliwych substancji zgromadzonych w organizmie.
 • K2, wpływa na mineralizację kości, wzmacnia je i zapobiega kontuzjom.
 • CLA, czyli kwas linolowy wspomagający spalanie tkanki tłuszczowej.
 • Q10, koenzym, który chroni serce i usprawnia pracę mięśni.

Odzież sportowa

Uprawiając sporty na świeżym powietrzu Norwegowie dbają o kompleksowość ćwiczeń, dlatego poza samą aktywnością i właściwą suplementacją, niemniej ważny jest strój do ćwiczeń.

Odzież sportowa przeznaczona jest dla osób aktywnych fizycznie, które ćwiczą zawodowo albo amatorsko. Ćwiczenia outdoorowe są szczególnie wymagające, ponieważ odzież powinna być dopasowana do pogody. Ważne, aby strój był wygodny i nie krępował ruchów . Odzież do ćwiczeń na świeżym powietrzu powinna chronić przed wpływem czynników atmosferycznych i wchłaniać nadmiar wydalanego potu. Aktywność outdoorowa sprzyja przegrzewaniu i wychładzaniu organizmu. Profesjonalna odzież sportowa wykonana jest z termoaktywnego materiału regulującego temperaturę ciała w trakcie ćwiczeń, np:

Standardfrag – ostatni rok ulgi 10%

Rozliczasz się z norweskim urzędem skarbowym? To ostatni rok, w którym masz możliwość skorzystania z ulgi 10%! Wprowadzony wraz z początkiem roku nowy system podatkowy dla pracowników zagranicznych PAYE ma całkowicie zastąpić dotychczasowe odliczenie Standardfrag.

Zgodnie z prawem podatkowym osoby pracujące i prowadzące działalność na terenie Norwegii są objęte pełnym lub ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Osoby, które przebywają w kraju dłużej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub dłużej niż 270 dni w ciągu 36 miesięcy uważane są za rezydentów podatkowych, a norweskiemu obowiązkowi podatkowemu podlega cały ich dochód i majątek. Osoby, które przebywają w Norwegii przez okres krótszy niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 36 miesięcy albo są zatrudnione przez norweskie przedsiębiorstwa podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że rozliczają się jedynie z dochodów uzyskanych w Norwegii.

Ulga 10%, czyli odpis standardowy (Standardfradrag) pozwalał dotąd na odliczenie 10% od przychodu ze stosunku pracy – wynagrodzenia brutto plus dodatków podlegających opodatkowaniu (świadczeń rzeczowych czy dodatków pieniężnych), jednak nie więcej niż 40 000 NOK. Korzystając ze Standardfradrag podatnik mógł odliczyć koszty uzyskania przychodu (Minstefradrag) oraz kwotę wolną od podatku (Personfradrag). O ten rodzaj odliczenia można było ubiegać się do momentu otrzymania rezydentury podatkowej.

Od 1 stycznia 2019 roku prawo do Standardfradrag mają jedynie pracownicy zagraniczni na szelfie kontynentalnym i marynarze.

Kildeskatt, który jest odpowiedzią rządu na pomysł uproszczenia norweskiego systemu podatkowego zakłada, że dochody z tytułu pracy mają być opodatkowane stawką 25% (w tym 8,2% Trygdeavgift). W systemie PAYE (Pay As You Earn) płatnikiem podatku jest pracodawca, który potrąca 25% podatku z tytułu wynagrodzenia uzyskanego na terytorium Norwegii i odprowadza go do urzędu skarbowego po każdej wypłacie pracownika. Co ważne, pracownik nie musi składać zeznania rocznego, jednak nie ma również możliwości skorzystania z żadnych odliczeń. Wybór tego rodzaju podatku jest obligatoryjny i to od nas zależy, czy będziemy z niego korzystać.

Wycofanie odpisu standardowego to zdecydowanie niezbyt korzystna wiadomość dla pracowników tymczasowych – zniesienie ulgi 10% oznacza, że osoby, które przyjeżdżają do Norwegii po raz pierwszy nie będą mogły ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku.

Pracujesz w Norwegii i chcesz skorzystać ze Standardfradrag? W rozliczeniu za 2018 rok po raz ostatni możesz ubiegać się o ulgę 10% dla pracowników zagranicznych!

Już dzisiaj zadbaj o swoje pieniądze i złóż zeznanie podatkowe z naszą pomocą!
Osoba prywatnaFirma

Może Cię również zainteresować:

Ulga dla rybaków i marynarzy – rozliczenie podatku w Norwegii

Pracujący w Norwegii zawodowi rybacy i marynarze mają prawo do specjalnej ulgi – Særskilt fradrag. Ile wynosi to odliczenie i jak się o nie ubiegać?

