Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Budowa domu
Zakup działki i budowa domu

UMOWA KUPNA / SPRZEDAŻY / NAJMU W NORWEGII

Umowa najmu mieszkania lub domu w Norwegii

• RODZAJE UMÓW NAJMU
– na czas określony (nie można jej zawierać na okres krótszy niż 3 lata),
– na czas nieokreślony (jest ona ważna do czasu, aż najemca lub wynajmujący jej nie wypowie).

• SPORZĄDZENIE UMOWY NAJMU
W umowie najmu powinny znajdować się następujące informacje:
– nazwiska stron,
– adresy zamieszkania stron,
– adres lokalu, który jest wynajmowany,
– uzgodniona wysokość czynszu,
– okres wypowiedzenia umowy.

• WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU
– Jeśli okres wypowiedzenia nie zostanie zawarty w umowie, to ustawowo wynosi on 3 miesiące.
– Najemca może wypowiedzieć umowę najmu bez podania przyczyny.
– Wypowiedzenie musi zostać sporządzone na piśmie.
– Wypowiedzenie umowy przez wynajmującego musi być złożone na piśmie wraz z podaniem przyczyny.

• SYTUACJE SPORNE
– Gdy dojdzie do sytuacji spornej sprawę należy zgłosić do sądu arbitrażowego (nor. forliksrådet) lub komisji rozjemczej do spraw sporów mieszkaniowych (nor. husleietvistutvalget). Komisje rozjemcze znajdują się w Oslo, Akerhus, Bergen i Trondheim.

• KAUCJA/DEPOZYT
– W przypadku gdy wynajmujący zamierza pobrać od najemcy kaucję bądź depozyt, musi to zostać zawarte w umowie. Wysokość depozytu zazwyczaj wynosi trzykrotność czynszu, a maksymalna wysokość depozytu nie może być wyższa niż sześciokrotność czynszu.
– Depozyt nie jest wpłacany bezpośrednio na konto osoby wynajmującej, lecz na specjalne zablokowane konto (którego właścicielem jest najemca), zakładane wraz z podpisaniem umowy.
– Koszty prowadzenia tego konta ponosi wynajmujący.
– Ani najemca ani właściciel nieruchomości nie mogą dysponować pieniędzmi z tego konta w okresie trwania umowy.
– Po zakończeniu umowy najmu i w przypadku braku zastrzeżeń ze strony osoby wynajmującej, najemca może wypłacić depozyt z tego konta.

– Warto również wspomnieć że norweskie prawo przez pierwsze trzy lata od zawarcia umowy zabrania zwiększania wartości czynszu o kwotę wyższą niż CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

• OPŁATY DODATKOWE ZAWARTE W UMOWIE
– Opłaty dodatkowe, które mogą być zawarte w umowie to: opłaty za prąd, wodę oraz kanalizację.
– Zawieranie innych opłat dodatkowych w umowie jest niedozwolone.

• DODATKOWE INFORMACJE
– Rodzina najemcy ma prawo wprowadzić się do wynajmowanego mieszkania lub domu.
– Wynajmowane mieszkanie nie może stwarzać zagrożenia dla życia mieszkańców.
– Gdy w wynajmowanym mieszkaniu lub domu występują braku lub uszczerbki, o których nie było mowy w umowie, najemca może zażądać niższego czynszu lub odmówić jego płacenia.
– Gdy dojdzie do znacznych rozbieżności z umową może ona zostać rozwiązana.
– W umowie najmu mieszkania lub domu może zostać zawarta kwestia dotycząca ubezpieczenia mienia (nor. innboforsikring). Tego typu ubezpieczenie dotyczy ubezpieczenia od pożaru, włamania, zalania itp.
– Standardowe umowy najmu w języku norweskim i angielskim można znaleźć tutaj.

