Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Agencje pośrednictwa pracy

StavanGER

TELEFONY ALARMOWE W NORWEGII

Czy znasz te numery?

 • 112 – policja (Politi)
 • 113 – pogotowie ratunkowe (Ambulanse)
 • 911 – policja (tylko z telefonów komórkowych)
 • 02800 – najbliższy komisariat policji
 • 81 00 05 05 – pomoc drogowa
 • 24 11 08 50 – Ambasada RP

PRZYJAZD DO NORWEGII – NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Przy planowanym pobycie w Norwegii dłuższym niż 3 miesiące należy się zarejestrować (najpierw przez Internet, następnie udać się na posterunek policji). Potrzebne będą dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania, źródło utrzymania (aby przebywać w Norwegii dłużej niż 3 miesiące, potrzebna jest umowa o pracę), paszport.

W przypadku gdy praca w Norwegii będzie trwać do 6 miesięcy, urząd skarbowy przydzieli wraz z kartą podatkową (Skattekort) tymczasowy numer personalny – D-nummer. Trzeba udać się do urzędu osobiście. Kartę podatkową musi posiadać każda osoba pracująca w Norwegii. W 2014 wprowadzono elektroniczną wersję tego dokumentu. Osoby posiadające tymczasowy numer personalny muszą każdego roku składać podanie o nową Skattekort. Inne zasady obowiązują marynarzy, sportowców i artystów.

Jeśli dana osoba ma zamiar pracować w Norwegii powyżej pół roku, zgłasza przeprowadzkę do Norwegii i otrzymuje stały numer personalny – fødselsnummer. Do jego uzyskania również potrzebny będzie paszport, a także świadectwo rejestracji, umowa o pracę oraz umowa wynajmu/kupna mieszkania/domu. Osoby posiadające stały numer personalny co rok automatycznie otrzymują kartę podatkową.

Na przełomie marca i kwietnia roku następującego po roku dochodowym urząd wysyła zeznanie podatkowe każdej pracującej osobie. Należy skontrolować dane (porównać je z zestawieniem rocznym otrzymanym od pracodawcy) i nanieść ewentualne korekty (np. skorzystać z przysługujących ulg podatkowych).

Przeczytaj również: Jakich formalności powinienem dopełnić po przyjeździe do Norwegii? 

JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?

Dla każdego obcokrajowca, który wyjeżdża do Norwegii w celu zarobkowym, kluczowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie, jak rozpocząć poszukiwania dobrej pracy w Norwegii. Często już przed wyjazdem za granicę, wielu próbuje znaleźć pracę. Aktualnie obowiązujące prawo imigracyjne pozwala Polakom podjąć pracę w Norwegii bez ubiegania się o pozwolenie na pobyt i pracę zarobkową. Po przyjeździe do Norwegii wystarczy jedynie zarejestrować się na policji lub w Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych.

Na początku warto zapoznać się z norweskim rynkiem pracy. Do najpopularniejszych branż w Norwegii należą: rolnictwo i prace sezonowe, budownictwo, branża sprzątająca, przemysł naftowy i gazowy, przemysł stoczniowy, rybołówstwo i przetwórstwo ryb, turystyka i transport oraz przemysł maszynowy. Norweski rynek pracy potrzebuje pracowników, którzy są zmotywowani, rzetelni i zdeterminowani.

Kolejno należy odpowiednio przygotować dokumenty aplikacyjne. CV nie powinno przekraczać dwóch stron A4. Załączanie zdjęcia nie jest zbyt popularne w Norwegii.

Oferty pracy są w większość umieszczane na witrynach internetowych. Wiele ogłoszeń można znaleźć w bazie dostępnej w NAV. Na stronie tjenester.nav.no można wgrać swoje dane, dodać CV i zapisać się do newslettera z ofertami pracy, które odpowiadają naszym kwalifikacjom. Polacy mogą od razu zarejestrować się w Norweskim Urzędzie Pracy NAV. W urzędzie tym organizowane są także szkolenia i kursy przeznaczone dla osób bezrobotnych. Warto zajrzeć również do lokalnych gazet lub agencji pośrednictwa pracy, których lista znajduje się tutaj. W odpowiedzi na ogłoszenia, które pojawiają się na stronach agencji pracy, należy wypełnić odpowiedni dokument oraz dołączyć swoje CV.

Najważniejsze jest pozytywne nastawienie i postawienie sobie określonego celu, np. „dzisiaj wyślę 30 CV lub podejdę do 20 osób i zapytam o pracę”. Warto wysyłać CV bezpośrednio do intersujących nas firm albo nawet osobiste stawienie się w placówce w celu złożenia swoich dokumentów aplikacyjnych.

JAK ZNALEŹĆ PIERWSZE ZLECENIA (SPRZĄTANIE LUB BUDOWLANKA)?

Polscy emigranci najczęściej decydują się na założenie firmy budowlanej lub sprzątającej. Najwięcej zarejestrowanych firm przez mieszkańców z Polski odnotowano w branży budowlanej – ponad 40%, co stanowi 1% ogółu firm w tym sektorze gospodarki.

Duży wpływ na sukces firmy ma moment rozpoczęcia działalności. Osoby, które chcą zająć się remontowaniem domów i innymi usługami budowlanymi, powinny wystartować z biznesem po zakończeniu zimy, a ta bywa w Norwegii długa i bardzo mroźna. Śnieg, deszcze i niskie temperatury mogą stanąć na przeszkodzie do zdobycia pierwszego zlecenia. Nie warto startować również w sierpniu. Jest to okres wakacji większości norweskich rodzin. Wiele firm zapada wówczas w półsen.

Znalezienie pierwszego zlecenia czasami bywa trudne. Należy być cierpliwym, wytrwałym i zmotywowanym. Praca w Norwegii nie leży na ulicy i trzeba się odrobinę wysilić, żeby ją znaleźć. Najgorsze co może być, to poddać się już po kilku dniach poszukiwań. Najlepiej założyć sobie ilość domów, które odwiedzimy w ciągu dnia, czyli cel ilościowy. Należy wziąć jedzenie, picie, przygotować ulotki i pukać od drzwi do drzwi, przedstawiając swoją ofertę. Ważne jest również miejsce poszukiwań. Warto upewnić się, że w danym obszarze znajdują się osoby, które mogą być potencjalnie zainteresowane naszymi usługami.

Podczas pierwszego zlecenia należy dać z siebie wszystko, żeby zapracować na pozytywną opinię. Lokalna społeczność bardzo szybko dzieli się zdaniem na temat usług lub zakupionych produktów. Dobra opinia wśród Norwegów to już połowa sukcesu. Ludzie wolą skorzystać z usług kogoś z polecenia. Jeśli ktoś cieszy się dobrym zdaniem, na pewno nie pozostanie bez pracy. Niestety, dobrą sławę szybko można stracić. Należy być słownym, terminowym i dokładnym.

