Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Przepisy
Piosenki okolicznościowe

RELIGIA W NORWEGII

Religia w Norwegii

W Norwegii działa państwowy Kościół protestancki, którego członkowie wyznają religię ewangelicko-augsburską (luterańska). Choć nie istnieje rozdział Kościoła od Państwa, wszyscy mieszkańcy mają zagwarantowaną wolność wyznania na mocy poprawki z 1964 roku do Konstytucji. Dziewięciu na dziesięciu etnicznych Norwegów jest członkami Państwowego Kościoła Norweskiego.
Choć większość Norwegów twierdzi, że religia zajmuje ważne miejsce w ich życiu, nie jest to w odzwierciedlone w aktywnym uczestnictwie w nabożeństwach w zorganizowanych wspólnotach. Do Kościoła Norweskiego należy około 88% mieszkańców, ale tylko 3% uczęszcza na nabożeństwa lub uczestniczy w innego rodzaju religijnych spotkaniach częściej niż raz w miesiącu.
Od 2005 roku Kościół Norwegii odnotowuje spadek liczby wiernych, co jest spowodowane laicyzacją czyli działania władz, zmierzające do wyeliminowania wpływu religii na życie polityczne i społeczne za pomocą aktów prawnych społeczeństwa, a także dużym wzrostem innych wspólnot religijnych, w tym Kościoła katolickiego. Szacuje się, że w Norwegii może być około 200 tysięcy katolików, z czego większość to imigranci z zagranicy, głównie z Polski.

Rys historyczny religii skandynawskiej

Mitologia skandynawska nie była oparta na wspólnocie religijnej i miała więcej wspólnego z czynami niż z wiarą. Ludzie czcili bogów podczas różnych ceremonii; składali także ofiary, aby zadowolić bogów i zyskać ich przychylność.
Chrześcijaństwo zawitało do Norwegii w X wieku, za panowania Olafa I. Chrześcijańska Norwegia należała do Kościoła katolickiego aż do reformacji. W roku 1537 król Danii Chrystian III Oldenburg, pod panowaniem którego była Norwegia, zarządził konwersję na luteranizm, który oficjalnie został przyjęty dwa lata później.

Inne wiary w Norwegii

Około 6% ludności jest członkami innych wspólnot religijnych, a 6,2% nie należy do żadnej wspólnoty. Poza Kościołem Norweskim do największych wspólnot religijnych i ideologicznych należą: ruch humanistyczny reprezentowany przez Norweskie Towarzystwo Humanistyczne (63 000), islam (60 000), Ruch Zielonoświątkowców (45 000), Kościół Rzymsko-Katolicki (40 000 lub więcej), Wolny Kościół Luterański (20 000), Metodyści (13 000) i kilka pomniejszych wolnych wyznań.

Wolność wyznania

Obecnie w Norwegii zagwarantowana jest wolność wyznania, ale wiara ewangelicko-augsburska (luterańska) jest religią państwową. 86% społeczeństwa należy do Kościoła Norweskiego, który jest państwowym Kościołem protestanckim.
Dzisiaj widoczny jest wzrost zróżnicowania religijnego i różnorodności stylu życia, a także wzrost tolerancji i otwartości większej części społeczeństwa. Przykładem tego może być obecność islamu. Największy skandynawski meczet znajduje się w Grønland w Oslo.

FAQ

1. Jaka jest główna wiara w Norwegii? Pokaż odpowiedź

2. Ilu jest katolików w Norwegii? Pokaż odpowiedź

3. Czy Norwegowie są religijni? Pokaż odpowiedź

4. Jakie są mniejszości w Norwegii? Pokaż odpowiedź

5. Czy nauka religii jest obowiązkowa w Norweskich szkołach? Pokaż odpowiedź