Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

POLITYKA PRYWATNOŚCIPostanowienia ogólne

1. Gromadzenie oraz przechowywanie wszelkich danych osobowych użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Nabycie lub skorzystanie, w jakiejkolwiek formie, z produktów lub usług oferowanych przez PolNor Consulting, oznacza, że Korzystający zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej treść.
3. PolNor Consulting zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
4. Każdego użytkownika i klienta serwisu oraz subskrybenta newsletterów należących do PolNor Consulting obowiązuje tylko aktualna Polityka Prywatności, która znajduje się na stronie www.pol-nor.com.
5. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie naruszają podstawowej zasady: PolNor Consulting nie sprzedaje i nie udostępnia podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należących do PolNor Consulting.

Dane Osobowe

6. Podczas korzystania z serwisów należących do PolNor Consulting użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
7. Dane, o których mowa w pkt 6, to przede wszystkim imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień użytkownik zostanie proszony o podanie pełnych danych osobowych.
8. PolNor Consulting wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
9. Administratorem danych jest firma: POL-NOR CONSULTING AS, Skjærvaveien 18, 1466 STRØMMEN. Organisasjonsnummer: 912 372 782.
10. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania oraz ukształtowania treści Umowy, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a ich przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której określone dane dotyczą.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

11. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do PolNor Consulting i dostępnych na pol-nor.com wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. W tym przypadku pole to jest obowiązkowe.
12. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu), z której na prośbę użytkownika mogą zostać usunięte.
13. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 16-18.

Zamawianie usług

14. Zamawianie usług oferowanych przez PolNor Consulting za pośrednictwem pol-nor.com wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych, które są niezbędne do realizacji danej usługi.
15. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 16-18.

Niezapowiedziane Wiadomości

16. PolNor Consulting zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
17. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu pol-nor.com, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów PolNor Consulting i pol-nor.com.
18. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych pol-nor.com.
19. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.