UMOWA O PRACĘ

W Norwegii nie istnieją różne typy umów o pracę, tak jak w Polsce. Forma umowy zależy od indywidualnych zapisów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Na straży bezpieczeństwa pracowników stoi Państwowa Inspekcja Pracy, czyli Arbeidstilsynet. Zajmuje się badaniem wypadków w pracy, czuwa nad bezpieczeństwem środowiska pracy.

W umowie o pracę powinny znajdować się następujące informacje: strony zawierające umowę, opis wykonywanej pracy, nazwa stanowiska oraz termin rozpoczęcia pracy, a w przypadku umowy na czas określony także planowaną datę rozwiązania stosunku pracy. Oczywiście w umowie zawarty jest adres firmy oraz miejsce wykonywanej pracy. Warto zwrócić uwagę na to, żeby w umowie były zawarte informacje na temat okresu próbnego (maksymalnie do sześciu miesięcy), prawa do urlopu, ilości dni urlopu, wysokości świadczeń urlopowych, wysokości wynagrodzenia, długości pracy oraz przerw. Większość tych kwestii regulowana jest przez Kodeks Pracy.

Zatrudnienie na czas określony jest możliwe jedynie w przypadku, gdy czasowo są w firmie wolne miejsca pracy lub gdy nakład pracy jest nieoczekiwany i ma tymczasowy charakter. Na staże oraz praktyki zawodowe również zatrudnia się na czas określony.

W przypadku zatrudnienia przez agencję pracy, o zaległe wynagrodzenie można ubiegać się zarówno od agencji, jak i od pracodawcy, dla którego wykonywane było zlecenie.

ZASIŁEK CHOROBOWY

Aktywni zawodowo Polacy w Norwegii, w przypadku choroby, mają prawo do zasiłku chorobowego. Świadczenie jest wypłacane osobom, które narażone są na ryzyko utraty źródła dochodu lub utraty możliwości powrotu do pracy zawodowej. Zasiłek można pobierać do roku czasU, ale w tym czasie konieczne jest poddawanie się kontroli ze strony Urzędu Pracy oraz udział w programach, które służą aktywizacji zawodowej. Prawo do zasiłku ulega odnowieniu dopiero po przepracowaniu kolejnych 26 tygodni.

O zasiłek mogą ubiegać się osoby, które mają przepracowane w Norwegii co najmniej 4 tygodnie. W celu otrzymania pieniędzy z NAV trzeba przedstawić zwolnienie lekarskie, które poświadcza niezdolność do pracy. Część D ze zwolnienia lekarskiego jest dokumentem, który należy przesłać do lokalnego biura NAV w czasie wnioskowania o zasiłek.

NAV wypłaca świadczenia chorobowe dopiero od 17. dnia zwolnienia. Wysokość świadczenia jest wypłacana w oparciu o średnią z czterech ostatnich przepracowanych tygodni poprzedzających chorobowe. Zasiłek wynosi od 20 do 100% wysokości tych dochodów.
Podobnie jest w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Wysokość zasiłku wyliczana jest przez NAV w oparciu o średnią dochodów z ostatnich 3 pełnych lat rozliczeniowych i wynosi 65% tych dochodów. W przypadku prowadzenia działalności krócej niż 3 lata, urząd wyliczy składkę na podstawie udokumentowanego dochodu uzyskanego do danego momentu. Osoby, które prowadzą firmę, mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie w NAV i wtedy mogą otrzymywać świadczenie już od 1. dnia choroby nawet w wysokości 100% średniej dochodów. Jest to zależne od rodzaju wykupionego dodatkowego ubezpieczenia.

CV I LIST MOTYWACYJNY

Dokumenty aplikacyjne w Norwegii mają podobną formułę jak w Polsce. Ważne jest, żeby były przejrzyste, nie zawierały błędów i były napisane pod konkretne stanowisko pracy. Warto przy nazwie danego stanowiska dodać krótki opis wykonywanych czynności i osiągnięcia w danej pracy, jeśli takie były. Dobrze jest umieścić na górze CV krótkie podsumowanie zawodowe i podkreślić swoje najważniejsze umiejętności, oczywiście kluczowe dla stanowiska, na które aplikujemy.

CV może być złożone w języku angielskim, zwłaszcza wtedy gdy ogłoszenie o pracę było wystawione w tym języku. W innym przypadku jest to dopuszczalne, ale zawsze lepiej wyglądają dokumenty przygotowane w języku norweskim. Bez sensu jest jednak wysyłanie CV w języku norweskim, jeśli nie potrafimy komunikować się w tym języku. Przygotowanie CV w oparciu o internetowy translator nie wygląda dobrze.

List motywacyjny wymagany jest tylko na niektórych stanowiskach i powinien zostać przygotowany indywidualnie na każde ogłoszenie. Na początku listu powinien być nasz adres oraz adres firmy, do której aplikujemy. We wstępie należy umieścić nazwę stanowiska i źródło ogłoszenia. Następnie opisujemy wszystkie umiejętności i sukcesy, które udowodnią potencjalnemu pracodawcy, że to właśnie my nadajemy się do danej pracy. List motywacyjny należy podpisać odręcznie.

Certyfikaty i inne dokumenty zamieszcza się w przypadku, gdy w ogłoszeniu podana jest informacja z prośbą o dołączenie takich dokumentów.

Poniżej przedstawiamy zwroty przydatne podczas przygotowywania dokumentów aplikacyjnych:

nazwa (imię i nazwisko)
adres
data urodzenia
narodowośćadres e-mail
telefon
kwalifikacje
umiejętności i kompetencje
wykształcenie/edukacja
doświadczenie zawodowe
kursy i kwalifikacje
dodatkowe informacje
referencjejęzyk główny (podstawowy)
inne języki
angielski
norweski
polski
w mowie i w piśmiepodstawowa znajomość pakietu Office i Internetu
zainteresowania/hobby
prawo jazdy
navn
adresse
født
nasjonalitete-postadresse
mobilnummer
nøkkelkvalifikasjoner
personlige ferdigheter og kompetanse
uttdanelse/uttdaning
yrkeserfaring/erfaring/arbeidserfaring
kurs og sertifikater
annen informasjon
referansermorsmål/hovedspråk
andre språk
engelsk
norsk
polsk
muntlig og skriftligdaglig bruker av Office-pakken og internett
fritidsinteresser
førerkort

AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY W STAVANGER

Nøkkel Personell AS, Kvitsøygata 26, 4014 Stavanger, 51 84 20 00

Ambio Rekruttering, Godesetdalen 10, 4034 Stavanger, +47 51 44 64 00

Mosaique, Verksgata 62, 4013 Stavanger, +47 51 85 41 60

Kontrast Rekruttering & rådgivning AS, Kirkegata 31, 4006 Stavanger, +47 51 56 73 20

Innleie og Rekruttering AS, Verksgata 1A, 4013 Stavanger, +47 52 69 52 60

Randstad Stavanger, Luramyrveien 40, 4313 Sandnes, +47 400 21 400

Right Skills AS, Domkirkeplassen 2, 4006 Stavanger

Headhunter-Agency Norge AS, Østervåg 5, 4006 Stavanger, +47 406 47 777

Adecco Stavanger, Sjøhagen 6, 4016 Stavanger, +47 51 81 26 00

BackUp Personell Stavanger, Tastagata 34, 4007 Stavanger, +47 412 70 741

Vex Global AS avd Stavanger, Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger, +47 400 05 851

Tribe AS, Bryggerikaien 24, Innovation Dock, 4014 Stavanger, +47 993 33 355

Fleksi Bemanning AS, Maskinveien 6, 4033 Stavanger, +47 475 04 020

All 10 Beamnning AS, Auglendsmyrå 17B, 4016 Stavanger, +47 909 95 532

WYNAJĘCIE POKOJU / MIESZKANIA W NORWEGII

Pozytywna opinia pracodawcy na temat najemcy ułatwi znalezienie lokum.

