Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

PRZEPISY EMIGRACYJNE

POZWOLENIE NA POBYT

Obcokrajowcy z krajów EOG/UE nie muszą występować o pozwolenie na pobyt. Jeżeli planowany jest pobyt:

  • do trzech miesięcy: nie trzeba rejestrować się w Urzędzie Imigracyjnym (UDI),
  • dłuższy niż trzy miesiące: rejestracji pobytu dokonuje się na najbliższym posterunku policji lub w Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych. Aby dokonać rejestracji pobytu należy się wcześniej umówić poprzez stronę Urzędu Imigracyjnego.
  • Więcej informacji na temat rejestracji pobytu oraz szczegółowe dane dotyczące potrzebnych dokumentów można znaleźć na stronie pol-nor.com w zakładce „rejestracja pobytu w Norwegii”.

POZWOLENIE NA PRACĘ

Obywatele krajów EOG/UE nie muszą starać się o otrzymanie pozwolenia na pracę. Wystarczy, że zarejestrują swój pobyt w Urzędzie Imigracyjnym, następnie zakończą rejestrację na posterunku policji lub w Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych. Obywatele krajów nie należących do EOG/UE muszą starać się o pozwolenie na pracę.

DEPORTACJA

Deportacja grozi osobie, która:

  • podała nieprawdziwe dane podczas rejestracji pobytu,
  • nie przestrzegała zasad Ustawy o Imigracji,
  • popełniła przestępstwo.

Zazwyczaj procedura deportacji łączy się z zakazem wstępu na teren Norwegii przez czas określony lub na stałe.

AZYL

Azyl to zapewnienie uchodźcy bezpieczeństwa i schronienia w danym kraju. O azyl może ubiegać się osoba, której życie lub wolność w kraju ojczystym są zagrożone.

ZMIANY W PRAWIE EMIGRACYJNYM

Norwegia planuje wprowadzić zmiany w obowiązującym prawie emigracyjnym. Główne postulaty to:

  • imigranci starający się o stały pobytu muszą mieszkać w Norwegii nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat,
  • uchodźcy, którzy otrzymali azyl mogą utracić prawo do starania się o pobyt stały, jeśli wojna domowa w ich kraju trwała krócej niż 5 lat,
  • dzieci, które przebywały w Norwegii 4,5 roku lub dłużej i przez co najmniej rok uczęszczały do szkoły mogą otrzymać pozwolenie na pobyt stały,
  • zmiany mają nastąpić również w prawie dotyczącym łączenia rodzin.

WAŻNE URZĘDY

Ważne urzędy:
Urząd Imigracyjny
Policja
Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych

FAQ

1. Czy należy starać się o pozwolenie na pobyt? Pokaż odpowiedź

2. Czy obywatele krajów EOG/UE muszą rejestrować swój pobyt w Norwegii? Pokaż odpowiedź

3. Gdzie dokonuje się rejestracji pobytu? Pokaż odpowiedź

4. Kto może dokonać rejestracji pobytu na okres dłuższy niż 3 miesiące? Pokaż odpowiedź

5. Jakie dokumenty są wymagane podczas rejestracji pobytu? Pokaż odpowiedź

6. Czy należy starać się o pozwolenie na pracę? Pokaż odpowiedź

7. Czym jest deportacja? Pokaż odpowiedź

8. Komu grozi deportacja? Pokaż odpowiedź

9. Czy osoby deportowane otrzymują zakaz wstępu do Norwegii? Pokaż odpowiedź

10. Czym jest azyl? Pokaż odpowiedź