Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Rehabilitacje
Krwiodawstwo

SYKEMELDING W NORWEGIIZwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie (sykelmelding) jest to zaświadczenie wydawane przez lekarza rodzinnego lub fizjoterapeutę manualnego w przypadku, gdy uznaje się, że pacjent jest niezdolny do wykonywania pracy i wymaga leczenia. W niektórych sytuacjach możliwe jest częściowe wykonywanie obowiązków. Wówczas pracodawca ustala z pracownikiem jego możliwości zdrowotne i przydziela mu określone zadania a pracownik uzyskuje częściowe zwolnienie lekarskie. Pracownik ma powinność współpracy z pracodawcą, jeśli jest możliwe wykonywanie niektórych obowiązków. Musi się także starać w znalezieniu rozwiązań zapobiegających dłuższym nieobecnościom. Osobom przebywającym na zwolnieniu lekarskim przysługuje zasiłek chorobowy (sykepeneger). W przypadku powrotu do pracy konieczne jest przedstawienie pracodawcy dokumentu potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy (friskmelding). Więcej informacji na temat zwolnień lekarskich, świadczeń udzielanych z tytułu choroby, kontroli zwolnień chorobowych można uzyskać pod adresem:
www.nav.no.

Świadczenia z tytułu choroby

W celu uzyskania świadczeń pieniężnych w czasie trwania urlopu chorobowego lekarz musi wypełnić zaświadczenie lekarskie NAV 08 – 07.04 i określić w nim liczbę dni i okres leczenia. Następnie pracodawca musi wypełnić i złożyć formularz informacyjny NAV 08 -30.01 na temat wysokości dochodów, aby ustalić wysokość świadczeń uzyskiwanych z tytułu choroby. Zasiłek chorobowy jest przyznawany na podstawie wypełnionego formularza D, czyli wniosku o przyznanie świadczeń na okres trwania leczenia. Przez pierwsze 16 dni leczenia, zasiłek chorobowy wypłacany jest przez pracodawcę. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje tylko tym osobom, które poddają się diagnostyce i aktywnie uczestniczą w procesie leczenia.

FAQ

1. Kto ma prawo do wystawiania zwolnień lekarskich? Pokaż odpowiedź

2. Czy lekarz może sam sobie wystawić zwolnienie lekarskie? Pokaż odpowiedź

3. Komu przysługuje prawo do otrzymania zwolnienia lekarskiego? Pokaż odpowiedź

4. Na jaki długi okres może zostać wystawione zwolnienie lekarskie? Pokaż odpowiedź

5. W jaki sposób wygląda procedura wystawiania zwolnienia lekarskiego? Pokaż odpowiedź

6. Czym jest samodzielna certyfikacja (egenmelding)? Pokaż odpowiedź

7. Czym jest wstępne zwolnienie lekarskie? Pokaż odpowiedź

8. Czym jest częściowe zwolnienie chorobowe? Pokaż odpowiedź

9. Kto jest odpowiedzialny za monitoring zwolnień lekarskich i stanu zdrowia chorego pracownika? Pokaż odpowiedź

10. Co zrobić, jeśli zwolnienie lekarskie trwa więcej niż 8 tygodni? Pokaż odpowiedź

11. Co zrobić, jeśli podczas trwania zwolnienia lekarskiego nastąpi rozwiązanie stosunku pracy? Pokaż odpowiedź

12. Jak wyglądają zasady wystawiania zwolnień lekarskich w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia? Pokaż odpowiedź

13. Czy w Norwegii pracownicy często korzystają ze zwolnień lekarskich? Pokaż odpowiedź

Zapisz

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Email*

0 odpowiedzi na artykuł "Sykemelding w Norwegii"