Mimo obowiązywania umów ustnych, warto podpisać umowę najmu. Przykładowy dokument można znaleźć w Internecie. Najlepiej gdy znajdzie się w nim wiele szczegółów: dane osobowe, czas trwania umowy, skład wynajmowanego mieszkania (ilość pokoi), informacje o wysokości i szczegóły czynszu (czy zawiera opłaty za media), wysokość depozytu.

Minimalny okres wynajmu to 3 lata. W określonych przypadkach można zawrzeć umowę na 1 rok (np. jeśli wynajmujący mieszka w wynajmowanym domu).

Według norweskiego prawa okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące.

Wynajmujący ma prawo do zmiany ceny czynszu raz w roku, powinien o tym poinformować najemcę w miesięcznym wyprzedzeniem.

Najemca może przyjmować w wynajętym mieszkaniu członków swojej rodziny. Aby gościć w nim inne osoby, musi uzyskać zgodę wynajmującego. Dotyczy to także zwierząt domowych. Kwestie te można zawrzeć w umowie.

Remont wynajmowanego mieszkania czy pokoju można przeprowadzić jedynie za zgodą najemcy.

Najemca może unieważnić umowę, jeśli wynajmujący rażąco naruszy jej postanowienia.

Oferty wynajmu można znaleźć:

 • utleiemegleren.no
 • www.leie-bolig.no
 • hybel.no
 • m.finn.no
 • www.bolignorge.no
 • www.fredensborg.no
 • www.rubrikk.no
 • finnhjerterom.no
 • www.osloapartments.no

ATRAKCJE W STAVANGER – CO WARTO ZOBACZYĆ

Stavanger znajduje się w regionie Rogaland, na południowym zachodzie kraju. Jest to miasto portowe, liczące ponad 124 tys. mieszkańców. Do miasta co roku przyjeżdża wielu turystów z różnych stron świata. Stavanger jest niezwykle urokliwe. Odwiedzając tę miejscowość koniecznie trzeba zajrzeć w kilka miejsc. Najciekawsze z nich opiszemy w naszym poradniku Trolla.

Informacja turystyczna w Stavanger znajduje się pod adresem: Strandkaien 61.

Będąc w mieście, warto zajrzeć w następujące miejsca:

 1. Gamle Stavanger, czyli stare Stavanger. Jest to najstarsza część miasteczka, niezwykle urokliwa. Przy brukowanych uliczkach stoją domki zbudowane na przełomie XVII i XVIII wieku. Właściciele dbają o wygląd domków, ozdabiając je kwiatami. W tej okolicy można też znaleźć galerie rękodzieła, a na ulicach pogłaskać miejscowe koty.
 2. Centrum Stavanger – port i okolice. W porcie, szczególnie w okresie wakacyjnym, można spotkać ogromne statki turystyczne przypływające do miasteczka z całego świata. Cumują tam również okręty wojskowe. Latem można w porcie podziwiać ekskluzywne jachty. Zaraz przy porcie znajduje się szereg kolorowych, starych budynków, w których mieszczą się restauracje i puby. Nawet w chłodne i deszczowe dni można tam spotkać wielu gości, siedzących przy stolikach na dworze. Zarówno stoliki, jak i zadaszenie są ogrzewane. Goście mogą przykryć się kocami i obserwować port. Najstarszy legendarny pub to Dickens. Warto tam zajrzeć.
 3. Katedra z XII wieku (Stavanger Domkirke). Adres: Haakon VIIs gate 2, 4600 Stavanger. Jest to najstarsza norweska katedra, zbudowana mniej więcej w okresie uznawanym za początek istnienia Stavanger.
 4. Ulica Øvre Holmegate, czyli kolorowa ulica (fargegate). Domy pomalowane są tam w przeróżne kolory, co daje niesamowity efekt. Na ulicy znajdują się puby i restauracje, w których przy stolikach na dworze o każdej porze roku można spotkać gości. Jest to miejsce uwielbiane przez fotografów i artystów.
 5. Rybne restauracje w porcie. Znajdują się w samym centrum miasta (Fisketorget i Sjøhuste). Przez szyby restauracji można obserwować żywe owoce morza, które przygotowywane są przez kucharzy na życzenie gości.
 6. Pomnik trzech mieczy (Sverd i fjell, czyli miecze w skale). Jest to najpopularniejsze miejsce w Stavanger. O każdej porze roku odwiedzają je turyści. Jest to pomnik odsłonięty w 1983 roku, powstały na pamiątkę bitwy w Harsfjord, upamiętniającej zjednoczenie Norwegii w 872r. Miecze symbolizują pokój. Najwyższy z mieczy nich ma ponad 9 metrów wysokości. Każdego roku w czerwcu, na terenie w pobliżu pomnika, można podziwiać wioskę wikingów. Na terenie wioski odbywają się różne pokazy (walk, gotowania, szycia, robienia broni), a współcześni wikingowie sprzedają różne, własnoręcznie wykonane przedmioty nawiązujące do dawnych czasów (np. biżuterię czy rogi do picia).

Muzea w Stavanger

Niektóre znajdują się w centrum. Polecane dla każdego miłośnika historii, ale także dla tych wszystkich, którzy chcą poznać nieco norweskiej kultury. W Stavanger znajdują się następujące muzea:

 • Norweskie muzeum ropy naftowej (Norsk Oljemuseum). Adres to Kjeringholmen. Muzeum znajduje się w centrum miasta. Bilet kosztuje 120NOK dla osoby dorosłej, a dla dziecka 60NOK.
 • Muzeum historii naturalnej (Stavanger Museum Naturhistorie). Adres: Musegata 16, 4010 Stavanger.
 • Muzeum sztuki (Stavanger Kunstmuseum). Adres: Henrik Ibsensgate 55, 4021Stavanger.
 • Muzeum morskie (Stavanger Maritime Museum). Adres: Strandkaien 22, 4005 Stavanger.
 • Muzeum Konserw (Norsk Hermetikkmuseum). Øvre Strandgate 88, 4005 Stavanger.
 • Muzeum Ledaal. Budynek zbudowany na początku XIX wieku. Adres: Eiganesveien 45 , 4009 Stavanger. Kupując bilet do Ledaal, można w jego cenie odwiedzić Breidablikk, znajdujące się pod adresem Eiganesveien 40a. W obu miejscach można się zapoznać z warunkami w jakich żyło się w tamtych czasach (Ledaal było królewską siedzibą).
 • Klasztor z XIII wieku. Utstein Kloster. Adres. Mosterøyveien 801, 4156 Mosterøy.
 • Muzeum dla dzieci (Norsk Barnemuseum), pełne atrakcji dla najmłodszych. Adres: Muségata 16, 4010 Stavanger.

