Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Ciąża
Leczenie uzależnień

PO PORODZIE

Ochrona przed dyskryminacją kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim

Ustawa o zakazie dyskryminacji kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego zakłada, że zarówno kobiety w trakcie ciąży i urlopu macierzyńskiego (3 tygodnie przed porodem i 6 tygodni po) oraz mężczyźni korzystający z urlopu ojcowskiego (10 tygodni), nie mogą być w żaden sposób dyskryminowani. Pozostała część urlopu może zostać podzielona pomiędzy ojca i matkę.

Gdzie zgłosić naruszenie prawa

W przypadku naruszenia prawa ochrony przed dyskryminacją kobiet ciężarnych i osób przebywających na urlopie macierzyńskim możliwe jest zgłoszenie nieprawidłowości do Rzecznika ds. Równouprawnienia i Dyskryminacji lub Komisji ds. Równouprawnienia i Dyskryminacji (Likestillings-og diskrimineringsombude). Korzystanie z usług tych podmiotów jest bezpłatne. Skargi składa się drogą mailową post@ldo.no lub listownie na adres pocztowy: Likestillings-og diskrimineringsombudet, postboks 8048 Dep, 0031 Oslo.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Kobieta po zakończeniu urlopu macierzyńskiego ma prawo powrotu na to samo stanowisko, które obejmowała przed urlopem. Przeniesienie pracownika na inne stanowisko możliwe jest w przypadku, gdy wcześniejsza umowa ustalała takie działanie lub gdy wynika to ze wspólnych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą. Przyczyną przeniesienia nie może jednak być przebywanie na urlopie macierzyńskim.

Rejestracja dziecka po porodzie

Akt urodzenia
O procesie rejestracji dziecka informuje rodziców położna jeszcze przed porodem. Po porodzie administracja szpitala wysyła stosowane dokumenty do Urzędu Podatkowego. Następnie dziecku zostaje przypisany Krajowy Numer Identyfikacyjny (national ID number) składający się z 11 cyfr. Na podany przez rodziców adres drogą pocztową w terminie ok. 3 tygodni od porodu wysyłany jest dokument rejestracyjny zawierający dane rodziców. Konieczne jest wpisanie w nim imienia i nazwiska noworodka oraz odesłanie na wskazany adres (adresy urzędów można znaleźć tutaj). Po upływie ok. 4 – 6 tygodni otrzymuje się akt urodzenia, również drogą pocztową.

Transkrypcja aktu urodzenia
Wydany za granicą akt urodzenia dziecka musi zostać odnotowany w polskich księgach stanu cywilnego. Na podstawie dokonania wpisu do ksiąg i złożenia wymaganych dokumentów, otrzymuje się polski akt urodzenia dziecka.
Aby złożyć wniosek konieczne jest dostarczenie:
– podania do Urzędu Stanu Cywilnego (zgodnego z przydzielonym rejonem/zameldowaniem): www.msz.gov.pl,
– norweskiego aktu urodzenia,
– polskiego aktu zawarcia małżeństwa lub aktu uznania ojcostwa,
– aktów urodzenia rodziców (w przypadku dzieci ze związków nieformalnych).
Formalności mogą zostać zrealizowane za pośrednictwem konsula. Koszt opracowania oraz dostarczenia dokumentów do kraju to 392 NOK. Wniosek można złożyć osobiście lub korespondencyjnie (dodatkowy koszt odesłania dokumentów to 100 NOK).
Adres wydziału konsularnego: www.msz.gov.pl.

Paszport
Po uzyskaniu aktu urodzenia należy zgłosić się z dokumentem i z wykonanym zdjęciem dziecka, zgodnym z obowiązującymi wymogami, do konsulatu. Po złożeniu wniosku o paszport czas oczekiwania na dokument wynosi ok. 2 tygodni.

Rejestracja na policji
Konieczne jest zgłoszenie noworodka w lokalnym komisariacie policji (adresy: www.politi.no) i wypełnienie wniosków rejestracyjnych. Potrzebne do tego celu dokumenty: akt urodzenia dziecka, paszport dziecka i matki i dokument rejestracyjny.

