Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Agencje pośrednictwa pracy

OSLO

TELEFONY ALARMOWE W NORWEGII

Czy znasz te numery?

 • 112 – policja (Politi)
 • 113 – pogotowie ratunkowe (Ambulanse)
 • 911 – policja (tylko z telefonów komórkowych)
 • 02800 – najbliższy komisariat policji
 • 81 00 05 05 – pomoc drogowa
 • 24 11 08 50 – Ambasada RP

JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?

Dla każdego obcokrajowca, który wyjeżdża do Norwegii w celu zarobkowym, kluczowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie, jak rozpocząć poszukiwania dobrej pracy w Norwegii. Często już przed wyjazdem za granicę, wielu próbuje znaleźć pracę. Aktualnie obowiązujące prawo imigracyjne pozwala Polakom podjąć pracę w Norwegii bez ubiegania się o pozwolenie na pobyt i pracę zarobkową. Po przyjeździe do Norwegii wystarczy jedynie zarejestrować się na policji lub w Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych.

Na początku warto zapoznać się z norweskim rynkiem pracy. Do najpopularniejszych branż w Norwegii należą: rolnictwo i prace sezonowe, budownictwo, branża sprzątająca, przemysł naftowy i gazowy, przemysł stoczniowy, rybołówstwo i przetwórstwo ryb, turystyka i transport oraz przemysł maszynowy. Norweski rynek pracy potrzebuje pracowników, którzy są zmotywowani, rzetelni i zdeterminowani.

Kolejno należy odpowiednio przygotować dokumenty aplikacyjne. CV nie powinno przekraczać dwóch stron A4. Załączanie zdjęcia nie jest zbyt popularne w Norwegii.

Oferty pracy są w większość umieszczane na witrynach internetowych. Wiele ogłoszeń można znaleźć w bazie dostępnej w NAV. Na stronie tjenester.nav.no można wgrać swoje dane, dodać CV i zapisać się do newslettera z ofertami pracy, które odpowiadają naszym kwalifikacjom. Polacy mogą od razu zarejestrować się w Norweskim Urzędzie Pracy NAV. W urzędzie tym organizowane są także szkolenia i kursy przeznaczone dla osób bezrobotnych. Warto zajrzeć również do lokalnych gazet lub agencji pośrednictwa pracy, których lista znajduje się tutaj. W odpowiedzi na ogłoszenia, które pojawiają się na stronach agencji pracy, należy wypełnić odpowiedni dokument oraz dołączyć swoje CV.

Najważniejsze jest pozytywne nastawienie i postawienie sobie określonego celu, np. „dzisiaj wyślę 30 CV lub podejdę do 20 osób i zapytam o pracę”. Warto wysyłać CV bezpośrednio do intersujących nas firm albo nawet osobiste stawienie się w placówce w celu złożenia swoich dokumentów aplikacyjnych.

JAK ZNALEŹĆ PIERWSZE ZLECENIA (SPRZĄTANIE LUB BUDOWLANKA)?

Polscy emigranci najczęściej decydują się na założenie firmy budowlanej lub sprzątającej. Najwięcej zarejestrowanych firm przez mieszkańców z Polski odnotowano w branży budowlanej – ponad 40%, co stanowi 1% ogółu firm w tym sektorze gospodarki.

Duży wpływ na sukces firmy ma moment rozpoczęcia działalności. Osoby, które chcą zająć się remontowaniem domów i innymi usługami budowlanymi, powinny wystartować z biznesem po zakończeniu zimy, a ta bywa w Norwegii długa i bardzo mroźna. Śnieg, deszcze i niskie temperatury mogą stanąć na przeszkodzie do zdobycia pierwszego zlecenia. Nie warto startować również w sierpniu. Jest to okres wakacji większości norweskich rodzin. Wiele firm zapada wówczas w półsen.

Znalezienie pierwszego zlecenia czasami bywa trudne. Należy być cierpliwym, wytrwałym i zmotywowanym. Praca w Norwegii nie leży na ulicy i trzeba się odrobinę wysilić, żeby ją znaleźć. Najgorsze co może być, to poddać się już po kilku dniach poszukiwań. Najlepiej założyć sobie ilość domów, które odwiedzimy w ciągu dnia, czyli cel ilościowy. Należy wziąć jedzenie, picie, przygotować ulotki i pukać od drzwi do drzwi, przedstawiając swoją ofertę. Ważne jest również miejsce poszukiwań. Warto upewnić się, że w danym obszarze znajdują się osoby, które mogą być potencjalnie zainteresowane naszymi usługami.

Podczas pierwszego zlecenia należy dać z siebie wszystko, żeby zapracować na pozytywną opinię. Lokalna społeczność bardzo szybko dzieli się zdaniem na temat usług lub zakupionych produktów. Dobra opinia wśród Norwegów to już połowa sukcesu. Ludzie wolą skorzystać z usług kogoś z polecenia. Jeśli ktoś cieszy się dobrym zdaniem, na pewno nie pozostanie bez pracy. Niestety, dobrą sławę szybko można stracić. Należy być słownym, terminowym i dokładnym.

UMOWA O PRACĘ

W Norwegii nie istnieją różne typy umów o pracę, tak jak w Polsce. Forma umowy zależy od indywidualnych zapisów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Na straży bezpieczeństwa pracowników stoi Państwowa Inspekcja Pracy, czyli Arbeidstilsynet. Zajmuje się badaniem wypadków w pracy, czuwa nad bezpieczeństwem środowiska pracy.

W umowie o pracę powinny znajdować się następujące informacje: strony zawierające umowę, opis wykonywanej pracy, nazwa stanowiska oraz termin rozpoczęcia pracy, a w przypadku umowy na czas określony także planowaną datę rozwiązania stosunku pracy. Oczywiście w umowie zawarty jest adres firmy oraz miejsce wykonywanej pracy. Warto zwrócić uwagę na to, żeby w umowie były zawarte informacje na temat okresu próbnego (maksymalnie do sześciu miesięcy), prawa do urlopu, ilości dni urlopu, wysokości świadczeń urlopowych, wysokości wynagrodzenia, długości pracy oraz przerw. Większość tych kwestii regulowana jest przez Kodeks Pracy.

Zatrudnienie na czas określony jest możliwe jedynie w przypadku, gdy czasowo są w firmie wolne miejsca pracy lub gdy nakład pracy jest nieoczekiwany i ma tymczasowy charakter. Na staże oraz praktyki zawodowe również zatrudnia się na czas określony.

W przypadku zatrudnienia przez agencję pracy, o zaległe wynagrodzenie można ubiegać się zarówno od agencji, jak i od pracodawcy, dla którego wykonywane było zlecenie.

ZASIŁEK CHOROBOWY

Aktywni zawodowo Polacy w Norwegii, w przypadku choroby, mają prawo do zasiłku chorobowego. Świadczenie jest wypłacane osobom, które narażone są na ryzyko utraty źródła dochodu lub utraty możliwości powrotu do pracy zawodowej. Zasiłek można pobierać do roku czasU, ale w tym czasie konieczne jest poddawanie się kontroli ze strony Urzędu Pracy oraz udział w programach, które służą aktywizacji zawodowej. Prawo do zasiłku ulega odnowieniu dopiero po przepracowaniu kolejnych 26 tygodni.

