Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

Powrót

Norweskie ubezpieczenie a leczenie w Polsce

NORWESKIE UBEZPIECZNIE A LECZENIE W POLSCE

• Nie wolno być członkiem dwóch systemów ubezpieczeń społecznych. Jeśli pracuje się w Norwegii, to należy się do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych i chcąc leczyć się w Polsce należy spełnić określone warunki.

• Podejmując pracę w Polsce traci się prawo do korzystania z norweskiego ubezpieczenia zdrowotnego.

• Do leczenia w Polsce członków norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych uprawnia karta EKUZ (więcej tutaj) oraz formularz E-106.

• Formularz E-106 uprawnia do leczenia w każdej placówce zdrowia na obszarze UE/EOG.

• Formularz E-106 może uzyskać osoba należąca do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, a także członkowie rodziny takiej osoby.

• Osoba będąca członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych o druk E-106 musi starać się w norweskim urzędzie HELFO (odpowiednik polskiego NFZ).

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA E-106

Posiadając druk E-106 można:
• korzystać z pełnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce będąc zatrudnionym w Norwegii,
• objąć pełnym ubezpieczeniem i możliwością leczenia w Polsce swoją rodzinę,
• korzystać z ubezpieczenia w Polsce przez okres na jaki została zawarta umowa o pracę w Norwegii, a jeśli umowa jest zawarta na czas nieokreślony, to formularz E-106 jest ważny przez dwa lata – po tym czasie należy złożyć wniosek o nowy formularz.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O FORMULARZ E-106

O formularz E-106 może starać się osoba:
• pracująca w Norwegii,
• będąca członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych,
• posiadająca numer personalny stały lub tymczasowy,
• jesteś na stale zameldowany poza granicami Norwegii,
• posiadająca pozwolenie na pobyt i na pracę (tylko dla osób z poza EOG).