Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Najczęściej zadawane pytania:


1. Koszty założenia spółki AS?

30.000 NOK - kapitał zakładowy (można wnieść go w postaci środków trwałych).

Foretaksregisteret opłata za wpis wynosi:
5666 NOK jeśli wniosek był składany elektronicznie
6797 NOK jeśli wniosek był składany w wersji papierowej
Informacje na temat opłat są widoczne w poniższym linku: www.brreg.no

ok. 10.000 - 15.000 NOK - obsługa księgowa, protokół założenia, protokół z posiedzenia rady nadzorczej i inne formularze wymagane przy założeniu firmy (np. wyrobienie D-nummer, protokół majątku trwałego, byggekort dla firm budowlanych, formularz wpisu do Foretaksregisteret, Enhetsregisteret, etc.).

2. Jakie informacje powinny się znaleźć na norweskiej fakturze?

Faktura powinna zawierać następujące elementy.
Po pierwsze ważne jest to aby każda faktura miała swój numer. Powinien znajdować się on w górnej części faktury i co najważniejsze faktury muszą być numerowane kolejno, to znaczy za numerem dziesiątym musi być jedenasty, dwunasty i tak dalej. zobacz więcej »

3. Czym różni się spółka DA od ANS?

Spółka typu ANS lub DA to przedsiębiorstwo o charakterze prawnym zbliżonym do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to, że co najmniej jeden z udziałowców firmy jest w pełni odpowiedzialny za zobowiązania finansowe spółki (pełna odpowiedzialność majątkowa).
Podział odpowiedzialności może mieć różne proporcje, czyli:
DA – delt ansvar, czyli podział ustalony na podstawie umowy pomiędzy wspólnikami
ANS – solidarisk ansvar, czyli każdy ze wspólników odpowiada w takim samym stopniu za zobowiązania spółki.

4. Najważniejsze wymogi do założenia spółki ANS/DA?

Ważne informacje o tej formie działalności:
-musi być ona zarejestrowana w Norwegii i mieć tam kwaterę główną
-podlega pod akt prawny podobny do polskiego kodeksu spółek cywilnych (selskaploven)
-wspólnicy zawierają umowę (selskapavtale), w której określają kto i w jakim stopniu odpowiedzialny jest za zobowiązania przedsiębiorstwa; dokument ten jest załączany do formularza otwarcia firmy
-spółka musi mieć co najmniej 2 wspólników (ANS i DA)
-brak wymagań w kwestii kapitału własnego (DA)
-brak wymagań w kwestii powoływania rady nadzorczej w przedsiębiorstwie
-wymagana rejestracja w Foretaksregisteret (5666 NOK jeśli wniosek był składany elektronicznie, 6797 NOK jeśli wniosek był składany w wersji papierowej)

5. Czy można wykorzystać samochód prywatny w celach firmowych, tak aby móc skorzystać z prawa odliczeń kosztów benzyny itp.

Tak, jest to możliwe, ponieważ w przypadku firmy jednoosobowej nie ma znaczenia czy auto jest zarejestrowane na firmę, czy na osobę prywatną. zobacz więcej »

6. Ile będzie kosztować zatrudnienie pracownika w Norwegii?

Na samym początku należy podkreślić że koszty zatrudnienia pracownika w Norwegii dzielą się na stałe i zmienne. Koszty stałe dotyczą przede wszystkim tego, ile będziesz musiał zapłacić co miesiąc na jednego zatrudnionego. Koszty zmienne to wydatki okresowe, które występują na różnych etapach procesu współpracy. zobacz więcej »

7. Jak płaci się podatek dochodowy w Norwegii?

Pierwszą możliwością jest dokonywanie wpłat w formie zaliczki na podatek dochodowy. W takim przypadku, przedsiębiorca deklaruje na początku roku przewidywany zysk. zobacz więcej »

8. Jak długo trwa zakładanie firmy w Norwegii?

Założenie firmy trwa od pięciu dni do sześciu tygodni, w zależności od tego, w jakim okresie urząd otrzyma dokumenty. Zasadniczo w okresie zimowym rejestracja firmy trwa krócej, niż w okresie letnim.

