Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

Powrót
Wynajęcie biura
Renholdskort

BYGGEKORTByggekort – podstawowe informacje

– Byggekort to identyfikator, który powinien mieć każdy pracownik zatrudniony przy pracach budowlanych. Dotyczy to także osób na stałe wykonujących prace pomocnicze na placach budowy. Dzięki byggekort wiadomo kim jest dany pracownik i dla kogo pracuje.

– Byggekort możesz zamówić za pośrednictwem naszej strony klikając tutaj.

– Na identyfikatorze powinny znajdować się poniższe informacje:
• nazwa firmy (także jednoosobowej),
• organisasjonsnummer (numer organizacyjny nadany w procesie rejestracji firmy),
• dane właściciela identyfikatora: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, podpis.
• termin ważności karty,
• dane wystawiającego kartę: imię, nazwisko, adres.

– Byggekort wystawia się na maksymalnie dwa lata.
– Ważne są tylko identyfikatory wydawane przez Oberthur Technologies.
– Nie wolno dawać swojego identyfikatora osobom postronnym.
– Identyfikator musi być noszony w widocznym miejscu.
– W przypadku zgubienia/kradzieży byggekort należy ten fakt zgłosić pracodawcy i Oberthur Technologies (instytucji wydającej karty). Po unieważnieniu starego identyfikatora zostanie wyrobiony nowy.
– Niewyposażenie pracowników w identyfikatory lub przekazanie ich osobom postronnym grozi otrzymaniem grzywny lub kara więzienia.
– Po zakończeniu współpracy z danym pracownikiem pracodawca powinien dopełnić formalności związanych ze zniszczeniem identyfikatora.

– Wprowadzenie obowiązku posiadania identyfikatorów ma na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. Dzięki identyfikatorom łatwiejsze jest także sprawowanie kontroli nad firmami budowlanymi. Kontrole z kolei wpływają na polepszenie jakości wykonywanej pracy.

Kto ma obowiązek wyrobienia sobie lub pracownikom byggekort

• Norweskie i zagraniczne przedsiębiorstwa pracujące na placach budowy.
• Firmy jednoosobowe pracujące na placach budowy (także właściciele tych firm jeśli sami wykonują zlecenia i nie zatrudniają pracowników).
• Agencje/biura pośrednictwa pracy zatrudniające/wynajmujące pracowników do pracy na budowie.
• Osoby pracujące regularnie/na stałe na terenach budowy: np. pracownicy sprzątający, pracujący na stołówce, dowożący materiały na budowę.
• Rzemieślnicy zajmujący się budową lub remontami domów i domków prywatnych właścicieli.

Obowiązek wyrobienia identyfikatorów spoczywa zawsze na pracodawcy.

Jak zamówić byggekort – krok po kroku

Byggekort możesz zamówić za pośrednictwem naszej strony klikając tutaj.

ZAMAWIANIE IDETYFIKATORA BYGGEKORT KROK PO KROKU

1. Sprawdzenie czy firma jest zarejestrowana w odpowiednich rejestrach
• Aby zamówić byggekort należy być zarejestrowanym w odpowiednich (dla danej działalności/ formy prawnej firmy) rejestrach.
• Wszystkie firmy muszą być zarejestrowane w Enhetsregisteret (Rejestr Działalności Gospodarczej, www.brreg.no). W tej instytucji nadawane są numery organizacyjne firm.
• Pracodawca i pracownicy muszą być zarejestrowani w Folkeregisteret (Urząd Ewidencji Ludności). W tym rejestrze nadawane są numery personalne (stałe – fødselsnummer i tymczasowe – D-nummer).
• Inne rejestry, w których może istnieć konieczność rejestracji to:
– Aa-registeret (Rejestr pracodawców i pracowników),
– MVA-registeret (Rejestr podmiotów prowadzących działalność objętą podatkiem VAT) – jeżeli firma nie jest jeszcze płatnikiem VAT, musi przed zamówieniem pierwszej karty wybrać opcję Unntatt.

Jeśli firma powinna być zarejestrowana w danym rejestrze, a nie jest lub jeśli w rejestrze podane są inne dane niż we wniosku o wydanie byggekort, podanie zostanie odrzucone.

2. Wyznaczenie i zarejestrowanie osoby zamawiającej identyfikatory
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie osoby zamawiającej identyfikatory:
• samodzielni przedsiębiorcy rejestrują siebie,
• pozostałe zakłady wyznaczają osobę/osoby zamawiające identyfikatory.

Osoba zamawiająca musi:
• być zatrudniona w danej firmie,
• posiadać stały albo tymczasowy numer personalny.

Zarejestrować taką osobę można po zalogowaniu na stronę https://www.hmskort.no/ poprzez wpisanie jej numeru personalnego oraz numeru organizacyjnego firmy.
Logowanie odbywa się podobnie jak na stronie altinn.no – m.in. poprzez MinID lub BankID.

3. Dokumenty pracownika potrzebne do zamówienia identyfikatorów:
• Zeskanowane zdjęcie, wykonane na jasnym tle, bez cieni, z twarzą zwróconą na wprost, bez nakrycia głowy i bez okularów. Zdjęcie nie powinno być starsze niż trzy lata. Odpowiednie do byggekort jest zdjęcie paszportowe. Zdjęcie musi być wyraźne, w przeciwnym wypadku wniosek zostanie odrzucony.
• Zeskanowany ważny dokument tożsamości – paszport, dowód osobisty, norweskie prawo jazdy, norweska karta bankowa.

