Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Hostele
Umowa kupna / sprzedaży / najmu

BUDOWA DOMU W NORWEGII

Etapy budowy domu

Budowa domu w Norwegii to proces wieloetapowy i wymagający spełnienia dość sporej liczby wymogów. Oto lista etapów, które są niezbędne do budowy domu w Norwegii:
• DZIAŁKA BUDOWLANA: Pierwszym krokiem w drodze do wybudowania domu jest zakup działki budowlanej. Oferty działek budowlanych można znaleźć w lokalnych gazetach lub specjalnych stronach internetowych (np. www.finn.no). Posiadanie praw do zarządzania daną działką budowlaną jest jednym z podstawowych wymogów budowy domu w Norwegii.
• POZWOLENIE NA BUDOWĘ: Kolejnym wymogiem jest zakontraktowanie firmy z aprobatą (nor. godkjenning) i otrzymanie od niej pozwolenia na budowę. Znalezienie takiej firmy nie sprawia problemu, ponieważ wszystkie firmy posiadające aprobatę można znaleźć na stronie internetowej sgregister.dibk.no.
• PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: Gdy wybrana firma budowlana zostanie przydzielona przez gminę do projektu domu, należy zapoznać się w urzędzie gminy z planem zagospodarowania przestrzennego (nor. plan- og bygningsetaten). W planie tym znajdują się informacje na temat terenów przeznaczonych pod budowę oraz może on zawierać dodatkowe wytyczne związane z budownictwem na terenie danej gminy. Istnieje możliwość odejścia od założeń planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże znacznie wydłuża to oczekiwanie na rozpatrzenie przedłożonego wniosku.
• PLAN SYTUACYJNY: Następnym etapem podczas budowy domu w Norwegii jest sporządzenie planu sytuacyjnego (nor. situasjonskart). Na tym etapie w staraniu się o uzyskanie pozwolenia na budowę należy dostarczyć do urzędu gminy uproszczony plan sytuacyjny, który należy dołączyć do podania o budowę domu. Aby sporządzić prawidłowy plan sytuacyjny należy w nim umieścić numer działki budowlanej (nor. gårdsnummer) oraz numer użytkowy (nor. bruksnummer). Informacje na temat obydwu z nich można otrzymać w urzędzie gminy.
• PLAN BAZOWY: Po otrzymaniu przez gminę podania o budowę domu oraz planu sytuacyjnego urząd tworzy tzw. plan bazowy, w którym znajdują się informacje m.in. na temat sąsiadów, których należy powiadomić o planowanej budowie czy schematu sieci wodno-kanalizacyjnej. Na tym etapie możliwe jest również ustalenie spotkania w celu omówienia projektu z urzędnikami (nor. forhåndskonferanse).
• POWIADOMIENIE SĄSIADÓW: Gdy plan bazowy zostanie sporządzony przez gminę, kolejnym krokiem jest powiadomienie sąsiadów o planowanej budowie. Ogólnie przyjętym w Norwegii zwyczajem jest wysyłanie tego typu powiadomień pocztą, a ich celem jest zweryfikowanie, czy przyszli sąsiedzi nie mają żadnych zażaleń, uwag lub zastrzeżeń związanych z budową. W przypadku, gdy któryś z sąsiadów będzie miał jakieś uwagi co do planowanej budowy, należy dojść do kompromisu. Jeśli nie uda się go osiągnąć, uwagi sąsiada, który złożył zażalenie zostaną dołączone do podania, a następnie rozpatrzone przez gminę.
• ROZPATRYWANIE WNIOSKU PRZEZ URZĄD GMINY: Po dopełnieniu wszystkich wymienionych wyżej formalności należy oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez urząd gminy. Rozpatrywanie wniosku o budowę domu może trwać do 12 tygodni, a po pomyślnym jego rozpatrzeniu sąsiedzi i inne osoby posiadające interesy prawne mogą odwołać się od tej decyzji. Takie odwołanie jest najpierw rozpatrywane przez gminę, a w przypadku, gdy decyzja gminy nie ulegnie zmianie sprawa przekazywana jest do wojewody (nor. fylkesmannen).
• ROPOCZĘCIE BUDOWY: Po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku możliwe jest rozpoczęcie robót budowlanych. Gdy budowa domu zostanie ukończona to przed wprowadzeniem się do budynku inspektor nadzoru budowlanego (nor. bygningsinspektør) musi wydać pozwolenie na użytkowanie budynku oraz zgodę na odbiór budynku (nor. brukstillatelse).

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego (reguleringsplan, arealplan lub kommuneplan) to dokument, który posiada każda gmina w Norwegii. Określa on, które tereny przeznaczone są pod budowę domów oraz może on zawierać informacje na temat dodatkowych przepisów obowiązujących na terenie danej gminy. Aby dokonać wglądu do planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy, należy udać się do plan- og bygningsetaten (odpowiednik polskiego wydziału nadzoru budowlanego). Dane teleadresowe miejscowego plan- og bygningsetaten można znaleźć na stronie internetowej każdej gminy.