9. Czy w razie niepowodzenia, muszę przygotować się na koszty związane z zamknięciem przedsiębiorstwa?

Zamknięcie firmy jednoosobowej jest bezpłatne. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, który następnie należy wysłać do urzędu podatkowego, firma może zostać zamknięta, jeżeli na dzień wysłania dokumentów nie ma żadnych zobowiązań wobec budżetu państwa oraz jej stan prawny pozwala na zakończenie działalności.

10. Kiedy będę mógł wystawić pierwszą fakturę?

Zgodnie z norweskim systemem prawnym: nie można podjąć działalności przed otrzymaniem potwierdzenia rejestracji firmy z urzędu w Brønnøysund. Na takim potwierdzeniu będzie znajdował się norweski numer organizacyjny firmy. Pierwszą fakturę można wystawić dopiero po założeniu konta firmowego w banku. Na fakturze powinien także znajdować się numer organizacyjny przedsiębiorstwa.

11. Czy do założenia firmy trzeba posiadać stały norweski numer personalny?

Do założenia firmy w Norwegii nie trzeba mieć stałego numeru personalnego, co więcej, nie trzeba mieć też numeru tymczasowego. Jeżeli dopiero przyjechałeś do Norwegii i chcesz założyć firmę wystarczy, że do formularza otwarcia firmy dołączysz podanie o przydzielenie numeru personalnego. Do tego potrzebna będzie także kopia paszportu potwierdzonego przez jedną z norweskich instytucji państwowych, na przykład policję. Tak kopię paszportu wydaje też Ambasada Królestwa Norwegii w Warszawie, koszt usługi to 70 zł.

12. Jakiego rodzaju podatki płaci norweski przedsiębiorca?

Norweski przedsiębiorca zobowiązany jest do płacenia następujących podatków... zobacz więcej »

13. Jakie są podstawowe procedury zakładania firmy w Norwegii?

Po pierwsze, trzeba wejść na stronę urzędu w Brønnøysund i wydrukować formularz założenia przedsiębiorstwa. Wpisujemy najpierw kolejno: dane posiadacza firmy, jej nazwę, siedzibę oraz obszar działalności. zobacz więcej »

14. Gdzie zgłosić zatrudnienie pracownika? Gdzie odprowadza się podatek od dochodu pracownika? Czy trzeba go odprowadzać co miesiąc?

Pracownik powinien zarejestrować się na policji oraz wyrobić kartę podatkową. Następnie firma powinna go zgłosić do NAV AA-registeret. Wypłaty robi się na podstawie karty podatkowej. ZUS pracodawcy, strefa 1 wynosi 14,1%. Podatek za pracownika (arbeidsgiveravgift) i ZUS odprowadza się co 2 miesiące.

15. Jestem zatrudniony na umowę i chciałbym założyć dodatkowo własną działalność (sklep internetowy). Czy obowiązują mnie jakieś dodatkowe koszty stałe?

Stałych kosztów nie ma. Obowiązują cię:
- podatek 28% do I progu (wynosi on 527 400 NOK)
- ZUS 11% od kwoty do opodatkowania
- VAT 25%

16. Jakie pozwolenia i kryteria trzeba spełnić, żeby otworzyć salon masażu?

Na prowadzenie działalności związanej z kosmetyką potrzebne jest pozwolenie z gminy, w której zamierzasz prowadzić działalność. Wymagania dotyczące higieny są surowe. Szczegóły tutaj:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19980506-0581.html

17. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w Norwegii. Czy urząd podatkowy dolicza mi składki na emeryturę do mojej zaliczki na podatek 4 razy w roku? Jak to się dzieje w przypadku ZUS-u? Czy muszę sam zgłosić się do jakiejś firmy, która się tym zajmuje?

Podstawowa składka emerytalna zawiera się w składce ZUS i wynosi 11%. Na ostatecznym rozliczeniu podatków za dany rok (Skatteoppgjør) znajduje się informacja o punktach za dany rok.

18. Mój mąż prowadzi jednoosobową firmę. Założył ją 1,5 miesiąca temu. Pracuje 5 dni w tygodniu. Ostatnio doznał uszczerbku na zdrowiu. Na jakich zasadach może wziąć sykemelding?

Podstawowa składka ZUS zapewnia płatne zwolnienie od 17 dnia. Wynosi ono 65% średnich dochodów z działalności gospodarczej z ostatnich 3 lat – w wyżej opisanym przypadku 0.