O zasiłek mogą ubiegać się osoby, które mają przepracowane w Norwegii co najmniej 4 tygodnie. W celu otrzymania pieniędzy z NAV trzeba przedstawić zwolnienie lekarskie, które poświadcza niezdolność do pracy. Część D ze zwolnienia lekarskiego jest dokumentem, który należy przesłać do lokalnego biura NAV w czasie wnioskowania o zasiłek.

NAV wypłaca świadczenia chorobowe dopiero od 17. dnia zwolnienia. Wysokość świadczenia jest wypłacana w oparciu o średnią z czterech ostatnich przepracowanych tygodni poprzedzających chorobowe. Zasiłek wynosi od 20 do 100% wysokości tych dochodów.
Podobnie jest w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Wysokość zasiłku wyliczana jest przez NAV w oparciu o średnią dochodów z ostatnich 3 pełnych lat rozliczeniowych i wynosi 65% tych dochodów. W przypadku prowadzenia działalności krócej niż 3 lata, urząd wyliczy składkę na podstawie udokumentowanego dochodu uzyskanego do danego momentu. Osoby, które prowadzą firmę, mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie w NAV i wtedy mogą otrzymywać świadczenie już od 1. dnia choroby nawet w wysokości 100% średniej dochodów. Jest to zależne od rodzaju wykupionego dodatkowego ubezpieczenia.

CV I LIST MOTYWACYJNY

Dokumenty aplikacyjne w Norwegii mają podobną formułę jak w Polsce. Ważne jest, żeby były przejrzyste, nie zawierały błędów i były napisane pod konkretne stanowisko pracy. Warto przy nazwie danego stanowiska dodać krótki opis wykonywanych czynności i osiągnięcia w danej pracy, jeśli takie były. Dobrze jest umieścić na górze CV krótkie podsumowanie zawodowe i podkreślić swoje najważniejsze umiejętności, oczywiście kluczowe dla stanowiska, na które aplikujemy.

CV może być złożone w języku angielskim, zwłaszcza wtedy gdy ogłoszenie o pracę było wystawione w tym języku. W innym przypadku jest to dopuszczalne, ale zawsze lepiej wyglądają dokumenty przygotowane w języku norweskim. Bez sensu jest jednak wysyłanie CV w języku norweskim, jeśli nie potrafimy komunikować się w tym języku. Przygotowanie CV w oparciu o internetowy translator nie wygląda dobrze.

List motywacyjny wymagany jest tylko na niektórych stanowiskach i powinien zostać przygotowany indywidualnie na każde ogłoszenie. Na początku listu powinien być nasz adres oraz adres firmy, do której aplikujemy. We wstępie należy umieścić nazwę stanowiska i źródło ogłoszenia. Następnie opisujemy wszystkie umiejętności i sukcesy, które udowodnią potencjalnemu pracodawcy, że to właśnie my nadajemy się do danej pracy. List motywacyjny należy podpisać odręcznie.

Certyfikaty i inne dokumenty zamieszcza się w przypadku, gdy w ogłoszeniu podana jest informacja z prośbą o dołączenie takich dokumentów.

Poniżej przedstawiamy zwroty przydatne podczas przygotowywania dokumentów aplikacyjnych:

nazwa (imię i nazwisko)
adres
data urodzenia
narodowośćadres e-mail
telefon
kwalifikacje
umiejętności i kompetencje
wykształcenie/edukacja
doświadczenie zawodowe
kursy i kwalifikacje
dodatkowe informacje
referencjejęzyk główny (podstawowy)
inne języki
angielski
norweski
polski
w mowie i w piśmie

podstawowa znajomość pakietu Office i Internetu
zainteresowania/hobby
prawo jazdy

navn
adresse
født
nasjonalitete-postadresse
mobilnummer
nøkkelkvalifikasjoner
personlige ferdigheter og kompetanse
uttdanelse/uttdaning
yrkeserfaring/erfaring/arbeidserfaring
kurs og sertifikater
annen informasjon
referansermorsmål/hovedspråk
andre språk
engelsk
norsk
polsk
muntlig og skriftlig

daglig bruker av Office-pakken og internett
fritidsinteresser
førerkort

AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY W OSLO

Mercuri Urval
Oslo, Skøyen Hoffsveien 1D
tel +47 815 36 600
adres e-mail: contact.no@mercuriurval.com
www.mercuriurval.com/no

Manpower Professional
Oslo, Tordenskioldsgate 2
tel +47 22 01 80 00
adres e-mali: firmapost@manpower.no
www.manpower.no

Cultivator
Oslo, Munkedamsveien 67
tel +47 952 36 552
adres e-mail: oslo@cultivator.no
www.cultivator.no

Personal Utvelgelse
Oslo,Olav, Vs gt 1
tel + 47 22 83 87 87
adres e-mail: post@pu.no
www.pu.no

Visindi
Oslo, Tullins gate 2
tel + 47 916 56 100
adres e-mail: post@visindi.no
www.visindi.no

Bjerke & Luther AS
Oslo, Tordenskioldsgate 6
tel +47 22404080
mail: post@bjerkeluther.no
www.bjerkeluther.no

Adecco Select/ Web Cruiter
OSLO, Tevlingveien 23, 9.etg.
Telefon: +47 22 30 11 52
adres e-mail: customersupport@webcruiter.no
www.webcruiter.com

Compass
Oslo, Stenrsgt. 2
Tel: +47 22 00 77 00
adres e-mail: mail@compass.no
www.compass.no

Delphi
Oslo Fridtjof Nansens vei 17
tel: +47 23 33 27 70
adres e-mail: delphi@delphi-consulting.no
www.delphi-consulting.no

Habberstad
Habberstad Oslo, Wergelandsveien 1
tel +47 22 99 79 00
adres e-mail: firmapost@habberstad.no
www.habberstad.no

Randstad
Oslo, Bygdøy Allé 1, Postboks 2325 Solli
Tel + 47 815 33 373
adres e-mail: norway@randstad.no
www.randstad.no

Capus
Oslo Stortorvet 2 (Inngang fra Kirkegt.)
Telefon: +47 22 94 11 00
adres e-mail: adm@capus.no
www.capus.no

Proffice
Oslo, Dronningens gate 17
Tel +47 22 31 38 00
adres e-mail: oslo@proffice.no
www.proffice.no

Headvisor
OSLO, Grensen 16
Tel. 22 47 65 50
adres e-mail: oslopost@headvisor.com
www.headvisor.no

Rett Bemanning
Ruseløkkveien 26
0251 Oslo
Tel: +47 971 82 352
adres e-mail: oslo.sentrum@rettbemanning.no
www.rettbemanning.no

Step Stone
OSLO, Thunesvei 2
tel: +47 22 03 33 00
adres e-mail: info@stepstone.no
www.stepstone.no

Top Temp
OSLO, Strandgata 19
Telefon: +47 23 36 55 00
adres e-mail: adm@toptempit.no
www.toptemp.no

