Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

Powrót
Przekazy pieniężne

ZAPOMOGI W NORWEGII

Pomoc dla osób w trudnej sytuacji

NAV (Norweski urząd pracy i pomocy społecznej) przyznaje zapomogi dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wystarczy dostarczyć do NAV informacje o posiadanych dochodach i wydatkach. Na ich podstawie wyliczona zostanie wysokość świadczenia.

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które straciły pracę lub ich czas pracy został ograniczony o co najmniej 50%. Wniosek o zasiłek należy złożyć w biurze NAV odpowiednim do miejsca zamieszkania. Wysokość zasiłku zależna jest od wysokości osiąganych dochodów w poprzednim roku kalendarzowym.

Zasiłek mieszkaniowy bostøtte

Zasiłek mieszkaniowy przysługuje osobom w trudnej sytuacji, które ponoszą wysokie koszty mieszkaniowe. Pomoc przyznawana jest przez Husbanken, ale wniosek o jego przyznanie należy złożyć w NAV.

Zasiłek chorobowy i zasiłek rehabilitacyjny

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które przebywają na zwolnieniu lekarskim. Wypłacany jest przez NAV. Jego wysokość zależy od osiąganych dochodów. Okres przysługiwania zasiłku to rok.
Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje osobom, które straciły co najmniej 50% zdolności do pracy oraz były przez okres co najmniej 3 lat członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Zasiłek wypłacany jest przez NAV i wynosi 66% osiąganego wcześniej dochodu.

Zasiłek opiekuńczy kontantstøtte

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dziecko w wieku 1 – 2 lata. Warunkiem przyznania świadczenia jest niekorzystanie z całodniowego miejsca w przedszkolu. Pełen zasiłek wynosi 6000 NOK miesięcznie.

Zasiłek rodzicielski foreldrepenger

Zasiłek rodzicielski to odpowiednik polskiego macierzyńskiego. Przysługuje matce dziecka w czasie trwania urlopu rodzicielskiego. W szczególnych przypadkach z tego prawa może skorzystać również ojciec dziecka. Wysokość świadczenia zależy od czasu pobierania świadczeń. Dla matki jest to:
• 56 tygodni w przypadku pobierania 80% pensji,
• 46 tygodni przy 100% pensji.
Dla ojca dziecka:
• 50 tygodni przy pobieraniu 80% pensji,
• 40 tygodni przy 100% pensji.

Zasiłek rodzinny barnetrygd

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko od momentu narodzin do osiągnięcia 18 roku życia. Zasiłek na dzieci, które urodziły się w Norwegii i są zarejestrowane w Folkeregisteret (Urzędzie Ewidencji Ludności) jest przyznawany automatycznie. W przeciwnym wypadku należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w NAV. Wysokość świadczenia to 970 NOK miesięcznie na każde dziecko.

Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka engangsstønad

Engangsstønad to odpowiednik polskiego becikowego. Wypłacany jest z tytułu urodzenia dziecka lub adopcji rodzicowi, który nie ma prawa do zasiłku rodzicielskiego. Przysługuje członkom norweskiego systemu ubezpieczeń.

FAQ Pomoc dla osób w trudnej sytuacji

1. Kto może otrzymać pomoc dla osób w trudnej sytuacji? Pokaż odpowiedź

2. Gdzie przyznawana jest pomoc dla osób w trudnej sytuacji? Pokaż odpowiedź

3. Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą do biura NAV? Pokaż odpowiedź