19. Gdzie zawarte są informacje na temat importu do Norwegii?

Informacje o imporcie konkretnych towarów można znaleźć tu:
http://toll.no/templates_TAD/MainSubject.aspx?id=18&epslanguage=no

20. Mam jednoosobową firmę transportową. Używam w niej prywatnego samochodu. Czy mogę mieć kartę na stację benzynową na firmę, jeśli samochód nie jest zarejestrowany na firmę? Czy mogę opłacać fakturę za benzynę z konta firmowego? To przejściowe rozwiązanie, zamierzam w najbliższym czasie kupić firmowy samochód.

Nie możesz mieć karty. Jeśli nie masz swojego samochodu, możesz korzystać z użyczonego. Możesz opłacać prywatny samochód za maksymalnie 6000 km w roku x 4,05 (od 1.1.2013) NOK za kilometr. Musisz prowadzić kjørebok (książkę jazdy). Gdy już będziesz mieć samochód firmowy, jego rozliczenie będzie zależeć między innymi od tego, czy jest na zielonych tablicach i ile masz firmowych aut.

21. Na czym polega prowadzenie książki jazdy? Czy w takim razie trzeba zbierać paragony za benzynę?

W książkę jazdy wpisuje się datę, cel podróży, trasę i ilość kilometrów. Nie trzeba zbierać paragonów.

22. Jak wygląda zakładanie firmy na zasiłku?

Jeśli zgłosisz się o pomoc do NAV, musisz przedstawić tam swój biznesplan. Zostaną ci polecone różne kursy i szkolenia. Zakładanie działalności na zasiłku wygląda podobnie, jak bez niego, z tym, że dostaje się pomoc finansową na rozruch działalności i gwarancję powrotu do zasiłku w przypadku fiaska.

23. W nazwie firmy jednoosobowej musi być moje nazwisko. Czy mogę używać nazwy skróconej np. na wizytówkach i w reklamach, a nazwisko podawać tylko w sytuacjach oficjalnych?

Można posługiwać się nazwą skróconą, jest to sprawa indywidualna.

24. W jaki sposób numerować faktury od nowego roku? Czy po nowym roku zmienia się numer klienta?

Numery faktur powinny być kontynuowany. Jeżeli ostatnia faktura ze starego roku to n, to pierwsza w nowym roku to n+1. Numery klientów zostają takie same.

25. Prowadzę biznes w Norwegii i mam pytanie. Co można wliczyć w koszty firmy? Czy można mieć telefon na firmowy abonament i wliczać faktury w koszty?

Kosztem firmy jest każdy wydatek bezpośrednio powiązany z prowadzeniem działalności – jeśli musisz dzwonić w swojej pracy, to telefon też.

26. Czy jeśli mam firmowy telefon, muszę udowadniać, które połączenia były służbowe, a które prywatne, czy też całość rachunku jest kosztem?

Nie całość jest kosztem. Dokładny koszt wyliczany jest w oparciu o instrukcję, którą publikuje Skatteetaten. Jest to wzór, który uwzględnia wydatki prywatne w całości wydatków na telefon.

27. Czy jako Polak mogę założyć firmę w Norwegii?

Tak.

28. Czy w Norwegii, tak jak w Polsce, jest obowiązek prowadzenia akt osobowych pracowników?

Norweskie prawo pracy nie określa, co powinno być w aktach pracownika. Wszystkie obowiązki kadrowego wykonuje księgowy.

29. Czy w Norwegii istnieje wymóg badań okresowych, które są refundowane przez pracodawców?

Wszystko uwarunkowane jest od pracodawcy. Niektóre refundują badania okresowe, lecz rzadziej niż raz na rok, a w niektórych nie ma w ogóle takich wymogów ani refundacji.

30. Chciałbym znaleźć listę branż w Norwegii.

Często Bregg sam przydziela nazwy, nie przywiązując do tego szczególnej wagi. Można jednak wpisać sobie branżę samemu. Lista znajduje się tu:
http://www.ssb.no/

31. Czym jest løyvekurs? Jak go zrobić?

Jest to zezwolenie na transport. Żeby go zdobyć, należy złożyć podanie w komunie. Więcej przeczytasz tutaj:
http://www.regjeringen.no/nb/

32. Czy muszę otworzyć własną firmę, by móc wystawiać faktury? Nie jestem nigdzie zatrudniony, lecz mam pozwolenie na pracę, kartę podatkową itd.

