Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

Powrót
Przedszkola
Norweski dla budowlańca

SZKOŁA PODSTAWOWA W NORWEGII

System szkolnictwa

W Norwegii panuje system obowiązkowej edukacji przez okres 10 lat. Każde dziecko, mieszkające na terenie Norwegii, które osiągnęło 6 rok życia, zobowiązane jest do edukacji w szkole podstawowej (grunnskole), a następnie w gimnazjum (ungdomsskole). Poprzez zamieszkanie rozumie się pełnoprawne przebywanie powyżej 3 miesięcy. Szkoła podstawowa realizowana jest przez pierwsze 7 lat (dzieci w wieku 6 – 12 lat), natomiast kolejne 3 lata nauki (dzieci w wieku 13-15 lat), kontynuowane są w szkole gimnazjalnej. Edukacja ta jest realizowana bezpłatnie. W przypadku, gdy standardowy tryb nauczania jest niemożliwy z przyczyn zdrowotnych lub też innych, dziecko ma prawo do nauczania specjalnego (Czytaj więcej o nauczaniu specjalnym tym adresem).

Zapisanie dziecka do szkoły podstawowej krok po kroku

Ustalenie placówki rejonowej (skolekretser) – odnalezienie najbliższej miejscu zamieszkania szkoły podstawowej (grunnskole).

Zapisanie dziecka do szkoły:
• Złożenie podania o przyjęcie do szkoły drogą internetową na stronie gminy (kommunen)
Wyszukiwarka gmin: www.dinstartside.no.
• Złożenie podania o przyjęcie do szkoły osobiście w szkole rejonowej lub urzędzie gminy.
Niezbędne dane w procesie rejestracji dziecka w szkole podstawowej: norweski numer osobowy (fødselsnummer) dziecka oraz jego opiekunów.

Oczekiwanie na odpowiedź ze szkoły (drogą pocztową lub telefoniczną).

Koszty uczęszczania dziecka do szkoły podstawowej

Nauka w szkole podstawowej jest bezpłatna. Dziecko otrzymuje również nieodpłatnie dostęp do przyborów szkolnych i podręczników. Nie funkcjonują też regularne składki na komitet rodzicielski – każdy z rodziców zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej płatności, w wysokości 100 koron. Wszelkiego rodzaju wycieczki szkolne są wyjazdami nieodpłatnymi, rodzice wręcz nie mają możliwości ich finansowania, mogą jedynie samodzielnie zorganizować wyjazd, np. przy pomocy własnych środków transportu.

Obowiązkowa wyprawka dla ucznia szkoły podstawowej

Niezbędne elementy wyprawki szkolnej dla dziecka to:
– plecak,
– piórnik,
– pojemnik śniadaniowy i bidon ,
– matpake – drugie śniadanie.
Elementy pozostawiane w szafce szkolnej:
– obuwie na zmianę,
– obuwie nieprzemakające – najlepiej kalosze,
– kurtka przeciwdeszczowa,
– ubrania na zmianę w specjalnym pokrowcu: koszulki, spodnie, skarpety,
– strój do ćwiczeń i strój kąpielowy.

Podręczniki i przybory w szkole podstawowej

Uczniowie otrzymują w szkole do dyspozycji wszystkie niezbędne podręczniki oraz przybory szkolne takie jak: zeszyty, długopisy, ołówki, gumki do mazania, przybory do geometrii, farbki, pisaki, kredki oraz pędzle. Wszelkie materiały wymagane na zajęciach praktycznych również udostępniane są przez szkołę. Wszystkie te przedmioty znajdują się w magazynie szkolnym, do którego uczniowie zgłaszają się w razie potrzeby.
Podręczniki szkolne wypożyczane są uczniom na okres jednego roku bezpłatnie i powinny zostać zwrócone w jak najlepszym stanie.

Stołówka szkolna w Norwegii

W większości szkół podstawowych nie ma stołówek. Dzieci mają obowiązek przynoszenia do szkoły tzw. matpake, czyli drugiego śniadania, w którego skład najczęściej wchodzi kanapka oraz owoc. Funkcjonuje niepisana zasada nieprzynoszenia do szkoły słodyczy. W trakcie przerw dzieci otrzymują dodatkowo owoce oraz napoje: sok lub mleko.

Strój obowiązujący w szkole podstawowej

Dzieci uczących się w norweskiej szkole podstawowej nie obowiązuje mundurek szkolny. Wskazany jest natomiast strój schludny, adekwatny do warunków pogodowych i klimatu panującego w Norwegii. Dodatkowe ubrania na zmianę przechowywane są w prywatnej szafce szkolnej dziecka.

