Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Czas pracy
Karta podatkowa

KODEKS PRACY

Kodeks pracy

Najważniejszymi norweskimi dokumentami, które regulują stosunek pracy są Kodeks Pracy (Arbeidsmiljøloven) oraz Ustawa Urlopowa (Ferieloven). Relacje między pracobiorcami a przedsiębiorcami kontroluje norweska Państwowa Inspekcja Pracy, do której można się zgłaszać ze wszystkimi zapytaniami oraz problemami. Jednak wcześniej warto zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami norweskiego prawa pracy.
Sporo informacji dostępnych jest w języku polskim na stronie NAV (norweski urząd pracy). Także tutaj można znaleźć wiele przydatnych informacji (po polsku) o prawie pracy obowiązującym w Norwegii.
Głównym celem kodeksu pracy jest zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków pracy. Chodzi głównie o bezpieczeństwo miejsca pracy i równe traktowanie pracowników.
W razie wątpliwości co do prawidłowości stosunku i miejsca pracy należy porozmawiać z pracodawcą lub jego przedstawicielem. Jeśli rozmowa nie przyniesie żadnych skutków należy zwrócić się do rzecznika BHP. Jeśli miejsce pracy naraża pracownika na niebezpieczeństwo, to należy natychmiast przerwać pracę i skontaktować się z pracodawcą lub rzecznikiem BHP.

Rzecznik do spraw bezpieczeństwa

W firmach zatrudniających co najmniej 10 osób pracownicy wybierają spośród siebie rzecznika ds. bezpieczeństwa. Do jego zadań należy kontrola bezpieczeństwa w miejscu pracy. Rzecznik pilnuje, by każdy pracownik miał dostęp do osobistego ochronnego wyposażenia, a wszystkie ochronne urządzenia znajdowały się w odpowiednich miejscach. W razie zagrożenia zdrowia i życia pracownika rzecznik może wstrzymać pracę.
W Norwegii działają też regionalni rzecznicy BHP, których zadaniem jest kontrola warunków pracy na budowach. Do ich obowiązków należy też pomoc pracownikom, którzy pracują w zakładach niemających swoich rzeczników. Rzecznicy regionalni zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej.

Związki zawodowe

Każda osoba, która pracuje w Norwegii, ma możliwość przystąpienia do interesującego ją związku zawodowego (czytaj więcej o związkach zawodowych w Norwegii pod tym adresem). Aby zostać członkiem związku należy opłacić składkę (raz na rok albo co miesiąc w wysokości maksymalnie 1,8% pensji). Członkowie związków uzyskują pomoc w przypadku konfliktu z pracodawcą, mają też możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia. Związki oferują też darmową pomoc prawną, szkolenia i pomoc w razie nagłych zdarzeń losowych. Warto wybrać związek odpowiadający branży pracownika i mający siedzibę w okolicy miejsca zamieszkania, co znacznie ułatwi kontakt ze związkiem.

FAQ Kodeks Pracy

1. Kogo obowiązuje norweski Kodeks Pracy? Pokaż odpowiedź

2. Czy jeżeli jestem obcokrajowcem, chroni mnie norweski Kodeks Pracy? Pokaż odpowiedź

3. Kim jest rzecznik do spraw bezpieczeństwa pracy? Pokaż odpowiedź

4. Czy w każdym zakładzie musi być wybrany rzecznik do spraw bezpieczeństwa pracy? Pokaż odpowiedź

5. Czym jest rada do spraw środowiska pracy? Pokaż odpowiedź

6. Czy zatrudniając mnie, pracodawca może pytać o moje członkostwo w związkach zawodowych? Pokaż odpowiedź

7. Czy pracodawca może pytać mnie o moje relacje partnerskie lub plany rodzinne? Pokaż odpowiedź

8. Czy związek wyznaniowy będąc pracodawcą może odmówić mi zatrudnienia ze względu na moją orientację seksualną? Pokaż odpowiedź

9. Czy norweski pracodawca może odmówić mi zatrudnienia ze względu na moją niepełnosprawność? Pokaż odpowiedź

10. Uważam, że odmówiono mi zatrudnienia ze względu na poglądy. Co mogę zrobić? Pokaż odpowiedź

11. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić mi przeszkolenie do pracy? Pokaż odpowiedź

12. Słyszałem, że mogę uzyskać bezpłatne szkolenie języka w pracy, czy to prawda? Pokaż odpowiedź

13. Do kogo mam się zwrócić w sprawie kursu języka norweskiego? Pokaż odpowiedź

14. Czy mogę zostać zwolniony z pracy podczas przebywania na zwolnieniu chorobowym? Pokaż odpowiedź

15. Moja firma upadła przed wypłatą należności za pracę. Co mam robić? Pokaż odpowiedź

16. Mój pracodawca przestał uiszczać wypłaty. Czy mogę coś zrobić zanim ogłosi on upadłość? Pokaż odpowiedź

17. Czy pracodawca może dokonać potrącenia z mojej wypłaty? Pokaż odpowiedź

18. W jakim wieku młodzież może legalnie podjąć pracę w Norwegii? Pokaż odpowiedź

19. Jaką pracę może wykonywać młodzież? Pokaż odpowiedź

20. Czy praca młodzieży jest normowana jeśli chodzi o wymiar godzinowy? Pokaż odpowiedź

21. Kiedy mogę dostać wypowiedzenie? Pokaż odpowiedź

22. Czym jest prawo pierwszeństwa po zwolnieniu z pracy? Pokaż odpowiedź

23. Czy pracodawca ma obowiązek wydać mi świadectwo pracy? Pokaż odpowiedź

24. Czy pracodawca może mnie zwolnić z powodu ciąży? Pokaż odpowiedź

FAQ Związki Zawodowe

1. Czy mogę zapisać się do związku zawodowego jeśli nie jestem Norwegiem? Pokaż odpowiedź

2. Czy rzeczywiście przynależność do związków zawodowych przynosi jakieś dodatkowe benefity? Pokaż odpowiedź

3. Jak wybrać związek zawodowy? Pokaż odpowiedź

4. Jak zorganizowane są norweskie związki zawodowe? Pokaż odpowiedź

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Email*

0 odpowiedzi na artykuł "Kodeks pracy w Norwegii"