Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
wróć do strony głównej następna aktualność
07/02/2019

Sprawdź zmiany dotyczące spółek AS oraz co to jest PAYE!

Spółka AS (Aksjeselskap) to jedna z popularniejszych form prawnych działalności gospodarczej, która stanowi częsty wybór Polaków zakładających firmy w Norwegii. Mimo że założenie spółki jest czasochłonne oraz wymaga nakładów finansowych, niesie ze sobą szereg korzyści. Akcjonariusze mogą zatrudnić się we własnej firmie, a tym samym nabyć prawa i przywileje pracownicze (m.in. wynagrodzenie czy prawo do świadczenia urlopowego). Istotne jest również to, że spółki AS, dzięki przejrzystej sytuacji prawnej i finansowej są wiarygodnym kontrahentem oraz podmiotem w branży finansowej.

Warto pamiętać, że sukces i bezpieczeństwo prowadzenia własnego biznesu w dużej mierze zależą od znajomości aktualnie obowiązujących w Norwegii przepisów – dlatego tak istotna jest wiedza na temat regulacji dotyczących działalności norweskich spółek AS oraz ich właściwej interpretacji.

W naszym artykule przedstawimy przepisy związane z prowadzeniem spółki AS oraz wskażemy, jakie zmiany zaplanowano w tym obszarze.

Podatek dochodowy w Norwegii w roku 2020 wynosi 22% od zysku firmy – spółki AS opłacają podatek w formie zaliczek wyliczanych przez urząd na podstawie dochodu z poprzednich lat. Zaliczki opłacane są w pierwszej połowie roku podatkowego w dwóch równych ratach – 15 lutego oraz 15 kwietnia. Wysokość wyliczonego podatku podawana jest do wiadomości przedsiębiorcy w styczniu kolejnego roku po danym roku podatkowym za pośrednictwem portalu Altinn.no , dlatego tak ważne jest, aby dane kontaktowe spółki były na bieżąco aktualizowane. Do druku z wyliczeniem podatku dołączony jest numer konta niezbędny do dokonania płatności oraz numer identyfikacyjny KID (Kundeidentifikasjon). Jeśli wysokość zapłaconego podatku okaże się zbyt niska w stosunku do osiąganego dochodu, do 31 maja roku podatkowego firma może być zobowiązana do uiszczenia dodatkowej kwoty zaliczki (wtedy również należy wygenerować numer KID dla tej płatności – numer KID można wygenerować na tutaj).

Deklaracja podatkowa powinna zostać złożona przez norweskie spółki do 31 maja za pośrednictwem portalu Altinn.no.

Zgodnie z norweskimi przepisami akcjonariusze spółek AS mogą być opodatkowani na dwa sposoby:

  • podatek od dywidendy,
  • podatek od wynagrodzenia.

Udziałowcy, którzy pobierają dywidendy powinni opłacić właściwy podatek – obliczany za rok, w którym dywidenda została zatwierdzona przez zarząd spółki. Szczegółowe informacje związane z prawem podatkowym dotyczącym dywidend można znaleźć na tutaj. Podatek od dywidendy oblicza się metodą „modelu akcjonariusza” – aby wskazać podstawę opodatkowania, należy pomniejszyć wartość dywidendy o kwotę wolną od podatku, a następnie pomnożyć przez współczynnik korygujący (w roku podatkowym 2020 współczynnik korygujący wynosi 1,44). Stopa oprocentowania ustalana jest w styczniu każdego roku przez norweski Urząd Podatkowy, a w roku 2020 wynosi 22%. Szczegółowe informacje odnośnie modelu akcjonariusza można znaleźć tutaj.

podatek od dywidendy = podstawa opodatkowania [(dywidenda – kwota wolna od podatku (kapitał zakładowy x 0,7%)) x współczynnik korygujący] x stopa procentowa (22%)

PRZYKŁAD:
Prowadzisz spółkę AS z kapitałem zakładowym w wysokości 30 000 NOK. Otrzymujesz dywidendę w wysokości 50 000 NOK. Wskaźnik na rok 2019 wynosi 0,7%. Ile wyniesie podatek od dywidendy?

Dywidenda (NOK)50 000,-
Kwota wolna od podatku(30 000 x 0,7%)210,-
Podstawa opodatkowania(50 000 – 210)49 790,-
(49 790 x 1,44)71 698,-
Podatek od dywidendy:(71 698 x 22%)15 774,-

Udziałowcy, którzy skorzystali z możliwości, jakie daje prowadzenie Aksjeselskap i zatrudnili się we własnej firmie, otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie – oznacza to, że spółka ma obowiązek zapłaty podatku pracodawcy (Arbeidsgiveravgift) oraz dokonania odpowiednich potrąceń, których wysokość określa karta podatkowa.

