Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Antyki
Polityka

DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNE W NORWEGII

Działalności charytatywne w Norwegii

Organizacje charytatywne są to instytucje, których działalność opiera się głównie na pomocy osobom ubogim i najbardziej potrzebującym. Dobroczynność przybiera różne formy – może obejmować wsparcie materialne, opiekę psychologiczną, edukację oraz inne. Według rankingu „World Giving Index 2013” przygotowanym przez firmę badawczą na zlecenie brytyjskiej organizacji charytatywnej, Charities Aid Foundation, Norwegia znajduje się dość wysoko na tle innych narodów, jeśli chodzi o okazywanie wsparcia innym ludziom. Pytania zadawane przez ankieterów podczas badania dotyczyły zarówno pomocy finansowej, udzielania się w wolontariatach, jak również pomocy indywidualnej dla pojedynczych jednostek znajdujących się w potrzebie. Na szczycie rankingu znajdują się Stany Zjednoczone. Wskaźnik pozytywnych odpowiedzi na stawiane pytania wynosił 61%, w Norwegii 48%. Dla porównania w Polsce wynosi on zaledwie 27%.

Organizacje działające na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży

NAZWA OŚRODKA OFERTA KOSZTY
Fundacja Egmont • wsparcie dzieci i wszystkich młodych ludzi w celu budowania i wzmocnienia ich potencjału
• rozwój nowych metod nauczania oraz pomoc dydaktyczna
www.egmont.com
CISV • nauka odpowiedzialności
• organizacja obozów i wymian międzykulturowych
• kształtowanie postawy pozbawionej uprzedzeń
cisv.no

Organizacja przeciwdziałające głodowi i biedzie, pomoc humanitarna

NAZWA OŚRODKA OFERTA KOSZTY
BP Norwegia • wsparcie prac humanitarnych
• przekazywanie odzieży do lokalnych rolników w Paragwaju oraz różnych urządzeń zebranych wśród ludzi
www.bp.com
CARE • pomoc w sytuacjach kryzysowych
• pomoc długoterminowa na obszarach najbiedniejszych na terenie całego świata
• zbiórki pieniędzy dla najbiedniejszych
www.care.no
SOS Wioski Dziecięce • opieka nad dziećmi pozostawionymi przez rodziny
• poszukiwanie stałych opiekunów, zastępczej matki, rodzeństwa
• dostęp do edukacji
www.sos-barnebyer.no
NPAID • organizacja humanitarna
• wsparcie ludzi w walce o własne życie
• wpływ na rozwój społeczeństw
www.npaid.org
NRC • ochrona praw uchodźców
• pomoc, ochrona i szukanie rozwiązań problemów uchodźców i przesiedleńców na całym świecie
• dostarczanie pomocy humanitarnej w sytuacjach nadzwyczajnych
www.nrc.no
YME • skuteczna i natychmiastowa pomoc dla najbiedniejszych na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci w krajach rozwijających się
• edukacja najbiedniejszych w zakresie korzystania z technologii
• zapewnienie dostępu do czystej wody i lepszych warunków sanitarnych
www.yme.no

Organizacje działające na rzecz osób upośledzonych

NAZWA OŚRODKA OFERTA KOSZTY
Jøssåsen Landsby • opieka nad ludźmi o szczególnych potrzebach www.jossasen.no
Deaf Aid • pomoc dzieciom i młodzieży niesłyszącym wykorzystywanym do pracy fizycznej i żyjących w całkowitym odizolowaniu deafaid.org

Organizacje działające na rzecz środowiska

NAZWA OŚRODKA OFERTA KOSZTY
Fundacja Bellona • działania skierowane przeciwko firmom przemysłowym przyczyniających się do skażenia środowiska
• opracowywanie i wdrażanie zrównoważonych rozwiązań środowiskowych
• ochrona przyrody, środowiska i zdrowia
bellona.no
DN • ochrona środowiska naturalnego w Norwegii www.dirnat.no
FNI • prowadzenie międzynarodowych badań środowiskowych www.fni.no
FOEN • edukacja ludzi mająca na celu naukę prowadzenia stylu życia w zgodzie z naturą
• wykształcenie u ludzi większego szacunku dla krajobrazu
• zabezpieczenie walorów przyrodniczych dla przyszłych pokoleń
naturvernforbundet.no

FAQ

1. Które spośród organizacji charytatywnych są najbardziej potrzebne i najprężniej działają? Pokaż odpowiedź

2. W jaki sposób organizacje dobroczynne informują ludzi o swojej działalności? Pokaż odpowiedź

3. Czy organizacje charytatywne często poszukują wolontariuszy? Pokaż odpowiedź

4. W jaki sposób okazać wsparcie finansowe dla wybranej organizacji? Pokaż odpowiedź

5. Jakie są główne kanały pozyskiwania funduszy przez organizacje charytatywne? Pokaż odpowiedź

6. Czy w Norwegii istnieją regulacje prawne pozyskiwania funduszy na cele charytatywne? Pokaż odpowiedź

7. Czym jest Norweskie Stowarzyszenie Fundraisingu (Norges Innsamlingsradet)? Pokaż odpowiedź