Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Studia
Testy językowe

SZKOŁY SPECJALNE W NORWEGII

Nauczanie specjalne a „nauczanie przystosowane”

W Norwegii jest bardzo mało szkół specjalnych i dąży się do ich całkowitej likwidacji, ponieważ wychodzi się z założenia, że uczeń upośledzony lepiej przyswaja wiedzę w szkole powszechnej. Uczniowie z niedorozwojem umysłowym uczęszczają do normalnej szkoły, jednak korzystają z pomocy asystenta nauczyciela i mają indywidualny tok nauczania. W szkołach znajdują się również specjalne pokoje, w których mogą odbywać się lekcje indywidualne z uczniami specjalnej troski. Szkoła ma obowiązek udostępnić potrzebne materiały, które ułatwiają przyswajanie wiedzy (np. komputer, jeśli uczeń ma problem z pisaniem). Zasada integracji jest bardzo istotna w norweskiej szkole, a uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne kształci się właśnie zgodnie z tą zasadą. Sama zasada zaś, ma swe źródło w badaniach naukowych, wedle których dziecko upośledzone korzysta z zajęć o wiele bardziej, integrując się z innymi. Szkoła specjalna powinna być ostatecznością, przeznaczoną dla dzieci, których stan jest na tyle poważny, że uniemożliwia im bezpieczne obcowanie z innymi dziećmi. Norwedzy wychodzą także z założenia, że szkoła specjalna jako instytucja może prowadzić do stygmatyzacji chorego jako kogoś gorszego od reszty. W społeczeństwie norweskim tak otwartym i przywiązanym do zasad tolerancji jest to niedopuszczalne.
W Norwegii jedynie 0,3% uczniów uczęszcza do szkół specjalnych, natomiast specjalne potrzeby edukacyjne rozpoznano u 8,4% uczniów w Norwegii (są to dane z lat 2010-2014). Uczniowie mają prawo do nauczania przystosowanego w szkole powszechnej na każdym poziomie edukacji. (Czytaj więcej o przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich). Uczniowie, którzy dostają odmowę nauczania specjalnego, muszą otrzymać prawo do nauczania przystosowanego. Decyzję taką wydaje gmina, zwykle w imieniu gminy występuje dyrektor danej szkoły, który przeprowadzając testy, decyduje czy dane dziecko skierować do placówki specjalnej, czy też należy dziecku zaoferować nauczanie przystosowane w placówce , do której uczęszcza. Decyzja taka jest podjęta wraz z rodzicami dziecka.

Szkoły specjalne w Norwegii

Oto lista szkół specjalnych w Oslo, można tu znaleźć placówki dla uczniów słabo słyszących, dla dzieci z autyzmem, z astmą, z ogólnymi trudnościami w nauce, niepełnosprawnych fizycznie czy też z trudnościami emocjonalnymi.

Szkoła specjalna dla uczniów z astmą, alergią i innymi schorzeniami:
voksentoppen.osloskolen.no
Szkoła specjalna dla dzieci autystycznych:
nordvoll.osloskolen.no
Szkoła specjalna dla uczniów głuchoniemych:
vetland.osloskolen.no
Szkoła specjalna dla uczniów z ogólnymi trudnościami w nauce:
ullevalsveien.osloskolen.no
Szkoła specjalna dla uczniów z trudnościami społecznymi i emocjonalnymi:
lonnebakken.osloskolen.no
vestreaker.osloskolen.no
voksentoppen.osloskolen.no
Centrum dla dzieci autystycznych:
nordvoll.osloskolen.no

FAQ

1. Co to jest nauczanie przystosowane? Pokaż odpowiedź

2. Jakim dzieciom przysługuje nauczanie przystosowane? Pokaż odpowiedź

3. Kto podejmuje decyzję o przeniesieniu dziecka do szkoły specjalnej? Pokaż odpowiedź

4. Gdzie mogę znaleźć wykaz placówek specjalnych? Pokaż odpowiedź

5. Dlaczego tak mało dzieci uczęszcza do szkół specjalnych i czy lepiej skorzystać z nauczania przystosowanego? Pokaż odpowiedź

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Email*

0 odpowiedzi na artykuł "Szkoły specjalne w Norwegii"