Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

Powrót
Pogrzeby
Chrzest

ŚLUB W NORWEGII

Ślub cywilny w norweskim urzędzie

Jeśli związek małżeński w Norwegii chcą zawrzeć obywatele Polski, to podstawowym dokumentem, który trzeba posiadać, jest pozwolenie na stały pobyt. Pierwszy krokiem w kierunku zawarcia małżeństwa jest wypełnienie wniosku „Erklæring fra brudefolkene” (o próbę warunków małżeństwa dostępnego tutaj) pobranego z Folkeregister (Ewidencji Ludności) i tam też trzeba uzupełniony wniosek odesłać. Dodatkowo należy dołączyć 2 formularze (dostępne tutaj) wypełnione przez osoby, które znają przyszłych małżonków, po jednym od każdej ze stron. Po wysłaniu dokumentów należy czekać na zaświadczenie z urzędu, że warunki niezbędne do zawarcia małżeństwa zostały spełnione. Po otrzymaniu decyzji trzeba ją jak najszybciej dostarczyć do sądu (wykaz sądów wraz z adresami znajduje się tutaj), gdzie zostanie zawarty związek małżeński. Możliwe jest również zaznaczenie w formularzu wysłanym do Folkeregister, że urząd ma przekazać dokumenty bezpośrednio do sądu. Dokładnie takie same procedury obowiązują w przypadku, gdy ślub chce zawrzeć obywatel Polski posiadający pozwolenie na stały pobyt i obywatel Norwegii. Urząd wymaga również dostarczenia dodatkowych dokumentów: deklaracji świadków, dokumentu potwierdzającego tożsamość, aktu urodzenia, potwierdzenia legalnego pobytu oświadczeniem z norweskiego urzędu, zaświadczenia z kraju pochodzenia, że nie ma przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Warto zauważyć, że dokumenty z urzędów spoza krajów skandynawskich muszą być opatrzone apostille (pieczątka poświadczająca ważność dokumentu urzędowego) przez władze państwa, w którym zostały wydane.

Ślub kościelny

Aby zawrzeć kościelny związek małżeński w Norwegii należy wybrać się do parafii znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania. Najlepiej jednak skontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które skieruje zainteresowanego bezpośrednio do polskiego księdza stacjonującego za granicą. Następnie kapłan udzieli informacji dotyczących dalszych przygotowań. Biorąc ślub rzymsko-katolicki należy spełnić dokładnie takie same warunki, jak w przypadku ślubu w Polsce. Trzeba przygotować:
• świadectwo chrztu i bierzmowania,
• dowód tożsamości,
• zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego w przypadku ślubu konkordatowego.
Podczas trzech spotkań z kapłanem:
• zostanie spisany protokół przedmałżeński,
• odbędą się dwie spowiedzi przedślubne;
• przeprowadzony zostanie egzamin ze znajomości głównych prawd wiary,
• zostanie dokładnie omówiony przebieg ceremonii zaślubin.
Warto zauważyć, że w Norwegii, aby być członkiem kościoła katolickiego, należy wcześniej oficjalnie się do niego zapisać.

Ślub w wydziale konsularnym

W Wydziale Konsularnym Polskiej Ambasady w Oslo ślub mogą wziąć jedynie polscy obywatele. Należy osobiście złożyć w Konsulacie dokumenty:
• dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
• odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia,
• kserokopie dowodów osobistych lub paszportów świadków,
• pisemne oświadczenie, że małżonkowie nie wiedzą o okolicznościach wykluczających zawarcie związku małżeńskiego,
• zezwolenie na zawarcie małżeństwa.
Związek może zostać zawarty najwcześniej 30 dni od daty złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów w Konsulacie, a najpóźniej w ciągu 90 dni. Koszt takiego ślubu to 3920 NOK.

Związki partnerskie

Konkubinat (samboer) to termin opisujący dwie osoby mieszkające razem. Stanowi on formalny związek uznawany w Norwegii. Nie ma jednak rejestracji takich związków. Oczywiście konkubenci mogą spisać między sobą umowę dotyczącą regulacji aspektów majątkowych. Konkubinat nie jest jednak traktowany na równi z małżeństwem. Nie ma w nim możliwości korzystania z ulg podatkowych. Obcokrajowcy przebywający w Norwegii, którzy są w związkach na zasadzie konkubinatu, mogą ubiegać się o łączenie rodzin, co oznacza, że konkubent osoby przebywającej legalnie w Norwegii może otrzymać pozwolenie na pobyt. Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki:
• osoba wnioskująca o połączenie rodziny musi posiadać zdolność finansową do utrzymania członków rodziny,
• wnioskodawca musi zapewnić odpowiednie warunki mieszkaniowe dla rodziny.
Członkowie rodziny, którzy mogą otrzymać zezwolenie na łączenie rodzin:
• pełnoletni konkubent, pod warunkiem, że para mieszkała razem co najmniej dwa lata i jeśli po przyjeździe będzie pozostawać w związku i razem mieszkać,
• pełnoletni konkubent, z którym wnioskodawca posiada dziecko, pod warunkiem, że będą razem mieszkać,
• dzieci, których rodzice przebywają legalnie w Norwegii lub dzieci, których jedno z rodziców jest legalnie w Norwegii, pod warunkiem, że posiada wyłączne prawa rodzicielskie lub drugi rodzic wyraża zgodę na wyjazd dziecka,
• rodzice przyjeżdżający do dzieci, które legalnie przebywają Norwegii.

