Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Notariusze
Przekleństwa

NORWESKIE OBYWATELSTWO

Korzyści z posiadania norweskiego obywatelstwa

Dzięki posiadaniu norweskiego obywatelstwa można:
• Kandydować do norweskiego rządu oraz brać udział w norweskich wyborach.
• Pracować w sądownictwie, sądzie pracy, norweskiej policji i dyplomacji.
• Zostać reprezentantem Norwegii w różnych dyscyplinach sportowych.
• Otrzymać pomoc konsularną podczas pobytu za granicą.

Warunki otrzymania norweskiego obywatelstwa

Aby otrzymać norweskie obywatelstwo trzeba spełnić kilka wymogów i przejść przez szereg formalności, zarówno w Norwegii, jak i w Polsce.
• Podstawowym warunkiem jest legalne zamieszkanie na terenie Norwegii z zamiarem kontynuowania pobytu w tym kraju.
• W momencie starania się o uzyskanie norweskiego obywatelstwa pod uwagę brane jest miejsce zamieszkania w ciągu ostatnich 10 lat. W tym okresie należy przebywać łącznie 7 lat na terenie Norwegii.
• Należy przedstawić dowód potwierdzający znajomość języka norweskiego lub dokument poświadczający naukę tego języka przez co najmniej 300 godzin.
• Nie wolno być skazanym w sprawach karnych.
• Nie można mieć wskazań do leczenia psychiatrycznego.

Wyjątki od wymogu siedmioletniego okresu zamieszkania w Norwegii

O norweskie obywatelstwo można starać się:
• Po 5 latach w przypadku, gdy w momencie zamieszkania w Norwegii nie ukończono 18ego roku życia.
• Po okresie siedmiu lat małżeństwa z obywatelem Norwegii.
• Po okresie siedmiu lat konkubinatu z norweskim obywatelem. W tym przypadku trzeba spełnić dodatkowe wymogi: norweski obywatel musi mieć udokumentowany, trzyletni okres zamieszkania w Norwegii, a konkubenci muszą mieszkać razem w momencie rozpoczęcia starań o nadanie norweskiego obywatelstwa.

Jak złożyć wniosek o obywatelstwo norweskie

Aby złożyć wniosek o nadanie norweskiego obywatelstwa należy:
• Wybrać ze strony www.udi.no jedną z opcji:
– Citizenship for people who have used registration scheme for EU/EEA nationals.
– Citizenship for UE/EEA nationals who have previously been Norwegian citizens or held a Norwegian passport.
– Citizenship for UE/EEA nationals who have held a residence permit in Norway.
• Po wybraniu trzeciej z powyższych opcji (dotyczy między innymi Polaków posiadających pozwolenie na pobyt stały), pojawią się kolejne. Trzeba będzie zaznaczyć, do której grupy się należy:
– Ludzi po 18 roku życia.
– Małżonków, partnerów lub konkubentów norweskiego obywatela.
– Dzieci poniżej 18 roku życia, w przypadku gdy jeden z rodziców ma norweskie obywatelstwo.
– Dzieci poniżej 12 roku życia.
• W omawianym przykładzie wybieramy opcję „Po 18 roku życia”.
• Po kliknięciu tej opcji pojawi się szczegółowy opis zasad dotyczących nadawania norweskiego obywatelstwa. Po zapoznaniu się z nimi należy kliknąć przycisk „How to apply”, następnie wpisać miasto, w którym mieszka się w Norwegii. Następnie należy:
• Wypełnić i wydrukować dokumenty wymagane przez Urząd do spraw Cudzoziemców (UDI). Lista dokumentów w języku angielskim znajduje się tutaj.
• Utworzyć konto na UDI (tutaj) i zalogować się, aby złożyć elektroniczny wniosek.
• Po zalogowaniu, należy zapłacić (kartą kredytową podczas wypełniania wniosku lub później gotówką – z zachowaniem potwierdzenia wpłaty) wskazaną kwotę za złożenie wniosku (dla osób posiadających pozwolenie na pobyt stały opłata ta wynosi 4200 koron) oraz zapisać się na spotkanie na komisariacie policji. W wyznaczonym terminie należy zgłosić się na komisariat z kompletem wydrukowanych i uzupełnionych dokumentów.

Tabela opłat za złożenie wniosku dla poszczególnych osób znajduje się tutaj.

FAQ

1. Jakie obowiązki wynikają z posiadania norweskiego obywatelstwa? Pokaż odpowiedź

2. Czy otrzymując norweskie obywatelstwo należy zrzec się polskiego? Pokaż odpowiedź

3. Czy jeśli nie mam norweskiego obywatelstwa, to nie mam takich samych praw jak Norwegowie? Pokaż odpowiedź

4. Jak udokumentować swój pobyt w Norwegii przez 7 lat w ciągu ostatnich 10? Pokaż odpowiedź

5. Jaka jest opłata za złożenie wniosku o nadanie norweskiego obywatelstwa? Pokaż odpowiedź