Jeśli pracujesz na norweskich statkach możesz skorzystać z dodatkowego odpisu, który pozwala na odliczenie 30% dochodu od podstawy opodatkowania – marynarze mogą odliczyć maksymalnie 80 000 NOK, natomiast rybacy nawet 150 000 NOK. Aby obliczyć wysokość przysługującej nam ulgi, wystarczy pomnożyć osiągnięty dochód z 2019 roku przez 30% – dzięki temu dowiemy się, jaką kwotę mamy prawo odliczyć w tegorocznym zeznaniu podatkowym. Co ważniejsze, ulgę dla rybaków i marynarzy można łączyć z pozostałymi ulgami podatkowymi.

Kto może skorzystać z Særskilt fradrag?

Warunkiem otrzymania prawa do odpisu jest przebywanie i praca na pokładzie statku przez minimum 130 w danym roku kalendarzowym. Warto pamiętać, że dodatkowa bądź sezonowa praca przy połowach nie stanowi podstawy do korzystania z ulgi – tą możliwość mają jedynie osoby zawodowo trudniące się rybołówstwem i pracujące w charakterze marynarza. O Særskilt fradrag mogą ubiegać również pracownicy na statkach zagranicznych oraz inne osoby pracujące na statkach, np. kucharze. Dodatkowo rybacy powinni również być zarejestrowani w rejestrze dla rybaków (Fiskermannstallet).

Aby wystąpić o odliczenie należy posiadać dokumenty potwierdzające pracę na pokładzie w danym roku podatkowym. W razie kontroli z urzędu konieczne może być potwierdzenie czasu pracy na morzu – w takiej sytuacji można przedstawić lønnsslippy lub lønnsoppgave za właściwy okres czasu.

Pracujesz jako marynarz i rybak jednocześnie? Odliczenie nie może przekroczyć 150 000 NOK, w tym maksymalnie 80 000 NOK od dochodu z marynarki oraz 70 000 NOK od dochodu z rybołówstwa.

Pracujesz jako marynarz lub rybak w Norwegii?
Już dzisiaj zadbaj o swoje pieniądze i złóż zeznanie podatkowe z naszą pomocą!
Osoba prywatnaFirma

Dowiedz się więcej na temat rozliczenia podatku w Norwegii:

Kildeskatt – podatek dla pracowników zagranicznych

Zmian podatkowych w Norwegii ciąg dalszy – od 2019 roku pracownicy zagraniczni mogą zostać objęci nowym systemem podatkowym. Kildeskatt to 25% podatek od wynagrodzenia, który maksymalnie ułatwia rozliczenie z norweskim urzędem podatkowym. Kiedy warto skorzystać z tego rozwiązania i o czym należy pamiętać?

Kildeskatt - podatek dla zagranicznych pracowników

Kildeskatt to kolejny pomysł norweskiego rządu na uproszczenie systemu podatkowego – dochody z tytułu pracy pracowników zagranicznych, czyli arbeidsinntekt mają być opodatkowane stawką 25% (w tym 8,2% Trygdeavgift). W przypadku Kildeskatt płatnikiem podatku jest norweski pracodawca – rezydent w kraju położenia źródła dochodu, który dokonuje wypłaty – to on potrąca 25% podatku z tytułu wynagrodzenia uzyskanego na terytorium Norwegii i odprowadza go do urzędu skarbowego po każdej wypłacie, którą otrzymuje podatnik (podmiot otrzymujący wynagrodzenie). Co ważniejsze, pracownik nie otrzymuje Skattemelding czy Skatteoppgjor i nie ma obowiązku składania zeznania rocznego, jednak nie ma również prawa do żadnych odliczeń.

Nowe przepisy dotyczą:

 • pracowników zagranicznych, którzy nie są norweskimi rezydentami podatkowymi,
 • większości pracowników zagranicznych w roku przyznania rezydentury,
 • osób mieszkających na stałe zagranicą otrzymujących styrehonorar bądź inne korzyści z norweskich spółek.

Większość nowych pracowników automatycznie zostanie objęta programem w pierwszym roku pracy w Norwegii.

Kim jest rezydent podatkowy?

