Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

Powrót
System Autopass
Holowanie

FOTORADARY W NORWEGII

Fotoradary w Norwegii

Fotoradar jest urządzeniem służącym do rejestrowania przekroczenia dozwolonej prędkości przez mijające go pojazdy. Kluczowym celem stawiania fotoradarów jest doprowadzenie do zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych na terenie Norwegii. Obecnie w Norwegii prowadzony jest automatyczny pomiar średniej kontroli prędkości (ASSC), który wydaje się być skutecznym środkiem w walce z nadmierną prędkością kierowców i z powodzeniem prowadzi do redukcji prędkości jazdy na odcinkach drogi, gdzie prędkość zdecydowanie przekracza narzucone ograniczenie. Dotychczasowa konwencjonalna metoda (ASC) opierała się na kontroli prędkości przez dwa fotoradary znajdujące się w odległości 10 km od siebie. Dla przykładu, dzięki zastosowaniu ASSC, średnia prędkość na drodze E18 w Bakkevann zmniejszyła się o 2,7 km/h – z 76,7 na 74 kilometry na godzinę w ciągu 10 tygodni trwania pomiarów. Odsetek kierowców przekraczających dozwoloną prędkość zmniejszył się z 90,5% do 52,7%. Zamontowanie fotoradarów w tunelach zmniejszyło liczbę wypadków o 27%.

Zasada pomiaru prędkości

Średnia prędkość pojazdu mierzona jest pomiędzy dwoma fotoradarami – A i B. Odległość pomiędzy nimi podzielona jest przez czas potrzebny do przebycia odcinka danej długości. Czerwone mrugnięcie pierwszego fotoradaru (A) oznacza, że pojazd został sfotografowany. Jeśli dozwolona prędkość zostanie przekroczona, na drugim fotoradarze (B) widoczne jest żółte mrugnięcie. Zdjęcia zostają wysyłane do Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych, gdzie są weryfikowane (sprawdza się, czy obie kamery sfotografowały ten sam pojazd), a następnie są przekazywane do policji, która to prowadzi postępowanie karne w przypadku popełnienia wykroczenia. Fotoradar A robi zdjęcia wszystkich pojazdów, które go mijają oraz rejestruje takie dane, jak numer rejestracyjny pojazdu, czas mijania, rozstaw osi i wagę auta. Zdjęcia z fotoradaru A są usuwane, jeśli fotoradar B nie zanotuje przekroczenia prędkości. W innym przypadku oba zdjęcia zostają przechowywane i przekazane dalej. Zdjęcia i dane dotyczące pojazdu są specjalnie zaszyfrowane, więc nie są dostępne dla osób trzecich, nie znających klucza szyfrującego. Metody stosowane do pomiaru średniej prędkości zostały zatwierdzone przez Justervesenat oraz Datatilsynet, czyli Norweski Urząd Ochrony Danych. Kierowcy mogą mieć pewność, że wykonywane pomiary są dokładne, a ich dane osobowe są strzeżone przed osobami trzecimi. Zrobione przez fotoradar zdjęcia są dostępne wyłącznie dla policji oraz Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych.

Certyfikacja fotoradarów

Fotoradary, które zostają umieszczone na drogach w celu automatycznej kontroli prędkości, przechodzą przez proces certyfikacji, który jest zgodny z procedurami ustalonymi przez norweski Justervesenet. Używany sprzęt fotograficzny podlega okresowej kalibracji w celu upewnienia się, że dokonywane pomiary czasu i prędkości są dokładne. Margines błędu wynosi 0,1% dla odległości i mniej niż 0,15% dla średniej prędkości. W momencie, gdy certyfikat traci ważność, dochodzi do zablokowania kontroli prędkości przez określony fotoradar. W przypadku pytań dotyczących technicznych aspektów działających fotoradarów zaleca się kontakt z Norweskim Zarządem Dróg Publicznych w danym regionie.

Znaki informacyjne

Kierowcy są informowani o automatycznej kontroli prędkości za pomocą odpowiednich znaków informacyjnych.

ZNAK INFORMACJA
znak umieszczany podczas zbliżania się do aparatu wykonującego pomiar prędkości
odcinek drogi, na którym prowadzona jest automatyczna kontrola średniej prędkości jazdy
informacja o automatycznej kontroli prędkości po wjeździe do tunelu

FAQ

1. Kto zarządza sterowaniem fotoradarów w Norwegii?? Pokaż odpowiedź

2. Kto zajmuje się wymierzaniem kary za przekroczenie dozwolonej prędkości? Pokaż odpowiedź

3. Z kim należy się skontaktować, gdy zostaniemy sfotografowani przez fotoradar? Pokaż odpowiedź

4. Gdzie najczęściej stawiane są fotoradary w Norwegii? Pokaż odpowiedź

5. W którym fylke fotoradary najczęściej odnotowują przekroczenie dozwolonej prędkości? Pokaż odpowiedź

6. Co oznacza czerwone migające światło przy mijaniu fotoradaru? Pokaż odpowiedź

7. Co oznacza żółte migające światło przy mijaniu fotoradaru? Pokaż odpowiedź

8. Czy na fotoradarze jest wyświetlana prędkość po jej zmierzeniu? Pokaż odpowiedź

9. Co zrobić w przypadku, gdy otrzymamy mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości, ale to nie my prowadziliśmy wtedy samochód? Pokaż odpowiedź

10. Ile wynosi wielkość mandatów za złapanie na fotoradarze? Pokaż odpowiedź