Ceny biletów podane są na stronach muzeów. Warto je odwiedzić przed planowaną wycieczką, ponieważ można tam trafić na promocje biletów. Koszt jednorazowego wejścia do muzeum dla osoby dorosłej to ok. 90NOK, a dla dziecka ok. 50NOK (zależy to od muzeum). Chcąc odwiedzić kilka miejsc, warto zdecydować się na karnet. Karnet można kupić dla jednej osoby dorosłej, dla dziecka, dla studenta oraz dla całej rodziny (dla dwóch osób dorosłych i dla trójki dzieci – koszt 700NOK, ważność karnetu: rok).

Atrakcje na wolnym powietrzu

W Stavanger i jego okolicach każdy aktywny turysta znajdzie mnóstwo miejsc wartych odwiedzenia. Najciekawsze atrakcje to:

 1. Latarnia morska w okolicach Stavanger – Fjøløy fort og Fjøløy, adres: Fjøløy, 4150 Rennesøy. Ta okolica to nie tylko latarnia morska, ale również piękny krajobraz. Pozostałości po wojennych bunkrach i zabudowaniach, widoki zapierające dech w piersiach, góry i morze – to wszystko znajduje się w jednym miejscu. Sama podróż tam jest już niesamowitym przeżyciem – jazda podziemnym tunelem, widoki na wyspę, praktycznie zerowy ruch. Wycieczka idealna dla wszystkich, którzy chcą zaznać trochę spokoju z dala od zgiełku miasta.
 2. Inna latarnia morska, warta odwiedzenia, znajduje się w Randabergu (Tungenesveien 217).
 3. Park rzeźb Fritz Røed Skulpturpark w Bryne (Arne Garborgsvei 30).
 4. Geopark w centrum Stavanger (Kjeringholmen), doskonałe miejsce do zabawy dla dzieci i młodzieży.
 5. Magma Unesco Geopark (Elvegaten 23, 4370 Egersund). Niezwykłe miejsce, w którym można poznać trochę historii i trochę geologii.
 6. Park rozrywki Kongeparken (Kongsgaten 20, 4330 Ålgård), cieszy się niezwykłą popularnością wśród Norwegów i turystów.
 7. Ogród botaniczny Flor & Fjære. To nie tylko bajecznie piękna przyroda, z ponad 50-oma tysiącami gatunków roślin, ale także restauracja. Ogród znajduje się na wyspie, na którą płynie się łodzią. Aby odwiedzić ogród, trzeba zarezerwować bilet przez internet. Nie jest możliwe zwiedzanie ogrodu bez skorzystania z usług restauracji. Cena biletu zawiera koszt podróży na wyspę (w dwie strony łodzią), zwiedzania ogrodu i posiłku. Bilet dla jednej osoby kosztuje ok. 1200NOK. Wszystkie aktualne informacje oraz formularz do zamawiania biletów znajdują się na oficjalnej stronie Flor & Fjære.
 8. Lysefjord. Lysefjord to przepiękny fiord, który można oglądać np. z Preikestolen. Druga opcja to wykupienie wodnej wycieczki (na stronie Rødne Fjord Cruise). Koszt to około 450 NOK za osobę dorosłą. Łódź wypływa z centrum Stavanger, płynie fiordem aż do Preikestolen, które można podziwiać z dołu.
 9. Preikestolen to klif znajdujący się na wysokości 604 metrów n.p.m. Rozciąga się z niego widok na Lysefjord. Od parkingu do szczytu jest około 4km. Trasa w jedną stronę zajmuje ok. 3-4 godzin. Wybierając się na Preikestolen trzeba liczyć się z bardzo dużą liczbą turystów, ponieważ jest to najchętniej odwiedzane miejsce w tej okolicy. Ze Stavanger odpływa prom (Norled) na wyspę Tau, skąd samochodem dojeżdża się na parking pod Preikestolen. Prom pływa regularnie. Bilety kupuje się na promie lub przez internet.
 10. Månafossen to wodospad o wysokości 92 m. Znajduje się on w Gjesdal (ok. 62km od Stavanger). Popularne i bardzo urokliwe miejsce. Do wodospadu idzie się pod górę ok. 30 minut. W okolicach parkingu nad rzeką można zrobić grilla i odpocząć z rodziną.
 11. Dalsnuten. Idealne miejsce na pieszą wycieczkę. Wejście na szczyt o wysokości 324m. pozwala podziwiać panoramę Sandnes oraz Stavanger. Dalsnuten jest jednym z wielu szczytów, które znajdują się w tej okolicy. Odległość od centrum Stavanger to ok. 23 km. Podejścia są bardzo łatwe. Można więc wybrać się na ciekawą wycieczkę wraz z całą rodziną.
 12. Plaże w Stavanger i na Soli. Bardzo szerokie, piękne, mniej zaludnione niż te w Polsce, o całkowicie innym charakterze. Można jechać wzdłuż wybrzeża i odwiedzić wszystkie plaże, bo każda z nich jest inna i każda się czymś wyróżnia. Nazwy niektórych plaż: Hellestøstranden, Ølbergstranden, Solastranden.

TANIE NOCLEGI W STAVANGER

 • Ølberg Camping og Friluftsområde, Ølberg Havneveg 93, 4053 Ræge, e-mail: olberg@jarenfri.no, www.jarenfri.no/no/steder/lberg-camping-og-friomrade/.
 • Kongeparken Camping, Ålgårdslåtten 3, 4330 Ålgård, e-mail: post@kongeparkencamping.no, www.kongeparkencamping.no.
 • Stavanger St.Svithun, Gerd-Ragna Bloch Thorsens Gate 8,  4011 Stavanger, stavanger.stsvithun@hihostels.no.
 • Stavanger Mosvangen, Henrik Ibsensgt. 19, Mosvangen, 4021 Stavanger, stavanger@hihostels.no.
 • Hotel Alstor, Tjensvollveien 31, Stavanger, 4021.
 • Stavanger Pop Up Hostel, Pedersgata 136, Stavanger, 4014.
 • Preikestolen Hostel og camping, Preikestolen 521, Jørpeland, 4100.
 • Stavanger Bed & Breakfast, Vikedalsgata 1A, Stavanger, 4012.
 • Ølberg camping, Ølberg Havneveg, Tjelta, 4054.
 • Sola Motel og camping, Nordsjoveien 315, Ræge, 4053.
 • Sandnes Hytter og camping, Gamle Austollvei 5, Sandnesn, 4312.
 • Bore Strandcamping, Borestranda, Kleppe, 4352.
 • Finnøy fjordsenter, Nåden, Finnøy, 4160.

