Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Becikowe
Samotni rodzice

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI W NORWEGII

Zasiłek macierzyński

W Norwegii odpowiednikiem polskiego zasiłku macierzyńskiego jest Foreldrepenger, czyli świadczenie rodzicielskie. Przysługuje matce, ojcu lub obojgu rodzicom jeśli:
• pracowali oni w ciągu ostatnich 10 miesięcy przez co najmniej pół roku,
ich dochody osiągały co najmniej 50% G (kwoty bazowej). Wysokość tej kwoty w 2014 roku wynosiła 87328 NOK.

Tłumaczenie wniosku o zasiłek macierzyński

Wniosek o zasiłek macierzyński można znaleźć na stronie NAV (Urzędu Pracy). Poniżej znajduje się tłumaczenie zwrotów zawartych we wniosku.

Termin: Tłumaczenie:
Hva søker du om? W jakim celu składany jest wniosek?
foreldrepenger og mødrekvote til mor ved fødsel zasiłek macierzyński lub urlop dla matki po urodzeniu dziecko
foreldrepenger og mødrekvote til mor ved adopsjon zasiłek macierzyński dla matki lub urlop w związku z adopcją dziecka
foreldrepenger til mor med aleneomsorg ved fødsel/adopsjon zasiłek macierzyński dla matki, która posiada wyłączną opiekę nad noworodkiem/ dzieckiem adoptowanym
engangsstønad ved fødsel zasiłek becikowy po urodzeniu dziecka
engangsstønad ved adopsjon zasiłek becikowy w przypadku adopcji dziecka
fedrekvote til far ved fødsel urlop dla ojca po urodzeniu się dziecka
fedrekvote til far ved adopsjon urlop dla ojca w przypadku adopcji dziecka
foreldrepenger til far ved fødsel zasiłek tacierzyński dla ojca po urodzeniu się dziecka
foreldrepenger til far ved adopsjon zasiłek tacierzyński dla ojca w związku z adopcją dziecka
foreldrepenger til far med aleneomsorg ved fødsel/adopsjon zasiłek tacierzyński dla ojca, która posiada wyłączną opiekę nad noworodkiem/ dzieckiem adoptowanym
søkerens navn nazwa wnioskodawcy
fødselsnummer, 11 siffer numer personalny (11 cyfr)
søkerens adresie (gate/vei, poststed, postnummer) adres wnioskodawcy (ulica, nazwa miejscowości, kod pocztowy)
telefonnummer (privat, mobil, arbeid) numer telefonu (prywatny, komórkowy, do pracy)
oppholder du deg i Norge? (ja/ nei) przebywasz w Norwegii? (tak/ nie)
har du oppholdt deg sammenhengende i Norge de siste 12 månedene? Korte ferieopphold i utlandet regnes ikke som opphold i utlandet. czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywałeś stale w Norwegii? (krótkie wakacje zagraniczne nie są brane pod uwagę)
hvis nei, hvilket land har du oppholdt deg i, og i hvilken periode? jeśli nie, podaj kiedy i w jakim kraju przebywałeś
kommer du til å oppholde deg sammenhengende i norge i 12 måneder eller mer? korte ferieopphold i utlandet regnes ikke som opphold i utlandet. czy zamierzasz mieszkać, przez co najmniej 12 miesięcy, w Norwegii? (krótkie wakacje zagraniczne nie są brane pod uwagę)
hvis nei, hvilket land skal du oppholde deg i, og i hvilken periode? jeśli nie, w jakim kraju zamierzasz przebywać i jak długo?
inntektsgivende arbeid płatna praca
arbeidstaker pracownik
selvstendig næringsdrivende samozatrudniony
arbeidsinntekt (14. dag, uke, måned) dochody z pracy (14 dni, tydzień, miesiąc)
stillingsprosent procent zatrudnienia
periode (dag, måned, år) czas (dzień, miesiąc, rok)
arbeidsgiver eller næringsvirksomhet nazwa pracodawcy lub firmy
likestilt med inntektsgivende arbeid zwolnienie z pracy zarobkowej
sykepenger, pleie- og omsorgspenger, arbeidsavklaringspenger, svangerskaps- eller foreldrepenger Chorobowe, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjnego, urlopu macierzyńskiego lub tacierzyński
lønn under utdanning pobieranie nauki
etterlønn fra arbeidsgiver zwolnienie z pracy
militær- eller siviltjeneste świadczenie usług wojskowych lub cywilnych
dekningsgrad pokrycie (chodzi ustalenie wysokości świadczenia)
fødsel narodziny dziecka
når er terminen? (fylles bare ut av mor) planowany termin porodu (wypełnia tylko matka)
når fant fødselen sted? dokładna data porodu
hvor mange barn ventes? ile dzieci ma się urodzić?
hvor mange barn ble født? ile dzieci się urodziło
adopsjon adopcja
dato for omsorgsovertakelsen data adopcji
hvor mange barn under 15 år blir adoptert? ile dzieci poniżej 15 roku życia zostało zaadoptowanych?
tidsrom for permisjon – mor okres urlopu- matka
når ønsker du å starte uttaket av foreldrepenger od kiedy chcesz otrzymywać zasiłek macierzyński?
mødrekvote urlop dla matki
