Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Zakup działki i budowa domu
Dostawcy prądu

GOSPODARKA ODPADAMI W NORWEGII

GOSPODARKA ODPADAMI W NORWEGII

Za gospodarkę odpadami odpowiada w Norwegii gmina. Do jej zadań należy:
• organizacja zbiórki odpadów komunalnych,
• ustalanie przepisów dotyczących segregacji i przechowywania odpadów,
• pokrywanie kosztów gospodarki odpadami (z pieniędzy wpływających do gminy od mieszkańców),
• prowadzenie centrów recyklingu, czyli miejsc, do których mieszkańcy mogą przywieźć odpady problemowe, elektroniczne, niebezpieczne, o dużych gabarytach, organiczne.

Gminy w większości przypadków są właścicielami zakładów utylizujących śmieci.

Informacji o gospodarce odpadami należy szukać na stronie urzędu gminy. Zazwyczaj takie informacje znajdują się w zakładce „Tilbudogtjenester” lub „Renovasjonogavfall”.

Na stronie urzędu gminy można znaleźć informacje o:
• opłatach za wywóz odpadów,
• sposobach płatności,
• zamawianiu koszy na śmieci,
• kalendarzu wywozu odpadów.

Norwegia dba o środowisko, czego wyraz daje między innymi w strategii gospodarki odpadami. Odzysk odpadów opakowaniowych jest na bardzo wysokim poziomie. Szkło odzyskiwane jest w 100 %, odpady papierowe w 70%.

W Norwegii istnieje tzw. opłata produktowa. Muszą ją ponieść producenci, którym nie uda się odzyskać co najmniej 95% opakowań po wprowadzonych na rynek produktach. Stąd też w norweskich marketach wszechobecne są automaty do zwrotu opakowań. Do ceny produktu wliczona jest cena opakowania, którą klient odzyska, jeśli zwróci opakowanie.

SEGREGACJA ŚMIECI W DOMU

Każda gmina ma swoje ustalenia dotyczące ceny wywozu śmieci, częstotliwości odbioru odpadów oraz sposobu ich segregacji. Najczęściej spotykaną metodą segregacji jest podział odpadów na 4 kategorie:

• śmieci papierowe – wyrzucane do specjalnych kontenerów oznaczonych PAPIR (zazwyczaj są one zielone), odbierane średnio co 4 tygodnie,

• śmieci organiczne – wyrzucane do kontenerów oznaczonych BIO (zazwyczaj są one brązowe), odbierane średnio co 4 tygodnie,

• śmieci pozostałe – śmieci, które nie są elektrośmieciami i innymi odpadami mogącymi zanieczyścić środowisko, bioodpadami, plastikami, papierem i szkłem, czyli tzw. śmieci mieszane – wyrzucane do kontenerów oznaczonych REST (zazwyczaj są one szare), odbierane średnio co 14 dni,

• elektrośmieci i niebezpieczne dla środowiska odpady – wyrzucane do specjalnej czerwonej skrzyni (ok. 30litrów), odbierane są po wcześniejszym zamówieniu ich wywozu (wywóz można zamówić w gminie, najczęściej online).

Szkło (glass) – zazwyczaj szkło powinno się zbierać do osobnego pojemnika w domu, by później wyrzucić je do kontenerów znajdujących się w różnych punktach w mieście, chyba że za szklane pojemniki została zapłacona kaucja i można je zwrócić w sklepie.

Metal (metal) – wyroby metalowe powinno się zbierać do osobnego pojemnika w domu, by później wyrzucić je do kontenerów znajdujących się w różnych punktach w mieście, chyba że za metalowe pojemniki została zapłacona kaucja i można je zwrócić w sklepie.

Plastikowe pojemniki (plastembalasje)- plastikowe pojemniki powinno się zbierać do osobnego pojemnika w domu, by później wyrzucić je do kontenerów znajdujących się w różnych punktach w mieście, chyba że za plastikowe pojemniki została zapłacona kaucja i można je zwrócić w sklepie.