Bezpłatna pomoc w nauce

W przypadku uczniów klas od 1 do 4 istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w nauce (leksehjelp) realizowanej w postaci dodatkowych zajęć. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne. Każda klasa powinna mieć przynajmniej jedną godzinę korepetycji w tygodniu.

Transport szkolny

Uczniom szkoły podstawowej przysługuje bezpłatny transport przy odległości:
– powyżej 2 km w przypadku uczniów 1 klasy szkoły podstawowej,
– powyżej 4 km w przypadku uczniów 2- 10 klasy.
W przypadku, gdy dojazd na własną rękę jest szczególnie utrudniony z uwagi na brak transportu lub też utrudnienia na drodze, uczniowie mają prawo do bezpłatnego transportu przez cały okres szkoły podstawowej niezależnie od odległości w jakiej mieszkają od szkoły. Bezpłatny transport niezależny od odległości przysługuje również uczniom mającym problemy z poruszaniem się.

Kształtowanie relacji szkoła – opiekunowie dziecka

W Norwegii bardzo duża uwaga przywiązywana jest do tworzenia relacji pomiędzy przedstawicielami szkoły, a opiekunami dzieci. Współpraca ta obejmuje takie punkty jak:

Spotkania z rodzicami
– organizowane 2 razy w roku obowiązkowe spotkania wszystkich rodziców w ramach zebrania klasowego,
– organizowane 2 razy w roku indywidualne spotkania rodziców z opiekunami dziecka.
Spotkania te są obowiązkowe, a w razie konieczności rodzice otrzymują zwolnienie od pracodawcy na czas przebiegu zebrania w szkole.

Przesyłanie planu tygodniowego
Rodzice cotygodniowo otrzymują plan zajęć dziecka na dany tydzień zawierający informację o realizowanych zagadnieniach i podejmowanych działaniach. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z tym planem i do pomocy dziecku w realizowaniu zadań domowych.

Bieżące informowanie rodziców
Szkoła sygnalizuje rodzicom każdą nieobecność dziecka, złe zachowanie i zbyt małe postępy edukacyjne.

Przestrzeganie przez rodziców indywidualnych zasad panujących w szkole
W grupie tych zasad znajdują się między innymi: konieczność zgłaszania i wyjaśniania każdej nieobecności nauczycielowi, prośba o pozwolenie na nieobecność dłuższą niż 3 dni, zapewnienie dziecku drugiego śniadania do szkoły i stały kontakt z wychowawcą.

Możliwe formy kontaktu rodzica z wychowawcą: sms, e- mail, telefon, informacja w dzienniczku ucznia.

Opieka nad dzieckiem po godzinach zajęć

Każda gmina umożliwia dzieciom kształcącym się w szkole podstawowej w klasach od 1 do 4 korzystanie ze świetlicy szkolnej (SFO- Skolefritidsordning), zarówno przed zajęciami lekcyjnymi, jak i po nich. Na wniosek rodziców możliwe jest również przedłużenie okresu korzystania dziecka ze świetlicy do 7 klasy. Ma to na celu zagwarantowanie opieki nad dzieckiem w godzinach pracy rodziców. Zajęcia w świetlicy koncentrują się na organizowaniu przedsięwzięć o charakterze sportowo – kulturalnym, dostosowanym do grupy wiekowej. W większości gmin uczestnictwo dzieci w zajęciach realizowanych w świetlicy jest częściowo odpłatne, co oznacza, że gmina może zobowiązać rodziców do częściowego pokrycia kosztów jej prowadzenia.

Polska szkoła w Norwegii

System edukacji w Norwegii nie stwarza możliwości uczęszczania do polskiej szkoły w klasycznym systemie 5dniowym. Istnieje jednak możliwość kształcenia uzupełniającego w języku ojczystym realizowanego w sobotnich/weekendowych szkołach. Uczęszczanie na zajęcia z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce jest bezpłatne lub ewentualnie płatne częściowo.

