Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
CV i list motywacyjny
Umowa o pracę

RENTA W NORWEGIIRENTA W NORWEGII – PODSTAWOWE INFORMACJE

 • Renta to świadczenie socjalne, które należy się osobom całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy z powodu choroby lub urazu.
 • Renta ma zastąpić część zarobku utraconego z powodu niezdolności do pracy.
 • Renta podlega opodatkowaniu.
 • Osoby przebywające na rencie mają prawo do norweskiej emerytury na zasadach regulowanych przez ustawę o emeryturze.
 • Renta traktowana jest jako dochód.
 • Na wysokość renty ma wpływ stan cywilny i przeprowadzka do innego kraju.
 • O wszystkich zmianach (stanu cywilnego, przeprowadzce, powrocie do kraju, dochodach) należy informować NAV.
 • Renta wypłacana jest do 20go dnia każdego miesiąca (w maju i w grudniu pieniądze wypłacane są wcześniej).

KTO MA PRAWO DO RENTY W NORWEGII

Prawo do otrzymywania renty mają osoby, które spełniają kilka warunków:

 • Wiek między 18 a 67 rokiem życia.
 • Przynależność do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych tzw. folketrygden (każdy, kto pracuje w Norwegii, przynależy do tego systemu).
 • Choroba lub uraz musi być jedynym powodem niezdolności do pracy.
 • Podczas choroby musi być przeprowadzone odpowiednie leczenie. Konieczne jest też podjęcie działań mających na celu powrót do aktywności zawodowej.
 • Zdolność do pracy musi być zmniejszona o co najmniej 50%, gdy powodem składania wniosku o zasiłek jest choroba lub uszkodzenie ciała; o 40% gdy jest się na zasiłku rehabilitacyjnym; o 30% gdy miało się wypadek w pracy lub cierpi się na chorobę zawodową.

ZASIŁEK REHABILITACYJNY A RENTA

Zasiłek rehabilitacyjny, czyli arbeidsavklaringspenger to zasiłek, który przyznawany jest osobom przebywającym na zwolnieniu lekarskim powyżej 52 tygodni. Jeżeli po tym czasie osoba jest niezdolna do pracy, leczy się lub rehabilituje i jest po stałą kontrolą lekarza, a w najbliższym czasie planuje powrót do aktywności zawodowej, to ma prawo do zasiłku rehabilitacyjnego.

Jeśli ktoś pobiera zasiłek rehabilitacyjny i chce starać się o rentę, to jego zdolność do pracy musi być zmniejszona o co najmniej 40%.

WYPADEK W PRACY A PRAWO DO RENTY

Jeśli powodem zmniejszenia zdolności do pracy jest wypadek w pracy lub choroba zawodowa, to także można starać się o rentę. W takim przypadku zdolność do pracy musi być obniżona o co najmniej 30%.

WYSOKOŚĆ RENTY W NORWEGII

Wysokość renty zależy od stopnia niezdolności do pracy. Można być niezdolnym do pracy w 100%. Jeśli jest się zdolnym do pracy np. w 40%, to ma się prawo do 60% renty.

Rentę stanowi 66% średniego wynagrodzenia z ostatnich pięciu lat liczonych od momentu utracenia zdolności do pracy. Pod uwagę brane są dochody z trzech lat, w których zarobki były najwyższe.

Roczna wysokość renty nie może przekroczyć sześciokrotności kwoty bazowej G, która w 2016 roku wynosiła 92 576 koron.

MINIMALNA GWARANTOWANA RENTA W NORWEGII

Osoby, które miały niskie dochody lub nie miały ich wcale, mają zapewnioną minimalną gwarantowaną rentę. Minimalna wysokość świadczenia zależy od tego, czy mieszka się z małżonkiem lub partnerem lub czy jest się osobą samotną.

 • Jeśli mieszka się z małżonkiem lub partnerem, to zagwarantowana roczna renta wynosi 2,28 kwoty bazowej G.
 • Jeśli mieszka się z małżonkiem lub partnerem, który pobiera rentę, to zagwarantowana roczna renta wynosi 2,33 kwoty bazowej G.
 • Jeśli jest się osobą samotną, to zagwarantowana roczna renta wynosi 2,48 kwoty bazowej G.

Osoby, które otrzymują minimalną gwarantowaną rentę od państwa są zobowiązane do informowania NAV o wszelkich zmianach swojego stanu cywilnego.

DODATKI DO RENTY

Oprócz podstawowej renty wypłacanej z norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, można mieć prawo do wypłaty dodatkowej renty z emerytury pracowniczej (z drugiego filaru emerytalnego).

Oprócz wyliczonej przez NAV renty osoba korzystająca z tego typu pomocy może liczyć na następujące dodatki i ulgi:

– Dodatek na dziecko do 18 roku życia.

– Wypłatę odszkodowania na wypadek śmierci partnera.

– Zniżki na transport publiczny, jeśli zdolność do pracy zmniejszyła się o co najmniej 50%.

– Zmniejszenie lub całkowite anulowanie kredytu studenckiego.

– Wsparcie mieszkaniowe w przypadku niskich dochodów i wysokich opłat za mieszkanie.

RENTA A PRACA

Podczas pobierania renty można pracować. Wysokość renty obliczana jest wtedy także w oparciu o zdolność do pracy i osiągane zarobki. NAV zachęca do podejmowania zatrudnienia i pomaga w powrocie do aktywności zawodowej. Próg dochodowy wynosi 0,4 kwoty bazowej G. Jeśli NAV przyznał komuś status osoby zdolnej do pracy, to granica dochodu wynosi 1G.