Kelly Services
Oslo, Rosenkrantz gate 20
Telefon +47 815 00 044
adres e-mail: oslo@kellyservices.no
www.kellyservices.no

Job Zone
OSLO, Sandakerveien 114 B
tel +47 21 52 64 00
adres e-mail: oslo@jobzone.no
www.jobzone.no

Personal Huset
OSLO, Skippergata 33
tel: +47 98 29 52 00
adres e-mail: olaug@personalhuset.no
www.personalhuset.no

BJØRGFJELL
Oslo, Henrik Ibsens Gate 100
tel: +47 23 23 91 91
adres e-mail: oslo@bjorgfjell.no
www.bjorgfjell.no

Losang As
Oslo, Dronning Eufemias gate 16
tel: +47 94 00 40 50
adres e-mail: post@losang.no
www.losang.no

Hire
Oslo, Gamle Leirdals vei 16
tel: +47 22 65 18 00
adres e-mail: epost@hire.no
www.hire.no

ATRAKCJE W OSLO – CO WARTO ZOBACZYĆ

Centrum Oslo można zwiedzić w około 3 godziny. Warto zwrócić szczególną uwagę na Centrum Pokojowej Nagrody Nobla, Karl Johan Gate z bocznymi uliczkami i Parlamentem oraz Pałac Królewski, przed którym można zobaczyć zmianę warty o godzinie 13:30, a potem wypocząć w pobliskim parku.

Do największych atrakcji miasta należą:

1) Park rzeźb Vigelanda, który słynie z rzeźb Gustava Vigelanda. Znajduje się tam 212 rzeźb z kamienia i brązu.

2) Gmach Norweskiej Opery i Baletu, który łamie tradycyjne zasady architektury.

3) Forteca Akershus ukazująca pozostałości średniowiecznego Oslo.

4) Muzeum Łodzi Wikingów znajduje się na półwyspie Bygdoy, można zobaczyć tam świetnie zachowane średniowieczne łodzie wikingów wykopane z kurhanów.

5) Narodowa Galeria Sztuki, w której koniecznie należy zapoznać się z arcydziełem Edvarda Muncha – obrazem „Krzyk”.

6) Muzeum Przyrodnicze prezentujące około 500 gatunków roślin z całego świata.

7) Park rozrywki TusenFryd.

8) Norweskie Muzeum Ludowe, które jest jednym z najstarszych muzeów na świecie znajdujących się na świeżym powietrzu.

9) Muzeum Ekspedycji Polarnych Fram, aby poznać historię ekspedycji polarnych.

10) Muzeum Kon – Tiki, w którym można zobaczyć tratwy i łodzie z wypraw naukowca i podróżnika Thora Heyerdala.

11) Skocznia Holmenkollen dla pasjonatów sportów zimowych, gdzie można skorzystać z symulatora lotów skoków narciarskich i przez chwilę poczuć się jak Adam Małysz.

12) Osoby, które chcą zatrzymać się na dłużej w Oslo, mogą wsiąść na prom i wybrać się na jedną z wysepek otaczających miasto i pójść na spacer. Na wyspie Langoyene można odwiedzić plażę dla nudystów, a na Gressholmen natknąć się na stado królików.

13) Aker Brygge z mnóstwem urokliwych knajpek, ulicznymi artystami, dyskotekami – ulubione miejsce spacerów mieszkańców stolicy.

14) Warto wspiąć się na wzgórze Ekeberg. Widać z niego nowoczesną dzielnicę portową Bjorvika, obok której znajduje się równie nowoczesny gmach opery, nowego symbolu Oslo. Na terenie wzgórza mieści się park Ekeberg z 30 dziełami wielkich rzeźbiarzy (m. in. Auguste’a Rodina, Jamesa Turella).

W Oslo dostępna jest bogata oferta rozrywek kulturalnych dla miłośników tańca, sztuki teatralnej i różnorodnego rodzaju muzyki. Poniżej przedstawiamy najbardziej polecane miejsca kulturalne w stolicy Norwegii.

1) Nationaltheateret – teatr został zbudowany w 1899 roku z myślą o wystawianiu sztuk napisanych przez Henrika Ibsena, który jest największym norweskim dramaturgiem. Obecnie można zobaczyć w teatrze także inne sztuki współczesnych twórców.

2) Teatr Det Norske i Oslo Nye oraz Det Åpne Teater, w którym przeważają sztuki współczesnych, młodych pisarzy.

3) Chat Noire – jest to najstarszy teatr rewiowy w całej Skandynawii, do którego można wybrać się na komedie, kabarety i wodewile.

4) Parkteatret – jest to niezwykły ośrodek kulturalny w Oslo, do którego można wybrać się, co tydzień na inną sztukę teatralną lub przedstawienie muzyczne oraz pokazy filmowe.

5) Oslo Konserthus – miłośnicy filharmonii mogą udać się do siedziby największej w kraju orkiestry symfonicznej – Oslo – Filharmonien.

6) Chateau Neuf i Sentrum Scene – są to najbardziej popularne sceny w Oslo, na których wystawiane są musicale, farsy, komedie i kabarety.

7) Opera Norweska – każdego roku publiczność może podziwiać tam nowe widowiska.

8) Balet Narodowy – jest to jedyny w Norwegii balet klasyczny.

9) Danses Hus – przez cały rok można tam oglądać pokazy zagranicznych i norweskich tańców ludowych.

10) Kina – Kinematografer Oslo, czyli największe kino w stolicy, Film – teatret Teletorg ze staromodnym wnętrzem, Saga Kino, gdzie można zobaczyć najnowsze światowe produkcje i Filmens Hus dla widzów, którzy chcą zobaczyć klasyczny film spoza głównego nurtu artystycznego.

TANIE NOCLEGI W OSLO

1. Smarthotel Oslo, smarthotel.no, St. Olavs Gate 26, 0166 Oslo, 272 zł/doba.

2. Perminalen Hotell, www.perminalen.no, Øvre Slottsgate 2, 0157 Oslo, 425 NOK/doba w pokoju wieloosobowym, śniadanie gratis.

3. Oslo Hostel Central, www.sagahoteloslocentral.no, Kongens gate 7, 0153 Oslo, 154 zł/doba w pokoju 8-os. na łóżku piętrowym.

4. Anker Hostel, www.ankerhostel.no, Storgata 55, 0182 Oslo,106 zł/doba w koedukacyjnym pokoju wieloosobowym na łóżku pojedynczym.

5. Central City Apartments, www.centralcityapartments.no, Kjølberggata 29C, Gamle Oslo, 0653 Oslo, 306 zł/doba w pokoju 2-os. z łazienką.

6. P-Hotels Oslo, p-hotels.no, Grensen 19, 0159 Oslo, 369 zł/doba w pokoju 1-os. ze śniadaniem.

7. Ellingsens Pensjonat, www.ellingsenspensjonat.no, Holtegata 25, 0355 Oslo, 400 NOK/doba w pokoju 2-os. bez łazienki.

8. Anker Apartment, www.ankerapartment.no, Københavngata 10, 0566 Oslo, 93 zł w pokoju koedukacyjnym na łóżku piętrowym.

9. Oslo Youth Hostel Haraldsheim, www.haraldsheim.no, Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo, 285 NOK w pokoju 4-os. bez łazienki.