Formalności po porodzie gdzie się zgłosić

www Instytucja Infolinia Sprawy, którymi zajmuje się urząd
Urzędy NAV 55 55 33 33 Wydanie aktu urodzenia, wnioski o zasiłki ciążowe, alimenty
Konsulat 0047 24 110 850 Transkrypcja aktu urodzenia
Norweski Urząd Imigracji 23 35 16 00 Łączenie rodzin
Policja 02800 Rejestracja dziecka

FAQ Zasiłek rodzinny

1. Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Pokaż odpowiedź

2. Od którego momentu przyznawany jest zasiłek rodzinny? Pokaż odpowiedź

3. Czy zasiłek rodzinny może zostać przyznany rodzicowi, którego dziecko nie przebywa na terenie Norwegii? Pokaż odpowiedź

4. Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego? Pokaż odpowiedź

5. Do którego roku życia dziecka wypłacany jest zasiłek rodzinny? Pokaż odpowiedź

6. Jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie, ubiegając się o zasiłek rodzinny? Pokaż odpowiedź

FAQ Zasiłek opiekuńczy

1. Komu przyznawany jest zasiłek opiekuńczy? Pokaż odpowiedź

2. Czy istnieją jakieś warunki przyznania zasiłku opiekuńczego? Pokaż odpowiedź

3. Co jeśli dziecko korzystało z przedszkola dofinansowanego ze środków państwowych, w niepełnym wymiarze godzinowym? Pokaż odpowiedź

4. Jaka jest wysokość zasiłku opiekuńczego? Pokaż odpowiedź

5. Jaka dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy? Pokaż odpowiedź

FAQ Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka a becikowe

1. Czy w Norwegii przysługuje „becikowe” i jaka jest jego wysokość? Pokaż odpowiedź

2. Kiedy należy zgłosić wniosek o przyznanie „becikowego”? Pokaż odpowiedź

3. Kiedy wypłacany jest jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, czyli „becikowe”? Pokaż odpowiedź

4. Kto może ubiegać się o „becikowe”? Pokaż odpowiedź

5. Gdzie zgłosić się po „becikowe”? Pokaż odpowiedź

6. Jakie dokumenty należy dostarczyć do NAV ubiegając się o „becikowe”? Pokaż odpowiedź

7. Jaki formularz należy wypełnić starając się o „becikowe”? Pokaż odpowiedź

FAQ Urodzenie dziecka na terenie Norwegii

1. Kto powiadamia Urząd Podatkowy o narodzinach dziecka? Pokaż odpowiedź

2. Co w przypadku, gdy dziecko urodziło się w domu? Pokaż odpowiedź

3. Czym jest krajowy numer identyfikacyjny PESEL? Pokaż odpowiedź

4. Kiedy urząd prześle akt urodzenia dziecka? Pokaż odpowiedź

5. Co jeśli rodzice nie pozostają w związku małżeńskim? Pokaż odpowiedź

6. Gdzie można znaleźć formularz uznania ojcostwa? Pokaż odpowiedź

7. Czy dziecko urodzone na terenie Norwegii otrzyma obywatelstwo norweskie? Pokaż odpowiedź

8. Co w przypadku, gdy rodzicami dziecka są osoby nieposiadające norweskiego obywatelstwa? Pokaż odpowiedź

9. Gdzie należy ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na pobyt dla dziecka? Pokaż odpowiedź

10. W jakim czasie od momentu narodzin dziecka należy wystąpić o pozwolenie na pobyt? Pokaż odpowiedź

11. Na jakiej podstawie można wystąpić o pozwolenie na pobyt dla dziecka? Pokaż odpowiedź

12. Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać pozwolenie na pobyt dla dziecka ze względu na łączenie rodzin? Pokaż odpowiedź

