Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Chrzest
Przemoc w rodzinie

ALIMENTY W NORWEGII

Alimenty na rzecz dziecka

Rodzic, który nie mieszka z dzieckiem musi płacić alimenty. Ich wysokość jest zależna od zdolności finansowej rodzica. Kwotę oraz sposób płacenia rodzice mogą uzgodnić między sobą lub za pośrednictwem sądu. Jeśli rodzic nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego składki mogą zostać opłacone przez NAV (Norweski Urząd Ubezpieczeń Społecznych). Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicu do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Alimenty na rzecz współmałżonka

Po rozwodzie jeden małżonek może być zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz drugiego. Strony mogą uzgodnić między sobą ich wysokość. Jeśli jednak nie są wstanie dojść do porozumienia sprawę rozstrzyga sąd. Współmałżonkowi należą się alimenty po rozwodzie jeśli:
• ma ograniczone możliwości zarabiania pieniędzy z powodu opieki nad dziećmi,
• podczas trwania małżeństwa miał ograniczone możliwości dalszej edukacji lub podjęcia pracy z powodu zajmowania się domem i rodziną,
• pozostanie po rozwodzie w niedostatku.

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Rodzice powinni ustalić między sobą stałe miejsce zamieszkania dziecka. Jeśli jednak nie dojdą do porozumienia, decyzja pozostanie w gestii sądu. Kryteria oceny miejsca zamieszkania dziecka:
• zdolność rodzica do pełnienia opieki nad dzieckiem,
• ryzyko zmiany środowiska,
• stabilne warunki zamieszkania,
• opinia dziecka.
Pod uwagę brana jest obecna sytuacja rodziców.

Prawa rodzicielskie po rozwodzie

Rodzice mogą porozumieć się między sobą na temat pełnienia władzy rodzicielskiej. Automatycznie jest ona przyznawana matce dziecka za wyjątkiem sytuacji, w których rodzice uzgodnili, że to ojciec będzie miał pełnię władzy. Należy powiadomić folkeregisteret o wyborze sposobu sprawowania władzy nad dzieckiem. Formularz jest dostępny do pobrania tutaj. Jeśli rodzice nie porozumieją się w tej kwestii, decyzję podejmie sąd.

Prawo do odwiedzin

Rodzic, z którym nie mieszka dziecko, ma prawo do jego odwiedzin. Częstotliwość spotkań zależy od umowy zawartej między rodzicami. Jeśli rodzice nie dojdą do porozumienia, sprawę rozwiąże sąd.

FAQ

1. Kiedy współmałżonkowi przysługują alimenty? Pokaż odpowiedź

2. Kto ustala wysokość alimentów? Pokaż odpowiedź

3. Na jaki okres czasu mogą zostać zasądzone alimenty dla współmałżonka? Pokaż odpowiedź

4. Gdzie należy złożyć wniosek o alimenty dla współmałżonka? Pokaż odpowiedź

5. Gdzie można znaleźć wniosek o przyznanie alimentów na rzecz współmałżonka? Pokaż odpowiedź

6. Kiedy współmałżonkowi przestaje przysługiwać prawo do alimentów? Pokaż odpowiedź

7. Czy rodzic musi płacić alimenty na dziecko? Pokaż odpowiedź

8. Do kiedy przysługują dziecku alimenty od rodzica? Pokaż odpowiedź

9. Gdzie można znaleźć formularz dotyczący przyznania alimentów na dzieci? Pokaż odpowiedź

10. Gdzie należy złożyć formularz dotyczący przyznania alimentów na dzieci? Pokaż odpowiedź

11. Kto ustala wysokość alimentów na dzieci? Pokaż odpowiedź

12. Co jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie alimentów na dzieci? Pokaż odpowiedź

13. Co jeśli rodzic nie płaci alimentów na dzieci? Pokaż odpowiedź