Jest to osoba, która przebywa i pracuje na terenie Norwegii więcej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub więcej niż 270 dni w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Pracownik jest rezydentem od pierwszego dnia pobytu, gdy przebywa w Norwegii więcej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy. Jeśli okres pobytu przekracza 270 dni w ciągu kolejnych 36 miesięcy, osoba zyskuje status rezydenta podatkowego od 1 stycznia roku, w którym przekroczono limit 270 dni. Aby nie zostać rezydentem, pobyt w Norwegii musi być krótszy niż średnio 90 dni w ciągu roku.

Kildeskatt można łączyć z dywidendami z norweskich spółek, podatkiem od emerytury czy innych świadczeń, honorariami sportowymi, dochodem ze sztuki (artistskatteloven), udziałami w ruchomościach oraz nieruchomościach w Norwegii, dochodami nieopodatkowanymi w Norwegii.

Przeczytaj również: Sprawdź zmiany dotyczące spółek AS oraz co to jest PAYE!

Zmiany nie dotyczą pracowników, którzy otrzymują jednocześnie dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (næringinntekter) czy wynajmu nieruchomości (skattepliktig inntekt av Eneidom), marynarzy i pracowników przybrzeżnych oraz pracowników, których dochody przekraczają 617 500 NOK. Kildeskatt nie dotyczy także osób mających opodatkowane dochody z tytułu:

 • pensji państwowej,
 • wynajmu ruchomości i nieruchomości,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dochodów uzyskanych na norweskich statkach poza granicami Norwegii,
 • dochodów uzyskanych na norweskim szelfie kontynentalnym,
 • dochodów podlegających norweskiemu Trygdeavgift,
 • nieopodatkowanych dochodów wg umów podatkowych (o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Jeśli nie chcemy skorzystać z podatku Kildeskatt, możemy zmienić rodzaj rozliczenia (na początku lub w trakcie roku podatkowego) – w tym celu należy zamówić nowe Skattekort i wybrać opodatkowanie według stawek standardowych (vanlige skattereglene).

Warto pamiętać, że jeśli zapłacimy za dużo podatku, mamy możliwość ubiegać się o zwrot nadwyżki – można to zrobić wypełniając formularz tutaj – konieczne jest podanie informacji o kwotach, numeru rachunku oraz załączenie wszelkich niezbędnych dokumentów. O zwrot nadpłaconego podatku można ubiegać się do 3 lat od końca roku podatkowego.

Sprawdź zmiany dotyczące spółek AS oraz co to jest PAYE!

Spółka AS (Aksjeselskap) to jedna z popularniejszych form prawnych działalności gospodarczej, która stanowi częsty wybór Polaków zakładających firmy w Norwegii. Mimo że założenie spółki jest czasochłonne oraz wymaga nakładów finansowych, niesie ze sobą szereg korzyści. Akcjonariusze mogą zatrudnić się we własnej firmie, a tym samym nabyć prawa i przywileje pracownicze (m.in. wynagrodzenie czy prawo do świadczenia urlopowego). Istotne jest również to, że spółki AS, dzięki przejrzystej sytuacji prawnej i finansowej są wiarygodnym kontrahentem oraz podmiotem w branży finansowej.

Warto pamiętać, że sukces i bezpieczeństwo prowadzenia własnego biznesu w dużej mierze zależą od znajomości aktualnie obowiązujących w Norwegii przepisów – dlatego tak istotna jest wiedza na temat regulacji dotyczących działalności norweskich spółek AS oraz ich właściwej interpretacji.

W naszym artykule przedstawimy przepisy związane z prowadzeniem spółki AS oraz wskażemy, jakie zmiany zaplanowano w tym obszarze.

Podatek dochodowy w Norwegii w roku 2020 wynosi 22% od zysku firmy – spółki AS opłacają podatek w formie zaliczek wyliczanych przez urząd na podstawie dochodu z poprzednich lat. Zaliczki opłacane są w pierwszej połowie roku podatkowego w dwóch równych ratach – 15 lutego oraz 15 kwietnia. Wysokość wyliczonego podatku podawana jest do wiadomości przedsiębiorcy w styczniu kolejnego roku po danym roku podatkowym za pośrednictwem portalu Altinn.no , dlatego tak ważne jest, aby dane kontaktowe spółki były na bieżąco aktualizowane. Do druku z wyliczeniem podatku dołączony jest numer konta niezbędny do dokonania płatności oraz numer identyfikacyjny KID (Kundeidentifikasjon). Jeśli wysokość zapłaconego podatku okaże się zbyt niska w stosunku do osiąganego dochodu, do 31 maja roku podatkowego firma może być zobowiązana do uiszczenia dodatkowej kwoty zaliczki (wtedy również należy wygenerować numer KID dla tej płatności – numer KID można wygenerować na tutaj).

