Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

Powrót
Import
Wynajęcie biura

VAT W NORWEGII

VAT W NORWEGII – INFORMACJE OGÓLNE

Merverdiavgift (MVA), czyli norweski VAT, to podatek, który jest pobierany podczas każdego etapu obrotu towarami i usługami, czyli od momentu rozpoczęcia produkcji danego towaru, po jego kupno przez kolejnych hurtowników czy sprzedawców, aż do dostarczenia go do ostatecznego konsumenta.

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi w Norwegii firmę musi pamiętać, aby po przekroczeniu określonej kwoty obrotów (50 000 koron) w ciągu dwunastu następujących po sobie miesięcy, zgłosić swoją firmę do norweskiego rejestru płatników VAT. Gdy obroty firmy przekroczą kwotę 50 000 koron, przedsiębiorstwo powinno zacząć inaczej oznaczać wystawiane przez siebie faktury. Obok numeru organizacyjnego firmy musi widnieć skrót MVA. Od tej pory, do każdego sprzedanego towaru lub usługi, firma powinna doliczyć podatek VAT.

Stawki podatku VAT, obowiązujące obecnie w Norwegii, wyglądają następująco:
– podstawowa stawka to 25 %,
– stawka 15 % – obłożone nią są produkty spożywcze oraz napoje,
– stawka 12 % – obłożone nią są między innymi bilety do kina i usługi związane z transportem osób.

Firma powinna uwzględnić podatek VAT na każdej fakturze, bez względu na to, czy towary i usługi są sprzedawane osobie fizycznej czy firmie.

Podatek VAT skonstruowany jest na zasadzie podatku od wartości dodanej.

Podatek należny to podatek widoczny na fakturze. Sprzedający X odprowadza ten podatek na rachunek budżetu państwa, po odliczeniu od niego kwoty podatku naliczonego. Wcześniej sprzedający X kupił towar od innego sprzedawcy Y również płacąc podatek. Dla sprzedawcy Y był to podatek należny (odprowadzi on go do budżetu państwa), natomiast dla sprzedawcy X ten zapłacony podatek, to podatek naliczony. Podatkiem VAT opodatkowana jest wartość netto. Sprzedawca X kupił od sprzedawcy Y produkt za 100 koron netto + 25 % VAT (25 koron), zapłacił więc za produkt 125 koron. Sprzedawca X chce zarobić na produkcie 50 koron, więc sprzedaje go konsumentowi za 150 koron + 25 % VAT (37.50 koron), czyli za 187,50 koron. Opodatkowana jest więc wartość dodana, czyli 50 koron zysku, który chce osiągnąć sprzedawca X. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki stosowanemu w VACie odliczeniu od podatku należnego kwoty podatku naliczonego w poprzednim etapie transakcji. Podatkiem naliczonym będzie tu kwota 25 koron VAT z pierwszej transakcji, a podatkiem należnym kwota 37.50 koron VAT z drugiej transakcji. Sprzedawca X wpłaci do budżetu państwa 12.50 koron, ponieważ pomniejszy podatek należny o podatek naliczony (37.50 koron – 25 koron), czyli zapłaci on 25% od wartości dodanej (25% *50 koron zysku uzyskanego przez sprzedawcę X).

 

FAQ VAT W NORWEGII

1. Kiedy powinienem zgłosić, że moja firma dokonuje sprzedaży towarów lub usług opodatkowanych VAT-em? Pokaż odpowiedź

2. Czy w przypadku współpracy handlowej między firmą polską a norweską, polska firma musi dopełnić w Norwegii jakichś formalności? Pokaż odpowiedź

3. Jak uniknąć dwukrotnego płacenia podatku VAT za materiały (raz przy kupnie materiałów, drugi raz przy zapłacie za materiały przez klienta) przy wykonywaniu usług budowlanych z wykorzystaniem tych materiałów? Pokaż odpowiedź

4. Czy moja firma w Norwegii może uzyskać europejski NIP, aby kupować towary z obszaru UE bez konieczności płacenia VAT-u? Pokaż odpowiedź

5. Jaka stawka VAT obowiązuje w Norwegii? Pokaż odpowiedź

6. Czy w Norwegii jest obowiązek zaznaczania na fakturze, że firma jest płatnikiem VAT? Pokaż odpowiedź

7. Czy podatek na wystawionej przez firmę fakturze to VAT należny? Pokaż odpowiedź

8. Czy firma zarejestrowana jako płatnik podatku VAT musi płacić VAT w przypadku zakupu przedmiotów przeznaczonych do prywatnego użytkowania? Pokaż odpowiedź

9. Jak wygląda procedura zgłoszenia firmy do rejestru płatników VAT? Pokaż odpowiedź

10. Kto może być reprezentantem VAT i w imieniu polskiej firmy wystawić fakturę firmie norweskiej? Pokaż odpowiedź