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny (nor. situasjonskart), czyli tak naprawdę projekt nowego domu, musi zostać dostarczony w uproszczonej wersji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę nowego domu. Ponadto do planu muszą zostać załączone pewne dane, które bez problemu można uzyskać w urzędzie gminy. Chodzi tutaj głównie o dwie informacje, tj. numer użytkowy (nor. bruksnummer) oraz numer działki budowlanej (nor. gårdsnummer). Następnie gmina opracowuje tzw. plan bazowy, który zawiera takie informacje jak np.: schemat sieci wodno-kanalizacyjnej czy spis sąsiadów. Ostatni aspekt jest o tyle ważny, że przed rozpoczęciem budowy domu sąsiedzi muszą się na nią zgodzić. Istnieje również możliwość ustalenia wstępnego spotkania w sprawie rozpatrzenia wniosku w urzędzie gminy (nor. forhåndskonferanse), na którym to spotkaniu zostanie omówiony projekt domu.

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

Każda gmina w Norwegii posiada własny plan zagospodarowania przestrzennego (nor. reguleringsplan), w którym znajdują się wytyczne zarówno dla budownictwa mieszkaniowego (nor. hus), jak i budownictwa rekreacyjnego (nor. hytte). Aby uniknąć opóźnień w budowie domu, należy w pełni dostosować się do tych regulacji. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Można starać się o wprowadzenie do planu zmian poprzez złożenie wniosku. Aby uniknąć długiego czasu oczekiwania na jego rozpatrzenie, warto umówić się na spotkanie w urzędzie gminy i omówić zaproponowane zmiany z urzędnikami. Istnieje również możliwość wybudowania domu lub domku letniskowego poza granicami planu zagospodarowania przestrzennego, jednak chęć budowy na takim terenie musi zostać zgłoszona do gminy i przez nią rozpatrzona. W tym przypadku ustalane są odrębne warunki, jakie muszą zostać spełnione, by dom mógł powstać. Ponadto należy pamiętać o tym, że tego typu odstępstwa odbiją się na koszcie budowy domu poprzez zwiększenie kosztów administracyjnych.

Zawiadomienie sąsiadów o planowanej budowie nowego domu

Powiadomienie sąsiadów (nor. naboer) o planowanej budowie nowego domu to bardzo ważny etap w staraniu się o pozwolenie na budowę. Jest tak dlatego, ponieważ powiadomienie sąsiadów to jeden z elementów wymaganych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Co więcej, po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentami, sąsiedzi mogą zgłosić swoje uwagi, zastrzeżenia i zażalenia. Wszystkie uwagi powinno się rozważyć i ewentualnie wprowadzić je do projektu, aby uniknąć nieporozumień z przyszłymi sąsiadami. Listę sąsiadów, których powinno się powiadomić, można dostać od gminy. Przyjętym zwyczajem jest rozsyłanie pocztą zawiadomień o planowanej budowie.

Koszt budowy domu w Norwegii

Koszt budowy domu w Norwegii, jak i w każdym innym kraju, uzależniony jest od lokalizacji oraz wielkości przyszłej konstrukcji. Typowa działka budowlana, która będzie nieco większa od domu, to wydatek około 1 000 000 NOK. Kolejnymi niezbędnymi kosztami, z którymi trzeba się liczyć podczas budowy nowego domu, są opłaty urzędowe oraz opłaty za podłączenie mediów. Na ten cel trzeba będzie prawdopodobnie przeznaczyć kolejnych 200 000 NOK. Największe koszty są jednak związane z budową domu. Budowa domu o powierzchni 110m2 to koszt około 1 250 000 NOK. Sumując wszystkie koszty, aby wybudować dom o powierzchni 110m2, potrzebne będzie około 2 500 00 NOK.

Plan- og bygningsetaten w większych miastach Norwegii

Miasto Adres biura Adres pocztowy Numer telefonu Fax E-mail Godziny otwarcia
Oslo Vahls gate 1 0187 Oslo Boks 364, Sentrum, 0102 Oslo 971 040 823 23 49 10 01 postmottak@
pbe.oslo.kommune.no
Pn. – Śr. 9.00-15.00
Czw. 12.00-18.00
Pt. 9.00-15.00
Bergen Allehelgens gate 5 Postboks 7700 5020 Bergen 55 56 63 10 55 56 63 33 postmottak.byggesak@
bergen.kommune.no
Pn.-Pt. 8.00-14.45
Trondheim Erling Skakkes gate 14 Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim 72 54 25 00 brak byggesak.postmottak@
trondheim.kommune.no
Pn.-Pt. 8.00-15.30
Stavanger Øvre Kleivegate 15 Postboks 8001, 4068 Stavanger 51 50 70 90 brak servicetorget@
stavanger.kommune.no
Pon, Wt, Śr, Pt. 7.40-15.30
Czw. 7.40-17.00
Kristiansand Rådhusgata 18 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand 38 07 50 00 brak post.teknisk@
kristiansand.kommune.no
Pn.-Pt. 8.00-15.30

Informacje przydatne podczas budowy domu w Norwegii

Informacje przydatne podczas budowy domu w Norwegii
Ustawa regulująca zasady budowy domu w Norwegii (nor. plan- og bygningsloven). Strona dostępna w języku norweskim.
Strona zawierająca wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne podczas budowy domu. Strona dostępna w języku norweskim.
Strona z ofertami działek budowlanych. Strona dostępna w języku norweskim.
Wpis na blogu dogłębnie opisujący perypetie związane z budową domu w Norwegii. Strona dostępna w języku angielskim.