Żeby wystawiać faktury, musisz mieć organisasjonsnummer, czyli numer, pod którym organizacja jest zapisana w Brønnøysundregisteret. Jeśli jednak nie chcesz otwierać własnej firmy, możesz prowadzić enkeltmannsforetak. Otworzenie enkeltmannsforetak jest bezpłatne, a prowadzenie – o ile nie przekroczysz dochodu 50 000kr rocznie – nieskomplikowane.

33. Co powinno znaleźć się na fakturze wystawianej przez firmę polską dla firmy norweskiej? Mam na myśli głównie kwestię VAT-u.

Polskie firmy w Norwegii działają na podobnych zasadach, co firmy norweskie. Roczny obrót powyżej 50 000 kr zobowiązuje do zarejestrowania się jako płatnika VAT-u. Polskie firmy muszą mieć reprezentanta VAT-u. Reprezentant nalicza i odprowadza VAT w Norwegii w imieniu firmy. Zwykle wystawia też fakturę. Jeśli chce zrobić to polska firma, to musi mieć atest reprezentanta. Stawki VAT są takie, jak obowiązujące w Norwegii. Całą fakturę lub VAT trzeba wpłacić reprezentantowi.

34. Na jakich zasadach można wziąć w Norwegii kredyt na rozruch działalności?

Trzeba przygotować biznesplan i budżet, a następnie przedstawić je w banku. Jeśli projekt będzie bezpieczny finansowo, bank udzieli pożyczki.

35. Wystawiam faktury, w których rozbijam cenę na dwie części: usługę budowlaną i materiały. Jak powinnam wpisywać koszt zakupionych materiałów, by nie płacić podatku dwa razy – gdy kupuję materiały w sklepie i gdy płaci mi za nie klient?

Na fakturze można wpisać dwie pozycje:
- kwotę za usługę budowlaną netto
- kwotę za materiały – tutaj zależy, czy chcesz na materiałach zarobić, czy nie. Jeżeli za materiały wpiszesz taką samą kwotę, którą zapłaciłaś przy ich zakupie, wówczas VAT-y i kwoty netto za materiały się wyzerują (klient odda tę samą kwotę, a Twoja suma kosztów będzie równa sumie przychodów z tytułu sprzedaży materiałów). Jeżeli jednak chcesz na materiałach zarobić, możesz wpisać większą kwotę za materiały. Tak czy inaczej, trzeba także postarać się o wpis do Foretaksregisteret, który jest konieczny w takiej sytuacji.

36. Wykonuje usługi dla osób prywatnych i firm. Niektórzy znacznie spóźniają się z zapłatą. W jaki sposób wysyła się upomnienia i kary za zwłokę? Jak się je oblicza?

Purring (upomnienie) wysyła się 2 tygodnie po terminie zapłaty za fakturę. Maksymalna opłata to 70 nok. Termin zapłaty wynosi 14 dni. Inkassovarsel (ostrzeżenie o inkasso): maksymalna opłata to 70 nok. Termin zapłaty wynosi 14 dni. Następnie wysyła się fakturę do firmy, która zajmuje się ściąganiem długów. Dodaje ona swoją opłatę – 162 nok oraz procent.

37. Czy jeśli spełniam warunki, by rozliczać się z 2 klasy podatkowej, mogę to zrobić nawet gdy zatrudniam się sam?

W 2018 roku 2 klasa podatkowa została zlikwidowana.

38. Czy istnieje kwota przychodów brutto, od której nie trzeba odprowadzać podatku w firmie jednoosobowej?

Firmy mogą odliczać koszty związane z działalnością, a zatem kwota przychodu nie jest istotna tak bardzo, jak kwota zysku. To od niej urząd podatkowy będzie wyliczał podatek dochodowy. Minstefradrag to wolna od podatku kwota, która należy się tylko pracownikom.