FAQ Rejestracja dziecka w wydziale konsularnym

1. Gdzie znajduje się Wydział Konsularny Ambasady RP w Norwegii? Pokaż odpowiedź

2. Czym jest transkrypcja aktu urodzenia? Pokaż odpowiedź

3. Na wniosek kogo może zostać dokonana transkrypcja aktu urodzenia? Pokaż odpowiedź

4. Jakie dokumenty należy przedłożyć w celu transkrypcji aktu urodzenia za pośrednictwem Wydziału Konsularnego? Pokaż odpowiedź

5. Jakie zasady obowiązują przy nadawaniu nazwiska dziecku? Pokaż odpowiedź

6. Ile wynosi opłata za transkrypcję aktu urodzenia za pośrednictwem Wydziału Konsularnego? Pokaż odpowiedź

7. Ile wynosi opłata za tłumaczenie norweskiego aktu urodzenia? Pokaż odpowiedź

8. Gdzie należy wnieść opłatę za transkrypcję aktu urodzenia? Pokaż odpowiedź

9. Gdzie należy wystąpić o nadanie dziecku urodzonemu w Norwegii numeru PESEL? Pokaż odpowiedź

10. Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać numer PESEL? Pokaż odpowiedź

11. Ile kosztuje nadanie numeru PESEL za pośrednictwem Wydziału Konsularnego? Pokaż odpowiedź

12. Gdzie należy ubiegać się o uzyskanie paszportu dla dziecka? Pokaż odpowiedź

13. Na jaki okres czasu można uzyskać pierwszy paszport dla dziecka? Pokaż odpowiedź

14. Jakie dokumenty należy dostarczyć w celu uzyskania paszportu? Pokaż odpowiedź

15. Ile kosztuje wydanie paszportu? Pokaż odpowiedź

16. Czym jest paszport biometryczny? Pokaż odpowiedź

17. Jakie dokumenty należy przedstawić w celu uzyskania paszportu biometrycznego? Pokaż odpowiedź

18. Ile kosztuje wydanie paszportu biometrycznego? Pokaż odpowiedź

FAQ Opieka medyczna nad nowo narodzonym dzieckiem

1. Kiedy następuje pierwsza wizyta kontrolna noworodka? Pokaż odpowiedź

2. Kto przeprowadza pierwszą wizytę kontrolną noworodka? Pokaż odpowiedź

3. Czy należy zgłosić konieczność pierwszej wizyty kontrolnej noworodka w przychodni? Pokaż odpowiedź

4. Jakie pomiary wykonywane są noworodkowi podczas pierwszej wizyty kontrolnej? Pokaż odpowiedź

5. Kiedy następuje druga wizyta kontrolna nowonarodzonego dziecka? Pokaż odpowiedź

6. Czy druga wizyta kontrolna nowonarodzonego dziecka jest wizytą domową? Pokaż odpowiedź

7. Jakie badania wykonywane są podczas drugiej wizyty kontrolnej dziecka? Pokaż odpowiedź

8. Kto informuje matkę o aktualnym kalendarzu szczepień? Pokaż odpowiedź

9. Jakie szczepienia wykonuje się w pierwszych miesiącach życia dziecka? Pokaż odpowiedź

FAQ Urlop macierzyński i tacierzyński

1. Na jaki okres czasu przyznawany jest urlop macierzyński/ tacierzyński? Pokaż odpowiedź

2. Czy urlop macierzyński/ tacierzyński jest pełnopłatny? Pokaż odpowiedź

3. Jakie warunki musi spełniać kobieta ubiegająca się o urlop macierzyński? Pokaż odpowiedź

4. Jakie warunki musi spełniać mężczyzna ubiegający się o urlop tacierzyński? Pokaż odpowiedź

5. W jakim okresie składa się wniosek o urlop macierzyński? Pokaż odpowiedź

6. Do kiedy zasiłek macierzyński / tacierzyński może zostać wykorzystany? Pokaż odpowiedź

7. Czy można otrzymać jednocześnie jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. „becikowe” i zasiłek macierzyński? Pokaż odpowiedź

8. Czy zasiłek macierzyński/tacierzyński może być pobierany w Polsce? Pokaż odpowiedź

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Email*

0 odpowiedzi na artykuł "Po porodzie"