ZEZNANIE PODATKOWE 2018
Norweski portal
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Zapisz mnie do newslettera
Norweski portal
Reklama
Chcę otrzymać maksymalny zwrot podatku za 2018 rok!
Osoba prywatna Firma

ZEZNANIE PODATKOWE 2018


CZEŚĆ I. WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY

Proszę wypełnić WSZYSTKIE wymagane pola w poniższej tabeli.

Dane osobowe

Imię i nazwisko

Norweski numer personalny lub D-nummer
Adres w Norwegii na dzień dzisiejszy
Adres w Polsce na dzień dzisiejszy
Numer telefonu (oraz nr kierunkowy)
Adres e-mail
(dla potwierdzenia złożenia zeznania oraz faktury)
Data urodzenia (dd.mm.rrrr)
Na jakie konto mają być przelane pieniądze za ewentualny zwrot podatku?
Jeżeli jest to konto w Polsce, wpisz także adres głównej siedziby banku, nr IBAN oraz SWIFT.
Czy posiadasz kody MinID do Altinn.no?
Tak
Nie
Twój stan cywilny:
kawaler/panna
żonaty/zamężna
rozwiedziony/a
konkubinat


Przebieg kariery zawodowej i pobytu w Norwegii

Czy w 2018 roku pracowałeś w Norwegii na umowę o pracę?

(zaznacz tak, nawet jeśli byłeś/aś zatrudniony/a przez agencję pośrednictwa pracy)

Tak
Nie
Liczba dni pobytu w Norwegii w 2018 roku.
(Uwaga: liczba dni pobytu w Norwegii ma
bezpośredni wpływ na wysokość podatku)
dni
Czy posiadasz kredyt poza Norwegią? Tak
Nie
Czy zamieszkujesz obszar Finnmark lub Nord-Troms? Tak
Nie
Czy jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko? Tak
Nie
Czy w 2018 roku dokonałeś wartościowego zakupu w Norwegii (np. dom, auto itp)? Tak
Nie
Czy miałeś/miałaś w 2018 roku inne dochody? Tak
Nie
Czy wpłacałeś/aś środki pieniężne w 2018 na BSU* i nie ukończyłeś/aś jeszcze 33 roku życia? Tak
Nie
Czy dostałeś z banku lub z innych instytucji Årsoppgave?
(dokument nieobowiązkowy)
Tak
Nie
Czy odkładałeś w poprzednim roku pieniądze na prywatny fundusz emerytalny? Tak
Nie
Czy jesteś zawodowym rybakiem/marynarzem/myśliwym? Tak
Nie
Czy otrzymałeś/aś Skattemelding za 2018 rok? Tak
Nie
*BSU - specjalne konto oszczędnościowe, środki z którego zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości w Norwegii (domu, mieszkania, działki, etc.) do czasu ukończenia 33 roku życia.
Czy planujesz się ubiegać o status PENDLER?*
Tak
Nie

Zeznanie podatkowe zostanie przygotowane na podstawie nadesłanych dokumentów oraz informacji podanych powyżej. POL-NOR CONSULTING AS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym lub utajnienie danych.

Prosimy o przysyłaniu dodatkowych dokumentów w komplecie.
Niniejszym potwierdzam zgodność informacji zawartych w powyższej tabeli ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a, że brak zapłaty za fakturę POL-NOR CONSULTING AS przed 1 kwietnia 2019 r. skutkuje opóźnieniem w złożeniu zeznania.

Dziękujemy za wypełnienie formularza.
Pol-Nor