Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Zasiłek chorobowy i renta
Urlop

Umowa o pracę w Norwegii

Umowa o pracę w Norwegii

W Norwegii nie obowiązują – jak w Polsce – różne typy umów o pracę regulowane przez ustawodawstwo. To, czy kontrakt przypomina bardziej naszą umowę-zlecenie, czy umowę o pracę na czas nieokreślony, zależy od poszczególnych, indywidualnie modyfikowanych zapisów. Prawo pracy w Norwegii charakteryzuje się kilkoma istotnymi różnicami względem prawa polskiego, jednak wszystkie aspekty zatrudnienia są precyzyjnie regulowane w ustawie Prawo Pracy (czytaj więcej o norweskim kodeksie pracy pod tym adresem). Jeśli chodzi o umowę o pracę, to jej wzór znajduje się tutaj. Podstawowa umowa o pracę powinna zawierać:

  • Dane pracownika i pracodawcy (imię, nazwisko, adresy, numer personalny).
  • Miejsce pracy. Jeśli pracownik będzie pracował w różnych miejscach, to w umowie musi być podany adres siedziby firmy lub adres pracodawcy.
  • Nazwa stanowiska, rodzaj pracy lub opis wykonywanej pracy.
  • Data rozpoczęcia stosunku pracy.
  • Data zakończenia stosunku pracy.
  • Zasady ustalania urlopu, zapis o prawie do urlopu i feriepenger.
  • Informacje o wypowiedzeniu.
  • Informacje o wynagrodzeniu i ewentualnych dodatkach.
  • Norma czasu pracy i przerwy przysługujące pracownikowi.
  • Informacje o szczególnym stosunku pracy.

Pracownik może skorzystać z pomocy przy podpisywaniu umowy o pracę. Gdy stosunek pracy ma trwać krócej niż miesiąc, umowę trzeba sporządzić natychmiast. Natomiast gdy stosunek pracy ma trwać dłużej niż miesiąc, czas na sporządzenie umowy to maksymalnie miesiąc od momentu rozpoczęcia stosunku pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy

Arbeidstilsynet, czyli norweska Państwowa Inspekcja Pracy to organ Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który nadzoruje przedsiębiorstwa pod względem przestrzegania Kodeksu Pracy. Ma także prawo do kontroli warunków pracy obcokrajowców. Państwowa Inspekcja Pracy ma za zadanie stać na straży bezpiecznego środowiska pracy, wspierać pracowników i pomagać im. Bada też wypadki przy pracy na terenie całej Norwegii. Bez obaw można zgłosić swoje zastrzeżenia względem pracodawcy na specjalnej infolinii, którą prowadzi Inspekcja. Główna siedziba znajduje się w Trondheim, a w poszczególnych regionach działa 7 oddziałów.

Zwolnienia i wypowiedzenia

W Norwegii nie tylko kwestie związane z zatrudnieniem i podpisywaniem umów są precyzyjnie regulowane przez ustawę. Również wypowiadanie umowy o pracę oraz proces zwolnienia dyscyplinarnego jest szczegółowo opisany w kodeksie. Zawarte są tam zasady dotyczące formalności, możliwości odwołania oraz instytucje, które mogą pomóc w przypadku niesłusznego zwolnienia (czytaj więcej o wypowiedzeniu umowy o pracę pod tym adresem).

FAQ formy zatrudnienia Polaków w Norwegii

1. Czy obywatele polscy mają prawo do pracy w Norwegii? Pokaż odpowiedź

2. Czy aby podjąć pracę w Norwegii muszę dokonać jakichś formalności? Pokaż odpowiedź

3. Czy jeżeli planuję zostać w Norwegii dłużej niż 6 miesięcy procedura jest taka sama? Pokaż odpowiedź

4. Czym jest w Norwegii stanowisko pracownika sezonowego? Pokaż odpowiedź

5. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pozwolenie na pracę sezonową w Norwegii? Pokaż odpowiedź