Zasiłek może zostać skorygowany w przypadku wyższych dochodów, jednak NAV podkreśla, że podjęcie pracy i tak się opłaca. Przy korekcie wysokości renty brane są pod uwagę tylko dochody przekraczające określoną przez NAV granicę. Jeśli wysokość osiąganego dochodu obniży się, to wysokość renty zostanie ponownie skorygowana. Na stronie NAV można samodzielnie sprawdzić jak wysokość dochodu wpływa na obniżenie renty.

NAV trzeba informować o wszystkich zmianach w wysokości osiąganych dochodów, czyli:

 • Gdy oczekuje się osiągnięcia rocznych dochodów wyższych niż limit dochodów ustalony przez NAV.
 • Gdy roczne dochody przekroczyły wysokość podaną w urzędzie.

Zmiany można zgłosić po zalogowaniu się na stronę NAV.

W przypadku gdy NAV miał błędne informacje na temat osiąganych przez daną osobę dochodów, to na koniec roku robi się korektę wypłaconej renty przy rozliczeniu podatkowym.

Dochody osiągane podczas pobierania renty mogą wpływać na wysokość różnych dodatków, np. dodatku na dziecko.

OPODATKOWANIE RENTY

Renta opodatkowana jest jak zwykły dochód i tak jak w przypadku pracy zarobkowej, trzeba złożyć roczne zeznanie podatkowe. Podatek od renty nie jest odciągany w czerwcu, a w grudniu pobierana jest tylko połowa podatku.

Karta podatkowa pobierana jest przez NAV automatyczne z urzędu podatkowego.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O RENTĘ W NORWEGII

Przed złożeniem wniosku o przyznanie renty musi zostać oceniona zdolność danej osoby do pracy, dlatego przed złożeniem wniosku warto udać się do NAV.

O rentę można ubiegać się elektronicznie po zalogowaniu na stronie NAV. Jeśli mieszka się z granicą lub ma się dziecko poniżej 18ego roku życia trzeba wysłać wniosek pocztą.

Czas na rozpatrzenie wniosku zależy od tego, kiedy NAV otrzyma całą niezbędną dokumentację.

RENTA A POBYT ZA GRANICĄ

Przeprowadzka za granicę może wpłynąć na wysokość kwoty wypłacanej przez NAV. Osobne zasady regulują też wypłacanie renty osobom, które przeprowadzają się do kraju spoza Unii Europejskiej. Aby otrzymywać rentę trzeba być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

 • Gdy przebywa się za granicą krócej niż 12 miesięcy, to pozostaje się członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Jeśli podróżuje się między kilkoma krajami, to w Norwegii trzeba przebywać przez co najmniej 6 miesięcy w roku.
 • Jeśli przebywa się poza granicami Norwegii dłużej niż 12 miesięcy, to traci się członkostwo w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych. Tak samo jest w przypadku, gdy w dwóch następujących po sobie latach przebywa się dłużej niż 6 miesięcy poza granicami Norwegii (w każdym roku).
 • Jeśli przeprowadza się do kraju, z którym Norwegia ma umowę o ubezpieczeniach społecznych, to prawo do wypłaty renty zostaje zachowane. Szczegóły określone są przez przepisy prawne.
 • Jeśli od 16go do 67go roku życia przez co najmniej 20 lat mieszkało się w Norwegii, to ma się prawo do wypłaty renty w każdym kraju.
 • W przypadku wyjazdu za granicę należy poinformować nie tylko NAV, ale także Urząd Podatkowy, ponieważ zmianie ulega obowiązek podatkowy osoby pobierające norweską rentę poza granicami Norwegii.

Przed przeprowadzką za granicę należy zgłosić się do NAV, który oceni prawo do przeniesienia całości lub części renty za granicę.

Nawet gdy zachowa się prawo do wypłaty renty za granicą ze względu na umowy łączące Norwegię z innymi krajami, to traci się prawo do finansowania leczenia przez norweski system ubezpieczeń społecznych (jeśli przez przeprowadzkę straci się członkostwo w tym systemie).Może Cię również zainteresować:

FAQ Renta

1. Kto ma prawo do renty z tytułu niemożności wykonywania pracy zarobkowej? Pokaż odpowiedź

2. Czy jeżeli przysługuje mi prawo do renty dodatkowej, mam również prawo do renty podstawowej? Pokaż odpowiedź

3. Przez długi czas byłem zatrudniony, ale teraz od kilku miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy mogę starać się o rentę? Pokaż odpowiedź

4. Co muszę zrobić, aby ubiegać się o rentę po roku na zwolnieniu lekarskim? Pokaż odpowiedź

5. Czy jeżeli nigdy nie pracowałem, mogę ubiegać się o rentę? Pokaż odpowiedź

6. Kto decyduje o przyznaniu mi renty? Pokaż odpowiedź

7. Gdzie złożyć podanie o przyznanie renty? Pokaż odpowiedź

8. Jak często są wypłacane świadczenia rentowe w Norwegii? Pokaż odpowiedź

9. Czy świadczenie rentowe podlega opodatkowaniu? Pokaż odpowiedź

10. Jakie świadczenia może uzyskać w Norwegii inwalida? Pokaż odpowiedź

11. Do jakiego momentu wypłacane są w Norwegii świadczenia z tytułu inwalidztwa? Pokaż odpowiedź

12. Co zrobić, jeżeli wystąpią zmiany w stanie zdrowia osoby niepełnosprawnej? Pokaż odpowiedź