Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Samotni rodzice

NORWESKI AKT URODZENIA

Norweski akt urodzenia fødselsattest

Norweski akt urodzenia wydawany jest przez Urząd Podatkowy. Procedura jego wydania wygląda następująco:
• szpital, w którym urodziło się dziecko wysyła dokumenty do Urzędu Podatkowego,
• Urząd Podatkowy przesyła do matki dziecka formularz, który należy uzupełnić i odesłać,
• po 4-6 tygodniach Urząd Podatkowy przesyła pocztą akt urodzenia.

Uznanie ojcostwa

Jeśli rodzice pozostają w związku małżeńskim, za ojca dziecka uznaje się męża matki dziecka. Inaczej jest gdy rodzice nie są małżeństwem. Konieczne jest w takim przypadku uznanie ojcostwa przez ojca dziecka. Następuje to poprzez wypełnienie formularza (dostępny po kliknięciu).

Kwestia obywatelstwa

OBYWATELSTWO MATKI OBYWATELSTWO OJCA OBYWATELSTWO DZIECKA
polskie polskie polskie
norweskie polskie norweskie
polskie norweskie polskie/ można starać się o uznanie norweskiego obywatelstwa (jeśli dziecko nie ukończyło 18 r.ż.)

Rejestracja urodzenia za pośrednictwem wydziału konsularnego ambasady RP

Za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo można dokonać rejestracji urodzenia w krajowym rejestrze stanu cywilnego. Z wnioskiem może wystąpić osoba zainteresowana lub jej ustawowy przedstawiciel. Do formularza należy dołączyć zagraniczny akt potwierdzający wystąpienie danego zdarzenia. Opłata za rejestrację urodzenia wynosi 456 NOK. Więcej informacji tutaj.

FAQ Fødselsattest

1. Gdzie wydawany jest akt urodzenia dziecka? Pokaż odpowiedź

2. Kto przesyła informację o urodzeniu dziecka do Urzędu Podatkowego? Pokaż odpowiedź

3. Co jeśli matka rodziła dziecko w domu? Pokaż odpowiedź

4. Jakie dokumenty matka otrzymuje z Urzędu Podatkowego? Pokaż odpowiedź

5. Kiedy rodzice otrzymają z Urzędu Podatkowego akt urodzenia dziecka? Pokaż odpowiedź

6. Czy można przyspieszyć procedurę wydania aktu urodzenia? Pokaż odpowiedź

7. Kiedy należy wypełnić wniosek o ustalenie ojcostwa? Pokaż odpowiedź

8. Jakie obywatelstwo zostanie nadane dziecku? Pokaż odpowiedź

9. Co jeśli dziecko nie otrzyma norweskiego obywatelstwa? Czy będzie mogło pozostać w Norwegii? Pokaż odpowiedź

10. Czym jest ID-nummer i kiedy zostanie nadany dziecku? Pokaż odpowiedź

FAQ Rejestracja dziecka za pośrednictwem wydziału konsularnego ambasady RP

1. Gdzie w Norwegii znajduje się Wydział Konsularny Ambasady RP? Pokaż odpowiedź

2. W jakim celu dokonuje się rejestracji urodzenia za pośrednictwem Wydziału Konsularnego? Pokaż odpowiedź

3. Kto może wystąpić o rejestrację urodzenia dziecka za pośrednictwem Wydziału Konsularnego? Pokaż odpowiedź

4. Jakie dokumenty są potrzebne przy rejestracji dziecka za pośrednictwem Wydziału Konsularnego? Pokaż odpowiedź

5. Ile kosztuje rejestracja dziecka za pośrednictwem Wydziału Konsularnego? Pokaż odpowiedź

6. Ile kosztuje tłumaczenie dokumentów? Pokaż odpowiedź

7. Jakie zasady obowiązują przy nadawaniu dziecku nazwiska? Pokaż odpowiedź