4. Zamówienie identyfikatorów
Aby zamówić identyfikator, należy zalogować się na https://www.hmskort.no/.
• W pierwszej kolejności trzeba uzupełnić wszystkie dane firmy.
• Pracownik, któremu chcemy zamówić kartę, powinien najpierw zostać zgłoszony do rejestru Aa poprzez raport a-melding.
• Po zalogowaniu należy znaleźć na stronie osobę, dla której zamawiamy kartę, a następnie załączyć skan jej zdjęcia oraz ważnego dowodu tożsamości.
• Należy dodać kartę do koszyka i opłacić zamówienie.
• Przesłane dokumenty muszą zostać zatwierdzone przez Urząd. W razie ich odrzucenia, należy przygotować nowy skan spełniający wszystkie normy, zgodnie z informacją zwrotną od Urzędu.
• Tymczasowa karta byggekort jest dostępna do pobrania już po zatwierdzeniu tożsamości przez Urząd i ważna jest do momentu otrzymania właściwej karty.

5. Rozpatrywanie wniosku o nadanie identyfikatora
Jednorazowa weryfikacja dokumentów trwa zwykle około 1-3 dni roboczych.
Status zamówienia można sprawdzić po zalogowaniu na stronie hmskort.no.
Identyfikator zostanie dostarczony na adres podany podczas składania zamówienia – zwykle około tygodnia-dwóch od momentu opłacenia zamówienia i zatwierdzenia dokumentów.
Wydana karta ważna jest 2 lata lub krócej – w przypadku wcześniejszego wygaśnięcia stosunku pracy.

Przy jakich pracach budowlanych trzeba mieć identyfikator

IDENTYFIKATORY MUSZĄ MIEĆ OSOBY PRACUJĄCE PRZY:
• wznoszeniu budynków,
• pracach instalacyjnych,
• montażu i demontażu części prefabrykowanych,
• rozbiórce,
• przebudowie (dotyczy to także instalacji np. elektrycznej, zakładania klimatyzacji itd.),
• pracach przygotowujących do budowy,
• pracach konserwacyjnych,
• budowie infrastruktury drogowej (np. mostów),
• wykopach,
• naprawach maszyn używanych na określonej budowie.

Przy jakich pracach budowlanych nie trzeba mieć identyfikatora

IDENTYFIKATORA NIE TRZEBA MIEĆ:
• przy wymianie i konserwacji maszyn przemysłowych,
• podczas konserwacji hal produkcyjnych,
• przy odśnieżaniu dróg (jeśli drogi nie są na placu budowy),
• w przypadku firm, które prowadzą prace budowlane w tym samym, stałym miejscu – np. stocznie.

Kiedy i jak unieważnić byggekort

KIEDY I JAK NALEŻY UNIEWAŻNIĆ BYGGEKORT
Unieważnić identyfikator byggekort trzeba jeśli:
• Zakończony zostaje stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą.
• Firma zostaje kupiona przez inna firmę.
• Firma łączy się z innym przedsiębiorstwem.
• Firma zmienia formę organizacyjną.
• Pracownik identyfikator zgubi lub straci w wyniku kradzieży.

PROCEDURA UNIEWAŻNIENIA BYGGEKORT
Aby unieważnić identyfikator byggekort należy:
• Zalogować się tutaj poprzez MinID lub BankID.
• Odnaleźć na liście osobę, której karta ma zostać unieważniona.
• Kliknąć w Sperr kortet.


FAQ Byggekort

1. Jak zamówić kartę byggekort? Pokaż odpowiedź

2. Mam jednoosobową firmę budowlaną. Sam wykonuję zlecenia. Czy muszę mieć byggekort? Pokaż odpowiedź

3. Mam firmę budowlaną w Norwegii i chcę zatrudnić do pracy Polaków. Czy muszę im wyrobić byggekort? Pokaż odpowiedź

4. Pracuję w kilku firmach budowlanych. Czy mogę mieć jeden identyfikator? Pokaż odpowiedź

5. Czy osoba prywatna zlecająca prace budowlane lub remontowe ma prawo żądać okazania byggekort przez firmę lub pracownika? Pokaż odpowiedź

6. Kto jest odpowiedzialny za wyposażenie pracowników w identyfikatory? Pokaż odpowiedź

7. Nie wyposażyłem swoich pracowników w byggekort. Co mi grozi? Pokaż odpowiedź

8. Ile czasu trwa nadanie loginu i hasła osobie rejestrującej się jako osoba zamawiająca byggekort? Pokaż odpowiedź

9. Ile czasu może trwać proces rejestracji firmy i zamawiania byggekort? Pokaż odpowiedź

10. Dlaczego moje podanie o identyfikator zostało odrzucone? Pokaż odpowiedź

11. Ile czasu ważny jest byggekort? Pokaż odpowiedź

12. Czy można rozpocząć prace przed otrzymaniem byggekort? Pokaż odpowiedź

13. Podobno są sytuacje, w których zamiast byggekort można mieć dokument zastępczy. Czy to prawda? Pokaż odpowiedź

14. Czy pokwitowanie o odrzuceniu podania o byggekort dla danego pracownika może zastąpić byggekort? Pokaż odpowiedź

15. Czy można przyjmować prywatnie zlecenia na identyfikator firmy, w której jest się zatrudnionym? Pokaż odpowiedź

16. Czy jest możliwe „pożyczenie” komuś identyfikatora? Pokaż odpowiedź

17. Zwolniony pracownik nie oddał identyfikatora. Co mam zrobić? Pokaż odpowiedź

18. Znalazłem stary identyfikator po zgłoszeniu jego zaginięcia, ale mam juz wyrobiony nowy. Którym identyfikatorem powinienem się posługiwać? Pokaż odpowiedź

19. Czy można posługiwać się kartą budowlaną jako dowodem tożsamości? Pokaż odpowiedź