Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

Powrót
Przewóz
Randki

REJESTRACJA POBYTU W NORWEGII

Rejestracja pobytu

Pobyt obywateli polskich w Norwegii regulowany jest prawem dla obywateli UE/EOG. Mimo że Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, jest blisko związana ze wspólnotą. Z tego powodu Polacy, jako obywatele Unii, cieszą się tu podobnymi prawami jak sami Norwegowie, a polityka kraju względem imigrantów jest dosyć liberalna. Rejestracja pobytu jest prostym procesem. Najpierw należy zarejestrować swoje dane za pomocą portalu selfservice.udi.no, a następnie z wydrukowanym dowodem rejestracji zgłosić się na policję lub do Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych.

Pobyt czasowy a pobyt stały

Konieczność rejestracji pobytu zależy od tego, jak długo zamierzamy przebywać na terenie Norwegii:

  • do 3 miesięcy: jest to tzw. pobyt turystyczny, a rejestracja nie jest konieczna; wyjątek stanowi sytuacja, gdy w tym czasie pracujemy – wtedy należy wystąpić do Skatteetaten o wydanie karty podatkowej,
  • od 3 do 6 miesięcy: pobyt tymczasowy, który należy zarejestrować w norweskim urzędzie przed upływem 3 miesięcy od przyjazdu,
  • powyżej 6 miesięcy: pobyt stały, który również trzeba zarejestrować przed upływem 3 miesięcy od przyjazdu do Norwegii.

Przeczytaj również o Kildeskatt – podatek dla pracowników zagranicznych

Wydalenie z Norwegii

Można zostać wydalonym z Norwegii jeśli w ciągu roku przebywa się ponad 6 miesięcy poza granicami Norwegii. Ten czas może być przedłużony do 12 miesięcy pod warunkiem, że nieobecność spowodowana jest ciążą, poważną chorobą, nauką lub delegacją zawodową, a także służbą wojskową lub cywilną.

FAQ Rejestracja Pobytu

1. Czy muszę ubiegać się o pozwolenie na pracę w Norwegii? Pokaż odpowiedź

2. Kiedy trzeba zarejestrować pobyt w Norwegii? Pokaż odpowiedź

3. Jakim procedurom podlegają członkowie rodziny, którzy nie są obywatelami krajów członkowskich EOG? Pokaż odpowiedź

4. Jakie dokumenty są wymagane w procedurze rejestracji pobytu? Pokaż odpowiedź

5. Czy świadectwo rejestracji pobytu jest płatne? Pokaż odpowiedź

6. Czy certyfikat rejestracji wymaga odnawiania? Pokaż odpowiedź

7. W jaki sposób zarejestrować pobyt w Norwegii? Pokaż odpowiedź

8. Gdzie znajdę najbliższy posterunek policji imigracyjnej? Pokaż odpowiedź

9. Jakie dane muszę podać podczas rejestracji na stronie? Pokaż odpowiedź

10. Jak wyglądają procedury w trakcie spotkania na policji lub w centrum? Pokaż odpowiedź

11. Co trzeba zrobić, aby dokonać procedury łączenia rodzin? Pokaż odpowiedź

12. Jakie dokumenty należy zanieść na spotkanie, jeśli chcę się osiedlić w Norwegii poprzez łączenie rodzin? Pokaż odpowiedź

13. Moja dziewczyna jest w ciąży, ale nie mieszkaliśmy wcześniej ze sobą dwa lata w Polsce. Czy może przyjechać do Norwegii? Pokaż odpowiedź

14. W Polsce mieszkaliśmy razem, jednak nieoficjalnie. Jak to udowodnić? Pokaż odpowiedź

15. Moje dziecko ma 20 lat, więc jest już pełnoletnie. Czy wciąż może się tu osiedlić ze względu na fakt, iż ja pracuję w Norwegii? Pokaż odpowiedź

16. Czy jeśli jestem studentem, mogę w ramach łączenia rodzin sprowadzić do Norwegii swoich rodziców? Pokaż odpowiedź

17. Czy mogę zarejestrować się, jeżeli nie mam pracy? Pokaż odpowiedź

18. Czy jako poszukujący pracy muszę zarejestrować się od razu po przyjeździe do Norwegii? Pokaż odpowiedź

19. Zarejestrowałem się jako osoba szukająca pracy i właśnie ją znalazłem. Co teraz? Pokaż odpowiedź

20. Czy mogę odwołać się od odmowy rejestracji? Pokaż odpowiedź

21. Skąd będę wiedział, że jestem już zarejestrowany? Pokaż odpowiedź

22. Czy po zarejestrowaniu się muszę jeszcze coś zrobić? Pokaż odpowiedź

23. Kiedy mogę ubiegać się o pobyt stały? Pokaż odpowiedź

24. Czym różni się pobyt stały od czasowego? Pokaż odpowiedź

25. Jakie są warunki otrzymania stałego pobytu? Pokaż odpowiedź

26. Czy moja rodzina także może otrzymać prawo stałego pobytu, jeżeli ja takie dostałem? Pokaż odpowiedź

27. Czy można utracić prawo pobytu? Pokaż odpowiedź

28. Utraciłem prawo pobytu, ale chcę wrócić do Norwegii. Co zrobić? Pokaż odpowiedź

29. Czy mogę zostać wydalony z Norwegii? Pokaż odpowiedź

30. Czy jeśli wydalono mnie z Norwegii, zostanę wpisany do Systemu Informacyjnego Schengen? Pokaż odpowiedź

Pol-Nor