Polskie szkoły – adresy

NAZWA MIASTO ADRES WWW
Szkolny punkt konsultacyjny przy ambasadzie RP Oslo Nedre Volgate 5, 0158 Oslo kliknij tutaj
Polska Szkoła w BERGEN Bergen Nebbeveien 1, 5144 Fyllingsdalen kliknij tutaj
Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II Oslo Paal Bergs vei 30, 0692 Oslo kliknij tutaj
Polska Społeczna Szkoła Sobotnia Fredrikstad Cicignon skole, Skolegata 2, 1606 Fredrikstad kliknij tutaj
Polska Katolicka Szkoła Sobotnia Stavanger Tjensvoll Skole, Tjensvollveien 54, 4021 Stavanger kliknij tutaj
Polska Szkoła Sobotnia w MOSS Moss St Mikael Katolsk Menighet, Kirkegata 11, 1531 Moss kliknij tutaj
Szkoła Kultury Polskiej Trondheim Pomieszczenia socjalne St. Olav domkirke, Schirmers gate 1, 7012 Trondheim kliknij tutaj
Szkoły sobotnie/niedzielne przy parafiach katolickich kliknij tutaj

Norweski dla dzieci rozpoczynających naukę w Norwegii

Każde dziecko obcojęzyczne, które rozpoczyna edukację w norweskiej szkole podstawowej, ma prawo do bezpłatnego kształcenia w zakresie języka norweskiego do momentu uzyskania stopnia komunikatywności, umożliwiającego kontynuowanie edukacji w języku norweskim. Możliwe jest także uzyskanie kształcenia w języku ojczystym lub też kształcenia dwujęzycznego w przypadku ograniczonej znajomości języka norweskiego.

Rodzaje zajęć językowych:
Velkomstklasser – zajęcia grupowe poprzedzające przeniesienie ucznia do szkoły norweskiej. Odbywają się w trybie intensywnym w wybranych szkołach, a przeznaczone są dla uczniów od klas 1 – 10.

Tospråklig fagopplæring – zajęcia odbywające się w ramach planu edukacji w zakresie przedmiotów szkolnych przeprowadzane w trybie dwujęzycznym. Nauka języka ojczystego dla obcokrajowca prowadzona jest po zajęciach w wybranych placówkach szkolnych. Zajęcia dotyczą przede wszystkim uczniów klas 1-4.

Decyzja o rodzaju kształcenia językowego:
Decyzja podejmowana jest przez administrację szkoły na podstawie przeprowadzonego testu weryfikacji umiejętności w zakresie posługiwania się językiem norweskim. Dziecku może zostać przyznane zwykłe nauczanie od podstaw lub specjalne nauczanie dwujęzyczne zgodne z programem edukacyjnym charakterystycznym dla danej klasy.

Wakacje i dni wolne

DNI WOLNE DATY
Wakacje letnie Od połowy czerwca do połowy sierpnia
Przerwa jesienna Pierwsze dni października (5 dni)
Przerwa Bożonarodzeniowa 22.12 – 2.02
Ferie zimowe 7, 8, lub 9 tydzień lutego
Przerwa wielkanocna Święto ruchome – kwiecień (8 dni)
Święto Wniebowstąpienia Pańskiego Święto ruchome (maj)
Święto Zesłania Ducha Świętego Święto ruchome (maj/czerwiec)
Święto Pracy 1 maja

Szczegółowy terminarz dni wolnych dostępny jest na stronach internetowych szkół i gmin.

FAQ System szkolnictwa

1. Kiedy rozpoczyna się pierwszy rok kształcenia dziecka w szkole podstawowej? Pokaż odpowiedź

2. Które dzieci mają prawo i zarazem obowiązek uczęszczania do szkoły podstawowej? Pokaż odpowiedź

3. Czy dzieci, które przebywają w Norwegii krócej niż 3 miesiące, mogą kształcić się w szkole podstawowej? Pokaż odpowiedź

4. Gdzie należy zgłosić dziecko w celu podjęcia kształcenia w szkole podstawowej? Pokaż odpowiedź

5. Do jakiej szkoły należy zapisać dziecko? Pokaż odpowiedź

6. Jakie miesiące obejmuje rok szkolny? Pokaż odpowiedź

7. Czy uczniowie szkoły podstawowej nieposługujący się językiem norweskim mają możliwość kształcenia się w tym zakresie? Pokaż odpowiedź

8. Jakie przedmioty realizowane są w szkole podstawowej? Pokaż odpowiedź

9. Jak wygląda system oceniania w szkole podstawowej? Pokaż odpowiedź

10. W jakich godzinach przeważnie odbywają się lekcje w szkole podstawowej? Pokaż odpowiedź

11. W jakich pomieszczeniach odbywają się zajęcia szkole podstawowej? Pokaż odpowiedź

12. Ilu uczniów przydzielanych jest do jednej klasy w szkole podstawowej? Pokaż odpowiedź

13. Kto prowadzi zajęcia w szkole podstawowej? Pokaż odpowiedź

14. Czy dzieci uczące się w szkole podstawowej muszą zabierać ze sobą podręczniki do domu? Pokaż odpowiedź

15. Jak wyglądają zajęcia wf? Pokaż odpowiedź