skal du ta ut hele mødrekvoten umiddelbart etter fødselen? (ja/ nei) czy należy niezwłocznie odliczyć okres urlopowy, który przysługuje ojcu? (tak/ nie)
mor søker om overføring av fedrekvoten til seg matka chce przenieść urlop przysługujący ojcu dziecka na siebie
aleneomsorg for barnet/barna matka sama opiekuje się dzieckiem/ dziećmi
far har ikke rett til foreldrepenger ojciec nie jest uprawniony do otrzymania świadczenia
far er innlagt på helseinstitusjon ojciec przebywa w instytucie opieki zdrowotnej
far er på grunn av sykdom helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet/barna ojciec z powodu choroby jest niezdolny do opieki nad dzieckiem/ dziećmi
tidsrom for permisjon – far okres urlopowy ojca
far skal ha fedrekvote prawo ojca do urlopu tacierzyńskiego
fedrekvote fra og med data rozpoczęcia urlopu ojcowskiego
fedrekvote til og med data zakończenia urlopu ojcowskiego
far skal ha foreldrepenger som ikke er fedrekvote (fellesperioden) ojciec stara się o świadczenie łączne (które nie jest tylko świadczeniem przysługującym ojcu)
mor mottar uførepensjon matka jest niepełnosprawna
mor er i arbeid matka pracuje
mor tar utdanning på heltid matka uczy się (w pełnym wymiarze)
mor tar utdanning i kombinasjon med arbeid som til sammen utgjør 100 prosent matka uczy się i pracuje (co w łącznym czasie jest równe z pełnym wymiarem pracy)
mor deltar i kvalifiseringsprogram for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne matka uczestniczy w programie podnoszącym kwalifikacje
mor deltar i introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere
etter kapittel 2 i introduksjonsloven
matka uczestniczy w programie dla imigrantów
mor har sykdom eller skade som gjør at hun er helt
avhengig av hjelp for å kunne ta seg av barnet
matka z powodu choroby nie jest w stanie opiekować się dziećmi
mor er innlagt på helseinstitusjon matka przebywa w zakładzie opieki zdrowotnej
far skal ta ut ekstra uker på grunn av flerbarnsfødsel
eller adopsjon av flere barn
ojcu przysługuje dodatkowe świadczenie z powodu ciąży mnogiej lub adopcji większej liczby dzieci
oppgi hvilke(n) periode/perioder far skal ha foreldrepenger fra fellesperioden wskaż okres, w którym ojciec ma prawo do urlopu, oddziel od okresu wspólnego
før opp begrunnelse uzasadnienie
far er alene om omsorgen ojciec jest jedynym opiekunem
far søker om overføring av mødrekvoten til seg ojciec chce przenieść na siebie okres urlopowy matki na siebie
aleneomsorg for barnet/barna ojciec ma prawo do wyłącznej opieki nad dzieckiem
mor er innlagt på helseinstitusjon matka przebywa w zakładzie opieki zdrowotnej
mor har ikke rett til foreldrepenger matka nie jest uprawniona do otrzymania świadczenia
mor er på grunn av sykdom helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet/barna matka z powodu choroby nie jest w stanie opiekować się dziećmi
søkerens tilleggsopplysninger wnioskodawcy ujawnieni, tutaj można zawrzeć informacje istotne przy ustalaniu prawa do świadczenia
den andre forelderens navn dane drugiego z rodziców
den andre forelderens adresse adres drugiego rodzica
bekreftelse potwierdzenie
jeg bekrefter at den andre forelderen er gjort kjent med hvilke perioder med foreldrepenger jeg har søkt om oświadczam, że drugi rodzic jest świadomy sposobu podziału urlopu macierzyńskiego
hvis nei, oppgi årsaken jeśli nie, podać powody
bankkontonummer numer konta bankowego
du kan bare ha ett kontonummer registrert hos nav. du kan enkelt se hvilket kontonummer vi benytter, eller endre dette, via selvbetjeningsløsningen ditt nav på www.nav.no. du kan også endre kontonummer ved å benytte skjema nav 95-20.00. można mieć tylko jeden numer konta bankowego podany w NAV. W przypadku zmiany należy zgłosić ten fakt do urzędu
erklæring oświadczenie
jeg har gjort meg kjent med vilkårene for å motta foreldrepenger. jeg er kjent med at nav kan innhente opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden. jeg er kjent med at mangelfulle eller feilaktige opplysninger kan medføre krav om tilbakebetaling av feilutbetalt stønad og/eller straff. oświadczam, że zapoznałem się z warunkami otrzymania świadczenia rodzicielskiego. Zdaję sobie sprawę, że NAV może uzyskać informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Zdaję sobie sprawę, że podanie błędnych informacji może spowodować roszczenia urzędu o zwrot nadpłacanych świadczeń.
dato data
søkeren underskrift podpis wnioskodawcy