10. Saga Pohstel Oslo Central, www.sagahoteloslocentral.no, Kongens gate 7, 0153 Oslo, 189 zł/doba

Tanie campingi w Oslo:

1. Bogstad Camping, www.bogstadcamping.no, Ankerveien 117, 0766 Oslo, 200-300 NOK/doba

2. Kikutstua, www.kikutstua.no, Nordmarka, 0890 Oslo, 1200 NOK/doba

3. Ekeberg Camping, www.ekebergcamping.no, Ekebergveien 65, 1181 Oslo, 100-300 NOK/doba.

4. Sjølyst Marina Bobilparkering, www.bobilparkering.no, Drammensveien 164, 0277 Oslo, 300 NOK/doba.

WYNAJĘCIE POKOJU / MIESZKANIA W NORWEGII

Pozytywna opinia pracodawcy na temat najemcy ułatwi znalezienie lokum.

Mimo obowiązywania umów ustnych, warto podpisać umowę najmu. Przykładowy dokument można znaleźć w Internecie. Najlepiej gdy znajdzie się w nim wiele szczegółów: dane osobowe, czas trwania umowy, skład wynajmowanego mieszkania (ilość pokoi), informacje o wysokości i szczegóły czynszu (czy zawiera opłaty za media), wysokość depozytu.

Minimalny okres wynajmu to 3 lata. W określonych przypadkach można zawrzeć umowę na 1 rok (np. jeśli wynajmujący mieszka w wynajmowanym domu).

Według norweskiego prawa okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące.

Wynajmujący ma prawo do zmiany ceny czynszu raz w roku, powinien o tym poinformować najemcę w miesięcznym wyprzedzeniem.

Najemca może przyjmować w wynajętym mieszkaniu członków swojej rodziny. Aby gościć w nim inne osoby, musi uzyskać zgodę wynajmującego. Dotyczy to także zwierząt domowych. Kwestie te można zawrzeć w umowie.

Remont wynajmowanego mieszkania czy pokoju można przeprowadzić jedynie za zgodą najemcy.

Najemca może unieważnić umowę, jeśli wynajmujący rażąco naruszy jej postanowienia.

Oferty wynajmu można znaleźć:

 • utleiemegleren.no
 • www.leie-bolig.no
 • hybel.no
 • m.finn.no
 • www.bolignorge.no
 • www.fredensborg.no
 • www.rubrikk.no
 • finnhjerterom.no
 • www.osloapartments.no

ALKOHOL W NORWEGII

Jeśli chodzi o dostępność i cenę napojów alkoholowych, Norwegia znacznie różni się od Polski. Państwo utrudnia sprzedaż alkoholu, aby ograniczyć jego spożycie wśród społeczeństwa. Mocniejszy alkohol jest drogi oraz trudno dostępny (np. butelka wina kosztuje ok. 125 NOK, butelka wódki – ok. 300 NOK).

Piwo i inne napoje niskoprocentowe można kupić w supermarketach, pod warunkiem, że ma się ukończone 18 lat.

Mocne piwo (powyżej 4,75%), wino oraz alkohole wysokoprocentowe są dostępne jedynie w specjalnych sklepach monopolowych, będących własnością państwa – Vinmonopolet (jest ich w kraju jedynie 312). Tego typu trunki można nabyć po ukończeniu 20 r.ż.. Alkohol sprzedawany jest w wyżej wymienionych miejscach do godz. 20:00 w dni powszednie i do godz. 18:00 w soboty. W niedzielę nie ma żadnej możliwości zakupu alkoholu.

Napoje wyskokowe sprzedawane są także w barach i restauracjach, które mogą zaoferować drinki wysokoprocentowe po godz. 13:00. Tam też sprzedaż alkoholu kończy się ok. 23.00-3.00.

FUNDACJE / SPOTKANIA ZRZESZAJĄCE POLAKÓW W OSLO

1. Polska Szkoła Sobotnia – najstarsza polska szkoła w Norwegii, powstała jeszcze w czasach komunizmu, prowadzą ją tylko rodzice. Polskie dzieci i nastolatki mają tu kontakt m. in. z językiem polskim. Zajęcia odbywają się w Rustad Skole przy Paal Bergs vei 30, 0692 Oslo.

2. Regionalny konkurs „Wybitny Polak” – odbywa się w Oslo od 6 lat, organizowany przez Polsko-Norweskie Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów. Gala finałowa odbyła się 16.04.2016 w Oslo Konserthus. Impreza jest bezpłatna, każdy może przyjść. Konkurs nagradza Polaków odnoszących międzynarodowe sukcesy, a także łączy Polonię.

3. Spotkanie Polaków w Domu Polskim na Fornebu, Folfsbuktveien 19.

4. Grupa muzyczna „Sursum corda” – śpiew liturgiczny. Próby odbywają się w salce Mariagården (tuż za katedrą św. Olava) w piątki i niedziele. W okresie wakacyjnym nie ma prób.

5. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Oslo, zajęcia odbywają się w Toyen Skole przy Hagegata 19, 0577 Oslo.

6. WOŚP Oslo, po raz piąty zagrała w klubie studenckim Chateau Neuf przy ulicy Slemsdalveien 15.

7. Zakładka „wydarzenia” – zamieszczane są tu wydarzenia kulturalne.

PRZYJAZD DO NORWEGII – NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Przy planowanym pobycie w Norwegii dłuższym niż 3 miesiące należy się zarejestrować (najpierw przez Internet, następnie udać się na posterunek policji). Potrzebne będą dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania, źródło utrzymania (aby przebywać w Norwegii dłużej niż 3 miesiące, potrzebna jest umowa o pracę), paszport.

W przypadku gdy praca w Norwegii będzie trwać do 6 miesięcy, urząd skarbowy przydzieli wraz z kartą podatkową (Skattekort) tymczasowy numer personalny – D-nummer. Trzeba udać się do urzędu osobiście. Kartę podatkową musi posiadać każda osoba pracująca w Norwegii. W 2014 wprowadzono elektroniczną wersję tego dokumentu. Osoby posiadające tymczasowy numer personalny muszą każdego roku składać podanie o nową Skattekort. Inne zasady obowiązują marynarzy, sportowców i artystów.

Jeśli dana osoba ma zamiar pracować w Norwegii powyżej pół roku, zgłasza przeprowadzkę do Norwegii i otrzymuje stały numer personalny – fødselsnummer. Do jego uzyskania również potrzebny będzie paszport, a także świadectwo rejestracji, umowa o pracę oraz umowa wynajmu/kupna mieszkania/domu. Osoby posiadające stały numer personalny co rok automatycznie otrzymują kartę podatkową.

Na przełomie marca i kwietnia roku następującego po roku dochodowym urząd wysyła zeznanie podatkowe każdej pracującej osobie. Należy skontrolować dane (porównać je z zestawieniem rocznym otrzymanym od pracodawcy) i nanieść ewentualne korekty (np. skorzystać z przysługujących ulg podatkowych).

