Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Prawo jazdy
Rejestracja w Polsce samochodu sprowadzonego z Norwegii

EU-KONTROLL W NORWEGII

EU – kontroll

Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, służbowe czy karetki pogotowia muszą być okresowo sprawdzane pod kątem przydatności do ruchu drogowego i stopnia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. EU – kontroll, zwana inaczej PKK, jest to okresowa kontrola pojazdów regulowana specjalnymi przepisami określającymi sposób okresowej kontroli pojazdów. Przepisy te obowiązują od 1 lipca 2009 roku i dotyczą pojazdów zarejestrowanych w Norwegii. Właściciel pojazdu lub wyznaczona przez właściciela osoba mająca władzę nad pojazdem ma obowiązek poddawania pojazdu okresowym kontrolom w autoryzowanych punktach.

Zasady przeprowadzenia kontroli

Okresowa kontrola pojazdów może być wykonywana jedynie przez firmy, które spełniają określone przepisami warunki i zostały zatwierdzone przez Urząd Transportu Drogowego. W szczególnych przypadkach kontrola może zostać przeprowadzona przez organ kontroli w innym kraju EOG (do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należą, obok Norwegii, Islandia i Lichtenstein). Organ kontrolny powinien posiadać specjalistyczne urządzenia, w zależności od typów pojazdów, do kontroli, między innymi, klocków hamulcowych czy pomiaru ciśnienia sterowania. W sumie sprawdzanych jest 85 elementów. Każda instytucja musi dysponować oprogramowaniem do elektronicznego raportowania wyników po zakończeniu kontroli pojazdów. Jednostka kontrolująca musi posiadać uprawnienia, mechanicy dokonujący przeglądu powinni legitymować się odpowiednim certyfikatem. Rodzaj uprawnień mechanika oraz zdobyte doświadczenie decydują o tym, jakiej masy pojazdy może kontrolować. Więcej informacji na temat warunków przeprowadzania kontroli pojazdów, wymagań co do pracowników oraz dyrektywę dotyczącą wyposażenia stacji kontroli pojazdów mechanicznych można uzyskać pod adresem: lovdata.no.

FAQ

1. Co to jest NPRA? Pokaż odpowiedź

2. Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie EU – kontroll w terminie? Pokaż odpowiedź

3. Jakie pojazdy podlegają wymogowi okresowej kontroli? Pokaż odpowiedź

4. Jak często pojazdy poddaje się okresowej kontroli? Pokaż odpowiedź

5. Gdzie można dokonać okresowej kontroli pojazdu? Pokaż odpowiedź

6. Gdzie znajdują się stacje kontroli pojazdów? Pokaż odpowiedź

7. Gdzie można umówić się do okresowej kontroli pojazdu? Pokaż odpowiedź

8. Kiedy należy poddać pojazd do kontroli? Pokaż odpowiedź

9. Jaki jest koszt przeprowadzenia okresowej kontroli pojazdu? Pokaż odpowiedź

10. Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat EU – kontroll? Pokaż odpowiedź

11. Czy istnieje konieczność przeprowadzania EU – kontroll dla pojazdów niezarejestrowanych w Norwegii? Pokaż odpowiedź