Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Służba zdrowia
Sykemelding

REHABILITACJE W NORWEGII

Fizjoterapeuci

Fizjoterapeuci są specjalistami, którzy posiadają obszerną wiedzę z zakresu funkcji i ruchów ciała. Ich zadaniem jest przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych, ustalenie programu rehabilitacyjnego u osób z różnych dysfunkcjami z zakresu czynności ruchowo – sprawnościowych. Ponadto zadaniem fizjoterapeuty jest ciągłe motywowanie pacjenta do pracy. Fizjoterapeuci muszą bezwzględnie znajdować się w dobrej kondycji fizycznej i być odpornymi na stres. Często fizjoterapeuci współpracują z innymi pracownikami służby zdrowia. W celu nabycia praw do wykonywana tego zawodu należy ukończyć co najmniej trzyletnie studia licencjackie na kierunku fizjoterapii i odbyć roczny staż w Norwegii. Tytuł zawodowy fizjoterapeuty jest regulowany prawnie i wymaga rejestracji w norweskim urzędzie dla personelu medycznego.

Opłaty

Opłaty pacjent dokonuje samodzielnie. Koszty leczenia rehabilitacyjnego mogą być odliczone jedynie w przypadku posiadania karty bezpłatnego leczenia typu 2. W celu uzyskania tego rodzaju karty należy wysłać odpowiedni wniosek do HELFO wraz z rachunkami za wykonane zabiegi i leczenie.

Kwoty odliczeń za usługi rehabilitacyjne dla posiadaczy karty bezpłatnego leczenia typu 2

Usługa Kwota odliczenia [NOK]
Badanie podstawowe – 30 minut 155
Zabieg rehabilitacyjny – 30 minut 122
Zabieg rehabilitacyjny – 40 minut 156
Zabieg rehabilitacyjny – 60 minut 210
Zabieg rehabilitacyjny – 90 minut 274
Leczenie wspomagające z użyciem dodatkowego sprzętu Wysokość dodatkowych opłat jest uzależniona od rodzaju używanego specjalistycznego sprzętu medycznego
Pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym 128/ doba

Zwolnienie z opłat

Istnieje możliwość zwolnienia z części kosztów leczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy specjalista ma podpisane porozumienie z gminą o dofinansowanie działalności. W przypadku braku dotacji pacjent musi ponieść całość kosztów leczenia. Skorzystanie z dotacji na leczenie jest możliwe tylko w przypadku posiadania skierowania od lekarza. Takie skierowanie może zostać wypisane tylko na 24 zabiegi. Jeśli istnieje konieczność przedłużenia leczenia, należy uzyskać nowe skierowanie. Z opłat zwolnione są dzieci do 12 roku życia, ludzie ze schorzeniami spowodowanymi z tytułu wykonywanej pracy lub w przypadku konkretnych urazów określonych w ustawie dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w zakładce „Regelverk” dostępnej na stronie internetowej pod adresem: www.helfo.no.

HELFO a leczenie rehabilitacyjne

HELFO zapewnia wsparcie różnego rodzaju. W niektórych przypadkach jest w stanie zapewnić koszty rehabilitacji nawet poza granicami Norwegii. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą starać się o uzyskanie pokrycia kosztów leczenia i kursów rehabilitacyjnych w kraju i za granicą. HELFO finansuje leczenie dzieci z wrodzonymi rzadkimi chorobami w obrębie krajów nordyckich. Osoby niedowidzące i niewidome mogą liczyć na pokrycie kosztów wyjazdów rekreacyjnych wraz z osobą towarzyszącą. Dokładne informacje na temat kosztów leczenia i usług medycznych obejmujących świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych i wymagających leczenia rehabilitacyjnego można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.helfo.no.

Ośrodki rehabilitacyjne

NAZWA OŚRODKA OFERTA KOSZTY ADRES KONTAKTOWY
SKOGLI • rehabilitacja dla pacjentów z niepełnosprawnością spowodowaną chorobami reumatycznymi, chorobami układu mięśniowo – szkieletowego, przewlekłymi stanami bólowymi, zmęczeniem, udarem mózgu, powikłaniami po zabiegach ortopedycznych i inne
• szeroka profilaktyka zdrowotna poprzez poprawę stylu życia, promocję zdrowej diety i aktywności fizycznej
ośrodek posiada umowę z HELSE oaz NAV www.skogli.no

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
Fredrik Colletts veg 13
2614 Lillehammer

Telefon: 61 24 92 00 (08-14)
inntak@skogli.no

Vikersund Kurbad • rehabilitacja osób z chorobami neurologicznymi, reumatologicznymi, problemami ortopedycznymi, niepełnosprawnością fizyczną www.vikersund-kurbad.no

Haaviks vei 25, 3370 Vikersund

inntak@vikersund-kurbad.no

W Norwegii coraz większą popularnością cieszą się ośrodki rehabilitacyjne przeznaczone dla osób starszych i niepełnosprawnych. Koszty rehabilitacji i opieki są niższe o 40% w specjalistycznych ośrodkach.

FAQ

1. Jakie uprawnienia posiada fizjoterapeuta? Pokaż odpowiedź

2. Czy polscy fizjoterapeuci mogą pracować w Norwegii? Pokaż odpowiedź

3. Jaki jest koszt wizyty u specjalisty? Pokaż odpowiedź

4. Komu przysługuje bezpłatne leczenie? Pokaż odpowiedź

5. Kiedy można starać się o uzyskanie zwrotu kosztów leczenia rehabilitacyjnego? Pokaż odpowiedź

6. Czy istnieją dotacje na leczenie rehabilitacyjne? Pokaż odpowiedź

7. Co to jest HELFO? Pokaż odpowiedź

8. Gdzie można uzyskać informacje na temat karty bezpłatnego leczenia typu 2? Pokaż odpowiedź

9. Jaki jest koszt opłacenia karty pacjenta typu 2? Pokaż odpowiedź

10. Czy istnieje możliwość uzyskania odliczenia za pobyt w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym? Pokaż odpowiedź

11. Jak przez pacjentów oceniane są ośrodki rehabilitacyjne w Norwegii? Pokaż odpowiedź

12. Czy w Norwegii przysługuje zasiłek rehabilitacyjny? Pokaż odpowiedź

13. Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na sprzęt ortopedyczny, ortezy i obuwie ortopedyczne? Pokaż odpowiedź

14. Gdzie można kupić sprzęt ortopedyczny? Pokaż odpowiedź

15. Czy dofinansowanie pomocy ortopedycznej obejmuje protezy umieszczane wewnątrz ciała na drodze zabiegu operacyjnego? Pokaż odpowiedź

16. Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania pomocy do ćwiczeń i aktywności fizycznej? Pokaż odpowiedź

17. Co to jest NAR? Pokaż odpowiedź

18. Czym zajmuje się Centrum Badań Urazów Sportowych w Oslo? Pokaż odpowiedź