NORWESKIE URZĘDY W OSLO

NAV – Urząd Pracy i Dobrobytu

NAV zajmuje się przede wszystkim aktywizacją zawodową społeczeństwa. Urząd ten także odpowiada za zasiłki (chorobowe, opiekuńcze i rodzinne, np. barnetrygd), emerytury i renty. Na stronie internetowej NAV znajdziemy także oferty pracy, formularze do zasiłków, niezbędne dokumenty, stawki i terminy wypłaty świadczeń.

Oddział NAV znajduje się w każdej gminie. W większych miastach każda dzielnica ma swoją filię, np. Oslo.

UDI – Urząd. ds. Cudzoziemców

Organ ten zajmuje się sprawami imigrantów i uchodźców, głównie rozpatrując wnioski o zezwolenia (np. zezwolenia na pobyt czy pracę). Współpracuje z policją i placówkami dyplomatycznymi. Jego zadaniem jest zmniejszenie odsetek nielegalnych imigracji, a także zapewnienie bezpieczeństwa uchodźcom.

Polacy i inni obywatele UE oraz EOG rejestrują w UDI swoje przeprowadzki do Norwegii. Wizytę w UDI należy wcześniej zarezerwować drogą elektroniczną.

UDI w Oslo:
Utlendingsdirektoratet
Hausmanns gate 21, 0182 Oslo
Tel. +47 23 35 15 00
https://www.udi.no/

Skatteetaten – Urząd Podatkowy

Urząd zajmuje się sprawami dotyczącymi opodatkowania (wydaje karty podatkowe, analizuje zeznania podatkowe) oraz zagadnieniami przeprowadzek do Norwegii i zmianami adresu na terenie tego kraju. Każdy, kto decyduje się na pracę w Norwegii, musi stawić się w Skatteetaten osobiście w ciągu 8 dni. Na wizytę nie trzeba się wcześniej umawiać. Petentom na bieżąco wydawane są numerki.

Norweski Urząd Podatkowy w Oslo:
Skatteetaten – Skatt øst
Schweigaards gate 17, 0191 Oslo
Tel. +47 800 80 000
https://www.skatteetaten.no/no/Person/

Arbeidstilsynet – Państwowa Inspekcja Pracy

Kluczowym zadaniem tego urzędu jest tworzenie bezpiecznych miejsc pracy poprzez nadzór nad pracodawcami w przestrzeganiu Kodeksu Pracy. Pracownicy zagraniczni traktowani są w szczególny sposób – inspekcja kontroluje ich warunki pracy oraz zarobki. Inspekcja dba także o właściwe przyznawanie i wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych.

Arbeidstilsynet sprawuje także pieczę nad warunkami edukacji na uniwersytetach, szkołach wyższych i zawodowych.

W Norwegii znajduje się 7 oddziałów regionalnych Inspekcji Pracy (nadrzędny – w Trondheim).

Arbeidstilsynet i Oslo
Stenersgata 1D, 0050 Oslo
Tel. +47 73 19 97 00
http://www.arbeidstilsynet.no/

MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM W OSLO

Katedra Św. Olafa
Akersveien 16b
0177
Niedziela, godz. 8.00; 14.30; 16.00
Piątek, sobota, godz. 19.00

Parafia św. Hallvarda
Enerhauggata 4
0651
Niedziela, godz. 13.00; 19.00
Sobota, godz. 19.00

St. Johannes kirke
Bredtvetveien 12
0950
Niedziela, godz. 9.30
Sobota, godz. 19.00

St. Joseph kirke
Akersveien 6
0177
Sobota, godz. 19.00

PRAWO JAZDY

Polskie prawo jazdy w Norwegii

1 kwietnia 2004 roku w ustanowiono przepisy, według których osoba, posiadająca aktualny dokument wydany w kraju UE/EOG, może legalnie prowadzić samochód w Norwegii. Przepisy dopuszczają możliwość wymiany prawa jazdy na norweskie, ale nie jest to prawny wymóg.

Kurs na prawo jazdy w Norwegii

Przed przystąpieniem do właściwego kursu, najpierw należy odbyć kilkudniowe szkolenie wstępne. W jego zakres wchodzi wiedza z podstawowych zasad ruchu drogowego, udzielanie pierwszej pomocy oraz komunikacja ze służbami ratunkowymi. Kolejnym krokiem jest kurs teoretyczny w szkole jazdy, który trwa 17 godzin. Później następuje doskonalenie swojej wiedzy na temat mechaniki, dbania o stan techniczny pojazdu i jazdy defensywnej. Dopiero, gdy opanowane zostaną te umiejętności, można przejść do praktycznej części kursu. Przyszły kierowca musi poznać techniki prowadzenia samochodu w trudnych warunkach atmosferycznych. Dlatego też, w ramach kursu, odbywają się próby jazdy w nocy, na śliskiej nawierzchni, jak również na drogach pozamiejskich. Ceny kursów na prawo jazdy zaczynają się od 20000 koron. W skład takiej kwoty wchodzi teoria, praktyka oraz wypożyczenie samochodu na egzamin. Materiały szkoleniowe dostępne są w dwóch wersjach językowych: norweskiej i angielskiej. W tych językach zdaje się też egzamin na prawo jazdy.

TRANSPORT W OSLO

Norwegia posiada bardzo dobrze rozbudowaną sieć połączeń komunikacji publicznej. Do wyboru mamy połączenia autobusowe, kolejowe, promowe oraz lotnicze.

W granicach Oslo można poruszać się za pomocą autobusów, tramwajów, metro i pociągów. Wszelkie rozkłady jazdy oraz ceny i rodzaje biletów, można znaleźć tutaj. Wszelkie informacje dostępne są w trzech językach do wyboru: norweskim, angielskim i niemieckim.

Bilet warto kupić zanim wsiądzie się do wybranego przez nas środka transportu publicznego, ponieważ ceny biletów w środku lokomocji jest o wiele wyższa. Istnieje kilka rodzajów biletów, m.in. jednorazowe, całodniowe, tygodniowe, miesięczne itp. Umożliwia to odpowiednie dopasowanie rodzaju biletu do naszych potrzeb.

Wszelkie informacje na temat transportu, rodzajów i cen biletów poza Oslo, znaleźć można tutaj lub pod numerem telefonu: 177.

W okolicach Oslo znajdują się trzy lotniska: Oslo Gardermoen, Moss-Rygge oraz Sandefjord Torp (lotnisko zamykane jest koło 24 i otwierane dopiero o 4 nad ranem). Dokładne ich rozmieszczenie można znaleźć tutaj.

MAŁY SŁOWNIK NAJPOPULARNIEJSZYCH SŁÓW / ZDAŃ W JĘZYKU NORWESKIM

Znajomość języka norweskiego jest bardzo mile widziana przez pracodawców i klientów w Norwegii. Rodowici mieszkańcy potrafią docenić osoby, które wykazują chęć poznania ich języka. Wystarczy nauczyć się minimum 10 słów dziennie, aby już po roku swobodnie móc przekazać podstawowe komunikaty.

Poniżej przedstawiamy słowa i zwroty, od których warto zacząć swoja przygodę z językiem norweskim.

