Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Działalności charytatywne
Tymczasowy i stały numer personalny

POLITYKA W NORWEGII

Strój polityczny

Norwegia to monarchia konstytucyjna. Najważniejszym organem w państwie jest parlament (Stortinget). Kraj ten jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG. Nie należy do Unii Europejskiej.

Wybory

W Norwegii odbywają się wybory:
• parlamentarne: głosowanie następuje co 4 lata. Mogą wziąć w nich udział obywatele Norwegii, którzy ukończyli 18 lat,
• samorządowe: inaczej nazywane lokalnymi. Głosowanie co 4 lata. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które są obywatelami Norwegii lub są obcokrajowcami, ale zarejestrowanymi w Urzędzie Ewidencji Ludności jako rezydenci przez co najmniej ostatnie 3 lata.

Polityka wewnętrzna

System Zabezpieczeń Społecznych
Norwegia zapewnia swoim obywatelom szeroki pakiet zabezpieczeń społecznych obejmujący:
• zasiłki między innymi: macierzyński, rodzicielski, chorobowy,
• renty,
• emerytury.

Opieka zdrowotna
Szpitale i ośrodki zdrowia świadczą usługi medyczne na bardzo wysokim poziomie. Chorzy muszą jednak ponieść pewne koszty leczenia określane jako wkład własny.

Oświata
Obowiązek uczęszczania do szkoły mają dzieci w wieku 6-16 lat. W Norwegii istnieje możliwość zapisania dziecka do przedszkola.

Polityka zagraniczna

Polityka celna
Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, dlatego niektóre przepisy znacznie różnią się od tych obowiązujących w krajach europejskich. Na teren Norwegii można przywieźć:
• alkohol: 1 litr napoju zawierający od 22% do 60% alkoholu lub 1,5 litra zawierającego od 4,7% do 22% alkoholu , 2 litry piwa o zawartości 2,5% do 4,7%,
• tytoń: 200 sztuk papierosów lub 250 gram innych wyrobów tytoniowych,
• mięso oraz mleko: obywatele Unii Europejskiej mogą wwieźć do 10 kilogramów produktów mięsnych i mlecznych, z wyłączeniem karm dla zwierząt,
• zwierzęta: przewozu zwierząt dotyczą odrębne przepisy dostępne tutaj,
• bez pozwolenia nie można przywieźć do Norwegii: alkoholu o zawartości powyżej 60%, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, zwierząt egzotycznych, roślin do sadzenia.
Informacje o imporcie można znaleźć tutaj.

EOG
EOG to Europejski Obszar Gospodarczy. Głównymi założeniami EOG są:
• strefa wolnego handlu,
• wspólny rynek,
• swoboda przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług.
Do EOG należą państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa EFTA (w tym Norwegia).

Strefa Schengen
Norwegia należy do strefy Schengen. Pomiędzy krajami członkowskim układu (do którego należą Polska i Norwegia) zniesiona została kontrola graniczna oraz stosowane są jednolite zasady:
• kontroli granicznej,
• wzoru wiz,
• współpracy między organami służby państwowej.

Prawo norweskie – stosunek do imigrantów

Rząd norweski opowiada się za wprowadzeniem pewnych zmian w prawach obecnie przysługujących obcokrajowcom:
• ograniczenie wypłacania zasiłku na dzieci pozostające poza granicami Norwegii. Rząd chce wprowadzić pewne zmiany, jednak na razie brak konkretnych postulatów. Norweski minister ds. europejskich mówi, że ograniczenia polegałyby na wprowadzeniu systemu, w którym wypłacanie zasiłków nie zawsze byłoby zależne od zatrudnienia czy płacenia podatków,
• ograniczenie zasady swobodnego przepływu ludności. Po referendum w Szwajcarii, gdzie za takim ograniczeniem opowiedziała się większość społeczeństwa, za podobnym referendum w Norwegii opowiedziała się Partia Postępu. Jak podkreśla minister ds. europejskich, nie jest to stanowisko rządu, który jest przeciwny takiemu rozwiązaniu,
• zwiększenie kontroli nad pracodawcami. Często słyszy się o łamaniu praw pracownika, zwiększenia czasu wymiaru pracy, nie wypłacaniu wynagrodzenia za nadgodziny. Rząd deklaruje się przyjrzeć bliżej takim pracodawcom, wznowić z nimi rozmowy, przeprowadzać częstsze kontrole.

FAQ

1. Kto może głosować w wyborach parlamentarnych w Norwegii? Pokaż odpowiedź

2. Kto może głosować w wyborach samorządowych w Norwegii? Pokaż odpowiedź

3. Do jakich organizacji międzynarodowych należy Norwegia? Pokaż odpowiedź

4. Kto jest obecnie królem Norwegii? Pokaż odpowiedź

5. Kto jest obecnie premierem Norwegii? Pokaż odpowiedź