Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Mailowy kurs norweskiego
Kursy językowe dla dzieci

PROGRAMY STUDENCKIE W NORWEGII

Erasmus

Większość polskich uczelni, oferuje swoim studentom wszelkiego rodzaju programy. Jednym z nich jest Erasmus/Erasmus +, w ramach którego, są dwa rodzaje wyjazdów: na wymianę oraz praktykę.
O wyjazd w ramach Erasmusa mogą ubiegać się jedynie studenci, których uczelnia posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów. Macierzysta uczelnia powinna współpracować z zagranicznymi szkołami wyższymi. Jeżeli ten warunek został spełniony, student zainteresowany wymianą, musi udać się do koordynatora wydziałowego. Ma on w obowiązku przedstawić zainteresowanemu wykaz partnerskich uczelni oraz ich program zajęć. Kolejnym krokiem jest sporządzenie wniosku wyjazdowego, który należy dostarczyć jak najszybciej do wydziałowego koordynatora bądź biura zajmującego się badaniami naukowymi i współpracą z zagranicą (na każdej uczelni może się ono nazywać nieco inaczej). Następnie, z pomocą koordynatora należy sporządzić Learning Agreement tj., Porozumienie o Programie Zajęć, na którym trzeba uzyskać wszystkie potrzebne podpisy. Wymagane są trzy oryginalne egzemplarze LA!
Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych podpisów, należy jak najszybciej przesłać dokumenty do partnerskiej uczelni tj., formularz zgłoszeniowy, Learning Agreement oraz wniosek o zakwaterowanie. Studenci sami szukają zakwaterowania na czas pobytu za granicą.
Wiele uczelni partnerskich ma nieprzekraczalny termin nadsyłania wyżej wymienionych dokumentów – można je sprawdzić na ich stronach internetowych.
Na około trzy tygodnie przed planowanym wyjazdem, student otrzymuje zaświadczenie dla NFZ i uzyskuje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, której kopię należy pozostawić u koordynatora lub wyżej wspomnianego biura. Dostarczyć trzeba również oświadczenie dotyczące formy wypłaty stypendium, oświadczenie o ukończeniu poprzedniego semestru oraz oświadczenie dotyczące pokrycia dodatkowych kosztów. Na koniec, student podpisuje z uczelnią umowę. Jest to warunek konieczny – inaczej student nie będzie mógł wyjechać oraz otrzymać stypendium.
W trakcie pobytu, student ma od 4 do 7 tygodni na wprowadzenie ewentualnych zmian do Learning Agreement (koordynator wydziałowy musi je zaakceptować!). Natomiast, jeśli nie wprowadzasz żadnych zmian, uzyskujesz jedynie niezbędne podpisy oraz pieczęci na Learning Agreement i jedną kopię, a następnie odsyłasz wszystko do koordynatora wydziałowego lub biura ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. Przed powrotem do kraju, student powinien uzyskać wykaz zaliczeń (transcript of records) oraz zaświadczenie od kiedy do kiedy studiował na uczelni partnerskiej (confirmation). Po powrocie, w ciągu 30 dni student musi zgłosić się do biura ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą lub koordynatora i przedstawia transcript of records, confirmation, learning agreement i ankietę studencką, którą wypełnia on-line. Kolejno udaje się do dziekanatu wraz z transcript of records i prosi o zaliczenie i uznanie na uczelni okresu studiów zagranicznych.
Należy pamiętać, że w każdej szkole wyższej, procedury mogą się nieco różnić.

Praktyki za granicą

Procedury wyglądają bardzo podobnie jak w przypadku wymiany programu Erasmus, jednak zamiast Learning Agreement, student wypełnia Training Agreement. Student wyjeżdżający na zagraniczną praktykę, może ją odbyć w ramach swojego toku nauki, jednak nie jest to konieczne. Umożliwia to zdobycie dodatkowych kwalifikacji, kompetencji i umiejętności.
Podstawowym kryterium oceny kandydatów, jest znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka (czytaj więcej o testach językowych pod tym adresem), albo języka, który wymagany jest w instytucji przyjmującej. I w tym przypadku, student podpisuje umowę ze swoją uczelnią.
Student chcący podjąć zagraniczną praktykę, musi być dyspozycyjny przynajmniej dwa miesiące.

FSS

FSS to Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, to program edukacyjny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego krajów EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i środków krajowych. Studenci wyjeżdżający w ramach FSS posiadają te same prawa i obowiązki co uczestnicy wymian w ramach programu Erasmus. FSS zapewnia nie tylko wymianę studentów, ale także praktykę za granicą. Wyjazdom – w jednym i drugim przypadku – może towarzyszyć intensywny kurs językowy w kraju docelowym. Koszty podróży i utrzymania pokrywa Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Ponadto, studenci otrzymują miesięczne granty wynoszące ok. 800 euro miesięcznie.

Stypendia

Wysokość stypendiów zależy od środków, jakimi dysponuje uczelnia. Przeważnie waha się ono między 300 a 600 euro miesięcznie. Jeżeli student posiada stopień niepełnosprawności, może liczyć na dodatkowe pieniądze. Stypendium wypłacane jest w euro, dlatego student decydujący się na wymianę lub praktykę, musi założyć konto walutowe.

FAQ

1. Jestem doktorantem, jednak chciałbym wyjechać w ramach programu Erasmus do Norwegii. Czy mogę to zrobić? Pokaż odpowiedź

2. Jestem na trzecim roku studiów licencjackich. Mogę wyjechać na jeden semestr na wymianę? Pokaż odpowiedź

3. Byłem już na wymianie w Norwegii, jednak chciałbym wyjechać na jeszcze jeden semestr. Jest taka możliwość? Pokaż odpowiedź

4. Czym jest Learning Agreement? Pokaż odpowiedź

5. Czym jest Training Agreement? Pokaż odpowiedź

6. Chciałbym odbyć praktykę w Oslo, jednak nie znam norweskiego. Czy mimo wszystko mogę wyjechać? Pokaż odpowiedź

7. Czy uczelnie partnerskie w Norwegii znajdują się jedynie w Oslo? Pokaż odpowiedź

8. Gdzie mogę znaleźć zakwaterowanie w Norwegii? Pokaż odpowiedź

9. Czy muszę uzyskać 30 punktów ECTS? Pokaż odpowiedź

10. Co to jest transcript of records? Pokaż odpowiedź

11. Muszę mieć zaliczony semestr przed planowanym wyjazdem? Pokaż odpowiedź

12. Kiedy mogę zgłosić chęć wyjazdu? Pokaż odpowiedź

13. Czy są jakieś kryteria ocen kandydatów chcących wyjechać w ramach programu Erasmus lub FSS? Pokaż odpowiedź