Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Umowa o pracę
Kursy zawodowe
 

Urlop w NorwegiiURLOP W NORWEGII

Norweskie prawo urlopowe dosyć znacznie różni się od polskiego. Wszystko, co związane z tym tematem, regulowane jest nie przez kodeks pracy, ale przez „ustawę urlopową”. W Norwegii występuje tzw. świadczenie urlopowe, czyli dodatek na rzecz wypoczynku. Niezrealizowany urlop prawie zawsze przepada. W Norwegii funkcjonuje, oprócz zwykłego urlopu wypoczynkowego, instytucja urlopu specjalnego dla obojga rodziców czy urlopu na czas kształcenia. Możesz też zostać wysłany na przymusowy urlop postojowy.

PODSTAWOWE INFORMACJE

  • Każdy pracownik ma prawo do urlopu.

  • Długość urlopu to co najmniej 25 dni roboczych. Osoby, które ukończyły 60 rok życia mają prawo do 6 dodatkowych dni urlopu. Urlop może trwać dłużej, jeśli przewiduje to umowa o pracę.

  • Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do soboty.

  • Pracownik musi znać termin swojego urlopu na dwa miesiące przed jego rozpoczęciem.

  • Jeśli obie strony wyrażą zgodę, to na kolejny rok można przenieść do dwóch tygodni urlopu.

  • Świadczenie urlopowe, czyli feriepenger, to 10,2% przychodów za poprzedni rok.

  • Feriepenger nie wlicza się do rocznego dochodu.

KIEDY I JAK DŁUGO MOŻNA PRZEBYWAĆ NA URLOPIE?

Grafik urlopów ustalany jest z pracodawcą z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku braku porozumienia co do terminu urlopu, to pracodawca ostatecznie podejmuje decyzję. Pracownik ma jednak prawo do urlopu trwającego przez trzy tygodnie (następujące po sobie) w okresie od 01.06 do 30.09.

CHOROBA PODCZAS URLOPU

Gdy pracownik zachoruje w trakcie urlopu, to dni urlopowe, w których był chory, mogą zostać przesunięte na później. W takiej sytuacji niezbędne jest zwolnienie lekarskie. Pracownik musi zaraz po powrocie do pracy poinformować pracodawcę o chęci wykorzystania wolnych dni w innym terminie. Taki przesunięty urlop może zostać wykorzystany w tym samym roku.

FERIEPENGER, CZYLI ŚWIADCZENIE URLOPOWE

Świadczenie urlopowe to 10,2% przychodów pracownika za rok poprzedzający rok, w którym pracownik otrzymuje to świadczenie. Wysokość tego świadczenia podana jest na rocznym zestawieniu zarobków (otrzymywanym od pracodawcy). Wysokość świadczenia można też samodzielnie obliczać na podstawie comiesięcznych pasków płacowych.

Feriepenger może zostać wypłacone z ostatnią wypłatą przed urlopem. Firmy często wypłacają świadczenia urlopowe w określonym miesiącu, bez względu na to, kiedy pracownik ma urlop (często jest to czerwiec).

ODEJŚCIE Z PRACY A FERIEPENGER

Bez względu na to, czy wypowiedzenie zostało złożone przez pracodawcę czy przez pracownika, feriepenger musi zostać wypłacone w całości. Wypłaca się je razem z ostatnią wypłatą.

 

FAQ

1. Czy jeżeli jestem nowym pracownikiem to również przysługuje mi urlop? Pokaż odpowiedź

2. W jakim wymiarze mogę wymagać urlopu? Pokaż odpowiedź

3. Co stanie się z moim niezrealizowanym urlopem? Pokaż odpowiedź

4. Jak wiele dni urlopu przysługuje mi w ciągu roku? Pokaż odpowiedź

5. Czy wraz z wiekiem wzrastają moje prawa do urlopu? Pokaż odpowiedź

6. Co to jest świadczenie urlopowe? Pokaż odpowiedź

7. Ile wynosi świadczenie urlopowe? Pokaż odpowiedź

8. Kiedy mogę zażyczyć sobie wypłaty świadczenia urlopowego? Pokaż odpowiedź

9. Czy u nowego pracodawcy przysługują mi prawa do świadczenia urlopowego zdobyte w poprzednim miejscu zatrudnienia? Pokaż odpowiedź

10. Kto decyduje o terminie mojego urlopu? Pokaż odpowiedź

11. W mojej umowie o pracę nie ma mowy o wymiarze urlopu. Czym się kierować? Pokaż odpowiedź

12. Czym jest urlop specjalny? Pokaż odpowiedź

13. Czy prawo do urlopu z racji urodzenia się dziecka przysługuje tylko matce? Pokaż odpowiedź

14. Czy w trakcie urlopu związanego z urodzeniem dziecka przysługuje mi wynagrodzenie? Pokaż odpowiedź

15. Czy kobieta karmiąca ma prawo do przerwy w pracy? Pokaż odpowiedź

16. Czy w przypadku choroby dziecka otrzymam zwolnienie z pracy? Pokaż odpowiedź

17. Czy opiekując się dzieckiem niepełnosprawnym mam większe prawa urlopowe? Pokaż odpowiedź

18. Czy ze względu na podjęcie nauki przysługuje mi urlop specjalny? Pokaż odpowiedź

19. Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać urlop na czas kształcenia? Pokaż odpowiedź

20. Czy żeby skorzystać z urlopu na czas kształcenia moja edukacja musi być związana z pełnioną przeze mnie funkcją? Pokaż odpowiedź

21. W jakich innych sytuacjach mogę otrzymać urlop specjalny? Pokaż odpowiedź

22. Czym jest urlop postojowy? Pokaż odpowiedź

23. Czy w trakcie urlopu postojowego otrzymuję wynagrodzenie? Pokaż odpowiedź

24. Jakie są zasady wypłacania wynagrodzenia na urlopie postojowym? Pokaż odpowiedź

25. Kiedy pracodawca może wysłać mnie na urlop postojowy? Pokaż odpowiedź

26. Kiedy pracodawca musi poinformować o wysłaniu mnie na urlop postojowy? Pokaż odpowiedź

27. Jak długo może trwać urlop postojowy? Pokaż odpowiedź

28. Czy mogę zostać zwolniony w trakcie okresu urlopu postojowego? Pokaż odpowiedź

29. Czy jeśli zostałem zwolniony w trakcie urlopu postojowego to należy mi się okres wypowiedzenia? Pokaż odpowiedź

30. Czy przysługuje mi urlop ze względu na święta religijne, które obchodzę? Pokaż odpowiedź

31. Czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie, bym odpracował dni wolne, które otrzymałem z okazji mojego święta religijnego? Pokaż odpowiedź

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Email*

0 odpowiedzi na artykuł "Urlop w Norwegii"