Załączniki do wniosku o zasiłek macierzyński

Do wniosku o zasiłek macierzyński należy dołączyć:
• akt urodzenia dziecka,
• pozwolenie na pobyt rodziców dziecka,
• dokument potwierdzający rozliczenia podatkowe za ubiegłe lata,
• aktualną kartę podatkową,
• dokumenty od pracodawcy potwierdzające stosunek pracy: umowę, paski wypłaty.

Czas trwania i wysokość świadczenia rodzicielskiego

czas trwania: wysokość świadczenia:
49 tygodni 100%
59 tygodni 80%

Matka może przejść na urlop macierzyński najwcześniej 12 tygodni, a najpóźniej 3 tygodnie przed porodem. Pierwsze 6 tygodni po porodzie zarezerwowane jest tylko dla matki. 10 tygodni przysługuje ojcu dziecka. Resztą urlopu rodzice mogę dzielić się między sobą dobrowolnie. Powyższe zasady obowiązują tylko wtedy, gdy oboje rodzice mają prawo do zasiłku.
Wysokość świadczenia zależy od osiąganych dochodów. Obliczyć ją można za pomocą kalkulatora.

Zasiłek rodzicielski a becikowe

Becikowe to jednorazowe świadczenie. Engangsstønad, czyli świadczenie z tytułu urodzenia dziecka należy się rodzicom, którzy nie posiadają prawa do zasiłku rodzicielskiego. Kwota tego zasiłku to 44 190 NOK. Aby otrzymać becikowe matka dziecka musi:
• być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń,
• być zameldowana w Norwegii,
• przebywać pod opieką norweskiego lekarza w czasie ciąży,
• mieć norweski numer personalny.

FAQ

1. Gdzie wypłacany jest zasiłek macierzyński? Pokaż odpowiedź

2. Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Pokaż odpowiedź

3. Gdzie można znaleźć wniosek o zasiłek macierzyński? Pokaż odpowiedź

4. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiłek macierzyński? Pokaż odpowiedź

5. Jak długo można otrzymywać zasiłek macierzyński? Pokaż odpowiedź

6. W jakiej wysokości można otrzymywać zasiłek macierzyński? Pokaż odpowiedź

7. Czy w przypadku ciąży mnogiej czas otrzymywania zasiłku wydłuża się? Pokaż odpowiedź

8. Czy ojciec może przejąć prawo do otrzymania urlopu, który przysługuje matce dziecka? Pokaż odpowiedź

9. Czy matka może przejąć prawo do otrzymania urlopu, który przysługuje ojcu dziecka? Pokaż odpowiedź

10. Co jeśli rodzice nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego? Pokaż odpowiedź

11. Czy można pobierać jednocześnie świadczenie macierzyńskie i becikowe? Pokaż odpowiedź