Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Fiordy
Sztuki walki dla dzieci

LASY W NORWEGII

Lasy w Norwegii

Lasy państwowe w Norwegii stanowią nieliczny procent w całości zalesienia kraju. Znajdują się zazwyczaj daleko od aglomeracji miejskich i stanowią 12% w całości, a produktywność lasów publicznych wynosi mniej niż 7% rocznego pozyskania zasobów z całego kraju.
Wszystkie lasy w Norwegii zajmują około 37% powierzchni Norwegii, czyli 119tys. km2, z tego prawie 72tys.km2 to tereny uznawane za lasy produkcyjne.
Za lasy w Norwegii i cały sektor leśnictwa odpowiada Ministerstwo Rolnictwa, jednak inne ministerstwa również są aktywnie zaangażowane w sprawy lasów.
Główną podstawą prawną do ochrony lasów jest Ustawa leśna i Ustawa ochrony lasów (ustawa z 1965 roku z późniejszymi zmianami). Ustawa o ochronie przyrody również reguluje przepisami sektor leśny.
W Norwegii przeważającą część zalesienia stanowią lasy prywatne. Podobnie jak w innych krajach skandynawskich, zasadniczą rolę odgrywa organizacja właścicieli lasów (Federacja Właścicieli Lasów Norweskich- NorgesSkogeierforbund). Historia tej organizacji sięga początku ubiegłego wieku (1913r).
Główne obszary leśnie znajdują się na południu kraju, na obszarze Norwegii można wyróżnić cztery ekoregiony (według World Wildlife Fund):
• skandynawskie nadmorskie lasy iglaste,
• skandynawskie górskie lasy brzozowe i łąki,
• sarmackie lasy mieszane,
• skandynawską i rosyjską tajgę.
Każdy z regionów ma charakterystyczną faunę i florę.

Fauna i flora

Lasy w Norwegii mają bardzo bogatą faunę i florę, ponieważ panują w nich zróżnicowane warunki klimatyczne , a także różnorodne ukształtowanie terenu. Na terenie kraju w przybrzeżnych wodach można odnaleźć około 60 tysięcy różnych form życia, a na łączną liczbę gatunków składa się 2800 gatunków roślin, 450 gatunków ptaków i 90 gatunków ssaków.
Z powodu ogromnej różnicy w szerokości geograficznej naturalna roślinność w Norwegii jest bardzo różnorodna. Występuje tu na ogół mniej gatunków drzew niż na obszarach zachodniej części Ameryki Północnej o podobnym klimacie. Blisko 210 gatunków roślin rosnących w Norwegii jest wymienianych jako zagrożone, a 13 gatunków – zaliczanych do endemicznych. Parki narodowe w Norwegii występują głównie w rejonach górskich, a tylko ok. 1,7% lasów produkcyjnych znajduje się pod ochroną.

Ochrona przyrody

Tereny zalesione w Norwegii są pod ochroną. Parki Narodowe stanowią 33 obiekty na norweskim kontynencie i 7 na archipelagu Svalbard. Oprócz parków narodowych pod ochroną są także parki krajobrazowe (153) oraz rezerwaty przyrody (1701). Pod ochroną znajdują się również 102 pomniki przyrody i 98 mniejszych obszarów chronionych. Całość tych obszarów stanowi 12,1% całkowitej powierzchni Norwegii.

Tereny zalesione dostępne dla turystów

Park Narodowy Rondane
Jest to najstarszy park narodowy w Norwegii, został założony w 1962 r.
W parku tym znajduje się 10 szczytów, które mają powyżej 2000 m n.p.m. Najwyższy ze szczytów to Rondslottet, który ma wysokość 2,178 m n.p.m.
Park jest bardzo ważnym siedliskiem stad dzikich reniferów. Obszar parku został powiększony w 2003 r. i obecnie wynosi 963 km2.

Park Narodowy Jotunheimen „Dom Gigantów”
Jest to park narodowy, który uznawany jest w Norwegii za najlepsze miejsce w kraju do uprawiania turystyki pieszej oraz wędkarstwa. W Parku tym można znaleźć ponad 250 szczytów przekraczających 1,900 m n.p.m. Spotkać tu można zarówno wyniosłe szczyty , jak i liczne doliny. Najciekawszymi gatunkami występującymi w terenach zalesionych to renifery, łosie , jelenie, rosomaki i rysie. W jeziorach i rzekach można znaleźć ławice pstrągów.

Park Narodowy Hardangervidda
Jest to największy park narodowy na terenie Norwegii, o łącznej powierzchni 3,422 km2. Został utworzony w 1981 roku, dziś jest to popularne miejsce to uprawiania wspinaczki, turystyki pieszej, a także wędkarstwa oraz narciarstwa biegowego. W parku tym żyją największe stada reniferów na świecie.

Park Narodowy Jostedalsbreen
Park ten został utworzony w 1991 roku, na jego terenie znajduje się największy lodowiec Europy. To tu znajduje się również słynne muzeum Bremuseum (Muzeum Lodu).

Park Narodowy Forlandet
Jest położony na norweskim archipelagu Svalbard. Park ten został utworzony w 1973 roku i obejmuje wyspę Prins Karls Forland oraz otaczające ją morze. W regionie tym znaleziono wiele pozostałości po kulturze norweskich i rosyjskich poławiaczy wielorybów. Park Narodowy Forlandet wraz z sześcioma innymi parkami obejmuje ponad 60% obszaru całego archipelagu Svalbard.

Prawa i obowiązki turysty

Każdy w Norwegii ma prawo dostępu do dowolnego miejsca na terenie całego kraju; początkowo było to prawo zwyczajowe, ale obecnie jest ustanowione jako prawo dostępu (nor. allemannsretten). Warto pamiętać, że prawo to opiera się na zasadach poszanowania przyrody, a turyści muszą zawsze okazywać szacunek rolnikom i właścicielom oraz innym użytkownikom, są też zobowiązani dbać o środowisko.
Turysta może poruszać się wszędzie na terenach otwartych, może także na jedną noc rozbić namiot lub spać pod gołym niebem w dowolnym miejscu. Chcąc rozbić namiot na dłużej należy poprosić o zgodę właściciela terenu. Na terenie Parku panuje zakaz śmiecenia, śmieci należy wyrzucać w miejscach do tego przeznaczonych (są one oznaczone). Nie wolno rozpalać ognisk na terenach zalesionych i w pobliżu terenów zalesionych w okresie od 15 kwietnia do 15 września. Można zbierać owoce leśnie, grzyby, kwiaty.

FAQ

1. Czy w Norwegii jest dużo lasów Państwowych? Pokaż odpowiedź

2. Ile powierzchni kraju stanowią wszystkie lasy w Norwegii? Pokaż odpowiedź

3. Co to jest NorgesSkogeierforbund? Pokaż odpowiedź

4. Czy lasy w Norwegii są pod ochroną? Pokaż odpowiedź

5. Jakie tereny zalesione dostępne są dla turystów? Pokaż odpowiedź

6. Czy w Parkach Narodowych można urządzić piknik? Pokaż odpowiedź

7. Czy w Parkach Narodowych można zbierać owoce, kwiaty, grzyby itp.? Pokaż odpowiedź

8. Czy na terenach zalesionych można rozbić namiot? Pokaż odpowiedź

9. Czy można rozpalić ognisko? Pokaż odpowiedź

10. Co to jest allemannsretten? Pokaż odpowiedź

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Email*

0 odpowiedzi na artykuł "Lasy w Norwegii"