Powitania i zwroty grzecznościowe
Cześć!
Dzień dobry!
Dobry wieczór!
Do widzenia!
Dobranoc!
Do zobaczenia!Co słychać? Jak leci?
Jak się masz?
Dziękuję, dobrze.Wszystko w porządku. A u Ciebie?
Nie najgorzej.
Bardzo dobrze. Wspaniale.
Kiepsko. Słabo.

Przepraszam.
Proszę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Z góry dziękuję.
Smacznego!
Na zdrowie!
Miło mi Cię poznać.

Hei!
God morgen!
God kveld!
Ha det!
God natt!
Vi sees!Hvordan går det?
Hvordan har du det?
Takk, jeg har det/det går bra.Det går bra. Og med deg?
Ikke så verst.
Kjempefint.
Det går darlig.

Unnskyld.
Vær så god.
Takk.
Tusen takk. / Mange takk.
Takk på forhånd.
God appetitt!
Skål!
Hyggelig å treffe deg.

Przedstawianie się
Jak się nazywasz?

Nazywam się Martin. / Jestem Martin.

Skąd pochodzisz?

Pochodzę z Norwegii.

Ona pochodzi z Polski i mówi po polsku.

Ile masz lat?

Mam 25 lat.

Hva heter du?

Jeg heter Martin. / Jeg er Martin.

Hvor kommer du fra? / Hvor er du fra?

Jeg kommer fra Norge.

Hun kommer fra Polen og hun snakker polsk.

Hvor gammel er du?

Jeg er tjuefem år gammel.

Praca
Jaki jest Twój zawód?

Jestem fryzjerką. A ty czym się zajmujesz?

Jestem budowlańcem.

Masz jakieś doświadczenie?
Tak, pracowałem dziesięć lat w tej branży.
Czy masz dyplom zawodowy?
Tak, z wykształcenia jestem piekarzem.
To jest moje świadectwo pracy.

Czy potrafisz to zrobić?
Tak, dla mnie to żaden problem. Szybko się uczę.

Jaką stawkę proponujesz?
150 koron na godzinę.

Czy mogę dziś pracować nadgodziny?
Tak, ale dziś tylko dwie.
Czego potrzebujesz?
Mam własne narzędzia.

Czy mogę zrobić sobie przerwę?
Posprzątaj, kiedy praca będzie skończona.
Mówisz po norwesku?
Trochę.
Pamiętaj, że w pracy mówimy tylko po norwesku.
Czy masz daleko do pracy?
Jadę 20 minut autobusem.

Szukam pracy jako stolarz.
Chciałbym pracować jako kierowca.
Mam doświadczenie jako …
Mam ze sobą świadectwo pracy.

Hvilket yrke har du?

Jeg er frisør. Hva arbeider du med?

Jeg er byggearbeider.

Har du noen erfaring?
Ja, jeg har jobbet i ti år i denne bransjen.
Har du fagbrev?
Ja, jeg er utdannet baker.
Dette er fagbrevet mitt.

Kan du gjøre det?
Ja, det er ikke noe problem for meg. Jeg lærer fort.
Hvilken sats foreslår du?
Ett hundre og femti kroner per time.

Kan jeg jobbe overtid?
Ja, men bare to timer i dag.
Hva trenger du?
Jeg har eget verktøy.

Kan jeg ta meg en pause?
Rydd når du er ferdig med jobben.
Snakker du norsk?
Jeg snakker litt norsk.
Husk at vi snakker bare norsk på jobben.
Har du lang vei til jobben?
Jeg kjører tjue minutter med buss.

Jeg leter etter jobb som snekker.
Jeg vil jobbe som sjåfør.
Jeg har erfaring som …
Jeg har fagbrev.

Mieszkanie
Szukam mieszkania w bloku.

Chciałbym kupić dom jednorodzinny.
Dzwonię odnośnie ogłoszenia. Czy jest ono nadal aktualne?

Czy możemy umówić się na obejrzenie mieszkania?

Tak, nie ma problemu. Czy pasuje Panu godzina szesnasta w czwartek?

Na którym piętrze jest mieszkanie?
Mieszkanie leży na drugim piętrze.
Kto jest właścicielem mieszkania?
Jak dużo jest pokoi?

Jak dużo wynosi czynsz?
Wynajem wynosi 5000 koron miesięcznie.
Kiedy możemy podpisać umowę?
Czy możesz płacić czynsz przelewem?

Jeg leter etter en leilighet i blokk.

Jeg vil kjøpe enebolig.
Jeg ringer angående annonsen. Er annonsen aktuellt?

Kan vi treffe på visningen av leilighet?

Ja, ikke noe problem. Kan du komme på torsdag klokka fire?

I hvilken etasje ligger leilighet?
Leiligheten ligger i tredje etasje.
Hvem eier leiligheten?
Hvor mange rom har leiligheten?

Hvør høy er leien?
Leie er fem tusen kroner per måned.
Når skal vi signere avtale?
Kan du betale leie med bankoverføring?

Członkowie rodziny
żona
mąż
siostra
brat
córka
syn
matka
ojciec
babcia
dziadek
ciotka
wujek
kone/kona
mann
søster
bror
datter
sønn
mor/mora
far
bestemor
bestefar
tante
onkel
Pytanie o drogę
Czy mogę o coś zapytać?
Czy wiesz gdzie to jest?Przepraszam, wiesz gdzie jest Egelundveien?Szukam tego adresu.

Czy to jest daleko?
Czy w pobliżu jest jakaś restauracja?
Chcę iść do centrum.

Proszę iść prosto.
Proszę skręcić w lewo.
Proszę skręcić w prawo.
Skręć w następną ulicę.
Miń to skrzyżowanie.
Musisz zawrócić.

ambasada
apteka
bank
bankomat
dworzec autobusowy
przystanek autobusowy
dworzec kolejowy
komisariat policji

Kan jeg spørre deg om noe?
Vet du hvor det er?Unnskyld, men vet du hvor Egelundveien ligger?
Jeg leter etter denne adressen.Er det langt?
Er det noen restaurant her i nærheten?
Jeg vil gå til sentrum.

Gå rett fram.
Sving til venstre.
Sving til høyre.
Sving til nesten gate.
Pass denne korsveien forbi.
Du må gå tilbake.