ALKOHOL W NORWEGII

Jeśli chodzi o dostępność i cenę napojów alkoholowych, Norwegia znacznie różni się od Polski. Państwo utrudnia sprzedaż alkoholu, aby ograniczyć jego spożycie wśród społeczeństwa. Mocniejszy alkohol jest drogi oraz trudno dostępny (np. butelka wina kosztuje ok. 125 NOK, butelka wódki – ok. 300 NOK).

Piwo i inne napoje niskoprocentowe można kupić w supermarketach, pod warunkiem, że ma się ukończone 18 lat.

Mocne piwo (powyżej 4,75%), wino oraz alkohole wysokoprocentowe są dostępne jedynie w specjalnych sklepach monopolowych, będących własnością państwa – Vinmonopolet (jest ich w kraju jedynie 312). Tego typu trunki można nabyć po ukończeniu 20 r.ż.. Alkohol sprzedawany jest w wyżej wymienionych miejscach do godz. 20:00 w dni powszednie i do godz. 18:00 w soboty. W niedzielę nie ma żadnej możliwości zakupu alkoholu.

Napoje wyskokowe sprzedawane są także w barach i restauracjach, które mogą zaoferować drinki wysokoprocentowe po godz. 13:00. Tam też sprzedaż alkoholu kończy się ok. 23.00-3.00.

FUNDACJE / SPOTKANIA ZRZESZAJĄCE POLAKÓW W STAVANGER

Związek Polaków w Norwegii – Den Polske Forening i Norge, Blunkeslettveien 5 B, 1809 ASKIM, tel: +47 69 88 48 97, www.zwiazek-polakow.no

Towarzystwo Polsko Norweskie w Stavanger, Polsk Norsk Forening Stavanger, postbox nr. 498, 4304 Sandnes , Norge , +47 939 35 64, e-mail: polsknorsk@gmail.com

NORWESKIE URZĘDY W STAVANGER

NAV – Urząd Pracy i Dobrobytu

NAV zajmuje się przede wszystkim aktywizacją zawodową społeczeństwa. Urząd ten także odpowiada za zasiłki (chorobowe, opiekuńcze i rodzinne, np. barnetrygd), emerytury i renty. Na stronie internetowej NAV znajdziemy także oferty pracy, formularze do zasiłków, niezbędne dokumenty, stawki i terminy wypłaty świadczeń.

Placówki NAV w Stavanger:

 • NAV Eiganes og Tasta, Sverdrups gate 27, 4007 Stavanger, +47 55 55 33 33
 • NAV Hundvåg og Storhaug, Klubbgata 1, 4013 Stavanger, +47 55 55 33 33
 • NAV Virkemiddelenhet Rogaland, Gullspennetunet 1, 4032 Stavanger, +47 55 55 33 33

UDI – Urząd. ds. Cudzoziemców

Organ ten zajmuje się sprawami imigrantów i uchodźców, głównie rozpatrując wnioski o zezwolenia (np. zezwolenia na pobyt czy pracę). Współpracuje z policją i placówkami dyplomatycznymi. Jego zadaniem jest zmniejszenie odsetek nielegalnych imigracji, a także zapewnienie bezpieczeństwa uchodźcom.

Polacy i inni obywatele UE oraz EOG rejestrują w UDI swoje przeprowadzki do Norwegii. Wizytę w UDI należy wcześniej zarezerwować drogą elektroniczną.

Placówka UDI w Stavanger:

 • Rogaland politidistrikt, Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger, +47 51 89 90 00

Skatteetaten – Urząd Podatkowy

Urząd zajmuje się sprawami dotyczącymi opodatkowania (wydaje karty podatkowe, analizuje zeznania podatkowe) oraz zagadnieniami przeprowadzek do Norwegii i zmianami adresu na terenie tego kraju. Każdy, kto decyduje się na pracę w Norwegii, musi stawić się w Skatteetaten osobiście w ciągu 8 dni. Na wizytę nie trzeba się wcześniej umawiać. Petentom na bieżąco wydawane są numerki.

Norweski Urząd Podatkowy w Stavanger:

 • Skatt vest avd Stavanger, Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger, +47 800 80 000

Arbeidstilsynet – Państwowa Inspekcja Pracy

Kluczowym zadaniem tego urzędu jest tworzenie bezpiecznych miejsc pracy poprzez nadzór nad pracodawcami w przestrzeganiu Kodeksu Pracy. Pracownicy zagraniczni traktowani są w szczególny sposób – inspekcja kontroluje ich warunki pracy oraz zarobki. Inspekcja dba także o właściwe przyznawanie i wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych.

Arbeidstilsynet sprawuje także pieczę nad warunkami edukacji na uniwersytetach, szkołach wyższych i zawodowych.

W Norwegii znajduje się 7 oddziałów regionalnych Inspekcji Pracy (nadrzędny – w Trondheim).

 • Arbeidstilsynet Vestlandet Tilsynskontor Stavanger, Lagårdsveien 44, 4017 Stavanger, +47 815 48 222

MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM W STAVANGER

Pon – Pt, godzina 19:00, niedziela godziny 8:00, 13:00, 19:00, Kościół Katolicki w Stavenger, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger.

PRAWO JAZDY

Polskie prawo jazdy w Norwegii

1 kwietnia 2004 roku w ustanowiono przepisy, według których osoba, posiadająca aktualny dokument wydany w kraju UE/EOG, może legalnie prowadzić samochód w Norwegii. Przepisy dopuszczają możliwość wymiany prawa jazdy na norweskie, ale nie jest to prawny wymóg.

Kurs na prawo jazdy w Norwegii

Przed przystąpieniem do właściwego kursu, najpierw należy odbyć kilkudniowe szkolenie wstępne. W jego zakres wchodzi wiedza z podstawowych zasad ruchu drogowego, udzielanie pierwszej pomocy oraz komunikacja ze służbami ratunkowymi. Kolejnym krokiem jest kurs teoretyczny w szkole jazdy, który trwa 17 godzin. Później następuje doskonalenie swojej wiedzy na temat mechaniki, dbania o stan techniczny pojazdu i jazdy defensywnej. Dopiero, gdy opanowane zostaną te umiejętności, można przejść do praktycznej części kursu. Przyszły kierowca musi poznać techniki prowadzenia samochodu w trudnych warunkach atmosferycznych. Dlatego też, w ramach kursu, odbywają się próby jazdy w nocy, na śliskiej nawierzchni, jak również na drogach pozamiejskich. Ceny kursów na prawo jazdy zaczynają się od 20000 koron. W skład takiej kwoty wchodzi teoria, praktyka oraz wypożyczenie samochodu na egzamin. Materiały szkoleniowe dostępne są w dwóch wersjach językowych: norweskiej i angielskiej. W tych językach zdaje się też egzamin na prawo jazdy.

MAŁY SŁOWNIK NAJPOPULARNIEJSZYCH SŁÓW / ZDAŃ W JĘZYKU NORWESKIM

Znajomość języka norweskiego jest bardzo mile widziana przez pracodawców i klientów w Norwegii. Rodowici mieszkańcy potrafią docenić osoby, które wykazują chęć poznania ich języka. Wystarczy nauczyć się minimum 10 słów dziennie, aby już po roku swobodnie móc przekazać podstawowe komunikaty.

