ZEZNANIE PODATKOWE 2023
Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

ZEZNANIE PODATKOWE 2023


CZEŚĆ I. WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY

Proszę wypełnić WSZYSTKIE wymagane pola w poniższej tabeli.

Dane osobowe

Imię i nazwisko

Norweski numer personalny lub D-nummer
Adres w Norwegii na dzień dzisiejszy
Adres w Polsce na dzień dzisiejszy
Numer telefonu (oraz nr kierunkowy)
Adres e-mail
(dla potwierdzenia złożenia zeznania oraz faktury)
Data urodzenia (dd.mm.rrrr)
Czy w 2023 roku miałeś poniżej 30 lat?
Tak
Nie
Na jakie konto mają być przelane pieniądze za ewentualny zwrot podatku?
Jeżeli jest to konto w Polsce, wpisz także adres głównej siedziby banku, nr IBAN oraz SWIFT.
Podaj sposób logowania się do Altinn:
MinID poprzez aplikację
(MinID app)
MinID poprzez kody na SMS
BankID
Buypass
inny sposób logowania
Twój stan cywilny:
kawaler/panna
żonaty/zamężna
rozwiedziony/a
konkubinat


Przebieg kariery zawodowej i pobytu w Norwegii

Czy w 2023 roku pracowałeś w Norwegii na umowę o pracę?

Tak
Nie
Liczba dni pobytu w Norwegii w 2023 roku.
(Uwaga: liczba dni pobytu w Norwegii ma
bezpośredni wpływ na wysokość podatku)
dni
Czy posiadasz kredyt poza Norwegią? Tak
Nie
Czy zamieszkujesz obszar Finnmark lub Nord-Troms? Tak
Nie
Czy jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko? Tak
Nie
Czy w 2023 roku dokonałeś wartościowego zakupu w Norwegii (np. dom, auto itp)? Tak
Nie
Czy miałeś/miałaś w 2023 roku inne dochody? Tak
Nie
Czy wpłacałeś/aś środki pieniężne w 2023 na BSU* i nie ukończyłeś/aś jeszcze 33 roku życia? Tak
Nie
Czy dostałeś z banku lub z innych instytucji Årsoppgave?
(dokument nieobowiązkowy)
Tak
Nie
Czy odkładałeś w poprzednim roku pieniądze na prywatny fundusz emerytalny? Tak
Nie
Czy jesteś zawodowym rybakiem/marynarzem/myśliwym? Tak
Nie
Czy otrzymałeś/aś Skattemelding za 2023 rok? Tak
Nie
Czy miałeś/aś inne dochody poza granicami Norwegii? Tak
Nie
Czy posiadasz nieruchomość poza granicami Norwegii? Tak
Nie
Czy posiadasz akcje lub obligacje poza granicami Norwegii? Tak
Nie
Czy posiadasz konto bankowe poza granicami Norwegii? Tak
Nie
Czy posiadasz jakiś kredyt/dług poza granicami Norwegii? Tak
Nie
*BSU - specjalne konto oszczędnościowe, środki z którego zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości w Norwegii (domu, mieszkania, działki, etc.) do czasu ukończenia 33 roku życia.

Pytania o Firmę

Podaj nazwę Twojej Firmy:

Podaj numer organizacyjny Twojej Firmy:
Czy przychód Twojej Firmy przekroczył w 2023 roku 50 000 NOK? Tak
Nie
Czy masz konto firmowe (bedriftskonto)? Tak
Nie
Czy posiadasz udziały w innej Firmie? Tak
Nie
Czy Twoja Firma jest zgłoszona do rejestru VAT? Tak
Nie
Czy zatrudniałeś pracowników w 2023 roku? Tak
Nie
Czy w 2023 roku posiadałeś w Firmie kasę fiskalną? Tak
Nie

Pamiętaj o dosłanie do konsultanta wyciągów bankowych (kontoutskrift) za każdy miesiąc, dokumentów kosztowych i przychodowych Twojej firmy.

Auto w Firmie

Czy używasz samochodu do celów firmowych?

Tak
Nie
Czy planujesz się ubiegać o status PENDLER?*
Tak
Nie

Jeśli zapłaciłeś/aś za mało zaliczek na podatek dochodowy za 2023 możesz dopłacić zaległą kwotę podatku do 31 maja 2024. Wpłaty po tym terminie skutkują naliczeniem przez urząd odsetek od wartości zobowiązania.

Zeznanie podatkowe zostanie przygotowane na podstawie nadesłanych dokumentów oraz informacji podanych powyżej. POL-NOR CONSULTING AS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym lub utajnienie danych.

Prosimy o przysyłaniu dodatkowych dokumentów w komplecie.
Niniejszym potwierdzam zgodność informacji zawartych w powyższej tabeli ze stanem faktycznym.
Świadom jestem, że brak zapłaty za fakturę POL-NOR CONSULTING AS oraz niedostarczenie kompletu dokumentów firmowych przed 1 maja 2024 skutkuje opóźnieniem w złożeniu zeznania.

Im wcześniej przyślesz do nas dokumenty firmowe, tym większy rabat możesz otrzymać. Zapytaj naszego konsultanta o promocji.

Dziękujemy za wypełnienie formularza.