Warto pamiętać, że jeśli akcjonariusz zaciąga pożyczkę ze spółki lub otrzymuje zaliczkę na wydatki, których nie można udokumentować, spłatę takich pożyczek traktuje się jako wkład w kapitał zakładowy – dzięki temu można uniknąć podwójnego opodatkowania, ponieważ zwróconą kwotę można wypłacić akcjonariuszowi bez opodatkowania. Więcej o pożyczkach dla akcjonariuszy przeczytasz tutaj.

Minimalne odliczenie standardowe jest automatycznie potrącane z pensji, emerytur i pozostałych dochodów – jeśli faktyczne wydatki związane z pracą przekraczają kwotę minimalnego odliczenia, można je ująć w zeznaniu podatkowym (podpunkt 3.2.2.). Przykładem tego rodzaju kosztów są: opłaty związane z użytkowaniem samochodu służbowego (np. podczas podróży służbowych), zakup fachowej literatury, koszty zakupu narzędzi/materiałów niezbędnych do wykonywania pracy czy koszty zakupu odzieży roboczej. Warto pamiętać, że maksymalne odliczenie od wynagrodzenia pracownika (Minstefradrag) w 2020 roku wzrosło do 104 450 NOK (w roku 2019 wynosiło 100 800 NOK), natomiast minimalna wartość odliczenia to nadal 4 000 NOK. Minimalne odliczenie wyliczane jest automatycznie przez norweski urząd.

Szczegółowe informacje związane ze stawkami podatkowymi w Norwegii można znaleźć tutaj.

W 2019 roku w Norwegii wchodzi w życie nowy uproszczony system podatkowy PAYE (Pay As You Earn). Z założenia PAYE ma być przeznaczony dla pracowników zagranicznych – większość nowych pracowników zostanie objęta systemem w pierwszym roku pracy w Norwegii. System dotyczy osób, które pracują w Norwegii przez krótki czas i nie są norweskimi rezydentami podatkowymi oraz do pracowników zagranicznych w roku, w którym stali się rezydentami podatkowymi (informacje o rezydentach podatkowych można znaleźć tutaj). Program PAYE dotyczy także osób mieszkających poza Norwegią, które otrzymują wynagrodzenie z norweskiej firmy.

Co zakłada system PAYE?

Przede wszystkim opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pracy w wysokości 25% – ta stawka zawiera również składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 8,2%. Pracodawca potrąca podatek bezpośrednio z pensji pracownika, a jego wysokość jest wyliczana w momencie wypłaty należnego wynagrodzenia. Pracownicy nie mają obowiązku składania zeznania podatkowego i nie muszą czekać na wyliczenie podatku do zapłaty.

Każdy norweski pracownik powinien posiadać kartę podatkową – osoby, które spełniają kryteria, ubiegając się o przyznanie karty podatkowej, automatycznie zostają włączone do programu PAYE. Osoby, które preferują rozliczenie na podstawie ogólnych przepisów podatkowych, mogą zrezygnować z systemu PAYE – należy zrobić to ubiegając się o przyznanie karty podatkowej. Możliwa jest również rezygnacja z systemu w trakcie roku podatkowego – w takim wypadku trzeba złożyć do urzędu wniosek o nową kartę podatkową i zaznaczyć opodatkowanie zgodne z ogólnymi przepisami podatkowymi (odliczony podatek zostanie uznany za zwykłą zaliczkę na podatek dochodowy). Kwotę podatku można obliczyć tutaj. Należy jednak pamiętać, że po rezygnacji z programu PAYE nie można ponownie do niego dołączyć w danym roku podatkowym.

W systemie PAYE granica dochodu pracownika wynosi 617 500 NOK – łącznie z wynagrodzeniem urlopowym oraz świadczeniami podlegającymi opodatkowaniu. Po przekroczeniu tej kwoty i nie zgłoszeniu przekroczenia limitu do urzędu cały dochód zostanie opodatkowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Pomimo tego, że system PAYE nie może być stosowany przez osoby uzyskujące dochód z prowadzenia firmy w Norwegii, specyfika spółki AS pozwala jej akcjonariuszom na przystąpienie do programu – PAYE może być łączony z dywidendami wypłacanymi przez norweskie firmy.

Prowadzenie spółki AS w Norwegii wymaga specjalistycznej wiedzy oraz nakładów finansowych, jednak niesie ze sobą szereg korzyści. Myślisz o założeniu spółki w Norwegii? Zapraszamy do współpracy!


Komentarze

Zapisz mnie do newslettera


Zabezpieczenie antyspamowe: 2+3=

Aleksandra - 2019-11-07
Witam. Chcialam Sie zapytac jakby byla cena zarejstrowania pracodawcy w Norwegi ( bez utworzenia PE) I comiesiecznej obslugi Payrollu? Pozdrawiam, Aleksandra