Poniżej przedstawiamy słowa i zwroty, od których warto zacząć swoja przygodę z językiem norweskim.

Powitania i zwroty grzecznościowe
Cześć!
Dzień dobry!
Dobry wieczór!
Do widzenia!
Dobranoc!
Do zobaczenia!Co słychać? Jak leci?
Jak się masz?
Dziękuję, dobrze.Wszystko w porządku. A u Ciebie?
Nie najgorzej.
Bardzo dobrze. Wspaniale.
Kiepsko. Słabo.Przepraszam.
Proszę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Z góry dziękuję.
Smacznego!
Na zdrowie!
Miło mi Cię poznać.
Hei!
God morgen!
God kveld!
Ha det!
God natt!
Vi sees!Hvordan går det?
Hvordan har du det?
Takk, jeg har det/det går bra.Det går bra. Og med deg?
Ikke så verst.
Kjempefint.
Det går darlig.Unnskyld.
Vær så god.
Takk.
Tusen takk. / Mange takk.
Takk på forhånd.
God appetitt!
Skål!
Hyggelig å treffe deg.
Przedstawianie się
Jak się nazywasz?

Nazywam się Martin. / Jestem Martin.

Skąd pochodzisz?

Pochodzę z Norwegii.

Ona pochodzi z Polski i mówi po polsku.

Ile masz lat?

Mam 25 lat.

Hva heter du?

Jeg heter Martin. / Jeg er Martin.

Hvor kommer du fra? / Hvor er du fra?

Jeg kommer fra Norge.

Hun kommer fra Polen og hun snakker polsk.

Hvor gammel er du?

Jeg er tjuefem år gammel.

Praca
Jaki jest Twój zawód?

Jestem fryzjerką. A ty czym się zajmujesz?

Jestem budowlańcem.

Masz jakieś doświadczenie?
Tak, pracowałem dziesięć lat w tej branży.
Czy masz dyplom zawodowy?
Tak, z wykształcenia jestem piekarzem.
To jest moje świadectwo pracy.

Czy potrafisz to zrobić?
Tak, dla mnie to żaden problem. Szybko się uczę.

Jaką stawkę proponujesz?
150 koron na godzinę.

Czy mogę dziś pracować nadgodziny?
Tak, ale dziś tylko dwie.
Czego potrzebujesz?
Mam własne narzędzia.

Czy mogę zrobić sobie przerwę?
Posprzątaj, kiedy praca będzie skończona.
Mówisz po norwesku?
Trochę.
Pamiętaj, że w pracy mówimy tylko po norwesku.
Czy masz daleko do pracy?
Jadę 20 minut autobusem.

Szukam pracy jako stolarz.
Chciałbym pracować jako kierowca.
Mam doświadczenie jako …
Mam ze sobą świadectwo pracy.

Hvilket yrke har du?

Jeg er frisør. Hva arbeider du med?

Jeg er byggearbeider.

Har du noen erfaring?
Ja, jeg har jobbet i ti år i denne bransjen.
Har du fagbrev?
Ja, jeg er utdannet baker.
Dette er fagbrevet mitt.

Kan du gjøre det?
Ja, det er ikke noe problem for meg. Jeg lærer fort.
Hvilken sats foreslår du?
Ett hundre og femti kroner per time.

Kan jeg jobbe overtid?
Ja, men bare to timer i dag.
Hva trenger du?
Jeg har eget verktøy.

Kan jeg ta meg en pause?
Rydd når du er ferdig med jobben.
Snakker du norsk?
Jeg snakker litt norsk.
Husk at vi snakker bare norsk på jobben.
Har du lang vei til jobben?
Jeg kjører tjue minutter med buss.

Jeg leter etter jobb som snekker.
Jeg vil jobbe som sjåfør.
Jeg har erfaring som …
Jeg har fagbrev.

Mieszkanie
Szukam mieszkania w bloku.

Chciałbym kupić dom jednorodzinny.
Dzwonię odnośnie ogłoszenia. Czy jest ono nadal aktualne?

Czy możemy umówić się na obejrzenie mieszkania?

Tak, nie ma problemu. Czy pasuje Panu godzina szesnasta w czwartek?

Na którym piętrze jest mieszkanie?
Mieszkanie leży na drugim piętrze.
Kto jest właścicielem mieszkania?
Jak dużo jest pokoi?

Jak dużo wynosi czynsz?
Wynajem wynosi 5000 koron miesięcznie.
Kiedy możemy podpisać umowę?
Czy możesz płacić czynsz przelewem?

Jeg leter etter en leilighet i blokk.

Jeg vil kjøpe enebolig.
Jeg ringer angående annonsen. Er annonsen aktuellt?

Kan vi treffe på visningen av leilighet?

Ja, ikke noe problem. Kan du komme på torsdag klokka fire?

I hvilken etasje ligger leilighet?
Leiligheten ligger i tredje etasje.
Hvem eier leiligheten?
Hvor mange rom har leiligheten?

Hvør høy er leien?
Leie er fem tusen kroner per måned.
Når skal vi signere avtale?
Kan du betale leie med bankoverføring?

Członkowie rodziny
żona
mąż
siostra
brat
córka
syn
matka
ojciec
babcia
dziadek
ciotka
wujek
kone/kona
mann
søster
bror
datter
sønn
mor/mora
far
bestemor
bestefar
tante
onkel
Pytanie o drogę
Czy mogę o coś zapytać?
Czy wiesz gdzie to jest?Przepraszam, wiesz gdzie jest Egelundveien?Szukam tego adresu.Czy to jest daleko?
Czy w pobliżu jest jakaś restauracja?
Chcę iść do centrum.Proszę iść prosto.
Proszę skręcić w lewo.
Proszę skręcić w prawo.
Skręć w następną ulicę.
Miń to skrzyżowanie.
Musisz zawrócić.ambasada
apteka
bank
bankomat
dworzec autobusowy
przystanek autobusowy
dworzec kolejowy
komisariat policji
Kan jeg spørre deg om noe?
Vet du hvor det er?Unnskyld, men vet du hvor Egelundveien ligger?
Jeg leter etter denne adressen.Er det langt?
Er det noen restaurant her i nærheten?
Jeg vil gå til sentrum.Gå rett fram.
Sving til venstre.
Sving til høyre.
Sving til nesten gate.
Pass denne korsveien forbi.
Du må gå tilbake.Den Polske Ambassade
en apotek
en bank
en minibank
en bussstasjon
en bussholdeplass
en jernbanestasjon
en politistasjon

POLSKIE SKLEPY W STAVANGER

Internetowe sklepy całodobowe:

Sklep stacjonarny:

 • Favoritt Mat, Tårngata 3, 4013 Stavanger
 • Delikatessen, Kongsgata 28, Stavanger
 • Eko Market, Heiamyrå 11B, Stavanger
 • MiniMarket, Lagårdsveien 75, Stavanger
 • Gruszka i pietruszka, Domkirkeplassen, 4006 Stavanger
 • Pollitrus, Langgata 6, 4306 Sandnes