Ubrania – stare ubrania można wyrzucać do znajdujących się w różnych punktach miasta pojemników oznaczonych FRETEX.

OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW W NORWEGII

W zależności od gminy opłaty mogą się różnić. W 2014 roku w jednej z norweskich gmin opłaty za wywóz śmieci kształtowały się następująco:

Opłata roczna składa się z dwóch części:

• Stała część opłaty – 1125 koron na rok.

Jest ona identyczna dla wszystkich osób niezależnie od wielkości posiadanego pojemnika i ilości wyrzucanych śmieci. W tej opłacie zawarty jest wywóz śmieci papierowych (papir), organicznych (bioavfall), wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Zapewnienie kalendarza odbioru odpadów i torebek biodegradowalnych również zawarte jest w tej kwocie.

• Zmienna część opłaty.

Zależy od wielkości wybranego pojemnika na odpady. W tej opłacie zawarty jest wywóz śmieci mieszanych. W przypadku wyboru pojemników o pojemności 80 litrów średnia opłata dodatkowa wynosić będzie 1264 korony, czyli łącznie ze stała opłatą 2389 koron na rok, a w przypadku wyboru pojemników 120 litrów – opłata zmienna to 1655, łączna na rok 2780koron.

OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Na producentach i importerach samochodów oraz sprzętu elektronicznego spoczywa obowiązek zbierania oraz bezpiecznego gospodarowania przedmiotami, które wychodzą z użytku.

Za gromadzenie odpadów niebezpiecznych odpowiedzialne są władze lokalne. Do ich podstawowych zadań należy zapewnienie firmom i osobom prywatnym możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem pozbywania się odpadów niebezpiecznych.

PRZYDATNE SŁÓWKA

SŁÓWKO DEFINICJA
avfall odpady
beholdere/containere pojemniki na śmieci
priser ceny
bestille henting av avfall zamów wywóz odpadów
kildesortering segregacja
tømme opróżniać
tømmekallender kalendarz wywozu odpadów
restavfall śmieci mieszane/pozostałe
papir papierowe
bioavfall śmieci organiczne
mat jedzenie
hageavfall śmieci z ogrodu (rośliny, warzywa)
farlig avfall niebezpieczne odpady
elektrisk avfall elektryczne odpady
ruller med bioposer foliówki biodegradowalne
størrelsene rozmiar

GDZIE WYRZUCIĆ BATERIE I AKUMULATORY

Dystrybutorzy baterii (w Norwegii działają AS Batteriretur oraz Rebatt AS) muszą organizować punkty odbioru, w których za darmo można oddać zużyte baterie i akumulatory. Oprócz tego w każdej gminie działają punkty, do których oddaje się niebezpieczne odpady.

GDZIE WYRZUCIĆ ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

• Odpady przemysłowe takie jak silniki, kable i narzędzia elektroniczne można przekazać do oddziału firmy Renas AS.
• Sprzęt komputerowy, sprzęt fotograficzny i głośniki można przekazać do oddziału firmy Elektronikkretur AS.
• Sprzęt AGD można przekazać do oddziału firmy Hvitevareretur AS.

GDZIE WYRZUCIĆ PRODUKTY OLEJOWE

Do jednego z 70 punktów zbiórki produktów olejowych. Punkty te prowadzą podmioty prywatne, których działalność jest zatwierdzona przez organy kontroli zanieczyszczeń. Oprócz tego w każdej gminie działają punkty, do których oddaje się niebezpieczne odpady.

FAQ ŚMIECI

1. Jak zamówić pojemniki na śmieci? Pokaż odpowiedź

2. W co wkładać bioodpady? Pokaż odpowiedź

3. Gdzie uzyskać informacje na temat terminów odbioru odpadów? Pokaż odpowiedź

4. Co to są elektrośmieci? Pokaż odpowiedź

5. Czy elektrośmieci można wyrzucać do przydomowych kontenerów? Pokaż odpowiedź

6. Czy do przydomowego kontenera można wyrzucić każdy rodzaj śmieci? Pokaż odpowiedź