Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

FEMINISTKI

HISTORIA FEMINIZMU W NORWEGII

Większość Norwegów twierdzi, że kobiety w społeczeństwie pełnią bardzo ważną rolę. Ich znaczenie zostało dostrzeżone już w czasach Wikingów. Pełny rozkwit feminizmu przypada na lata 70’ XX wieku. Dziś Norwegia to jeden z krajów, gdzie poziom równouprawnienia jest naprawdę wysoki.

Ważniejsze wydarzenia historyczne, związane z feminizmem w Norwegii:

  • 1845 rok: ustawa o zwiększeniu wieku samotnych kobiet do 25 lat,
  • 1884 rok: rozszerzenie praw wyborczych kobiet, kolejne rozszerzenia w latach: 1901, 1907, 1910, 1913,
  • 1970 rok: założenie ruchu feministycznego,
  • 1978 rok: ustawa o aborcji, ustawa o równości kobiet i mężczyzn,
  • 1981 rok: Gro Harlem Brundtland zostaje premierem Norwegii i pierwszą kobietą w rządzie.

NORWESKA POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI

Już od lat 70’ XX wieku rząd norweski dążył do uregulowania kwestii dotyczących równouprawnienia. Wyniki tych prac dopiero teraz są dokładnie widoczne. Kobiety stały się aktywne politycznie i zawodowo. W wyniku prac ustawodawczych wprowadzono przepis, według którego co najmniej 40% składu spółki akcyjnej powinny stanowić kobiety. Badanie społeczeństwa wykazało, że trzy na pięć osób uczących się na Uniwersytetach, to studentki. W 2015 roku wprowadzono ustawę o obowiązkowym poborze kobiet do wojska. Przepis ten uważany jest za wielki sukces polityki równouprawnienia.

RANKING RÓWNOŚCI PŁCI W RÓŻNYCH KRAJACH


źródło: http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.772

PARTIA FEMINISTYCZNA

Feministisk Initiativ, czyli Norweska Partia Feministyczna, to pierwsze takie stowarzyszenie w Norwegii. Założona zostało zarówno przez kobiety jak i mężczyzn. Jej przewodniczącą jest Catherine Linn Kristiansen. Program partii obejmuje:

  • dalszą walkę o równouprawnienie,
  • pracę nad rozwiązaniem aktualnych problemów społeczeństwa.

INSTYTUCJA CHRONIĄCA PRZED DYSKRYMINACJĄ

Likestillings- og diskrimineringsombodet to instytucja, która stoi na straży praw osób dyskryminowanych. Walczy z nierównością. Pomaga osobom pokrzywdzonym.

FAQ

1. Co Norwegowie sądzą o równouprawnieniu? Pokaż odpowiedź

2. Jak wygląda równouprawnienie płci w Norwegii w porównaniu z innymi krajami? Pokaż odpowiedź

3. Jak feminizm jest postrzegany przez społeczeństwo? Pokaż odpowiedź

4. Czym jest Likestillings- og diskrimineringsombodet? Pokaż odpowiedź