Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Szkoła średnia
Studia

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI W NORWEGII

Zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej

W szkole podstawowej (grunnskole) (czytaj więcej o szkole podstawowej pod tym adresem) w klasach od 1 do 4, uczniowie mają możliwość dobrowolnego uczęszczania na zajęcia mające pomóc im w nauce, istnieje również możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej. W zależności od zainteresowań i potrzeb, dzieci mogą brać udział w zajęciach sportowych, kulturalnych lub po prostu odrabiać lekcje lub bawić się z innymi dziećmi. Świetlica oferuje dobrze przygotowany i szeroki wachlarz zajęć, jednak w odróżnieniu od szkoły w Polsce, w Norwegii za pobyt dziecka w świetlicy trzeba zapłacić. Miesięczny koszt dla jednego dziecka w zależności od gminy waha się od 2200 Nok do 2600 NOK, istnieje możliwość obniżenia tej kwoty, zapisując dziecko na niepełny wymiar godzin. Do świetlicy dziecko możne uczęszczać zarówno przed jak i po lekcjach.

Zajęcia taneczne

Prywatne szkoły tańca w Norwegii oferują zajęcia dla dzieci od 4 roku życia. Placówki te posiadają wykwalifikowaną kadrę oraz szeroki wybór zajęć m.in. jazz, balet klasyczny, hip hop, funk, taniec nowoczesny, rytmika dla najmłodszych. W szkołach można wybrać ofertę zajęć , które odbywają się raz w tygodniu, jak i intensywne kursy od poniedziałku do piątku. Zajęcia dla młodzieży najczęściej kończą się egzaminem na zakończenie semestru. Koszt nauki to około 5000NOK za semestr (Czytaj więcej o kursach tańca pod tym adresem).

Oslo:
baardar.no
www.oslokulturskole.no
www.vinderendansestudio.no
wykaz szkól dla dzieci:
www.aktivioslo.no/barnedans/
www.aktivioslo.no/showdans-og-musikaldans/

Zajęcia sportowe

Norwegia to kraj, gdzie aktywność fizyczna i czynne uprawianie sportu jest niezwykle popularne. Ze względu na klimat Norwedzy preferują sporty zimowe (czytaj więcej o narciarstwie pod tym adresem), a organizacje zajmujące się zrzeszaniem i propagowaniem sportu mają w Norwegii długą tradycję i zrzeszają tysiące ludzi. Ponad 12,5 tyś lokalnych klubów sportowych jest częścią Norweskiego Związku Sportowego (Norges Idrettsforbund) i komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego (Olympiske og paralympiske komité). Związek ten jest największą organizacją zrzeszającą dzieci i młodzież. Co ważne kluby sportowe otwarte są dla każdego, zaś zajęcia dostosowane do zainteresowań i możliwości dzieci, ze szczególnym naciskiem na integrację w grupie, bez przesadnego skupiania się na współzawodnictwie i pobijaniu rekordów. Dziecko powinno na zajęciach przede wszystkim dobrze się czuć i aktywnie spędzać czas razem z rówieśnikami. Żeby dziecko mogło uczęszczać na wybrane zajęcia rodzic musi opłacać składkę członkowską. W celu sprawdzenia gdzie znajduje się klub sportowy w naszej okolicy i jakie oferuje zajęcia, najlepiej skontaktować się z wydziałem kultury urzędu gminy(kulturentaten).

Zajęcia artystyczne w swojej gminie

Zajęcia artystyczne dla dzieci posiadają w swojej ofercie naukę muzyki, teatru, sztuki i tańca. Szkoły artystyczne zazwyczaj należą do gminy, zatem właśnie w swojej gminie powinno poszukiwać się oferty skierowanej do dzieci. Gminy najczęściej pokrywają znaczną część kosztów związaną z edukacją w szkole artystycznej, jest to znacznie tańsza alternatywa niż posyłanie dziecka do prywatnych szkół tańca czy szkół muzycznych, gdzie czesne jest dość wysokie. W celu zdobycia informacji na temat oferowanych zajęć należy skontaktować się z wydziałem kultury w urzędzie gminy w swoim miejscu zamieszkania lub też odwiedzić stronę internetową swojej gminy.