39. Co to jest Innskuddpensjon?

Innskuddpensjon ma związek z emeryturą. Obowiązkowa składka emerytalna to część z ZUS-u, który wynosi 7,8% pensji. OTP to dodatkowa kwota, którą musi płacić pracodawca na emerytury – minimum 2%. Natomiast Innskuddpensjon to dodatkowa umowa z pracodawcą, która zobowiązuje go do odciągania części pensji na tzw. fond. Więcej informacji tutaj:
http://www.nordea.no/

40. Czy w Norwegii można zawiesić działalność gospodarczą?

W Norwegii nie można zawiesić działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa, które nie będą przez pewien czas funkcjonować, mogą zminimalizować zaliczkę na podatek dochodowy. Nadal jednak należy pamiętać o obowiązku składania deklaracji VAT – w tym wypadku zerowej deklaracji VAT. Z rejestru VAT można się wyrejestrować dopiero, gdy przez 12 miesięcy nie osiągnie się przychodów większych niż 50 tys. NOK. Nie można zadeklarować, że nie osiągnie się tego dochodu i wyrejestrować z VAt-u.

41. Prowadzę własną działalność, ale nie mam wykupionego ubezpieczenia. Wcześniej pracowałem w norweskiej firmie i opłacałem podstawowe ubezpieczenie. Czy mogę bezpłatnie skorzystać ze szpitala?

Tak. Żeby skorzystać ze szpitala, trzeba zapłacić tylko egenandel, czyli własny udział w kosztach (roczna wysokość zależy od tego, co się robiło). Jeśli chodzi o zwolnienie, trzeba opłacić 11% ZUS, który jest wliczony w podatek.

42. Jakie są stawki godzinowe dla różnych branż?

Stolarstwo, murarstwo, wykończenia – ok. 250 nok/h – najniższa stawka, 300 – 350 nok/h – stawka standardowa.
Elektryka – ok. 1000 nok/h.
Hydraulika – ok. 600 nok/h.
Firmy sprzątające – 250 – 350 nok/h.
Serwisy samochodowe – ok. 1000 nok/h.
Do wszystkich stawek należy doliczyć VAT.

43. Jak założyć spółkę w Norwegii?

Spółka bezkapitałowa to ANS lub DA. Potrzebujesz dokumentów rejestracyjnych, protokołu i umowy spółki. Do założenia firmy jednoosobowej potrzebujesz tylko dokumentów założycielskich. Do założenia AS (spółki kapitałowej) potrzebujesz tych samych dokumentów, co do ANS plus dokumentu o założeniu konta, oświadczenia od księgowego i biegłego rewidenta oraz wstępnego budżetu. Założenie AS wymaga posiadania kapitału własnego w kwocie 30.000 NOK.

44. Czy istnieje możliwość rozliczenia podatku rocznego przed jego zakończeniem? Zamierzam niedługo zamknąć firmę, więc nie będę już miała z niej żadnych dochodów.

Taka możliwość nie istnieje. Rok bieżący musi się zakończyć, żeby móc się z niego rozliczyć. Rozliczenie roczne wysyła sie po otrzymaniu dokumentu Selvangivelse. Można zrobić to przez Internet.

45. Czy można uzyskać europejski NIP w Norwegii? Przy zakupie towaru w kraju unijnym jest on potrzebny, by uzyskać produkty bez VAT-u, prawda?

Nie można, ponieważ Norwegia nie należy do UE. Jako przykładowy przedsiębiorca możesz postąpić w ten sposób: kupić w kraju unijnym produkt z VAT-em tego kraju, zadeklarować na granicy jego wywóz, wtedy ten VAT zostanie ci zwrócony i przy wjeździe do Norwegii zapłacisz norweski VAT.

46. Miesiąc temu zarejestrowałem firmę jednoosobową. Czy w sprawie naliczenia podatku muszę wysłać do skattu ten sam formularz, co w przypadku zamawiania skattekort dla osób prywatnych?

Tak, to ten sam formularz, trzeba go tylko odpowiednio wypełnić. Tę sprawę można tez załatwić telefonicznie lub osobiście w Skatteetaten.

47. Czy jeśli jestem zatrudniona na umowę, na stałe na pełny etat (pokojowa w pensjonacie) i prowadzę też działalność (pocztówkowe stoisko na promenadzie), która przynosi bardzo małe dochody, to będą one liczone do wypłaty macierzyńskiego?

Tak.

48. Czy mogę wpuścić sobie w koszty raty kredytu za samochód służbowy?

Rata kredytu nie może być kosztem. Kosztem mogą być tylko odsetki i amortyzacja.

