Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Wynajęcie sprzętu budowlanego

DOFINANSOWANIE DLA FIRM W NORWEGII


Rodzaje dofinansowań

DOFINANSOWANIE Z BANKU
Norweskie banki często decydują się na inwestowanie głównie w małe i średnie firmy. Najczęstszą formą pomocy jest:
• pożyczka,
• leasing.

DOFINANSOWANIE Z GMINY
Niektóre kommuny mają własne środki na wsparcie przedsiębiorstw. Warto więc udać się do najbliższego urzędu w celu otrzymania informacji.

DOFINANSOWANIE Z NAV
Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z NAV:
• dla celów przedsiębiorczości społecznej,
• dla stowarzyszeń i fundacji,
• dla różnego typu projektów,
• na szkolenia.

DOFINANSOWANIE Z NAV DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Osoby bezrobotne, które otrzymują zasiłek dla bezrobotnych, mogą otworzyć własną działalność gospodarczą, nie tracąc prawa do zasiłku przez 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. Aby starać się o taką formę wsparcia należy mieć przyznany zasiłek dla bezrobotnych na normalnych zasadach i dopiero potem starać się o utrzymanie zasiłku przez pierwszy rok prowadzenia działalności.

Jeśli pracownik zwolnił się z pracy sam, bez żadnego ważnego powodu (np. rażące naruszenia co do bezpieczeństwa pracy), to zostaje on objęty okresem kwarantanny, który trwa pół roku i w którym to czasie pracownik nie dostanie wsparcia w postaci zasiłku dla bezrobotnych na czas prowadzenia działalności.

Osoby wysłane na permittering nie mają prawa do tej formy pomocy finansowej.

Aby NAV pozytywnie rozpatrzył wniosek o utrzymanie zasiłku podczas prowadzenia działalności gospodarczej, trzeba spełnić kilka warunków:

 • Pracownik musi prowadzić firmę samodzielnie.
 • Firma musi być nowa.
 • Firma musi być jednoosobowa albo pracownik musi posiadać więcej niż połowę akcji lub udziałów jeśli firma jest spółką.
 • Firma musi działać na terenie Norwegii.
 • Firmę trzeba zgłosić do odpowiednich norweskich rejestrów.

DOTACJE Z NAV DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

* W 2017 roku NAV na dotacje dla przedsiębiorczości społecznej przeznaczy około 14 milionów koron. Dotacje mają wspomóc przedsiębiorców w walce z biedą i społecznym wykluczeniem. Priorytetem dla NAV jest wsparcie organizacji, które otrzymały dofinansowanie w 2016 roku, co oznacza mniejszą liczbę przyjmowanych wniosków w 2017roku (dla firm, które jeszcze nie korzystały z dofinansowania).

Pierwszeństwo w przyznawaniu dotacji będą miały firmy:

 • Rozpoczynające działalność, która do tej pory nie istniała na danym terytorium lub w danej komunie.
 • Których priorytetem jest właśnie przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość społeczna to firmy, które aktywnie uczestniczą w tworzeniu rozwiązań mających na celu likwidację ubóstwa i społecznego wykluczenia.

Aby otrzymać taką dotację firma musi spełniać kilka warunków:

 • Definiować swoją działalność jako przedsiębiorstwo społeczne.
 • Celem przedsiębiorstwa jest stwarzanie rozwiązań mających na celu walkę z problemami społecznymi.
 • Działalność prowadzona jest w sposób zapewniający jej opłacalność.
 • Firma jest zarejestrowana w Frivillighetsregisteret.
 • Firma musi wykazać, że po pewnym czasie stanie się niezależna i stabilna finansowo.

*DOTACJE ROZWOJOWE OD NAV DLA JUŻ ISTNIEJĄCYCH FIRM

Składając wniosek o dotacje rozwojowe przyznawane przez NAV, należy przedstawić pomysł, który wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa. Innowacje powinny być wcześniej obmyślone, a firma musi być gotowa na ich dalszy rozwój w momencie otrzymania dotacji. Dotacja jest jednorazowa i wynosi 150 000 NOK. Po otrzymaniu takiej dotacji można ubiegać się o dotacje dla przedsiębiorców społecznych.

*ZWYKŁE DOTACJE Z NAV

Osoby ubiegające się pierwszy raz o dotacje powinny jak najszybciej od momentu otrzymania dotacji rozpocząć działalność. Pierwszeństwo do dotacji od NAV mają firmy innowacyjne i takie, które prowadzą działalność niepodobną do już istniejących w danym regionie.

Większe szanse na dofinansowanie mają firmy, które:

 • Mają długoterminowy plan działania.
 • Działają lokalnie.
 • Otrzymały dofinansowanie np. od komuny.
 • Współpracują z organizacjami zrzeszającymi osoby, które doświadczyły wykluczenia społecznego.
 • Zatrudniają kierowników i pracowników mających doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Firmy, które otrzymają dotację, będą traktowane przez NAV priorytetowo. Takie firmy mogą starać się o dodatkowe dotację przez trzy lata (wyjątkowo przez 5 lat). O dotację trzeba wnioskować w każdym roku.

Wnioski o te dofinansowania składa się w formie papierowej na adres: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Postboks 5 St. Olavs plass, 0130 Oslo, a kopię wysyła się elektronicznie na adres tilskudd.sosialt.entreprenorskap@nav.no. Przy składaniu papierów warto skorzystać z pomocy, ponieważ wypełnienie wniosku jest dość trudne. Wniosek musi zostać dobrze umotywowany, firma musi spełnić sporo warunków, a niekompletny lub źle wypełniony wniosek zostanie odrzucony.

Wniosek tutaj.

Innovasjon Norge

Jest to organizacja, która wspiera małe, średnie i duże przedsiębiorstwa poprzez udzielanie:
• pożyczek, kredytów,
• gwarancji,
• dotacji.
Innovasjon Norge dofinansowuje firmy i projekty z każdej gałęzi przemysłu, w całym kraju. Wysokość i rodzaj dofinansowania zależy od zakładanego celu i zdolności finansowej firmy.
Więcej informacji znajduje się tutaj.

FAQ Dofinansowanie z Innovasjon Norge

1. Czym jest Innovasjon Norge? Pokaż odpowiedź

2. W jakiej formie można otrzymać dofinansowanie? Pokaż odpowiedź

3. Kto może uzyskać dofinansowanie? Pokaż odpowiedź

4. Co może być finansowane? Pokaż odpowiedź

5. Jakie warunki musi spełnić projekt, aby mógł otrzymać dofinansowanie? Pokaż odpowiedź

6. Czym jest pomoc poprzez projekt pilotażowy? Pokaż odpowiedź

7. Jakie projekty są priorytetowe dla Innovasjon Norge? Pokaż odpowiedź

8. Jakiej wysokości można otrzymać dofinansowanie? Pokaż odpowiedź

FAQ Dofinansowanie z NAV

1. Kto może otrzymać dotację dla przedsiębiorczości społecznej? Pokaż odpowiedź

2. Kto może ubiegać się o dotacje? Pokaż odpowiedź

3. Gdzie znaleźć wniosek o dofinansowanie? Pokaż odpowiedź