Zajęcia teatralne

Na zajęcia teatralne przyjmowane są dzieci od 4 roku życia. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, a semestr nauki zakończony jest przedstawieniem teatralnym. W zajęciach teatralnych nie ma ograniczeń wiekowych, stworzone są grupy zarówno dla małych dzieci jak i młodzieży oraz dorosłych.
Zajęcia teatralne w Oslo
www.oslokulturskole.no

Zajęcia muzyczne

Szkoły muzyczne oferują naukę gry dla dzieci i młodzież na instrumentach takich jak: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, trąbka, pianino. Dzieci mogą też uczyć się śpiewu i teorii muzyki. W celu zapisania dziecka do szkoły muzycznej należy złożyć aplikację i stawić się na przesłuchaniu.
Oslo:
www.oslokulturskole.no/no/fagtilbud/musikk.aspx
www.oslokulturskole.no

Jazda konno

W Norwegii istnieje bardzo dużo szkół jazdy konnej. Na zajęcia można zapisać także najmłodsze dzieci, które edukacje rozpoczynają od jazdy na kucykach, są to zajęcia dla dzieci od 3 do 9 roku życia. Szkoły organizują również obozy jeździeckie , na które można zapisać dzieci od 10 roku życia. Koszt takiego obozu to około 3000NOK.
www.aktivioslo.no

Dodatkowe zajęcia z języka norweskiego dla polskich dzieci

W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych uczniowie mają możliwość nauki zarówno jeżyka ojczystego, nauczania dwujęzycznego jak i rozszerzonych zajęć z języka norweskiego, wszystko po to, aby jak najszybciej poznały język norweski i nie miały problemów w nauce wynikających z braków w tym względzie. Szkoła we własnym zakresie sprawdza i ocenia kompetencje językowe ucznia z innego kraju i decyduje do jakiej formy nauczania ma on prawo. Decyduje o tym dyrektor szkoły, po czym ustala się w jaki sposób przebiegać będzie nauczanie. Mogą to być zajęcia w osobnych grupach, klasach lub szkołach. Specjalny program nauki języka, ma na celu jak najszybsze wprowadzenie ucznia do systemu edukacyjnego i trwa zwykle tak długo, póki uczeń nie osiągnie poziomu pozwalającego na bezproblemowe czerpanie korzyści z zajęć. Co ważne zajęcia wyrównujące braki językowe są dobrowolne i bezpłatne, stworzone z myślą o dzieciach obcokrajowców.

Szkoły z językiem polskim

Jedyne miejsca gdzie dziecko z polski może rozwijać i pielęgnować język ojczysty to tzw. niedzielne szkółki, oferujące najczęściej zajęcia w weekendy lub wieczorami. Nie ma szkół z językiem polskim działających w pełnym wymiarze godzin, przez 5 dni w tygodniu. Te, które istnieją są zwykle miejscem spotkań Polonii mieszkającej w Norwegii i prowadzą typową dla tego typu placówek działalność kulturalno-oświatową. Listę takich placówek można znaleźć na stronie Ambasady RP w Oslo: www.oslo.msz.gov.pl

Zajęcia dodatkowe dla dzieci opóźnionych w rozwoju

Zajęcia dla dzieci z zespołem Downa prowadzone są w dwóch grupach, jest to podział wiekowy dla dzieci 3-6 letnich i dzieci od 12 roku życia. Dzieci te uczą się tańczyć, śpiewać, grać, słuchać muzyki i czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym w Oslo. Koszt takich zajęć to około 1500NOK za semestr (Czytaj więcej o nauczaniu specjalnym pod tym adresem).
Zajęcia:
www.oslokulturskole.no
www.oslokulturskole.no/no/fagtilbud/musikk/musikkterapi.aspx

Lista rozrywek dla całej rodziny

W Norwegii oprócz czasu spędzonego na łonie przyrody, można znaleźć aktywną rozrywkę dla całej rodziny:
www.visitnorway.com
Oslo:
www.aktivioslo.no
Bergen:
www.visitbergen.com
Trondheim:
www.visitnorway.com
(Czytaj więcej o możliwościach spędzenia wolnego czasu z rodziną pod tym adresem).

FAQ

1. Gdzie wybrać zajęcia dla dzieci? Pokaż odpowiedź

2. Czy zajęcia w urzędzie gminy są płatne? Pokaż odpowiedź

3. Jakie są ceny zajęci w prywatnych szkołach organizujących zajęcia pozalekcyjne dla dzieci? Pokaż odpowiedź

4. Czy szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne? Pokaż odpowiedź

5. Czy zajęcia w świetlicy są płatne? Pokaż odpowiedź

6. Gdzie mogę znaleźć wykaz szkół tańca? Pokaż odpowiedź

7. Gdzie zapisać dziecko na jazdę konno? Pokaż odpowiedź

8. Gdzie zapisać dziecko na zajęcia muzyczne? Pokaż odpowiedź

9. Co to jest Velkmostklasser? Pokaż odpowiedź

10. Gdzie mogę znaleźć wykaz rozrywek dla całej rodziny? Pokaż odpowiedź

11. Czy w Norwegii znajdę zajęcia dla dzieci z zespołem Downa? Pokaż odpowiedź

12. Czy istnieje polska szkoła w Norwegii? Pokaż odpowiedź