Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Zasiłek macierzyński

SAMOTNI RODZICE W NORWEGII

Samotny rodzic w Norwegii

Bycie samotnym rodzicem nigdy nie jest proste, a już szczególnie, jeśli przytrafia nam się to niespodziewanie. Jeśli do tego dołożymy fakt, iż pozostajemy na emigracji, w obcym kraju, którego jeszcze do końca nie rozumiemy lub nie radzimy sobie z językiem, perspektywa ta jest przytłaczająca. Przepisy prawne dotyczące zasiłków i pomocy dla samotnych rodziców są skomplikowane nawet kiedy zapoznajemy się z nimi we własnym języku, a co dopiero po norwesku. Dlatego warto zapoznać się z krótkim przewodnikiem po tych świadczeniach.

Świadczenia dla samotnego rodzica

Norwegia oferuje wiele świadczeń dla samotnych rodziców. Przysługują one zarówno samotnym matkom, jak i samotnym ojcom. Ubieganie się o nie nie zawsze jest ograniczone koniecznością posiadania pobytu odpowiedniej długości, jednak każde świadczenie obwarowane jest pewnymi warunkami. Z reguły wnioski są rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku. Świadczenia, które przysługują samotnym rodzicom, figurują pod różnymi nazwami – w największym skrócie to: zasiłek rodzinny razem z kwotą zwiększającą, świadczenie dla samotnego opiekuna dziecka (Overgangsstønad), alimenty z NAV (Barnebidrag), zasiłek opiekuńczy, doraźna finansowa pomoc socjalna, dodatek mieszkaniowy oraz kilka innych. Poniżej wyjaśniamy ich szczegóły.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje z zasady wszystkim rodzicom i automatycznie. Wypłaca się go w okresie od miesiąca po narodzinach do miesiąca przed 18. urodzinami włącznie, a prawa do niego przysługują każdej matce zarejestrowanej w Folkeregisteret. Samotni rodzice otrzymują zwiększenie kwoty zasiłku – wypłacana jest im dodatkowa pełna kwota zasiłku (bez znaczenia, jak wiele dzieci mają). Kwota zasiłku rodzinnego to 970 koron podstawy na jedno dziecko oraz 970 koron dodatku dla samotnego rodzica. Wypłacany raz na miesiąc.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy również przysługuje wszystkim rodzicom dzieci w wieku 1-3 lata. Przyznawany jest na maksymalnie 23 miesiące. Prawa do niego traci się automatycznie w przypadku odebrania świadczenia, jakim jest finansowane w pełni lub częściowo całodniowe miejsce w przedszkolu. Jednak jeśli nie korzysta się z miejsca w przedszkolu przez minimum 33 godziny tygodniowo, zachowuje się prawo do części zasiłku. Kwota zasiłku to 3300 koron.

Zasiłek rodzinny i opiekuńczy dla cudzoziemców

Cudzoziemcy są uprawnieni do pobierania zasiłku rodzinnego i opiekuńczego pod warunkiem, że ich pobyt w Norwegii jest legalny – czyli co najmniej jeden członek rodziny pracuje. Należy być zarejestrowanym w Folkeregisteret. Polaków nie dotyczy zasada, że należy być w Norwegii z zamiarem pozostania przynajmniej rok, również w przypadku krótszych okresów przysługują zasiłki. Należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z kraju urodzenia dziecka, że jest ono rzeczywiście naszym dzieckiem. Jeżeli ubiegamy się o zasiłek jako samotny rodzic, a dziecko nie przebywa z nami w Norwegii, należy poinformować urząd o jego opiekunie i miejscu przebywania. Można je uzyskać w Urzędzie Ewidencji Ludności. O oba zasiłki wnioskuje się w lokalnym oddziale NAV.