Umowa kupna sprzedaży domu lub mieszkania w Norwegii

W Norwegii istnieje kilka sposobów na zakup nieruchomości i to w zależności od wybranego sposobu sporządzana jest umowa.
• Podczas zakupu nieruchomości przez agencję nieruchomości umowa między agencją nieruchomości a właścicielem nieruchomości musi zostać spisana, w innym przypadku ta pierwsza nie ma praw do nieruchomości. W takiej umowie powinna się również znajdować wysokość wynagrodzenia dla agenta nieruchomości, które wynosi od 1,2% do 3,1% wartości nieruchomości.
• W przypadku kupna nieruchomości przez portal aukcyjny w momencie podpisywania umowy sprzedającemu należy zapłacić 10% ceny zakupu. Dodatkowo, niezależnie od tego gdzie nieruchomość zostanie zakupiona, by umowa kupna sprzedaży została uznana za ważną, musi ona być podpisana przez obydwie strony, oferta sprzedającego musi zostać zaakceptowana przez kupującego oraz wcześniej została zawarta umowa ustna. Ponadto w przypadku, gdy któreś z postanowień umowy działa na szkodę klienta i jest niezgodne z norweskim prawem, uznaje się je za nieważne.

Słowniczek – umowa najmu, kupna, sprzedaży mieszkania lub domu w Norwegii

SŁÓWKO DEFINICJA
Leieavtale Umowa wynajmu
Leieperioden Okres wynajmu
Eier Właściciel
Leieboer / leietaker Najemca
Fra medio Od miesiąca
Adresse Adres
Byggeår Rok wybudowania
Tomteareal Wielkość działki
Enebolig Dom jednorodzinny
Leilighet Mieszkanie
Rom Pokój
Garasje Garaż
Hage Ogród
Boligareal Metraż mieszkalny
Bebygd areal Powierzchnia w m2
Leje Czynsz / okres wynajmowania
Depositum Depozyt / kaucja
Oppsigelse av leien avtalen Warunki wypowiedzenia umowy
Utleiers plikter Obowiązki wynajmującego
Leietakers plikter Obowiązki najemcy
Oppsigelse av avtalen Wypowiedzenie umowy
Forskudd Przedpłata czynszu

FAQ Umowa najmu, kupna, sprzedaży mieszkania lub domu w Norwegii

1. Jakie rodzaje umowy najmu obowiązują w Norwegii? Pokaż odpowiedź

2. Jaki jest minimalny okres czasu na jaki musi zostać spisana umowa najmu na czas określony? Pokaż odpowiedź

3. Jakie dane są wymagane do sporządzenia umowy najmu? Pokaż odpowiedź

4. Jaki jest standardowy okres wypowiedzenia umowy wynajmu? Pokaż odpowiedź

5. Czy najemca jest zobligowany do podania przyczyny wypowiedzenia umowy najmu? Pokaż odpowiedź

6. Czy wynajmujący musi podać przyczynę wypowiedzenia umowy najmu? Pokaż odpowiedź

7. Jakie instytucje rozstrzygają spory związane z wynajmem mieszkań i domów? Pokaż odpowiedź

8. Jak wysoki może być depozyt przy podpisywaniu umowy najmu? Pokaż odpowiedź

9. Czy depozyt należy przelać na konto osoby wynajmującej mieszkanie? Pokaż odpowiedź

10. Czy wynajmujący może podnieść czynsz o dowolną kwotę? Pokaż odpowiedź

11. Jakie dodatkowe opłaty mogą zostać zawarte w umowie najmu? Pokaż odpowiedź

12. Czy do wynajmowanego mieszkania lub domu może wprowadzić się rodzina najemcy? Pokaż odpowiedź

13. Czy najemca może zażądać niższego czynszu lub odmówić jego płacenia? Pokaż odpowiedź

14. Czy w umowie najmu może zostać zawarta informacja o ubezpieczeniu mienia? Pokaż odpowiedź

15. Gdzie można znaleźć wzorce najmu mieszkania lub domu? Pokaż odpowiedź

16. Jaką prowizję pobiera agent nieruchomości podczas sprzedaży nieruchomości przez jedną z agencji? Pokaż odpowiedź

17. Jaką kwotę należy zapłacić w momencie podpisywania umowy po zakupie nieruchomości na aukcji? Pokaż odpowiedź