Norweski portal
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Zapisz mnie do newslettera
Norweski portal
Reklama
Chcę otrzymać maksymalny zwrot podatku za 2018 rok!
Osoba prywatna Firma

POLITYKA PRYWATNOŚCIPostanowienia ogólne

1. Nabycie lub skorzystanie, w jakiejkolwiek formie, z produktów lub usług oferowanych przez PolNor Consulting, oznacza, że Korzystający zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej treść.
2. PolNor Consulting zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
3. Każdego użytkownika i klienta serwisu oraz subskrybenta newsletterów należących do PolNor Consulting obowiązuje tylko aktualna Polityka Prywatności, która znajduje się na stronie //pol-nor.com.
4. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie naruszają podstawowej zasady: PolNor Consulting nie sprzedaje i nie udostępnia podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należących do PolNor Consulting.

Dane Osobowe

5. Podczas korzystania z serwisów należących do PolNor Consulting użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
6. Dane, o których mowa w pkt 5, to przede wszystkim imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień użytkownik zostanie proszony o podanie pełnych danych osobowych.
7. PolNor Consulting wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

8. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do PolNor Consulting i dostępnych na pol-nor.com wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. W tym przypadku pole to jest obowiązkowe.
9. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu), z której na prośbę użytkownika mogą zostać z niej usunięte.
10. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 12-15.

Zamawianie usług

11. Zamawianie usług oferowanych przez PolNor Consulting za pośrednictwem pol-nor.com wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych, które są niezbędne do realizacji danej usługi.
12. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 13-16.

Niezapowiedziane Wiadomości

13. PolNor Consulting zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
14. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu pol-nor.com, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów PolNor Consulting i pol-nor.com.
15. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych pol-nor.com.
16. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
Pol-Nor