Deklaracja podatkowa powinna zostać złożona przez norweskie spółki do 31 maja za pośrednictwem portalu Altinn.no.

Zgodnie z norweskimi przepisami akcjonariusze spółek AS mogą być opodatkowani na dwa sposoby:

 • podatek od dywidendy,
 • podatek od wynagrodzenia.

Udziałowcy, którzy pobierają dywidendy powinni opłacić właściwy podatek – obliczany za rok, w którym dywidenda została zatwierdzona przez zarząd spółki. Szczegółowe informacje związane z prawem podatkowym dotyczącym dywidend można znaleźć na tutaj. Podatek od dywidendy oblicza się metodą „modelu akcjonariusza” – aby wskazać podstawę opodatkowania, należy pomniejszyć wartość dywidendy o kwotę wolną od podatku, a następnie pomnożyć przez współczynnik korygujący (w roku podatkowym 2020 współczynnik korygujący wynosi 1,44). Stopa oprocentowania ustalana jest w styczniu każdego roku przez norweski Urząd Podatkowy, a w roku 2020 wynosi 22%. Szczegółowe informacje odnośnie modelu akcjonariusza można znaleźć tutaj.

podatek od dywidendy = podstawa opodatkowania [(dywidenda – kwota wolna od podatku (kapitał zakładowy x 0,7%)) x współczynnik korygujący] x stopa procentowa (22%)

PRZYKŁAD:
Prowadzisz spółkę AS z kapitałem zakładowym w wysokości 30 000 NOK. Otrzymujesz dywidendę w wysokości 50 000 NOK. Wskaźnik na rok 2019 wynosi 0,7%. Ile wyniesie podatek od dywidendy?

Dywidenda (NOK)50 000,-
Kwota wolna od podatku(30 000 x 0,7%)210,-
Podstawa opodatkowania(50 000 – 210)49 790,-
(49 790 x 1,44)71 698,-
Podatek od dywidendy:(71 698 x 22%)15 774,-

Udziałowcy, którzy skorzystali z możliwości, jakie daje prowadzenie Aksjeselskap i zatrudnili się we własnej firmie, otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie – oznacza to, że spółka ma obowiązek zapłaty podatku pracodawcy (Arbeidsgiveravgift) oraz dokonania odpowiednich potrąceń, których wysokość określa karta podatkowa.

Warto pamiętać, że jeśli akcjonariusz zaciąga pożyczkę ze spółki lub otrzymuje zaliczkę na wydatki, których nie można udokumentować, spłatę takich pożyczek traktuje się jako wkład w kapitał zakładowy – dzięki temu można uniknąć podwójnego opodatkowania, ponieważ zwróconą kwotę można wypłacić akcjonariuszowi bez opodatkowania. Więcej o pożyczkach dla akcjonariuszy przeczytasz tutaj.

Minimalne odliczenie standardowe jest automatycznie potrącane z pensji, emerytur i pozostałych dochodów – jeśli faktyczne wydatki związane z pracą przekraczają kwotę minimalnego odliczenia, można je ująć w zeznaniu podatkowym (podpunkt 3.2.2.). Przykładem tego rodzaju kosztów są: opłaty związane z użytkowaniem samochodu służbowego (np. podczas podróży służbowych), zakup fachowej literatury, koszty zakupu narzędzi/materiałów niezbędnych do wykonywania pracy czy koszty zakupu odzieży roboczej. Warto pamiętać, że maksymalne odliczenie od wynagrodzenia pracownika (Minstefradrag) w 2020 roku wzrosło do 104 450 NOK (w roku 2019 wynosiło 100 800 NOK), natomiast minimalna wartość odliczenia to nadal 4 000 NOK. Minimalne odliczenie wyliczane jest automatycznie przez norweski urząd.

Szczegółowe informacje związane ze stawkami podatkowymi w Norwegii można znaleźć tutaj.

W 2019 roku w Norwegii wchodzi w życie nowy uproszczony system podatkowy PAYE (Pay As You Earn). Z założenia PAYE ma być przeznaczony dla pracowników zagranicznych – większość nowych pracowników zostanie objęta systemem w pierwszym roku pracy w Norwegii. System dotyczy osób, które pracują w Norwegii przez krótki czas i nie są norweskimi rezydentami podatkowymi oraz do pracowników zagranicznych w roku, w którym stali się rezydentami podatkowymi (informacje o rezydentach podatkowych można znaleźć tutaj). Program PAYE dotyczy także osób mieszkających poza Norwegią, które otrzymują wynagrodzenie z norweskiej firmy.

