Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Wypadek w pracy
Wypowiedzenie umowy o pracę

ZWIĄZKI ZAWODOWE W NORWEGIIZwiązki zawodowe

Związki zawodowe to organizacje pracowników z jednego lub kilku przedsiębiorstw. Ich głównym zadaniem jest działalność w celu poprawy warunków pracy oraz wynagrodzenia pracowników. W Norwegii poszczególne związki zawodowe łączą się w większe stowarzyszenia zwane federacjami. Wyróżnić można cztery największe federacje związków zawodowych:
• Landsorganisasjonen i Norge (LO)- Norweska Konfederacja Związków Zawodowych,
• Hovedorganisasjonen for universitets og høyskoleutdannede (Unio) – Główna organizacja dla osób z wykształceniem uniwersyteckim i wyższym,
• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) – Centralna Federacja Związków Zawodowych,
• Akademikerne – Akademicki Związek Zawodowy.

Polski związek zawodowy w Norwegii – Solidaritet Ekte Fagforening

Jak sami o sobie piszą: Związek został założony przez pracowników dużego koncernu i jest nowo powstałym związkiem. Wzorem dla nas jest polski związek zawodowego: „ Solidarność”, który w szczytowym okresie liczył ok. 10 000 000 członków (największy na świcie związek zawodowy), w chwili obecnej liczy „tylko” ok. 2 000 000 członków. Protesty i działalność związku zawodowego Solidarność z Lechem Wałęsą jako przewodniczącym na czele, doprowadziły do pokojowego obalenia komunizmu w Polsce, w całej Europie Środkowo – Wschodniej i ostatecznie doprowadziły do rozpadu sowieckiego „Imperium Zła”.

Polskie społeczeństwo i związek zawodowy: „ Solidarność” przyniosło sobie oraz wielu narodom Europy, upragnioną Wolność, spod jarzma komunistycznego reżimu. Dzięki walce Solidarności, żyjemy w wolnej i zjednoczonej Europie. Gdzie możemy pracować w pokoju na rzecz siebie samych i przyszłych pokoleń.

Adres strony: http://www.solidaritetnorge.no/index.php?lang=pl

Norweska konfederacja związków zawodowych (Landsorganisasjonen i Norge)

Jest to największa organizacja związków zawodowych w Norwegii. Informacje o konfederacji można znaleźć tutaj. Do jej głównych zadań należy:
• zapewnienie ochrony prawnej członkom organizacji,
• zwiększenie minimalnej stawki płacy,
• wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków i posiadanego doświadczenia,
• poprawa warunków pracy w sektorze prywatnym i publicznym.
Korzyści płynące z uczestnictwa w organizacji:
• pewność otrzymania pełnego wynagrodzenia od pracodawcy,
• wpływ na warunki pracy i wysokość wynagrodzenia,
• prawo do dłuższego okresu urlopowego,
• kontakt ze społecznością pracującą w tym samym zawodzie.

Lista związków zawodowych istniejąca pod Landsorganisasjonen i Norge:

Norweska Zjednoczona Federacja Związków Zawodowych (FF) (Fellesforbundet)

Norweski Związek Zawodowy Menedżerów i Inżynierów (FLT) (Forbundet for
Ledelse og Teknikk)

Norweski Ogólnorobotniczy Związek Zawodowy (NAF) (Norsk
Arbeidsmandsforbund)

Norweski Związek Zawodowy Elektryków i Informatyków (EL & IT) (EL og IT
Forbundet)

Norweski Związek Zawodowy Pedagogów Ochrony Dziecka, Pracowników
Opieki Społecznej i Wychowawców Społecznych (FO) (Fellesorganisasjonen)

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Więziennictwa i Zakładów Otwartych
(NFF) (Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund)

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Biur (HK) (Handel og Kontor i
Norge)

Industri Energi (Industri Energi)

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych (NJF) (Norsk
Jernbaneforbund)

Norweski Związek Zawodowy Muzyków (MF) (Musikernes Fellesorganisasjon)

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Administracji Rejonowej, Zdrowia
i Opieki Społecznej (Fagforbundet)

Norweski Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych (NLF) (Norsk
Lokomotivmannsforbund)

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Żywności i Napojów (NNN) (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)

Norweski Związek Zawodowy Oficerów (NOF) (Norges Offisersforbund)

Norweski Związek Zawodowy Poczty i Środków Przekazu (NPK) (Det norske Post og
Kommunikasjonsforbund)

Związek Zawodowy Prasy Ruchu Robotniczego (Arbeiderbevegelsens
Presseforbund)

Norweski Związek Zawodowy Marynarzy (SF) (Norsk Sjømannsforbund)

