Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Paszport
Działalności charytatywne

ANTYKI W NORWEGII

Antyki w Norwegii

Rynek antyków w Norwegii, podobnie jak w innych krajach EOG i UE, jest restrykcyjnie regulowany. Przewóz zabytkowych przedmiotów nie jest dozwolony, jak w przypadku innych towarów, bez ograniczeń lub na podstawie zwykłych przepisów celnych. Obowiązują specjalne regulacje.

Co jest antykiem?

Jest to nieruchomość lub też rzecz ruchoma, a także jej część, która została wytworzona przez człowieka albo jest związana z jego działalnością. Antyk stanowi świadectwo minionej epoki lub też zdarzeń z przeszłości, a zachowanie ich w niezmienionym stanie leży w interesie społecznym. Przedmioty zabytkowe charakteryzują się posiadaną wartością artystyczną, naukową lub historyczną.

Jakie przedmioty zabytkowe podlegają specjalnym regułom przewozu między Polską i Norwegią?

Nie wszystkie przedmioty, które można sklasyfikować jako antyki, wymagają specjalnych pozwoleń na przewóz. Zależy do w największym stopniu od wieku przedmiotu, jego kategorii oraz wartości. Dokładne reguły można sprawdzić w tabeli, zawartej w ustawie, którą przedstawiamy poniżej:

L.p. KATEGORIA ZABYTKU CZAS POWSTANIA WARTOŚĆ
1. Zabytki archeologiczne wchodzące w skład zbiorów archeologicznych lub pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź przypadkowych odkryć mające więcej niż 100 lat dowolna
2. Elementy stanowiące integralną cześć zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego mające więcej niż 100 lat dowolna
3. Wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieła malarstwa, nieobjęte kategorią z pkt 4 i 5 mające więcej niż 50 lat wyższa niż 40 000 PLN
4. Wykonane na dowolnym materiale akwarele, gwasze i pastele mające więcej niż 50 lat wyższa niż 16 000 PLN
5. Mozaiki, nieobjęte kategorią z pkt 1 i 2 oraz rysunki wykonane na dowolnym materiale i dowolną techniką mające więcej niż 50 lat wyższa niż 12 000 PLN
6. Oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakaty mające więcej niż 50 lat wyższa niż 16 000 PLN
7. Oryginalne rzeźby, posągi lub ich kopie wykonane tą samą techniką co oryginał, nieobjęte kategorią z pkt 1 mające więcej niż 50 lat wyższa niż 20 000 PLN
8. Pojedyncze fotografie, filmy oraz ich negatywy mające więcej niż 50 lat wyższa niż 6 000 PLN
9. Pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach rękopisy mające więcej niż 50 lat wyższa niż 4 000 PLN
10. Pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach książki mające więcej niż 100 lat wyższa niż 6 000 PLN
11. Pojedyncze mapy drukowane i partytury mające więcej niż 150 lat wyższa niż 6000 PLN
12. Kolekcje i przedmioty z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych dowolny wyższa niż 16 000 PLN
13. Kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym dowolny wyższa niż 16 000 PLN
14. Środki transportu mające więcej niż 50 lat wyższa niż 32 000 PLN
15. Inne zabytki mające więcej niż 50 lat wyższa niż 16 000 PLN

Co można przewozić bez zezwolenia?

Jeżeli przedmiot nie należy do żadnej z kategorii zawartych w powyższej tabeli, nie oznacza to jeszcze, że można go przetransportować przez granicę bez zezwolenia. Należy bowiem najpierw upewnić się, że dana rzecz nie jest wpisana do rejestru zabytków, ani nie jest elementem zbiorów publicznych będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek finansów publicznych. Nie mogą też być wpisane do żadnego inwentarza muzealnego lub zasobów bibliotecznych.

FAQ

1. Kto wydaje zezwolenia na wywóz zabytków z Polski? Pokaż odpowiedź

2. Do kogo zwrócić się w celu uzyskania zezwolenia na wywóz zabytków z Norwegii? Pokaż odpowiedź

3. Czy wszystkie przedmioty i dzieła sztuki wymagają zezwolenia na przewóz? Pokaż odpowiedź

4. Jakie normy regulują wywóz antyków z Polski do Norwegii? Pokaż odpowiedź

5. Czy dzieła żyjących artystów podlegają procedurze udzielania zezwolenia na przewóz? Pokaż odpowiedź

6. Czy w przypadku przewożenia dzieła niewymagającego pozwolenia na przewóz, służby celne mogą mnie poprosić o jakieś dokumenty? Pokaż odpowiedź

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Email*

0 odpowiedzi na artykuł "Antyki w Norwegii"