Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Apteki i recepty
Rehabilitacje

SŁUŻBA ZDROWIA W NORWEGII

Służba zdrowia

Norweska służba zdrowia podzielona jest na kilka filarów. Obowiązek zapewnienia podstawowej opieki medycznej spoczywa na gminach. Muszą one zapewnić niezbędną opiekę zdrowotną zarówno mieszkańcom, jak i imigrantom, uchodźcom czy azylantom.
Za opiekę stomatologiczną oraz pomoc specjalistyczną odpowiadają województwa (fylkeskommuner). Na centrach regionalnych spoczywa obowiązek kontrolowania pracy szpitali.

Finansowanie służby zdrowia

Źródła finansowania podstawowych świadczeń zdrowotnych:
• system ubezpieczeń społecznych,
• środki gminne,
• wkład własny pacjenta.
Źródła finansowania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych:
• dotacje dla ośrodków zdrowia pochodzące z budżetu państwa,
• system ubezpieczeń społecznych,
• wkład własny pacjenta.

System ubezpieczeń społecznych

Z chwilą rozpoczęcia legalnej pracy na terenie Norwegii z reguły zostaje się członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracownik podlega ustawodawstwu ubezpieczeniowemu kraju, z którego pochodzi. Każdy pracownik ma obowiązek uiszczenia składki na ubezpieczenie społeczne. Wynosi ona 7,8% wynagrodzenia brutto i zostaje potrącona razem z podatkiem. Kwestią ubezpieczeń społecznych zajmuje się Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej: www.nav.no/Forsiden.

Opłata za usługi medyczne

Będąc członkiem systemu ubezpieczeń społecznych ponosi się jedynie część kosztów za usługi medyczne. Jest to tzw. wkład własny, czyli egenandel. Jeśli zapłacony wkład własny przewyższy kwotę ustaloną na dany rok, można się starać o kartę bezpłatnego leczenia. Po uzyskaniu tej karty jest się zwolnionym z opłat za świadczenia zdrowotne aż do końca roku. Opłata za wkład własny nie dotyczy wizyt kontrolnych podczas ciąży, leczenia dzieci do 16 roku życia oraz leczenia psychoterapeutycznego dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Obowiązkowi uiszczenia tej opłaty nie podlegają również pacjenci, u których podejrzewa się groźną chorobę zakaźną oraz Ci, którzy są w trakcie leczenia takiej choroby.

Fizjoterapia

Pacjent ponosi koszty zabiegów fizjoterapeutycznych z własnej kieszeni. Darmowe zabiegi przysługują dzieciom do lat 12, osobom ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi oraz z niektórymi innymi schorzeniami. Karta leczenia bezpłatnego typu 2 obejmuje potwierdzone opłaty za zabiegi fizjoterapeutyczne. Zwrot kosztów fizjoterapii przysługuje tylko jeśli pacjent posiada skierowanie od kręgarza, terapeuty manualnego lub lekarza i fizjoterapeuta ma podpisaną umowę z gminą o dofinansowanie działalności.

Fizjoterapeuci zajmują się rehabilitacją osób z chorobami układu mięśniowego i szkieletowego. Fizjoterapeuta, który zdał egzamin magisterski z terapii manualnej na poziomie uniwersyteckim lub mu odpowiadającym staje się terapeutą manualnym. Taka osoba oprócz praktyki fizjoterapeutycznej i terapii manualnej ma prawo do wystawiania zwolnienia lekarskiego na okres do 12 tygodni. Na czas terapii manualnej zwolnienie lekarskie nie jest konieczne.

FAQ

1. Jak stać się członkiem norweskiego systemu ubezpieczeniowego? Pokaż odpowiedź

2. Ile wynosi składka na ubezpieczenie społeczne, które zostaje potrącona z pensji? Pokaż odpowiedź

3. Czy imigranci i azylanci podlegają podstawowej opiece zdrowotnej w Norwegii? Pokaż odpowiedź

4. Kto jest odpowiedzialny za organizację pracy szpitali oraz kontrolę ich funkcjonowania? Pokaż odpowiedź

5. Czy usługi medyczne w Norwegii są płatne? Pokaż odpowiedź

6. Na jak długo karta leczenia bezpłatnego zwalnia z opłat z tytułu wkładu własnego? Pokaż odpowiedź

7. Kto jest ustawowo zwolniony z opłat za wkład własny? Pokaż odpowiedź

8. Jakie są źródła finansowania podstawowych świadczeń zdrowotnych? Pokaż odpowiedź

9. Czy specjalistyczne usługi zdrowotne podlegają dofinansowaniu ze strony państwa? Pokaż odpowiedź

10. Jaki urząd zajmuje się sprawami ubezpieczeń społecznych? Pokaż odpowiedź

11. Kto nie podlega norweskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych? Pokaż odpowiedź

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Email*

0 odpowiedzi na artykuł "Służba zdrowia w Norwegii"