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Szkół (SL) (Skolenes
landsforbund)

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Państwowych (NTL) (Norsk
Tjenestemannslag)

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Transportu (NTF) (Norsk
Transportarbeiderforbund)

Norweska Centralna Organizacja Sportowców (NISO) (Norske Idrettsutøveres
Sentralorganisasjon)

Główna organizacja dla osób z wykształceniem uniwersyteckim i wyższym (UNIO)

Hovedorganisasjonen for universitets og høyskoleutdannede (Unio) jest niezależną konfederacją związków zawodowych dla osób z wykształceniem uniwersyteckim i wyższym. Strona internetowa organizacji znajduje się tutaj. Główne założenia:
• poprawa warunków pracy i płac, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i ekonomicznego dla członków organizacji,
• poszerzenie wiedzy dotyczącej życia społecznego, prowadzenie badań rynku,
• poprawa warunków życia społecznego,
• zaangażowanie w działania międzynarodowe, w tym współpraca ze związkami zawodowymi z innych krajów.

Lista związków zawodowych istniejąca pod UNIO:

Utdanningsforbundet

Norsk Sykepleierforbund

Forskerforbundet

Politiets Fellesforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Det norske maskinistforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Akademikerforbundet

Norsk Radiografforbund

Presteforeningen

Skatterevisorenes Forening

Det Norske Diakonforbund

Centralna federacja związków zawodowych (YS)

Jest to niezależna organizacja pracowników. Jej stronę internetową można znaleźć tutaj.
Federacja opiera się na:
• bliskości – każdy członek organizacji ma prawo do bezpośredniego kontaktu z pracownikiem zarządu,
• różnorodności – prawo do członkostwa mają osoby pracujące w różnych zawodach,
• odwadze – organizacja ma niezależny głos i jasno określone stanowisko w kwestiach dotyczących jej członków,
• wigorze – organizacja podejmuje działania w celu poszerzenia obszaru swojej działalności.
Status federacji:
• organizacja jest niezależnym stowarzyszeniem pracowników,
• do organizacji powiązanych z federacją należą: władze publiczne, organizacje pracodawców, inne podmioty zainteresowane współpracą,
• federacja ma na celu stworzenie porozumienia między podmiotami powiązanymi.

Lista związków zawodowych istniejąca pod YS:

Finansforbundet

Parat

Negotia

Befalets Fellesorganisasjon

Yrkestrafikkforbundet

STAFO

Det Norske Maskinistforbund

SAFE

Farmasiforbundet

Akademicki związek zawodowy (Akademikerne)

Informacje o organizacji można znaleźć tutaj. Obszar działalności federacji:
• polityka rynku pracy,
• warunki w pracy,
• płace,
• edukacja,
• prawo do emerytury dla osób samozatrudnionych.

Lista związków zawodowych istniejąca pod Akademikerne:

Arkitektenes Fagforbund

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den Norske Veterinærforening

Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening

Naturviterne

Norges Juristforbund

Norsk Lektorlag

Norsk psykologforening

Samfunnsviterne

Samfunnsøkonomene

Econa

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Korzyści płynące z członkostwa w związku zawodowym

Do głównych korzyści wynikających z członkostwa w związku należy:
• ochrona przed bezprawnym zwolnieniem z pracy (czytaj więcej o tym, jak wygląda zgodne z prawem zwolnienie z pracy pod tym adresem),
• pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z pracodawcą,
• walka o poprawę warunków pracy i wyższe wynagrodzenie,
• możliwość otrzymania pomocy w razie nagłego zdarzenia losowego (np. niezdolność do pracy w związku z wypadkiem) (czytaj więcej o wypadkach w pracy w Norwegii pod tym adresem),
• możliwość zawarcia dodatkowego pakietu ubezpieczenia,
pomoc prawna.Może Cię również zainteresować:

FAQ Związki zawodowe

1. Czym są związki zawodowe? Pokaż odpowiedź

2. Kto może zapisać się do związku zawodowego? Pokaż odpowiedź

3. Czy obcokrajowcy mogą zapisać się do związku zawodowego? Pokaż odpowiedź

4. Gdzie można zapisać się do związku zawodowego? Pokaż odpowiedź

5. Czy przynależność do związku jest bezpłatna? Pokaż odpowiedź

6. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w związku zawodowym? Pokaż odpowiedź

7. Jakie są zalety członkowstwa w związku? Pokaż odpowiedź

8. Czym są konfederacje związków zawodowych? Pokaż odpowiedź

9. Jak wybrać odpowiedni związek zawodowy? Pokaż odpowiedź

10. Kto może być członkiem Polskich Związków Zawodowych w Norwegii? Pokaż odpowiedź