Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

Bezrobocie w Norwegii

BEZROBOCIE W NORWEGII

Norweski Urząd Statystyczny regularnie publikuje informacje o bezrobociu w Norwegii. Dane ze stycznia 2017 roku mówią o bezrobociu na poziomie 4,7%. Jest to stosunkowo niski wskaźnik w porównaniu z innymi krajami, np. z Polską, w której w grudniu 2016 roku stopa bezrobocia wyniosła 8,3%.

Oficjalne norweskie statystyki co do wysokości stopy bezrobocia można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy to informacje pochodzące Centralnego Biura Statystycznego, oparte na badaniach i analizach, a drugi to informacje z Norweskie Urzędu Pracy (NAV).

Prognozy na najbliższy okres wskazują na stopę bezrobocia na poziomie 4,8%. Na stopę bezrobocia wpływ może mieć sytuacja na świecie, między innymi Brexit oraz wybór Donalda Trumpa na Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gospodarka norweska w dużej mierze opiera się na eksporcie, dlatego sytuacja polityczna na świecie ma na nią duży wpływ.

BEZROBOCIE W NORWEGII: PODZIAŁ NA REGIONY Z UWZGLĘDNIENIEM WYKSZTAŁCENIA

Stan na listopad 2016r. Tabela uwzględnia tylko osoby, u których znany jest poziom wykształcenia. Niestety wśród imigrantów często ten poziom nie jest znany.

GMINA LICZBA OSÓB ZAREJESTROWANYCH JAKO BEZROBOTNI
Cały kraj łącznie: 78154
Østfold 4209
Akershus 6946
Oslo 10692
Hedmark 1936
Oppland 1753
Buskerud 3716
Vestfold 3811
Telemark 2342
Aust-Agder 2006
Vest-Agder 3152
Rogaland 11706
Hordaland 9404
Sogn og Fjordane 931
Møre og Romsdal 4348
Sør-Trøndelag 3840
Nord-Trøndelag 1434
Nordland 2931
Troms – Romsa 1767
Finnmark 1229

źródło: https://www.ssb.no/292637/registrerte-ledige-15-74-ar-etter-utdanningsniva-og-fylke

W styczniu 2017 roku, według danych z NAV, w urzędzie zarejestrowanych było 88 200 osób.

BEZROBOCIE WŚRÓD IMIGRANTÓW

Wśród imigrantów w 2016 roku wyniosło 7,2 %. W trzecim kwartale 2016 roku bez pracy było 30 998 imigrantów, z czego z 10 316 osób stanowiły osoby pochodzące z krajów należących do Unii Europejskiej i zaliczanych do Europy Wschodniej.

STOPA BEZROBOCIA I PROGNOZA NA PRZYSZŁE LATA

Stan na wrzesień 2016r.

Kraj Stopa bezrobocia w %
Islandia 2,90
Japonia 3,00
Niemcy 4,20
Norwegia 4,80
Wielka Brytania 4,80
USA 5,00
Holandia 5,70
Polska 5,80
Austria 6,10
Dania 6,50
Szwecja 6,70
Irlandia 7,70
Belgia 8,00
Unia Europejska (łącznie) 8,40
Finlandia 8,70
Francja 9,90
Portugalia 10,90
Włochy 11,70
Hiszpania 19,30
Grecja 23,10

źródło: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/nokkeltall/fakta-om-arbeid