Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

Powrót
Rozwód
Pierwsza Komunia

URZĄD DO SPRAW OCHRONY PRAW DZIECKA W NORWEGII

Co to jest Barnevernet i czym się zajmuje?

Barnevernet jest to Urząd ds. ochrony dziecka. Jest to organ kontrolujący wychowanie dzieci w Norwegii, a urzędnicy w nim pracujący podejmują działania w celu zapewnienia dziecku praw i warunków, które zawarte są w ustawie. Barnevernet ma w Norwegii moc wykonawczą w porozumieniu w Radą Gminy. Gmina natomiast ma prawo monitorować warunki, w jakich dzieci się wychowują i jest odpowiedzialna za znalezienie sposobu zapobiegania zaniedbań w domu rodzinnym dziecka. Bardzo istotne jest dla tego urzędu, aby usłyszeć głos dziecka – w sensie, aby było one słyszane, rozumiane, a także żeby dorośli odpowiadali na ich potrzeby emocjonalne (rozmowa, czas poświęcony dziecku) i materialne (np. obowiązek zakupy trzech par butów na sezon).
Strona urzędu: www.barnevernet.no
Do urzędu tego mogą zgłaszać się zarówno dzieci, młodzież jak i rodzice z pytaniami dotyczącymi praw dziecka oraz w różnego rodzaju kwestiach spornych.
Organem powołanym w celach pracy na rzecz praw dziecka w Norwegii jest Barneombudet (Rzecznik Praw Dziecka: www.barneombudet.no). Praca urzędu oraz rzecznika praw dziecka opiera się na ustawie Barneloven, która została sporządzona w 1981 roku (weszła w życie w 1982). Barnevernet wywodzi sie z ruchu przytułków dla dzieci biednych, zapoczątkowanego w roku 1874,w formie podobnej do dzisiejszej istnieje od 1947 roku. Pierwsza ustawa o Ochronie Praw Dziecka została zatwierdzona w 1953, natomiast weszła w życie w 1954 roku.
Kontakt z urzędem:
www.barnevernet.no

Kontrowersje wokół Barnevernet

W Norwegii wychodzi się z założenia, że dzieci do ukończenia pełnoletniości należą do Państwa, a nie do rodziców, czy prawnych opiekunów. Zatem, jeżeli państwo lub jego obywatel (czyli szkoła, sąsiad lub urząd) dostrzeże pewne nieprawidłowości w wychowaniu dziecka, Barnevernet po otrzymaniu zgłoszenia ma prawo przeprowadzić kontrolę nad rodziną, a także – jeżeli istnieją ku temu przesłanki – odebrać dziecko i umieścić je w rodzinie zastępczej, która zapewni dziecku lepsze warunki. Znane są przypadki nieuzasadnionego odebrania dziecka, np. z powodu tego, iż dziecko w szkole było smutne – zostały wysnute daleko idące wnioski – że dziecku dzieje się krzywda w domu, jednak należy pamiętać, że są to nieliczne pomyłki. Urząd ten ma na celu kontrolować rodzinę, aby nie dochodziło w nich do przemocy, patologii itp.
Barnevernet zarzeka się, że zabieranie dziecka z domu rodzinnego i umieszczenie go w placówce zastępczej to ostateczność. Wcześniej przeprowadzane są rozmowy, spotkania z psychologami, porady jak rozwiązać kryzysową sytuację. W pierwszej połowie 2013 roku, Barnevernet otrzymało 27 tys. zgłoszeń. Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, kiedy obywatele są wyczuleni na krzywdę dziecka i złą sytuację w jakiej ono przebywa, dlatego też z roku na rok zgłoszeń przybywa.

Podejrzenie o stosowanie przemocy w domu rodzinnym

Ambasady RP w Oslo otrzymała w ubiegłym roku i roku bieżącym kilka sygnałów i zgłoszeń od mieszkających w Norwegii Polaków o ich problemach wynikłych z działań gminnych rzeczników ochrony praw dziecka. Gminni rzecznicy ochrony praw dziecka (Barnevernet) są instytucją wykonawczą, podejmującą działania doraźne dla ochrony zagrożonego dobra dziecka, ostateczne decyzje podejmowane są jednak przez norweskie sądy rodzinne. Rodzice na każdym etapie mogą i powinni aktywnie uczestniczyć w postępowaniu sądowym, a ich postawa i uczestnictwo może mieć kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Każdy podejrzany czy oskarżony o stosowanie przemocy w rodzinie ma prawo do pomocy adwokata z urzędu, a cudzoziemcy mają prawo do tłumacza na każdym etapie postępowania. Osoby, które czują się dyskryminowane za względu na np. narodowość, mogą w uzasadnionych przypadkach zgłosić sprawę i uzyskać pomoc norweskiego rzecznika ds. równości i dyskryminacji.

Kontakt z rzecznikiem praw dziecka

www.barneombudet.no
Infolinia dla dzieci i młodzieży.
Tel: 116 111
Strona www: www.barneombudet.no
e-mail: alarm@116111.no

FAQ

1. Co to jest Barnevernet? Pokaż odpowiedź

2. Gdzie mogę znaleźć kontakt z urzędem (Barnevernet)? Pokaż odpowiedź

3. Co to jest Barneombudet? Pokaż odpowiedź

4. Co to jest Barneloven? Pokaż odpowiedź

Pol-Nor