49. Czy rata leasingu może być kosztem?

Tak.

50. Wynajmuję małe mieszkanie, lecz mieszkam w innym, mam kontrakty na oba. Czy mogę odliczyć koszt wynajmu i prądu mniejszego mieszkania jako biura?

Możesz odliczyć całość kosztów, jeśli to lokal biurowy.

51. Pracuję w firmie AS. Czy gdy zostanę zwolniony, będę miał prawo do zasiłku?

Tak, jeśli byłeś pracownikiem (otrzymywałeś pensję) i spełniłeś inne warunki (długość zatrudnienia, dochody, itd.).

52. Czy trzeba prowadzić ewidencję kupionych narzędzi?

Prowadzenie ewidencji majątku jest konieczne. Dotyczy to wyposażenia biura, maszyn, komputerów itd.

53. Czy muszę mieć kasę fiskalną, jeśli chcę prowadzić stoisko z artykułami sezonowymi? Mam zarejestrowaną działalność.

To zależy od tego jaką wartość będzie miała sprzedaż gotówkowa. W przypadku większych kwot jest obowiązek. W przypadku mniejszych kwot można prowadzić tzw. Kaseavstemming. Kwota obrotów, od której następuje obowiązek prowadzenia kasy jest ustalana w oparciu o grunnbeløp.

54. Chciałbym otworzyć warsztat samochodowy. Jakich pozwoleń potrzebuję?

Wszystko zależy od typu usług, które zamierzasz świadczyć. Jeśli nie wiążą się one z bezpieczeństwem (klimatyzacja, elektronika, blacharstwo itp.), to nie trzeba mieć pozwolenia. W przypadku między innymi w.w usług, daglig leder musi mieć uznany w Norwegii zawód mechanika samochodowego.

55. Chciałbym założyć jednoosobową firmę świadczącą usługi budowlane. Znam się na norweskiej technologii, ale nie mam ukończonych żadnych kursów. Jakie prace mogę wykonywać?

Możesz wykonywać prace, przy których nie jest wymagany tzw. godkjenning, np. możesz położyć kafelki w łazience, ale nie membranę. Godkjenning to rodzaj dokumentu, który potwierdza Twoje umiejętności w świetle norweskich przepisów.

56. Jak zmienić np. adres lub adres e-mail firmy?

Należy powiadomić Brønnøysundregistrene o zmianie adresu. To tam, gdzie rejestruje się firmy. O zmianie należy także powiadomić bank, operatora sieci telefonicznej, ubezpieczalnie, itd. Na stronie http://www.brreg.no/blanketter/hovedblankett.html znajdź "Forenklet registermelding – blankett for Enkeltpersonforetak" i wypełnij pole 1.1: pełna nazwa firmy i numer organizacyjny; pole 2.2: zmiana/nowa informacja; pole 4: nowy adres firmy; pole 18: data i podpis. Wypełniony formularz należy wydrukować i wysłać pocztą.

57. Jak długo trzeba prowadzić działalność, żeby móc iść na urlop macierzyński?

Należy mieć dochód w ciągu 6 z ostatnich 10 miesięcy przed planowanym macierzyńskim.

58. Altinn.no, co to takiego?

Altinn.no to portal internetowy, który prowadzą wspólnie m.in. rejestry Brønnøysundregisteret i Główny Urząd Podatkowy i który służy do składania sprawozdań do urzędów. zobacz więcej »

59. Czym jest numer identyfikacji podatkowej?

Numer identyfikacji podatkowej (czyli Organisasjonsnummer) identyfikuje osoby prawne (podmioty) i muszą go posiadać wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Norwegii lub na norweskim szelfie. zobacz więcej »

60. Zasady przyznawania numeru identyfikacji podatkowej.

Pierwszym krokiem do przyznania firmie numeru identyfikacji podatkowej jest zarejestrowanie jej w Enhetsregisteret (Rejestrze Podmiotów Gospodarczych). W celu rejestracji należy wypełnić formularz Samordnet registermelding (BR-1010). Można tego dokonać drogą elektroniczną pod adresem Altinn.no, lub złożyć wniosek do Brønnøysundregistrenew wersji papierowej. Formularz wniosku do wypełnienia znajduje się na stronie http://www.brreg.no/blanketter/blankettoversikt.html