Zasiłek przejściowy

Zasiłek przejściowy, jak sama nazwa wskazuje, jest świadczeniem ograniczonym w czasie – może być przyznany na maksymalnie 3 lata, przypadające na okres od 2 miesięcy przed narodzinami dziecka do ukończenia 8 roku życia. Tylko w szczególnych przypadkach jego wypłaty przedłuża się do 5 lat. Warunkiem niezbędnym dla rodzica dziecka starszego niż 3 lata jest legalna praca lub nauka w wymiarze minimum połowy etaty, tudzież aktywne poszukiwanie zatrudnienia. Wysokość zasiłku przejściowego jest ustalana na podstawie wysokości dochodów, jednak wynosi nie więcej niż około 14500 koron miesięcznie.

W specjalnych sytuacjach, zaraz po rozwodzie, samotny rodzic dziecka poniżej 10. roku życia również może otrzymać zasiłek przejściowy, jeśli tylko legalnie pracuje.

Zasiłek edukacyjny

Samotni rodzice, którzy kształcą się w okresie otrzymywania zasiłku przejściowego mają prawo pobierać maksymalnie przez 3 lata lub do ukończenia edukacji (wcześniej) zasiłek edukacyjny.

Zasiłek na nadzór nad dzieckiem

Przysługuje rodzicom samotnie wychowującym dzieci, którzy ze względu na pracę, działalność gospodarczą lub edukację, ale też poszukiwanie pracy musieli przekazać opiekę nad dziećmi w ręce niani. Zasiłek pokrywa około 60% wydatków, pod warunkiem, że są one udokumentowane. Wysokość jest zależna od ilości dzieci. Może wynosić maksymalnie około 5500 koron miesięcznie. Prawo do zasiłku uzależnione jest od wysokości dochodów. Ponadto, może być nadany tylko, jeśli dziecko nie ukończyło 4 klasy – tę zasadę zmienia się tylko w szczególnych przypadkach.

Zapomoga relokacyjna

Przyznaje się ją rodzicom, którzy uzyskali możliwość podjęcia pracy, ale w tym celu muszą oni zmienić miejsce zamieszkania. Ma ona pomóc w pokryciu kosztów przeprowadzki.

Alimenty

Płacone przez drugiego rodzica, który nie mieszka z dzieckiem. Ich wysokość może być ustalona dobrowolnie pomiędzy byłymi partnerami. W innym przypadku wysokość alimentów określa Bidragsfogden. Wysokość alimentów jest ustalana na podstawie potrzeb i wieku dziecka oraz proporcji dochodów obojga rodziców. Miesięczna kwota alimentów jest ponadto korygowana o ilość nocy, które dziecko spędza u rodzica, który się nim nie opiekuje na stałe. Ponadto rodzic otrzymujący alimenty może otrzymać także zaliczkę alimentacyjną, jeśli zobowiązany rodzic nie płaci alimentów dobrowolnie. Może być wypłacana w kwocie zredukowanej (ok. 700 koron/mc), zwykłej (ok. 1000 koron/mc) lub zwiększonej (ok. 1400 koron/mc). Prawo do zaliczki nie przysługuje w przypadku wysokiego dochodu rodzica odbierającego alimenty.

Dodatkowe prawa samotnego rodzica w pracy

Samotny rodzic ma prawo do 20 dni wolnych w ciągu roku, na wypadek choroby dziecka lub jego opiekunki. W tym czasie przysługuje mu też zasiłek opiekuńczy. Dla rodziców dwójki lub więcej dzieci jest to 30 dni.

FAQ

1. Czy świadczenia na dziecko mogę odbierać w gotówce? Pokaż odpowiedź

2. Nie pracowałam nigdy w Norwegii, mam prawo pobytu na podstawie łączenia rodzin. Czy mogę otrzymać jakieś świadczenia po rozstaniu z partnerem? Pokaż odpowiedź

3. Czy jeśli nie spełniam wszystkich warunków do otrzymania świadczenia, warto w ogóle składać wniosek? Pokaż odpowiedź

4. Czy samotnym rodzicom przysługują przywileje podatkowe? Pokaż odpowiedź

5. Kiedy wypłaca się świadczenia rodzinne? Pokaż odpowiedź