Małżeństwa homoseksualne

Od 1 stycznia 2009 roku w Norwegii zalegalizowano małżeństwa osób tej samej płci. Wcześniej pary homoseksualne były określane prawnie jako związki partnerskie. Małżeństwa jednopłciowe są traktowane na równi z małżeństwami kobiet i mężczyzn. Oznacza to, że do zawarcia małżeństwa należy spełnić te same formalności w obu przypadkach. Co ważne, w Norwegii pary homoseksualne mogą wziąć ślub w kościele luterańskim.

Ciekawostka – tradycyjny strój pary młodej

Według tradycji w Norwegii panna młoda ubrana jest w białą lub srebrną suknię ślubną. Uwieńczenie kreacji stanowi srebrna lub złota korona, która wydaje melodyjny dźwięk, podczas gdy panna młoda porusza głową. Bunad to tradycyjny strój pana młodego. Składa się on z wełnianego garnituru, jedwabnej koszuli w białym kolorze, krótkich spodni, pończoch, kamizelki oraz wierzchniego okrycia. Świadek pana młodego także ubrany jest w Bunad. Druhna natomiast ubiera się podobnie do panny młodej. Taki strój młodej pary nie jest jednak obowiązkowy. Coraz częściej to po prostu biała suknia i czarny frak. Według zwyczaju zarówno panna młoda, jak i pan młody powinni mieć na sobie błękitną bieliznę.

Kościoły, w których odbywają się msze po polsku

Kościół Adres Dni, w których odprawiane są msze w języku polskim
Oslo (St.Olavs domkirke) Akersveien 1, 0177 Oslo Codziennie
Oslo (St. Hallvard kirke) Enerhauggata 4, 0651 Oslo Niedziele
Stabekk (Mariakirken) Nyveien 17 A, Stabekk Pierwsza niedziela w miesiącu
Askim (Mariakirken) Furusethveien 2, 1811 Askim Czwarta nedziele w miesiącu
Bergen (St.Paul kirke) Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen Pierwsza i trzecia niedziela w miesiącu
Drammen (St. Laurentius kirke) Cappelens gate 1 3016. Drammen Soboty
Fredrikstad (St. Birgitta kirke) St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad Pierwsza niedziela w miesiącu
Halden (St.Peter kirke) Kristian Vs plass 1, 1776 Halden Druga niedziela w miesiącu
Haugesund (St.Josef kirke) Haraldsgt. 21, 5528 Haugesund Niedziele
Kristiansand (St. Ansgar kirke) Kirkegata 3, 4610 Kristiansand Pierwsze niedziele miesiąca (oprócz lipca i sierpnia)
Lillestrøm (St. Magnus kirke) Romeriksgata 1, 2003 Lillestrøm Pierwszy piątek miesiąca oraz niedziele
Moss (St. Mikael kirke) Kirkegata 11, 1530 Moss Trzecia niedziela miesiąca
Stavanger (St. Svithun kirke) St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger Poniedziałki, wtorki, soboty i niedziele
Tønsberg (St. Olav kirke) Botnegaten 22, 3112 Tønsberg Czwarta niedziela miesiąca
Storfjord (Den Helliges Families Menighet) Storfjord gård, Steineveien 323, 8340 Stamsund Niedziele

FAQ Ślub cywilny

1. Gdzie dostępne są wnioski o próbę małżeństwa? Pokaż odpowiedź

2. Gdzie znajduje się urząd podatkowy? Pokaż odpowiedź

3. Gdzie można otrzymać zaświadczenie stwierdzające zdolność do zawarcia małżeństwa? Pokaż odpowiedź

4. Czy trzeba osobiście wystąpić o zaświadczenie z urzędu stwierdzające zdolność do zawarcia małżeństwa? Pokaż odpowiedź

5. Co należy zrobić po otrzymaniu zaświadczenia stwierdzającego zdolność do zawarcia małżeństwa z polskiego urzędu? Pokaż odpowiedź