TANIE SKLEPY W STAVANGER

1. Kiwi

 • KIWI Kannik, Olav V s gate 13, 4005 Stavanger, +47 51 52 65 00
 • KIWI Magasin Blå, Verksgata 2, 4013 Stavanger, +47 51 89 28 90
 • Kiwi Eiganes, Eiganesveien 181, 4022 Stavanger, +47 51 55 02 51
 • KIWI Auglendsveien, Auglendsveien 52A, 4019 Stavanger, +47 51 58 69 59
 • Kiwi Lervig Brygge, Breivikveien 29D, 4014 Stavanger, +47 51 52 49 35
 • KIWI Lagårdsveien, Lagårdsveien 127, 4011 Stavanger, +47 51 91 92 52
 • KIWI Middelthon, Randabergveien 134, 4027 Stavanger, +47 51 72 69 15
 • Kiwi Forusparken, Forusparken 12, 4031 Stavanger, +47 51 57 50 00
 • Kiwi Tasta, Randabergveien 45, 4025 Stavanger, +47 51 53 26 77
 • Kiwi Sandal, Rektor Oldens gate 14, 4022 Stavanger, +47 51 55 38 50

2. Coop

 • Coop Extra Tasta, Gjerdeveien 49, 4027 Stavanger, +47 51 54 64 30
 • Coop Extra Kannik, Engelsminnegata 16, 4008 Stavanger, +47 51 52 76 54
 • Coop Økonom BA, Langflåtveien 38, 4017 Stavanger, +47 51 82 50 00
 • Coop Mega, Støperigata 24, 4014 Stavanger, +47 51 86 13 70
 • Coop Extra Petroleumsveien, Petroleumsveien 6, 4033 Stavanger, +47 51 57 51 10
 • Coop Prix Storhaug, A. KLOSTERSGT. 39, 4014 Stavanger, +47 51 56 30 29
 • Coop Våland, Storgata 30, 4010 Stavanger, +47 51 91 92 22
 • Coop Mega Kilden, Gartnerveien 16, 4016 Stavanger, +47 51 88 08 50
 • Coop Extra Forus, Tvedtsenteret, Lagerveien 2, 4033 Stavanger, +47 51 81 64 00
 • Coop Prix Kvernevik, Alkeveien 1, 4049 Stavanger,
 • Coop Obs! Bygg, Forusbeen 10, 4033 Stavanger, +47 51 76 36 00
 • Coop Prix Klubbgata, Klubbgata 4, 4013 Stavanger, +47 51 89 53 90
 • Coop Obs Bygg, Langflåtveien 21, 4017 Stavanger, +47 51 82 50 30
 • Coop Økonom Sa, Hjalmar Johansens gate 48, 4019 Stavanger, +47 51 88 39 79
 • Coop Prix, Løkkeveien 51, 4008 Stavanger, +47 51 52 34 00
 • Coop Prix, Misjonsveien 2, 4024 Stavanger, +47 51 52 33 96
 • Coop Prix Bekkefaret, Hjalmar Johansens gate 2, 4019 Stavanger, +47 51 88 39 79

3. Remma 1000

 • REMA 1000, Jernbaneveien 9, 4005 Stavanger, +47 51 56 76 01
 • REMA 1000, Langflåtveien 29, 4017 Stavanger, +47 51 58 98 60
 • REMA 1000 Hillevåg, Myrvangveien 6, 4016 Stavanger, +47 51 88 46 80
 • REMA 1000 Stemmen, Tastagata 40, 4007 Stavanger, +47 51 52 80 70
 • REMA 1000 Storhaug, Haugesundsgata 43, 4014 Stavanger, +47 51 53 15 25
 • REMA 1000 Dusavik, Dusavikveien 281A, 4029 Stavanger, +47 51 54 11 11
 • REMA 1000, Smietunet 84, 4027 Stavanger, +47 51 54 67 80
 • REMA 1000 Stadionparken, Jåttåvågveien 10, 4020 Stavanger, +47 51 44 48 60
 • REMA 1000, Lagerveien 1, 4033 Stavanger, +47 51 80 11 55
 • REMA 1000, Binnekroken 1, 4034 Stavanger, +47 51 57 68 66
 • REMA 1000 Hinna, Boganesveien 10, 4020 Stavanger, +47 51 88 15 08

POLSKIE SZKOŁY W STAVANGER

Polsk skole i Stavanger, St. Svithuns gate 8, 4005 Stavanger, +47 998 54 691, e-mail: szkola.sobotnia@gmail.com

SZKOŁY W OSLO

Hinna skole , 4020 Stavanger, +47 51 88 69 99

Tasta skole, Randabergveien 165, 4027 Stavanger +47 51 83 98 00

Jåtten skole, 4020 Stavanger +47 51 82 32 30

Teinå skole, 4028 Stavanger, +47 51 83 96 00

Sankt Svithun skole, 4012 Stavanger, +47 51 50 51 50

Bergeland videregående skole, Vaisenhusgata 50, 4012 Stavanger, +47 51 84 22 00

Våland skole, Schives gate 21, 4010 Stavanger, +47 51 53 86 00

Ullandhaug skole, Hjalmar Johansens gate 13, 4019 Stavanger, +47 51 82 02 30

Nylund Skole, Nylundsgaten 1, 4014 Stavanger, +47 51 91 72 00

Stavanger Katedralskole, Kongsgård Haakon VIIs gate 4, 4005 Stavanger, +47 51 84 63 00

Eiganes skole, Dues vei 35, 4023 Stavanger, +47 51 84 28 00

Gautesete skole, 4034 Stavanger, +47 51 81 03 33

Kristianslyst skole, Skolevollen 17, 4017 Stavanger, +47 51 91 30 30

Gosen skole, Sophus Bugges gate 13, 4041 Stavanger, +47 51 59 93 00

Austbø skole, 4085 Hundvåg, +47 51 85 63 30

Madlamark skole, Rappveien 17, 4041 Stavanger, +47 51 59 63 00

Sankt Olav Videregående Skole, Jens Zetlitz gate 33, 4008 Stavanger, +47 51 84 99 00

Kvaleberg skole, 4016 Stavanger, +47 51 88 69 00

Jåttå videregående skole, Jåttåvågveien 3, 4020 Stavanger, +47 51 95 51 00

Kampen skole, Kampensgate 33, 4024 Stavanger, +47 51 50 75 75

Vaulen skole, Auglendsbakken 27, 4018 Stavanger, +47 51 81 28 50

Kannik skole, St. Svithuns gate 40A, 4009 Stavanger, +47 51 51 72 50

Lassa skole, Rektor Berntsens gate 9, 4022 Stavanger, +47 51 50 83 02

Byfjord skole, 4026 Stavanger, +47 51 50 65 50

Stavanger offshore tekniske skole, Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger, +47 51 50 03 00