Den Polske Ambassade
en apotek
en bank
en minibank
en bussstasjon
en bussholdeplass
en jernbanestasjon
en politistasjon

POLSKIE SKLEPY W OSLO

Internetowe sklepy całodobowe:

Sklep stacjonarny:

 • Pollitrus, oferujący polskie, litewskie i rosyjskie produkty, otwarty codziennie w godz. 10-20 (niedziele 12-20) Storgata 55, Oslo

TANIE SKLEPY W OSLO

1. Kiwi

 • Storg 33, 0184 Oslo, godz. 7-23
 • Solligata 1, 0255 Oslo, godz. 7-23
 • Byporten Shopping, Jernbanetorget 9, 0154 Oslo, godz. 6-22
 • Parkveien 8, 0350 Oslo, godz. 7-23
 • Frognerveien 54, 0266 Oslo, godz. 7-23
 • Møllergata 56-58, 0179 Oslo godz. 7-23
 • Frognerveien 9B, 0257 Oslo, godz. 7-23
 • Kirkeveien 166, 0450 Oslo, godz. 7-23
 • Grønland 18, 0188 Oslo, godz. 7-23
 • Strømsv 102, 0663 Oslo, godz. 7-23
 • St. Olavs plass 3, 0165 Oslo, godz. 7-23
 • Dronning Eufemias gate 38, 0191 Oslo, godz. 7-23
 • Tore Hals Mejdells vei 14, 0751 Oslo, godz. 7-23
 • Tore Hals Mejdells vei 14, 0751 Oslo, godz. 7-23
 • Vestgrensa 2, 0851 Oslo, godz. 7-23
 • Grønlandsleiret 25, 0190 Oslo, godz. 7-23
 • Ankerveien 117, 0766 Oslo, godz. 7-23
 • Markveien 35B, 0554 Oslo, godz. 7-23
 • Turbinveien 4B, 0195 Oslo, godz. 7-23
 • Ryensvingen 3, 0680 Oslo, godz. 7-23
 • Vestgrensa 2, 0851 Oslo, godz. 7-23
 • Sorgenfrigata 11, 0367 Oslo, godz. 8-23
 • Gladengveien 1, 0661 Oslo, godz. 7-23
 • Waldemar Thranes gate 1, 0171 Oslo, godz. 7-23
 • Bergensgata 28B, 0468 Oslo, godz. 7-23
 • Trondheimsveien 15, 0560 Oslo, godz. 7-23
 • Kyrre Grepps gate 19A, 0479 Oslo, godz. 7-23
 • Eugenies gate 2, 0168 Oslo, godz. 7-23
 • Sandakerveien 76, 0483 Oslo, godz. 7-23
 • Økern Torgvei 88, 0586 Oslo, godz. 7-23
 • Kolstadgata 18, 0652 Oslo, godz. 7-23
 • Gøteborggata 31A, 0566 Oslo, godz. 7-23
 • Vogts gate 66, 0477 Oslo, godz. 7-23
 • Teglverksgata 7, 0553 Oslo, godz. 7-23
 • Karenslyst Allè 5, 0278 Oslo, godz. 7-23
 • Grenseveien 69, 0663 Oslo, godz. 7-23
 • Rolf Hofmos gate 1, 0658 Oslo, godz. 7-23
 • Teisenveien 18, 0664 Oslo, godz. 7-23
 • Brobekkveien 40, 0598 Oslo, godz. 7-23
 • Thorvald Meyers gate 11, 0555 Oslo, godz. 7-23
 • Trondheimsveien 64, 0565 Oslo, godz. 7-23
 • Lilleakerveien 31, 0283 Oslo, godz. 7-23
 • Trondheimsveien 163, 0570 Oslo, godz. 7-23
 • Mekanikerveien 32, 0683 Oslo, godz. 7-23
 • Grefsenveien 73, 0487 Oslo, godz. 8-22
 • Strømsveien 24B, 0658 Oslo, godz. 7-23
 • Engebrets vei 5, 0275 Oslo, godz. 7-23
 • Veitvetveien 8, 0596 Oslo, godz. 7-23
 • Rødbergveien 16, 0591 Oslo, godz. 7-23
 • Bergkrystallen 2, 1155 Oslo, godz. 7-23
 • Raschs vei 38, 1153 Oslo, godz. 7-23
 • Stallerudveien 117, 0693 Oslo, godz. 7-23
 • Sognsveien 218, 0864 Oslo, godz. 7-23
 • Jerikoveien 3, 1067 Oslo, godz. 7-23
 • Tvetenv 221, 0675 Oslo, godz. 7-23
 • Romsås Senter 1, 0970 Oslo, godz. 7-23
 • Ammerudveien 22, 0958 Oslo, godz. 7-23
 • Langbølgen 11-13, 1150 Oslo, godz. 7-23
 • Sandåsveien 8, 0956 Oslo, godz. 7-23
 • Edvard Munchs vei 49, 1063 Oslo, godz. 7-23
 • Fossumveien 62, 0988 Oslo, godz. 7-23
 • Helga Vaneks vei 1E, 1281 Oslo, godz. 7-23
 • Nordstrandveien 62, 1164 Oslo, godz. 7-23
 • Hellerudveien 1A, 0672 Oslo, godz. 7-23
 • Ole Brumms vei 1, 0979 Oslo, godz. 7-23
 • Nedre Prinsdals vei 79, 1263 Oslo, godz. 7-23
 • Høybråtenveien 79, 1088 Oslo, godz. 7-23
 • Jerikoveien 28, 1067 Oslo, godz. 7-23
 • Bølerlia 73B, 0691 Oslo, godz. 7-23
 • Nordåsveien 72, 1251 Oslo, godz. 7-23

2. Coop

 • Pilestredet Park 18, 0176 Oslo, godz. 7-23
 • Sørengkaia 82, 0194 Oslo, godz. 7-23
 • Hagegata 23, 0653 Oslo, godz. 7-23
 • Borgenveien 48, 0370 Oslo, godz. 7-23
 • Dalsbergstien 19, 0170 Oslo, godz. 7-23
 • Bogstadveien 62, 0366 Oslo, godz. 8-23
 • Brinken 20, 0654 Oslo, godz. 8-22
 • Lilleakerveien 32, 0284 Oslo, godz. 7-23
 • Karenslyst Allé 58, 0277 Oslo, 8-22
 • Harald Hårfagres gate 2, 0363 Oslo, godz. 7-23
 • Grefsenveien 26, 0482 Oslo, godz. 7-23
 • Sandakerveien 59, 0477 Oslo, godz. 9-21
 • Åkerbergveien 8-14, 650 Oslo, godz. 6.30-23
 • Haugerud senter ANS, Haugerud Senter, Haugerudsenter 1-7, 0673 Oslo, godz. 7-23
 • Stasjonsveien 69, 0768 Oslo, godz. 7-23
 • Neuberggata 19A, 0367 Oslo, godz. 8-23
 • Etterstadsletta 3, 0660 Oslo, godz. 7-23
 • Sognsveien 75B, 0855 Oslo, 7-22
 • Lysehagan 46, 0383 Oslo, godz. 7-23
 • Romsåsveien 6, 0962 Oslo, godz. 7-23
 • Lindebergåsen 10, 1068 Oslo, godz. 7-22
 • Trondheimsveien 5, 0560 Oslo, godz. 7-23
 • Betzy Kjelsbergs vei 9, 0486 Oslo, godz. 9-21
 • Enebakkveien 289, 1187 Oslo, godz. 8-20
 • Nedre Prinsdals vei 70, 1263 Oslo, godz. 7-23
 • Vestlisvingen 190, 0969 Oslo, godz. 7-23
 • Postgirobygget, Biskop Gunnerus’ gate 14, 0155 Oslo, godz. 05-01.00
 • Thorvald Meyers gate 35, 0555 Oslo, godz. 7-23
 • Thurmanns gate 12A, 0461 Oslo, godz. 7-23
 • Hovfaret 17, 0275 Oslo, godz. 8-20
 • H&M, Senter Syd, Lofsrudveien 6, 1281 Oslo, godz. 7-23
 • Maridalsveien 350, 0881 Oslo, godz. 7-23
 • Sannergata 11, 0557 Oslo, godz. 7-23