6. Co to jest apostille? Pokaż odpowiedź

7. Gdzie w Polsce można otrzymać apostille? Pokaż odpowiedź

8. Ile kosztuje nadanie dokumentom pieczęci apostille? Pokaż odpowiedź

9. Ile jest ważne zaświadczenie z polskiego urzędu stwierdzające zdolność do zawarcia małżeństwa? Pokaż odpowiedź

10. Czy należy przetłumaczyć zaświadczenie uzyskane w polskim urzędzie stanu cywilnego? Pokaż odpowiedź

11. Jakie dokumenty należy przedłożyć w urzędzie podatkowym w Norwegii w celu uzyskania certyfikatu pozwalającego na zawarcie małżeństwa? Pokaż odpowiedź

12. Po jakim czasie można otrzymać certyfikat z urzędu podatkowego, że zostały spełnione warunki do zawarcia małżeństwa? Pokaż odpowiedź

13. Jak długo jest ważny certyfikat o spełnieniu warunków do zawarcia małżeństwa wydany przez urząd podatkowy? Pokaż odpowiedź

14. Gdzie należy przekazać certyfikat o spełnieniu warunków do zawarcia małżeństwa, otrzymany z urzędu podatkowego? Pokaż odpowiedź

15. Kto udziela ślubu cywilnego? Pokaż odpowiedź

16. Kiedy nie można zawrzeć zawiązku małżeńskiego? Pokaż odpowiedź

17. Kiedy małżeństwo uznaje się za nieważne? Pokaż odpowiedź

18. Czy ślub zawarty za granicą jest uznawany w Norwegii? Pokaż odpowiedź

FAQ Ślub kościelny

1. Gdzie należy zgłosić się w celu zawarcia ślubu kościelnego? Pokaż odpowiedź

2. Ile czasu przed ślubem należy zgłosić się do kancelarii? Pokaż odpowiedź

3. Jakie warunki muszą spełnić przyszli małżonkowie? Pokaż odpowiedź

4. Jakie należy przygotować dokumenty? Pokaż odpowiedź

5. Czym jest ślub konkordatowy? Pokaż odpowiedź

6. Co jeśli narzeczeni są po ślubie cywilnym? Pokaż odpowiedź

7. Ile jest łącznie spotkań w kancelarii? Pokaż odpowiedź

8. Jak przebiega pierwsze spotkanie w kancelarii? Pokaż odpowiedź

9. Czym jest protokół przedmałżeński? Pokaż odpowiedź

10. Jaki jest przebieg drugiego spotkania w kancelarii? Pokaż odpowiedź

11. Jak wygląda trzecie spotkanie? Pokaż odpowiedź

12. Ile wcześniej trzeba zgłosić się do kościoła w dniu ślubu? Pokaż odpowiedź

13. Gdzie znajduje się duszpasterstwo polskie w Norwegii? Pokaż odpowiedź

14. Czy jest możliwość, aby ślubu udzielił ksiądz z Polski? Pokaż odpowiedź

15. Czy podczas ślubu obecny jest organista? Pokaż odpowiedź

FAQ Ślub w wydziale konsularnym

1. Czy istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego w wydziale konsularnym ambasady RP w Norwegii? Pokaż odpowiedź

2. Gdzie znajduje się ambasada RP w Norwegii? Pokaż odpowiedź

3. Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego w Konsulacie? Pokaż odpowiedź

4. Gdzie należy złożyć zapewnienie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa? Pokaż odpowiedź

5. Gdzie można otrzymać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą? Pokaż odpowiedź

6. Jakie dokumenty trzeba posiadać, aby wystąpić o zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą za pośrednictwem Konsulatu? Pokaż odpowiedź

7. Jaka jest opłata za uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą za pośrednictwem Konsulatu? Pokaż odpowiedź

8. Ile wynosi opłata za zawarcie związku małżeńskiego w wydziale konsularnym ambasady RP w Norwegii? Pokaż odpowiedź

9. Czym jest transkrypcja aktu małżeństwa? Pokaż odpowiedź

10. Kto może dokonać transkrypcji aktu małżeństwa? Pokaż odpowiedź

11. Jakie dokumenty są wymagane przy transkrypcji aktu małżeństwa za pośrednictwem Wydziału konsularnego? Pokaż odpowiedź

12. Ile wynosi opłata za tłumaczenie dokumentów? Pokaż odpowiedź

13. Kiedy może zostać zawarty związek małżeński? Pokaż odpowiedź

14. Gdzie sporządzane są akty małżeństwa? Pokaż odpowiedź