Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

Powrót
Czas wolny z rodziną
Urząd ds ochrony praw dziecka

ROZWÓD W NORWEGII

Separacja

Separacja oznacza, że małżonkowie zaczynają żyć osobno. Wniosek o separację można znaleźć tutaj. Należy go złożyć w Fylkesmannen (Urzędzie Wojewódzkim) odpowiednim do miejsca zamieszkania. Wniosek powinien być podpisany przez oboje małżonków i potwierdzony przez dwóch pełnoletnich świadków i prawnika lub funkcjonariusza publicznego. Jeśli małżonkowie posiadają dzieci do lat 16 razem z wnioskiem o separację muszą dołączyć certyfikat zaświadczający o odbyciu mediacji.

Rozwód

O rozwód mogą ubiegać się małżonkowie jeśli:
• są co najmniej rok w separacji,
• od co najmniej dwóch lat żyją osobno.
W przypadku małżeństw, które po odbyciu rocznej separacji starają się o rozwód konieczne jest wypełnienie wniosku rozwodowego, który znajduje się tutaj. Małżeństwa, które od co najmniej dwóch lat żyją osobno powinny wypełnić ten wniosek. Formularz należy przesłać do Fylkesmannen (Urzędu Wojewódzkiego). To właśnie w tym urzędzie następuje rozpatrzenie wniosku rozwodowego. Jeśli potwierdzone zostaną informacje o całkowitym rozpadzie pożycia małżeńskiego, rozwiązany zostanie związek małżeński.

Mediacja

Małżonkowie, którzy chcą wziąć rozwód, a posiadają dzieci w wieku do 16 lat, muszą najpierw uczestniczyć w mediacji. Jest to rozmowa dotycząca rozpadu małżeństwa, pomiędzy Fylkesmann (wojewodą) i małżonkami. Trwa około godziny. Następnie małżonkowie otrzymują certyfikat zaświadczający o odbyciu mediacji, który należy dołączyć do wniosku rozwodowego.

Podział majątkowy

W Norwegii obowiązuje zasada równego podziału majątku. Małżonkowie dokonują podziału między sobą. Jeśli nie mogą dojść do porozumienia możliwe jest:
• skorzystanie z pomocy sądu upadłościowego,
dokonanie wyceny majątku przez rzeczoznawcę.

Szczególne przypadki rozwodowe

W Norwegii istnieją wyjątki od standardowej procedury rozwodowej. Należą do nich rozwody z powodu:
• nadużycia jednej ze stron,
• małżeństwa bliskich krewnych,
• bigamii.
W tych przypadkach rozprawa odbywa się przed sądem. Nie są konieczne mediacje i okres separacji.

FAQ Rozwód

1. Jak przebiega rozwód w Norwegii? Pokaż odpowiedź

2. Czym jest mediacja? Pokaż odpowiedź

3. Gdzie odbywają się mediacje? Pokaż odpowiedź

4. Jak długo jest ważne zaświadczenie o odbyciu mediacji? Pokaż odpowiedź

5. Do czego potrzebne jest zaświadczenie o odbyciu mediacji? Pokaż odpowiedź

6. Czym jest separacja? Pokaż odpowiedź

7. Gdzie można znaleźć wniosek o separację? Pokaż odpowiedź

8. Gdzie należy złożyć wniosek o separację? Pokaż odpowiedź

9. Po jakim okresie separacji można wziąć rozwód? Pokaż odpowiedź

10. Czy w okresie separacji małżonkowie nadal pozostają w związku małżeńskim? Pokaż odpowiedź

11. Kiedy następuje naruszenie zasad separacji? Pokaż odpowiedź

12. Co jeśli małżonkowie w okresie separacji postanowili wznowić współżycie małżeńskie? Pokaż odpowiedź

13. Gdzie można znaleźć wniosek o wypowiedzenie separacji? Pokaż odpowiedź

14. Czy konieczne jest odbycie separacji przed rozwodem? Pokaż odpowiedź

15. Kto może wystąpić o rozwód? Pokaż odpowiedź

16. Gdzie można znaleźć wniosek rozwodowy? Pokaż odpowiedź

17. Gdzie należy złożyć wniosek rozwodowy? Pokaż odpowiedź

18. Kiedy sprawa dotycząca rozwodu odbywa się przed sądem? Pokaż odpowiedź

FAQ Podział majątku

1.Między kim dochodzi do podziału majątku? Pokaż odpowiedź

2. Jaka zasada obowiązuje przy podziale majątku? Pokaż odpowiedź

3. Co oznacza zasada równego podziału dóbr? Pokaż odpowiedź

4. Jakie ruchomości bądź nieruchomości nie podlegają zasadzie równego podziału? Pokaż odpowiedź

5. Co jeśli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w kwestii wartości danych przedmiotów? Pokaż odpowiedź

6. Co jeśli małżonkowie nie mogą porozumieć się w sprawie podziału spadku? Pokaż odpowiedź