Przykłady firm budowlanych posiadających godkjening

Logo Nazwa firmy Adres Telefon Miasto
Abildsø elektriske AS John G. Mattesons vei 4 0687 Oslo 22 76 70 00 Oslo
Faber Bygg AS Lagerveien 18 4033 Stavanger 51 81 87 00 Stavanger
ByggMesteren Vest AS Johan Berentsens vei 41 5160 Laksevåg 56 11 21 00 Bergen
Team Viking Bygg AS Haakon VII’s gate 17 7041 Trondheim 95 83 31 50 Trondheim
Spider Industrier AS Evjenvegen 143 9024 Tomasjord 77 60 62 60 Tromsø
Industriklima AS Nordstrandv-eien 67 8012 Bodø 91 77 79 98 Bodø
Bangs Oppmåling AS Hamarvegen 11 2613 Lillehammer 61 25 02 30 Lillehammer
Tømrer Ove FIske AS Alexander Kiellands veg 12A 6413 Molde 906 44 524 Molde
Drammen Drift KF Skogliveien 4 3047 Drammen 32 24 55 00 Drammen
Nordisk Facade AS Bendiksklev 16 4836 Arendal 98 23 35 67 Arendal

Sprawdź czy firma budowlana posiada godkjenning


Strona dostępna w języku norweskim oraz angielskim.

Słowniczek budowlany

SŁÓWKO DEFINICJA
Godkjenning Aprobata
Lokal godkjenning for ansvarsrett Aprobata lokalna
Sentral godkjenning Aprobata ogólna
Hus Dom
Byggetomt Działka budowlana
Bygningsfundament Fundamenty
Bygningsinspektør Inspektor nadzoru budowlanego
Den totale kostnaden Koszt całkowity
Gårdsnummer Numer działki
Bruksnummer Numer użytkowy
Situasjonskart Plan sytuacyjny
Søknad om igangsettingstillatelse Pozwolenie na rozpoczęcie prac
Rammetillatelse Pozwolenie ramowe
Plan- og bygningsloven Ustawa regulująca planowanie przestrzenne i budownictwo w Norwegii
Bukstillatelse Zgoda na odbiór budynku

FAQ Budowa domu

1. Co to jest plan- og bygningsetaten? Pokaż odpowiedź

2. Jak znaleźć plan- og bygningsetaten w mojej miejscowości? Pokaż odpowiedź

3. Jakie formalności muszę załatwić zanim będę mógł rozpocząć budowę domu? Pokaż odpowiedź

4. Ile trwa rozpatrywanie wniosku o pozwolenie na budowę domu? Pokaż odpowiedź

5. Skąd wziąć informacje na temat tego, których sąsiadów należy powiadomić o budowie domu? Pokaż odpowiedź

6. Jaki jest najlepszy sposób na powiadomienie sąsiadów o planowanej budowie nowego domu? Pokaż odpowiedź

7. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o budowę nowego domu? Pokaż odpowiedź

8. Czy istnieje prawdopodobieństwo, iż pomimo tego, że dostarczę wszystkie stosowne dokumenty, nie zostanie mi przyznane pozwolenie na budowę domu? Pokaż odpowiedź

9. Czy mogę ubiegać się o przyznanie pozwolenia na budowę domu nie mając zakontraktowanego wykonawcy? Pokaż odpowiedź

10. Gdzie znajdę formularze wniosków o pozwolenie na budowę? Pokaż odpowiedź

11. Czy pomimo otrzymania pozwolenia na budowę może ono zostać cofnięte? Pokaż odpowiedź

12. Kto wydaje pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanego domu? Pokaż odpowiedź

13. Jak nazywa się dokument uprawniający do osiedlenia się w nowo wybudowanym budynku? Pokaż odpowiedź

14. Czy możliwe jest nieotrzymanie zgody na odbiór budynku pomimo ukończenia budowy domu? Pokaż odpowiedź

15. Czy mogę wybudować dom całkowicie samemu czy potrzebuję do tego specjalistycznej firmy? Pokaż odpowiedź

16. Jaki jest najłatwiejszy sposób na znalezienie firmy z aprobatą? Pokaż odpowiedź

17. Jak najłatwiej znaleźć działkę budowlaną w mojej okolicy? Pokaż odpowiedź

18. Jaki jest łączny koszt podłączenia mediów do działki budowlanej i opłat urzędowych z tym związanych? Pokaż odpowiedź

19. Jaki jest koszt budowy domu w Norwegii? Pokaż odpowiedź

20. Jaki jest łączny koszt wybudowania nowego domu w Norwegii? Pokaż odpowiedź