4. Jaka jest wysokość pomocy dla osób w trudnej sytuacji? Pokaż odpowiedź

FAQ Zasiłek dla bezrobotnych

1. Gdzie należy starać się o zasiłek dla bezrobotnych? Pokaż odpowiedź

2. Gdzie można znaleźć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych? Pokaż odpowiedź

3. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Pokaż odpowiedź

4. Kiedy przysługuje częściowy zasiłek dla bezrobotnych? Pokaż odpowiedź

5. Czy zasiłek rodzicielski i zasiłek dla kobiet w ciąży wlicza się do dochodu? Pokaż odpowiedź

6. Czy lata pracy wypracowane w innym kraju EOG wliczają się do okresu pracy? Pokaż odpowiedź

7. Kiedy można ubiegać się o otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych? Pokaż odpowiedź

8. Jakie dokumenty należy dostarczyć do NAV? Pokaż odpowiedź

9. Co należy zrobić, aby otrzymać zasiłek? Pokaż odpowiedź

10. Co to jest karta meldunkowa? Pokaż odpowiedź

11. Od kiedy przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych? Pokaż odpowiedź

12. Ile czasu trwa rozpatrywanie wniosku? Pokaż odpowiedź

13. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Pokaż odpowiedź

14. Czy można otrzymać dodatek do zasiłku dla bezrobotnych? Pokaż odpowiedź

15. Jak długo można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych? Pokaż odpowiedź

FAQ Zasiłek mieszkaniowy

1. Kto może otrzymać zasiłek mieszkaniowy? Pokaż odpowiedź

2. Gdzie można znaleźć wniosek o zasiłek mieszkaniowy? Pokaż odpowiedź

3. Gdzie należy złożyć wniosek o zasiłek mieszkaniowy? Pokaż odpowiedź

4. Jaka wysokość dochodu uprawnia do otrzymania zasiłku mieszkaniowego? Pokaż odpowiedź

5. Jak obliczyć wysokość wydatków mieszkaniowych? Pokaż odpowiedź

6. Jakie warunki musi spełniać mieszkanie, aby otrzymać zasiłek mieszkaniowy? Pokaż odpowiedź

7. Jaka jest wysokość zasiłku mieszkaniowego? Pokaż odpowiedź

FAQ Zasiłek rodzicielski foreldrepenger

1. Czym jest zasiłek rodzicielski? Pokaż odpowiedź

2. Gdzie otrzymuje się zasiłek rodzicielski? Pokaż odpowiedź

3. Jakie są warunki otrzymania zasiłku rodzicielskiego? Pokaż odpowiedź

4. Gdzie można znaleźć wniosek o zasiłek rodzicielski? Pokaż odpowiedź

5. Jakie dokumenty należy złożyć z wnioskiem o zasiłek rodzicielski? Pokaż odpowiedź

6. Jak długo i w jakiej wysokości można pobierać zasiłek rodzicielski? Pokaż odpowiedź

7. Kiedy ojciec może korzystać z zasiłku rodzicielskiego? Pokaż odpowiedź

8. Jakie dokumenty musi złożyć ojciec dziecka wraz z wnioskiem o świadczenie? Pokaż odpowiedź

9. Jak długo i w jakiej wysokości ojciec może pobierać świadczenie rodzicielskie? Pokaż odpowiedź

10. Jak obliczyć wysokość świadczenia rodzicielskiego? Pokaż odpowiedź

FAQ Zasiłek rodzinny barnetrygd i zasiłek opiekuńczy kontantstøtte

1. Gdzie należy starać się o zasiłek rodzinny i świadczenie opiekuńcze? Pokaż odpowiedź

2. Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Pokaż odpowiedź

3. Komu przysługuje świadczenie opiekuńcze? Pokaż odpowiedź

4. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek rodzinny i świadczenie opiekuńcze? Pokaż odpowiedź

5. Gdzie można znaleźć wniosek o zasiłek rodzinny i świadczenie opiekuńcze? Pokaż odpowiedź

6. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiłek rodzinny i świadczenie opiekuńcze? Pokaż odpowiedź

7. Ile wynosi świadczenie rodzinne? Pokaż odpowiedź

8. Ile wynosi zasiłek opiekuńczy? Pokaż odpowiedź

9. Czym jest niepełny zasiłek opiekuńczy? Pokaż odpowiedź

FAQ Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka engangsstønad

1. Czym jest engangsstønad? Pokaż odpowiedź

2. Gdzie należy starać się o engangsstønad? Pokaż odpowiedź

3. Komu przysługuje engangsstønad? Pokaż odpowiedź

4. Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać engangsstønad? Pokaż odpowiedź

5. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania engangsstønad? Pokaż odpowiedź

6. Jaka jest wysokość engangsstønad? Pokaż odpowiedź

Pol-Nor