Co zakłada system PAYE?

Przede wszystkim opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pracy w wysokości 25% – ta stawka zawiera również składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 8,2%. Pracodawca potrąca podatek bezpośrednio z pensji pracownika, a jego wysokość jest wyliczana w momencie wypłaty należnego wynagrodzenia. Pracownicy nie mają obowiązku składania zeznania podatkowego i nie muszą czekać na wyliczenie podatku do zapłaty.

Każdy norweski pracownik powinien posiadać kartę podatkową – osoby, które spełniają kryteria, ubiegając się o przyznanie karty podatkowej, automatycznie zostają włączone do programu PAYE. Osoby, które preferują rozliczenie na podstawie ogólnych przepisów podatkowych, mogą zrezygnować z systemu PAYE – należy zrobić to ubiegając się o przyznanie karty podatkowej. Możliwa jest również rezygnacja z systemu w trakcie roku podatkowego – w takim wypadku trzeba złożyć do urzędu wniosek o nową kartę podatkową i zaznaczyć opodatkowanie zgodne z ogólnymi przepisami podatkowymi (odliczony podatek zostanie uznany za zwykłą zaliczkę na podatek dochodowy). Kwotę podatku można obliczyć tutaj. Należy jednak pamiętać, że po rezygnacji z programu PAYE nie można ponownie do niego dołączyć w danym roku podatkowym.

W systemie PAYE granica dochodu pracownika wynosi 617 500 NOK – łącznie z wynagrodzeniem urlopowym oraz świadczeniami podlegającymi opodatkowaniu. Po przekroczeniu tej kwoty i nie zgłoszeniu przekroczenia limitu do urzędu cały dochód zostanie opodatkowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Pomimo tego, że system PAYE nie może być stosowany przez osoby uzyskujące dochód z prowadzenia firmy w Norwegii, specyfika spółki AS pozwala jej akcjonariuszom na przystąpienie do programu – PAYE może być łączony z dywidendami wypłacanymi przez norweskie firmy.

Prowadzenie spółki AS w Norwegii wymaga specjalistycznej wiedzy oraz nakładów finansowych, jednak niesie ze sobą szereg korzyści. Myślisz o założeniu spółki w Norwegii? Zapraszamy do współpracy!

Zmiany podatkowe w 2019 roku w Norwegii

Specjalnie dla naszych Czytelników przygotowaliśmy wraz z firmą Quali listę najważniejszych zmian podatkowych na 2019 rok. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

📌 W roku 2019 zmniejsza się stawka podatku dla firm i osób fizycznych – od Nowego Roku podatek dochodowy wynosi 22% (wcześniej 23%).

📌 W Norwegii istnieją progi podatkowe, po przekroczeniu których należy odprowadzić jeszcze większy procent podatku. System progów podatkowych zmienia się w każdym roku, a w roku 2019 wygląda następująco:

 • pierwszy próg podatkowy dotyczy dochodów w przedziale 174 500 – 245 650 NOK (nadwyżka jest dodatkowo opodatkowana o 1,9%),
 • drugi próg podatkowy dotyczy dochodów w przedziale 245 650 – 617 500 NOK, (nadwyżka jest dodatkowo opodatkowana o 4,2%),
 • trzeci próg podatkowy dotyczy dochodów w przedziale 617 500 – 964 800 NOK (nadwyżka jest dodatkowo opodatkowana o 13,2%),
 • czwarty próg podatkowy dotyczy dochodów powyżej 964 800 NOK (nadwyżka jest dodatkowo opodatkowana o 16,2%).

📌 Zwiększa się Personfradrag (kwota graniczna). Jeśli dochody będą mniejsze niż wskazana kwota, nie płaci się podatku dochodowego. W 2019 roku Personfradrag wynosi 56 550 NOK (zamiast 54 750 NOK).

📌 Minstefradrag, czyli maksymalne odliczenie od pensji pracownika w 2019 roku wynosi  100 800 NOK (w 2018 roku było to 97 610 NOK).

📌 W 2019 roku zwiększa się wysokość odliczenia z tytułu dojazdu do pracy oraz dla Pendlerów limit wzrasta do 22 700 NOK (w roku 2018 było 22 350 NOK).

📌 Odliczenie z tytułu darowizn na organizacje dobroczynne/fundacje w 2019 roku wynosi maksymalnie 50 000 NOK (w 2018 roku było 40 000 NOK).