Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Kursy językowe dla dzieci
Familiebarnehage

SZKOŁY ARTYSTYCZNE W NORWEGII

Artystyczny i sportowy rozwój dziecka w Norwegii

W dzisiejszych czasach coraz bardziej popularne staje się rozwijanie talentów i umiejętności dzieci już na jak najwcześniejszym etapie rozwoju. Dlatego rodzice poszukują specjalnych zajęć i szkół dla swoich pociech, a dotyczy to już nawet 5- czy 6-latków. W większości krajów rozwiniętych i rozwijających się ten proces jest dostrzegany, i zarówno podmioty prywatne, jak i władze państwowe starają się na niego odpowiadać. Organizowane są więc szkoły artystyczne i sportowe, kluby zajęć dodatkowych, a w szkołach państwowych wprowadza się specjalne programy rozwojowe już dla najmłodszych. Podobnie jest także w Norwegii.

Zajęcia szkolne i świetlicowe

Takie przedmioty szkolne, jak muzyka, plastyka, prace techniczne czy wychowanie fizyczne są w Norwegii traktowane na równi z innymi zajęciami. Wszystkie dzieci uczestniczą w nich od momentu podjęcia edukacji. Zajęcia nazywane ,,kunst og håndverk” to prace manualne oraz plastyka, zaś muzyka nosi nazwę ,,musikk”. Wychowanie fizyczne odnajdziemy w planie zajęć pod nazwą ,,kroppsøving”. Edukacja muzyczna jest w ostatnich latach szczególnie doceniana i rozwijana. Dzieci zazwyczaj uczą się na lekcjach muzyki także gry na instrumentach. Te z nich, które szczególnie zainteresują się taką aktywnością, mogą zapisać się do orkiestry szkolnej – takowa jest organizowana niemal w każdej placówce. Poza standardowymi zajęciami szkolnymi, dzieci mogą także uczestniczyć w zajęciach świetlicowych, które nazywane są tutaj ,,skolefritidsordning”. Organizuje je prawie każda szkoła podstawowa, przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Starsze dzieci także mogą ubiegać się o uczestnictwo w takich zajęciach, w przypadku szczególnej sytuacji – np. długo pracującego rodzica, który ma problemy z odbieraniem ich ze szkoły o właściwej porze. SFO odbywają się zarówno po szkole, jak i przed zajęciami, a dzieci w nich uczestniczące mają zapewnione zajęcia ogólnorozwojowe, muzyczne, plastyczne i sportowe. Niestety, koszt organizacji tych zajęć obciąża rodziców, jednak w przypadku problemów finansowych, można ubiegać się o wsparcie z Urzędu Gminy.

Edukacja muzyczna

Edukacja muzyczna prowadzona jest dla wszystkich dzieci w ramach edukacji szkolnej. Rozpoczyna się ją z początkiem edukacji, w wieku lat 6 i trwa aż do 16 roku życia. Przedszkola organizują zajęcia muzyki i rytmiki nieobowiązkowo – czyli nie w każdej placówce muszą się one odbywać. W szkole podstawowej, w sumie na przestrzeni od 1. do 7. roku nauki, dzieci odbywają przynajmniej 285 zajęć muzycznych trwających po 60 minut. Następny stopień, a więc 8-10 klasa, to w sumie 85 godzin nauki muzyki. Organizacja trybu kształcenia jest dowolna – a więc jedna placówka może oferować muzykę w równym wymiarze dla każdego roku nauki, a inna może zrealizować przydział w pierwszych latach nauki. Edukacja muzyczna to nie tylko znane z polskich realiów śpiewanie, ale także zajęcia z gry na instrumentach, kompozycji muzycznej, tańca, ale także historii muzyki i zajęć służących jej zrozumieniu. Po ukończeniu 16. roku życia, w szkole średniej, uczeń może wybrać muzykę jako szczególnie istotny element jego edukacji, kierując się do jednej ze szkół, które zapewniają możliwość kontynuowania nauki – jest ich coraz więcej.

Program edukacji muzycznej jest ujęty w dwóch szczeblach:
Klasy 1-4: dzieci uczą się piosenek i tańca w różnych stylach, wywodzących się z różnych tradycji. Ćwiczą nabyte umiejętności z zakresu śpiewu i gry na instrumentach oraz tańca w taki sposób, aby przełamały wstyd przed publicznym występowaniem. Ponadto uczą się podstaw prostej kompozycji, aby zrozumieć, że muzyka może być tworzona na rozmaite sposoby i oswoić się z własną kreatywnością. Kolejnym ważnym elementem jest aktywne słuchanie, umiejętność czerpania z zasobów kultury.

Klasy 5-7: dzieci rozpoczynają poważniejszą naukę na temat historii muzyki i tańca oraz związanej z nimi kultury. Rozwijają swoje umiejętności artystyczne, a także kreatywność i zdolności w zakresie kompozycji i tworzenia muzyki. Nacisk kładzie się na praktykę wdrażania poznanej teorii w wykonywaną i tworzoną muzykę, ale także wspieranie pewności siebie wśród dzieci, aby umożliwić im swobodne prezentowanie swoich umiejętności i talentów. Dzieci mają także nauczyć się rozpoznawać poszczególne elementy muzyki, różnice pomiędzy stylami i podstawowe cechy muzyki z różnych okresów historycznych. Mają także posiąść umiejętność świadomego i empatycznego słuchania i wydawania opinii na temat różnych form ekspresji muzycznej i muzyki jako formy wyrażania siebie.

Gminne szkoły artystyczne

Jeżeli nie wystarcza nam edukacja artystyczna, którą dziecko odbiera w szkole, możemy szukać dla niego czegoś, co podwyższy poprzeczkę. Dodatkową aktywnością mogą być gminne szkoły artystyczne. Są one finansowane w większości z funduszy gminnych, konkretnie z wydziału Kulturetaten jednak rodzice muszą uiścić niewielkie czesne ustalane odrębnie przez każdą placówkę i w zależności od rodzaju i częstotliwości zajęć. Ćwiczenia, na jakie można tam zapisać dziecko dotyczą 4 dziedzin: muzyki, sztuk plastycznych, teatru oraz tańca.

Kluby sportowe

Sportowe talenty dziecka można wspierać poprzez zapisanie go do klubu sportowego, których w Norwegii jest blisko 13 000. Informacji na ten temat udziela przede wszystkim Norges Idrettsforbund, czyli zrzeszenie norweskich klubów sportowych. Zajęcia są różnorodne i dotyczą wielu dyscyplin sportu, ale można także znaleźć np. ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zasada odpłatności za zajęcia jest tu bardzo podobna jak w przypadku gminnych szkół artystycznych – rodzice pokrywają tylko niewielką część kosztów zajęć.

FAQ

1. Czy artystyczne zajęcia dodatkowe dla dzieci w Norwegii są drogie? Pokaż odpowiedź

2. Moje dziecko jest już zbyt duże, by uczestniczyć w zajęciach świetlicowych, a ja nie mam go z kim zostawiać po szkole, gdy jeszcze pracuję. Co robić? Pokaż odpowiedź

3. Gdzie znajdę ofertę szkół artystycznych i ośrodków sportowych? Pokaż odpowiedź

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Email*

0 odpowiedzi na artykuł "Szkoły artystyczne w Norwegii"