3. Remma 1000

 • Torggata 2, 0181 Oslo, godz. 7-23
 • Sørkedalsveien 1A, 0369 Oslo, godz. 7-23
 • Sandakerveien 24, 0473 Oslo, godz. 7-23
 • Waldemar Thranes gate 25, 0171 Oslo, godz. 7-23
 • Trondheimsveien 47, 0560 Oslo, godz. 6-00.00
 • Maridalsveien 15c, 0178 Oslo, godz. 7-23
 • Fredensborgveien 24 b, 0177 Oslo, godz. 7-23
 • Universitetsgata 7, 0164 Oslo, godz. 6-23
 • Rolf E. Stenersens allé 26, 0858 Oslo, godz. 7-00.00
 • Stasjonsveien 51, 0771 Oslo, godz. 7-23
 • Darres gate 2, 0175 Oslo, godz. 8-23
 • Sporveisgata 31, 0354 Oslo, godz. 6-00.00
 • Vækerøveien 114D, 0383 Oslo, godz. 7-23
 • Lørenveien 36, 0585 Oslo, godz. 7-22
 • Industrigata 45, 0357 Oslo, godz. 6-00.00
 • Herslebs gate 17A, 0561 Oslo, godz. 7-23
 • Platous gate 31, 0190 Oslo, godz.7-22
 • Holmenveien 1, 0374 Oslo, godz. 7-23
 • Sandakerveien 78, 0484 Oslo, godz. 7-23
 • Thorvald Meyers gate 23, 0555 Oslo, godz. 7-23
 • Arnebråtveien 159, 0771 Oslo, godz. 6-23
 • Røa næringspark, Aslakveien 18, 0752 Oslo, godz. 8-23
 • Olaf Schous vei 2, 0572 Oslo, godz. 7-23
 • Hovinveien 43, 0576 Oslo, godz. 7-23
 • Mogata 5, 0464 Oslo, godz. 7-23
 • Christian Krohgsgate 1-11, 0186 Oslo, godz. 7-23
 • Jordalgata 2, 0657 Oslo, godz. 7-23
 • Treschows gate 19B, 0470 Oslo, godz. 7-23
 • Veitvetveien 8, 0596 Oslo, godz. 7-23
 • Kjelsåsveien 160, 0411 Oslo, godz. 8-22
 • Gladengveien 2, 0661 Oslo, godz. 6-00.00
 • Cecilie Thoresens vei 1, 1153 Oslo, godz. 7-00.00
 • Sandstuveien 60A, 1184 Oslo, godz. 7-23
 • Østmarkveien 27, 0687 Oslo, godz. 7-23
 • Ryensvingen 5-7, 0680 Oslo, godz. 7-23
 • Enebakkveien 154B, 0680 Oslo, godz. 7-23
 • Ole Deviks vei 6, 0666 Oslo, godz. 7-23
 • Biskop Jens Nilssøns gate 5, 0659 Oslo, godz. 7-23
 • E, Hans Nielsen Hauges gate 37, 0481 Oslo, godz. 7-23
 • Brobekkveien 31, 0598 Oslo, godz. 7-23
 • Tvetenveien 170, 0671 Oslo, godz. 7-23
 • Trondheimsveien 275, 0589 Oslo, godz. 7-23
 • Vetlandsveien 68, 0685 Oslo, godz. 7-23
 • Karoline Kristiansens vei 2, 0661 Oslo, godz. 7-20
 • Kjelsåsveien 7, 0488 Oslo, godz. 7-23
 • Pilestredet Park 31, 0176 Oslo, godz. 7-23
 • Årvollveien 17, 0590 Oslo, godz. 7-23
 • Hoffsveien 10, 0275 Oslo, godz. 6-00.00
 • Parkveien 21-23, 0350 Oslo, godz. 7-23
 • Vækerøveien 210, 0751 Oslo, godz. 7-23
 • Ammerudveien 21, 0958 Oslo, godz. 6-23
 • Slimeveien 6, 1277 Oslo, godz. 7-23
 • Garver Ytteborgs vei 98, 0977 Oslo, godz. 7-23
 • Skansen Terrasse 2, 1062 Oslo, godz. 7-23
 • Trondheimsveien 391, 0953 Oslo, godz. 7-23
 • Johan Scharffenbergs vei 75, 0694 Oslo, godz. 7-23
 • Trygve Lies Plass 1, 1051 Oslo, godz. 8-22
 • Holmliaveien 100, 1252 Oslo, godz. 7-23
 • Hauketoveien 8, 1266 Oslo, godz. 7-23
 • Nedre Rommen 1, 0988 Oslo, godz. 7-23
 • Mellombølgen 141, 1157 Oslo, godz. 7-23

POLSKIE SZKOŁY W OSLO

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w OSLO
http://www.polskaszkolawoslo.pl
Zajęcia odbywają się w: Tøyen Skole- Hagegata 19, 0577 Oslo

Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Jana Pawła II w OSLO
http://www.szkolapolska.no/
Zajęcia odbywają się w: Rustad skole – Paal Bergs vei 30, 0692 Oslo

SZKOŁY W OSLO

Pełna lista szkół w Oslo dostępna jest tutaj.

PRZEDSZKOLA W OSLO

Pełna lista przedszkoli w Oslo dostępna jest tutaj.

BANKI W OSLO

Pełna lista placówek banków w Oslo dostępna jest tutaj.

POLICJA W OSLO

 • Oslo politidistrikt, Grønlandsleiret 44, +47 22 66 90 50
 • Oslo politidistrikt utlendingssaker, Schweigaards gate 15B, +47 22 34 21 00
 • Sentrum politistasjon, Hammersborggata 12, +47 22 66 90 50
 • Majorstuen politistasjon, Sørkedalsveien 27, +47 22 66 90 50
 • Oslo politidistrikt, Haraldrudveien 10, +47 22 64 50 42
 • Politiets utlendingsenhet, Økernveien 11 – 13, +47 22 34 24 00
 • Politihøgskolen, Slemdalsveien 5, +47 23 19 99 00
 • Statens barnehus Oslo, Skippergata 31, +47 22 70 56 50
 • Kriminalpolitisentralen Kripos, Brynsalléen 6, +47 23 20 80 00
 • Manglerud politistasjon, Plogveien 31, +47 22 66 90 50
 • National Police Directorate, Fridtjof Nansens vei 14, +47 23 36 41 00
 • Politiets Sikkerhetstjeneste, Nydalen allé 35, +47 23 30 50 00

SZPITALE W OSLO

Mapka z zaznaczonymi szpitalami znajdziesz tutaj.

AMBASADA RP W OSLO

Olav Kyrres plass1
0244 Oslo
Tel. 0047 24 110 850
Fax: 0047 22 444 839
E-mail: oslo.info@msz.gov.pl

BIBLIOTEKI W OSLO

Mapka z zaznaczonymi bibliotekami w Oslo znajduje się tutaj.

PUNKTY POCZTOWE W OSLO

Mapka z zaznaczonymi punktami pocztowymi w Oslo znajduje się tutaj.