Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Szkoły specjalne
Mailowy kurs norweskiego

TESTY JĘZYKOWE W NORWEGII

Rodzaje testów ze znajomości języka norweskiego

• W Norwegii można zdawać egzamin ze znajomości języka norweskiego na czterech poziomach:
– Norskprøve 1.
– Norskprøve 2.
– Norskprøve 3.
– Test i norsk – høyere nivå (tzw. Bergentest).

Norskprøve 1

Norskprøve 1 to test, który zdaje się po zakończeniu nauki na poziomie A1, czyli podstawowym. Po zdaniu tego testu nie otrzymuje się żadnego certyfikatu znajomości języka norweskiego. Zdanie Norskprøve 1 ma na celu sprawdzenie podstawowej znajomości języka przez uczącego się i ocenę jego postępów w celu kontynuowania nauki na wyższym poziomie.
Terminy testów ustalane są w poszczególnych miejscowościach przez szkoły w zależności od ilości osób uczęszczających na kursy.

Norskprøve 2 oraz Norskprøve 3

• Norskprøve 2 oraz Norskprøve 3 składają się z części pisemnej (skriftlig) oraz ustnej (muntlig), a także z testu z wiedzy o społeczeństwie (samfunnskunnskap).

o Część pisemna składa się z:
– rozumienia tekstu pisanego (lesepøve) – po przeczytaniu podanych tekstów trzeba odpowiedzieć pisemnie na pytania zawarte w teście,
– rozumienia tekstu słuchanego (lytteprøve) – po wysłuchaniu tekstów trzeba odpowiedzieć pisemnie na pytania zawarte w teście,
– pisania tekstu na zadany temat (podanie, list itp.).

o Część ustna polega na:
– samodzielnej wypowiedzi na temat narzucony przez komisje egzaminacyjną,
– rozmowie z drugą osobą zdającą egzamin – temat również narzuca komisja.

• Norskprøve 2 oraz Norskprøve 3 odbywają się zazwyczaj w styczniu/lutym, maju/czerwcu oraz w październiku/listopadzie.

Bergentest

Bergentest jest przeznaczony głównie dla osób, które chcą studiować na norweskich uczelniach (czytaj więcej o studiach pod tym adresem) lub pracować w niektórych zawodach, takich jak np. lekarz czy pielęgniarka.
Egzamin składa się z kilku części:
• Rozumienie tekstu – leseforståelse – czas trwania: 1godzina.
• Gramatyki, słów i wyrażeń – grammatikk, ord og uttrykk – czas trwania: 25 minut.
• Rozumienia ze słuchu – lytteforståelse – czas trwania: w zależności od długości puszczanych tekstów (około 25 dialogów lub krótkich tekstów).
• Pisania referatu na podstawie usłyszanego tekstu – czas trwania po odsłuchaniu nagrania ok. 45 minut.
• Pisania eseju na jeden z kilku podanych tematów – czas trwania: 2 godziny.

FAQ

1. Czy Polacy mają obowiązek zdawania egzaminu ze znajomości języka norweskiego w przypadku chęci zamieszkania na terenie tego kraju? Pokaż odpowiedź

2. Czy zdanie egzaminu ze znajomości języka norweskiego jest obowiązkowe w celu uzyskania zatrudnienia w Norwegii? Pokaż odpowiedź

3. Jaki egzamin trzeba zdać w przypadku zawodów wymagających znajomości języka norweskiego? Pokaż odpowiedź

4. Gdzie można zdawać testy ze znajomości języka norweskiego? Pokaż odpowiedź

5. Gdzie można zaleźć przykładowe zadania, które mogą pojawić się na testach ze znajomości języka norweskiego? Pokaż odpowiedź

6. Gdzie znaleźć przykładowe zadania, które mogą pojawić się na teście z wiedzy o społeczeństwie? Pokaż odpowiedź

7. Ile kosztuje Bergentest? Pokaż odpowiedź