6. Co to jest praca jako au-pair? Czy w Norwegii można podjąć tego typu pracę? Pokaż odpowiedź

7. Jak wygląda umowa o pracę w Norwegii? Pokaż odpowiedź

8. Jakie dokumenty powinienem złożyć aplikując o pracę? Pokaż odpowiedź

FAQ Prowadzenie działalności gospodarczej

1. Czy obcokrajowiec może założyć w Norwegii własną działalność? Pokaż odpowiedź

2. Kiedy trzeba zarejestrować własną działalność w centralnym rejestrze przedsiębiorstw? Pokaż odpowiedź

3. Jakie rodzaje działalności funkcjonują w Norwegii? Pokaż odpowiedź

FAQ Umowa o pracę

1. Jakie typy umów o pracę występują w Norwegii? Pokaż odpowiedź

2. Jakie informacje powinna zawierać umowa o pracę? Pokaż odpowiedź

3. Moja umowa nie zawiera terminu wypłaty wynagrodzenia, czego mogę się więc spodziewać? Pokaż odpowiedź

4. Jaki jest maksymalny czas trwania okresu próbnego? Pokaż odpowiedź

5. Czy w trakcie okresu próbnego mogę odejść z pracy? Pokaż odpowiedź

6. Jakie regulacje obowiązują w Norwegii odnośnie zatrudnienia na czas określony? Pokaż odpowiedź

7. Do kiedy pracodawca musi przedstawić mi brzmienie umowy? Pokaż odpowiedź

8. Jak szybko muszę otrzymać umowę, jeżeli zatrudniam się na krócej niż miesiąc? Pokaż odpowiedź

9. Od kogo zależą ustalenia odnośnie dni wolnych, czasu wypowiedzenia etc., które będą zawarte w umowie? Pokaż odpowiedź

10. Czy mogę dokonać zmian w propozycji umowy przedstawionej mi przez pracodawcę? Pokaż odpowiedź

11. Kto może być moim reprezentantem w trakcie negocjowania umowy o pracę? Pokaż odpowiedź

12. Czy umowa o pracę może zostać zawarta ustnie? Pokaż odpowiedź

13. Czy pracodawca może odmówić mi wydania umowy na piśmie powołując się tylko na zawarcie umowy ustnej? Pokaż odpowiedź

14. Mój pracodawca nie przedstawia mi umowy na piśmie. Co zrobić? Pokaż odpowiedź

15. Jaka jest stawka minimalna w Norwegii? Pokaż odpowiedź

16. Jak często z reguły wypłacana jest pensja w Norwegii? Pokaż odpowiedź

17. Czy spotyka się w Norwegii stanowiska, na których płaca jest liczona akordowo? Pokaż odpowiedź

18. Czy w Norwegii otrzymuje się paski z rozpisanym wynagrodzeniem? Pokaż odpowiedź

19. Kto może skorzystać z praw oraz pensji ustalonej w umowach zbiorowych? Pokaż odpowiedź

20. Pracodawca nie wypłaca mi wynagrodzenia. Co powinienem zrobić? Pokaż odpowiedź

21. Jestem zatrudniony przez agencję. Od kogo mogę domagać się zaległego wynagrodzenia? Pokaż odpowiedź

22. Na jakich podstawach prawnych odbywa się zatrudnianie oraz praca w Norwegii? Pokaż odpowiedź

23. Czy względem obcokrajowców pracujących w Norwegii obowiązują inne zasady prawne? Pokaż odpowiedź

FAQ Państwowa Inspekcja Pracy

1. Jaka instytucja kontroluje warunki pracy obcokrajowców w Norwegii? Pokaż odpowiedź

2. Czy jeżeli zwrócę się z prośbą o pomoc do inspektora pracy, dowie się o tym mój pracodawca? Pokaż odpowiedź

3. Jak skontaktować się z Państwową Inspekcją Pracy? Pokaż odpowiedź

4. Czy infolinia jest obsługiwana w języku polskim? Pokaż odpowiedź

5. W jakich sprawach można dzwonić na infolinię Państwowej Inspekcji Pracy? Pokaż odpowiedź

6. Chcę wyjechać do pracy do Norwegii. Zatrudnia mnie agencja pracy. Kiedy powinienem otrzymać umowę? Pokaż odpowiedź

FAQ Zwolnienia i wypowiedzenia

1. W jaki sposób pracodawca może wypowiedzieć mi umowę? Pokaż odpowiedź

2. Czy w wypowiedzeniu musi być podany powód zwolnienia? Pokaż odpowiedź

3. Czy umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron? Pokaż odpowiedź

4. Czy w Norwegii można zostać zwolnionym dyscyplinarnie? Pokaż odpowiedź

5. Na czym polega zwolnienie grupowe? Pokaż odpowiedź