ZEZNANIE PODATKOWE 2018
Norweski portal
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Zapisz mnie do newslettera
Norweski portal
Reklama

ZEZNANIE PODATKOWE 2018


CZEŚĆ I. WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY

Proszę wypełnić WSZYSTKIE wymagane pola w poniższej tabeli.

Dane osobowe

Imię i nazwisko

Norweski numer personalny lub D-nummer
Adres w Norwegii na dzień dzisiejszy
Adres w Polsce na dzień dzisiejszy
Numer telefonu (oraz nr kierunkowy)
Adres e-mail
(dla potwierdzenia złożenia zeznania oraz faktury)
Data urodzenia (dd.mm.rrrr)
Na jakie konto mają być przelane pieniądze za ewentualny zwrot podatku?
Jeżeli jest to konto w Polsce, wpisz także adres głównej siedziby banku, nr IBAN oraz SWIFT.
Czy posiadasz kody MinID do Altinn.no?
Tak
Nie
Twój stan cywilny:
kawaler/panna
żonaty/zamężna
rozwiedziony/a
konkubinat


Przebieg kariery zawodowej i pobytu w Norwegii

Czy w 2018 roku pracowałeś w Norwegii na umowę o pracę?

(zaznacz tak, nawet jeśli byłeś/aś zatrudniony/a przez agencję pośrednictwa pracy)

Tak
Nie
Liczba dni pobytu w Norwegii w 2018 roku.
(Uwaga: liczba dni pobytu w Norwegii ma
bezpośredni wpływ na wysokość podatku)
dni
Czy posiadasz kredyt poza Norwegią? Tak
Nie
Czy zamieszkujesz obszar Finnmark lub Nord-Troms? Tak
Nie
Czy jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko? Tak
Nie
Czy w 2018 roku dokonałeś wartościowego zakupu w Norwegii (np. dom, auto itp)? Tak
Nie
Czy miałeś/miałaś w 2018 roku inne dochody? Tak
Nie
Czy wpłacałeś/aś środki pieniężne w 2018 na BSU* i nie ukończyłeś/aś jeszcze 33 roku życia? Tak
Nie
Czy dostałeś z banku lub z innych instytucji Årsoppgave?
(dokument nieobowiązkowy)
Tak
Nie
Czy odkładałeś w poprzednim roku pieniądze na prywatny fundusz emerytalny? Tak
Nie
Czy jesteś zawodowym rybakiem/marynarzem/myśliwym? Tak
Nie
Czy otrzymałeś/aś Skattemelding za 2018 rok? Tak
Nie
*BSU - specjalne konto oszczędnościowe, środki z którego zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości w Norwegii (domu, mieszkania, działki, etc.) do czasu ukończenia 33 roku życia.
Czy planujesz się ubiegać o status PENDLER?*
Tak
Nie

Zeznanie podatkowe zostanie przygotowane na podstawie nadesłanych dokumentów oraz informacji podanych powyżej. POL-NOR CONSULTING AS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym lub utajnienie danych.

Prosimy o przysyłaniu dodatkowych dokumentów w komplecie.
Niniejszym potwierdzam zgodność informacji zawartych w powyższej tabeli ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a, że brak zapłaty za fakturę POL-NOR CONSULTING AS przed 1 kwietnia 2019 r. skutkuje opóźnieniem w złożeniu zeznania.

Dziękujemy za wypełnienie formularza.
Pol-Nor