Tjensvoll skole, 4021 Stavanger, +47 51 83 91 00

Tastaveden skole, 4026 Stavanger, +47 51 91 01 00

Sunde Skole, Sundeveien 10, 4049 Stavanger, +47 51 91 44 02

Auglend skole, 4019 Stavanger, +47 51 90 56 00

Hetland videregående skole, Breidablikkveien 16, 4017 Stavanger, +47 51 92 14 00

Jåttå videregående skole avdeling Hinna ,4020 Stavanger, +47 953 39 600

Tastarustå skole, Gjerdeveien 32, 4027 Stavanger, +47 51 83 92 90

Universitetet i Stavanger, Kjell Arholmsgate 41, 4036 Stavanger, +47 51 83 10 00

Stavanger Kristne grunnskole, Adjunkt Hauglands gate 22, 4022 Stavanger, +47 51 56 42 20

Lunde skole, 4085 Stavanger, +47 51 93 33 00

Solborg Folkehøgskole, Tjensvollveien 44, 4021 Stavanger, +47 51 51 01 00

Wang Toppidrett Stavanger AS, Rektor Steens plass 1, 4010 Stavanger, +47 51 84 07 00

Bergeland videregående skole, Tanke Silvands gate 73, 4007 Stavanger, +47 51 56 94 50

Johannes Læringssenter, Haugesundsgata 27, 4014 Stavanger, +47 51 50 66 00

Madlavoll skole, 4041 Hafrsfjord, +47 51 59 96 00

British International School of Stavanger, Gauselbakken 107, 4032 Stavanger, +47 51 95 02 50

Stavanger Katedralskole, Sandvigå 24, 4007 Stavanger, +47 51 92 23 00

PRZEDSZKOLA W OSLO

Frelsesarmeens barnehager avdeling Auglendsdalen, 4017 Stavanger, 51 88 68 80

Emmaus barnehage, 4015 Stavanger, 51 53 12 00

Trollberget barnehage Aksjeselskap, 4028 Stavanger, 51 87 75 36

Bamsebu barnehage, 4028 Stavanger, 51 54 33 50

Lilleputt private familiebarnehage, 4015 Stavanger, 51 52 42 94

Frøystad Barnehage, Strandsvingen 8, 4032 Stavanger, 924 53 833

Ulsberget barnehage, 4034 Stavanger, 51 81 79 79

Kvaleberg barnehage, 4016 Stavanger, 51 91 32 70

St Johannes barnehage, 4014 Stavanger, 51 91 35 50

Mariamarka barnehage, 4034 Stavanger, 51 63 63 90

Maurtua barnehage, 4011 Stavanger, 51 51 81 30

Tommeliten barnehage BA, 4021 Stavanger, 51 87 08 55

Forus private barnehage Aksjeselskap, Kontorveien 9, 4020 Stavanger, 51 63 64 65

Lassa barnehage, Adjunkt Hauglands gate 50, 4022 Stavanger, 51 53 40 10

Satelitten barnehage,  Jupiterveien 22, 4021 Stavange, 51 83 00 80

Huskestua barnehage, 4022 Stavanger, 51 53 83 60

Dusavik barnehage DA, 4028 Stavange, 51 54 39 00

Bamsefaret barnehage, 4034 Stavanger, 51 91 34 60

Kampen barnehage, Bekkelundsgate 3, 4024 Stavanger, 51 52 92 58

Ørnestein Gårdsbarnehage Hafrsfjord, 4042 Stavanger, 51 55 12 88

Djupamyrå barnehage, 4034 Stavanger, 51 57 66 64

Bokkaskogen barnehage, 4009 Stavanger, 51 52 44 87

Solborg barnehage,Tjensvollveien 44, 4021 Stavanger, 51 52 73 78

Gauselbakken barnehage, Dronningåsen 1, 4032 Stavanger, 51 95 68 90

Kanutten barnehage, 4028 Stavanger, 51 72 90 53

Havhesten barnehage, 4021 Stavanger, 51 91 36 00

Vågedalen barnehage, 4020 Stavanger, 51 91 35 79

Tusenfryd barnehage, Forusmyra 5, 4033 Stavanger, 51 57 00 67

Stokka Barnehage, Christian Skredsvigs vei 27, 4023 Stavanger, 51 91 33 70

BANKI W STAVANGER

SpareBank 1 SR-Bank, Domkirkeplassen, Domkirkeplassen 1, 4006 Stavanger, +47 02002

DNB Stavanger, Haakon VIIs gate 9, 4005 Stavanger, +47 04800

Santander Consumer Bank, Nedre Strandgate 42, 4005 Stavanger, +47 51 83 60 60

SpareBank 1 SR-Bank, Bjergsted Terrasse 1, 4066 Stavanger, +47 02002

Danske Bank Stavanger, Løkkeveien 107, 4005 Stavanger, +47 08540

Handelsbanken Straen, Lars Hertervigs gate 5, 4005 Stavanger, +47 51 84 63 50

Santander Consumer Bank AS, Kongsgårdbakken 3, 4005 Stavanger, +47 21 08 30 00

POLICJA W STAVANGER

 • Politihuset i Stavanger, Lagårdsv 6, 4010 Stavanger, PO Box 240, 4001 Stavanger, 51 89 90 00
 • Lund lensmannskontor Rådhuset, Moiveien 9, 4460 Moi , 51 40 55 50
 • Namsfogden i Stavanger, Nytorget 1, 4012 Stavanger, Postboks 199, Sentrum, 4001 Stavanger, 51 85 62 50

SZPITALE W STAVANGER

 • Stavanger universitetssjukehus – Helse Stavanger HF, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger, +47 05151
 • Aleris Hinna Park – Stavanger,Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger, +47 51 57 75 50
 • Hemato-Onkologisk Poliklinikk, 4011 Stavanger, +47 51 51 89 06
 • Stavanger Legevakt, Armauer Hansens vei 30, 4011 Stavanger, +47 51 51 02 02
 • Aleris Colosseum Stavanger, Lagårdsveien 91, 4010 Stavanger, +47 51 91 19 60
 • Privatklinikken AS, Løkkeveien 35, 4008 Stavanger, +47 919 19 100
 • Helse Stavanger HF,Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger, +47 05151

KONSULAT HONOROWY RP

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Stavanger

Konsul Honorowy: Ulf-Einar Staalesen (język konsula norweski, angielski)

Norwegia, Stavanger, Kongsgardbakken 3, PB. 24 Sentrum, 4001

Tel.: +47 51510070, ues@steenstrup.no

BIBLIOTEKI W STAVANGER

Stavanger Biblioteket, Sølvberggata 2, 4002 Stavanger, 51 50 74 65

PUNKTY POCZTOWE W STAVANGER

Stavanger Sentrum Postkontor, Haakon VIIs gate 9, 4005 Stavanger, +47 04004

Tasta Post i Butikk, RANDABERGVEIEN 24, Coop Prix Randabergveien, 4025 Stavanger, +47 04004

Bekkefaret Post i Butikk, Hjalmar Johansens gate 2, 4019 Stavanger, +47 04004

Eiganes Post i Butikk, ØVRE STOKKAVEI 42, Coop Prix Eiganes, 4023 Stavanger, +47 04004